I full karriär

I går kväll tittade jag på delar av Augustprisgalan på livestream.

Uppenbarligen har arrangören av galan tyckt det vara en bra idé att plocka in kändisar att kåsera kring de nominerade böckerna, för det var det som inträffade.
Som en olycka inträffar.

Mest beklagar jag Emmy Abrahamson – nominerad i barn- och ungdomsbokklassen för Only väg is upp – som fick sin bok reducerad till tarvlig muf-propaganda av någon tonårig Stureplansprofil som passade på att söka jobb från scenen.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Samtliga privilegier och antologin Fantastik

Med tanke på alla år som har tänkt sätta upp Stendhals ”Privilegierna” på kylskåpsdörren följer här nedan texten in extenso.

Först några ord om den bok texten är citerad ur.

Det rör sig alltså om antologin Fantastika med undertiteln 27 franska författare, som utkom på Bo Cavefors bokförlag 1964. Urvalet stod Lars Bjurman för och volymen är illustrerad av Ragnar von Holten.

”Fantastika” är ett bekymmersamt litteraturvetenskapligt begrepp. I alla fall på svenska. Om man vill beskriva en text som tillhörande subgenren fantastika så tvingas man kalla ifrågavarande text för fantastisk, vilket är minst sagt missvisande på svenska ity det tycks stå för en värdering snarare än en anrik litterär genre.

Den givna inkörsporten till fantastiken är strukturalisten Tzvetan Todorovs Introduction à la littérature fantastique från 1970. Todorov är strukturalist, men använder denna sin metod i pedagogiskt syfte snarare än poetiskt, vilket är något udda för efterkrigstidens franska stukturalister.

Den viktigaste instansen i hans bok är – förutom det genrespecifika kanoniserandet av somliga författare såsom E T A Hoffmann, Edgar Allan Poe och Guy de Maupassant – Todorovs definition av en tveklöst fantastisk berättelse. I korthet så kan en sådan definieras utifrån dess klyvnad. Man kan tolka den på två sätt: antingen som att något övernaturligt och alltså oförklarligt är i görningen, eller utifrån möjligheten att berättaren är galen eller beskriver en dröm eller kanske både och.

Todorovs bok finns i engelsk översättning och heter då The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre.

För att återgå till den svenska antologin Fantastika – som alltså utgavs sex år före Todorovs studie – så tycks Bjurmans korta förord liksom sträva efter ett teoretiskt underlag som till exempel Todorovs. Bjurman är full av ursäkter i fråga om urvalet och hans primära auktoritet i ämnet fantastika är den nuförtiden (och även på Bjurmans tid) tämligen okände franska författaren Charles Nodier.

Vilt huggande i den förstrukturalistiska romantikdjungeln får Bjurman om sina valda texter tillgripa adjektivet ”hallucinatorisk” oftare än som känns riktigt bekvämt, men detta är inget man bör lasta honom för. Urvalet är ypperligt.

Här finns texter av författare alltifrån Cyrano de Bergerac och Restif de la Bretonne via modernistiska vägbrytare som Lautréamont och Rimbaud, till mer insorterade -ister som Alfred Jarry, Apollinaire och Jean Ferry. Fan vet om inte denna volym också är den som på svenska introducerar Maurice Blanchot. Och jag vet: inga kvinnor. Fy mig så mycket.
De få kvinnliga fantastiker jag kan komma på har varit verksamma betydligt senare.

Hitta boken på något antikvariat.

Här följer alltså hela ”Privilegierna” av Stendhal, i översättning av Lars Bjurman:

Må Gud bevilja mig följande privilegier:

1.
Ända upp i ålderdomen ingen svårare smärta; ingen smärta då heller utan en hastig död av slag i sängen eller sömnen, utan vare sig själsligt eller kroppsligt lidande. På sin höjd tre dagars ohälsa varje år. Kroppen och dess avsöndringar luktfria.

2.
Följande mirakler skall ingen upptäcka eller misstänka.

3.
Lemmen lik pekfingret i fråga om hårdhet och rörlighet närhelst så önskas. Till formen två tum längre, samma tjocklek. Njutning genom nämnda lem dock endast två gånger i veckan. Tjugo gånger om året skall den privilegierade kunna förvandla sig till vilken varelse han vill, förutsatt att denna varelse existerar. Hundra gånger årligen skall han under ett dygn behärska vilket språk han vill.

4.
När den privilegierade har en viss ring på fingret och håller om denna ring samtidigt som han tittar på en kvinna kommer hon att gripas av passionerad kärlek till honom, såsom vi ser att Héloïse föll för Abelard. Om ringen är lätt fuktad med saliv blir den kvinna han fäster blicken på endast en öm och hängiven väninna. När han tittar på kvinnan och drar ringen av fingret försvinner alla känslor han ingivit henne i kraft av föregående privilegier. Hat förbyts i välvilja när han tittar på en fientligt sinnad varelse och gnider en ring som han har på fingret.
Dessa mirakler skall inte kunna äga rum mer än fyra gånger om året vad beträffar den passionerade kärleken; åtta gånger om året för vänskapens del; tjugo gånger beträffande hatets upphörande, och femtio gånger i syfte att framkalla vanlig enkel hygglighet.

5.
Vackert hår, välformade fingrar som aldrig fjällar, mild och behaglig kroppsdoft. Den förste februari och den förste juni varje år blir den privilegierades kläder likadana som de var tredje gången han bar dem.

6.
Mirakler för alla som inte känner honom: den privilegierade skall ha samma utseende som generall Debelle, som dog på Santo Domingo, men inga skönhetsfel. Han skall spela whist, écarté, biljard och schack med fulländad skicklighet men aldrig vinna mer än hundra franc. På värja och pistol samt på hästryggen skall han vara oöverträffad.

7.
Fyra gånger om året skall han kunna förvandla sig till vilket djur han vill och därefter återta mänsklig gestalt. Fyra gånger om året skall han kunna förvandla sig till vilken människa han vill och därbredvid leva ett koncentrerat liv i ett djurs gestalt [det här begriper jag inte och saknar tillgång till det franska originalet i två bemärkelser, men jaja]; detta skall i händelse av död eller motgång för den första människa han har förvandlat sig till ge honom kraft att återvända till den privilegierades ursprungliga skapnad. På så vis skall den privilegierade fyra gånger om året och varje gång på obegränsad tid kunna dväljas i två kroppar samtidigt. [Denna paragraf förefaller mig överhuvudtaget kuriös, men den kanske har något att göra med ideala kombinationer mellan människa och djur såsom ryttare/häst eller jägare/tax]

8.
När den privilegierade i två minuter har burit på sig eller på sitt finger en ring som han har hållit i munnen ett ögonblick blir han osårbar under en tidsrymd som han själv bestämmer. Tio gånger om året skall han ha lika skarp syn som en örn och vara i stånd att springande tillryggalägga fem lieues på en timme.

9.
Varje dag klockan två på morgonen [sic] skall den privilegierade hitta en guldnapoléon i sin ficka, plus ett värde av fyrtio franc i det lands valuta där han befinner sig. Alla summor han har blivit bestulen påskall nästa morgon klockan två återfinnas på ett bord framför honom. Mördare i färd med att stöta ner eller förgifta honom skall på fläcken drabbas av en våldsam attack av kolera som varar i åtta dagar. Den privilegierade skall kunna förkorta dessa plågor genom att säga: ”Jag ber att den eller dens lidande måtte upphöra eller förvandlas till någon lindrigare åkomma.”
Tjuvar skall drabbas av en häftig koleraattack av två dagars varaktighet i det ögonblick de bereder sig att begå stölden.

10.
Åtta gånger om året när han är ute och jagar skall en liten vimpel på en lieues avstånd tala om för den privilegierade vad det finns för vilt samt dess exakta uppehållsort.
En sekund innan villebrådet springer upp skall vimpeln bli självlysande. Det är underförstått att vimpeln är osynlig för alla utom den privilegierade.

11.
En liknande vimpel skall för den privilegierade avslöja belägenheten av statyer som ligger gömda under jorden, under vatten och invid murar: även vad det är för statyer, när och av vem de är gjorda samt hur mycket upptäckaren kan räkna med att få för dem. Den privilegierade skall kunna förvandla dessa statyer till en blykula av en kvarts uns vikt. Miraklet med vimpeln och förvandlingen av statyn till en blykula och tillbaka igen skall inte kunna äga rum mer än åtta gånger om året.

12.
Inget djur som den privilegierade rider på eller som drar den vagn han färdas i skall någonsin sjunka eller falla omkull. Den privilegierade skall kunna förena sig med detta djur på ett sådant sätt att djuret delar hans önskningar och han dess upplevelser.
När den privilegierade sålunda rider på en häst blir han helt och hållet ett med den och inger den sina egna önskningar. Det djur som på detta sätt förenas med den privilegierade skall få tre gånger den styrka och uthållighet det äger i normalt tillstånd.
Förvandlad exempelvis till en fluga sittande på en örn, skall den privilegierade bli ett med örnen.

13.
Den privilegierade skall vara oförmögen att tillgripa annans ägodelar; om han försöker göra det skall hans organ vägra att göra tjänst. Han skall årligen kunna beröva tio mänskliga varelser livet; dock ingen som han har talat med. Första året skall han få döda en person bara om han inte har tilltalat honom vid mer än två olika tillfällen.

14.
Om den privilegierade skulle få lust att tala om eller på annat sätt avslöja något av sina privilegier, skall han drabbas av stumhet och få en tandvärk som varar i tjugofyra timmar.

15.
När den privilegierade trär en viss ring på fingret och säger: ”Jag ber att alla skadeinsekter måtte förintas”, skall alla insekter inom sex meter från ringen åt alla håll falla döda ner. Dessa insekter är loppor,  skäktor, alla sorters löss, flatlöss, flugor, råttor [sic] m.fl.
Huggormar och andra ormar, lejon, tigrar, vargar och alla giftiga djur skall skräckslagna ta till flykten och hålla sig på en lieues avstånd.

16.
Var han än befinner sig skall den privilegierade efter att ha yttrat orden: ”Får jag be om maten” finna följande: två skålpund bröd, en välstekt biff, ett dito fårlår, en tallrik inte sönderkokt spenat, en butelj Saint-Julien, en vattenkaraff, frukt, glass och en liten kopp kaffe. Denna bön skall uppfyllas två gånger om dygnet.

17.
Tio gånger om året skall den privilegierade om han så begär inta kunna missa det föremål han siktar på med bössa eller pistol, ej heller med något annat vapen.
Tio gånger om året skall han i vapenskicklighet vara dubbelt överlägsen den med vilken han blir invecklad i duell; men han skall inte förmå tillfoga denne något dödande sår och heller inte något lidande eller obehag som varar mer än hundra timmar.

18.
Tio gånger om året skall den privilegierade om han ber om det förmå minska någon enskild varelses lidande med tre fjärdedelar; eller, om denna varelse håller på att dö, förlänga dess liv med tio dagar och minska själva plågorna med tre fjärdedelar. Om han så önskar skall han också kunna utverka en ögonblicklig och smärtfri död för den lidande varelsen.

19.
Den privilegierade skall kunna förvandla en hund till en ful eller vacker kvinna; denna kvinna skall bjuda honom armen och ha ett huvud som Mme Ancilla och ett hjärta som Mélanie. Detta mirakel skall kunna upprepas tjugo gånger om året.
Den privilegierade skall kunna förvandla en hund till en man med Pepin de Bellisles figur och en intelligens som M. Koreffs, den judiske läkaren.

20.
Den privilegierade skall aldrig bli olyckligare än han har varit från den 1 augusti 1839 till den 1 april 1840.
Tvåhundra gånger om året skall den privilegierade kunna inskränka sin sömn till två timmar, vilket skall ha samma kroppsliga effekt som åtta timmar. Han skall ha ett lodjurs syn och en Debureaus vighet.

21.
Tjugo gånger om året skall den privilegierade kunna läsa alla kringståendes tankar inom ett avstånd av tjugo steg från honom. Hundratjugo gånger om året skall han kunna se vad den person han tänker på för ögonblicket har för sig: undantagandes helt och hållet den kvinna han älskar högst.
Undantag skall också göras för skamliga och motbjudande handlingar.

22.
Den privilegierade skall inte kunna tjäna mer pengar än sina sextio franc om dagen i kraft av ovannämnda privilegier. Hundrafemtio gånger om året skall det beviljas honom att den eller den personen helt och hållet glömmer bort hans, den privilegierades, existens.

23.
Tio gånger om året skall den privilegierade kunna förflytta sig till vilken plats han vill med en hastighet av hundra lieues i timmen. Han skall färdas sovande.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (3)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-3 av 3

Mats: Okej, 1 av 27. Numera har man hittat några ytterligare som skulle kunnat passa in.

Jonas Thente, 19:58, 8 december 2012. Anmäl

Inga kvinnor? Joyce Mansour introducerades ffg på svenska i denna klassiska antologi.

Mats B-P, 23:37, 4 december 2012. Anmäl

Sån helt fantastisk liten text (varför har du inte 17 kommentarer som säger det?) –tack för den. Andra gången jag återvände för att läsa den insåg jag dessutom att jag har själva antologin i en av bokhögarna jag samlat på mig – en bok jag i ärlighetens namn mest tog för det kvadratiska formatets skull och trodde var en gammal trist presentbok. Men nu ska jag förstås läsa hela, så tack för det me!

Amanda, 20:34, 17 november 2012. Anmäl