Till frågan om Breiviks förmodade galenskap

Jag har måhända citerat den förr, men vem minns sånt. Nedan följer en dikt av Leonard Cohen ur samlingen Flowers for Hitler (1964)

ALL THERE IS TO KNOW ABOUT ADOLPH EICHMANN

EYES: ………………………………………Medium
HAIR: ………… ……………………………Medium
WEIGHT: …………………………………..Medium
HEIGHT: ……………………………………Medium
DISTINGUISHING FEATURES: ………….None
NUMBER OF FINGERS: ….. …………….Ten
NUMBER OF TOES: ……………………..Ten
INTELLIGENCE: …………………………..Medium

What did you expect?

Talons?

Oversize incisors?

Green saliva?

Madness?