AB Tidningen Vi möter Doctor Who.

Tidskriften Vi läser har fått en hel del infam kritik sedan man beslutat sig för att avskaffa litteraturrecensionerna – en publicistisk form som brukar anses naturligt hänga vid alla någorlunda seriösa organ för bokutgivning.

Faktum är att litteraturrecensionerna presshistoriskt sett kom före nyhetsartiklarna i de första tidningarna.

Men jag antar att ledningen för Vi läser nu vill satsa på hemmahosreportage hos aktuella författare. Den sortens texter har aldrig någonsin intresserat mig – författares biografiska tråkighet övertrumfas bara av skådespelares och möjligen journalisters – men det är möjligt att jag tillhör i en likgiltig minoritet här.

Själv har jag hittills alltid läst Vi läser med stort intresse. Även om man då och då har kört såna där förment populära men i grunden loja och oengagerade ledarargument som att: År 1901 fick 100 procent manliga författare Nobelpriset i litteratur och 0 procent kvinnor! Siffrorna talar för sig själva!!

Men jag fattar grejen med Vi läsers nya inriktning när jag studerar en pressrelease jag fick i dag.

Säkert är jag en aning påverkad av det faktum att jag för tillfället gör en ansats att sätta mig in i BBC:s långkörare Doctor Who – eftersom det finns en gräns där antalet svårbegripliga populärkulturella referenser blir mig alltför talrika för att kunna ignorera.

Ni som känner er Doctor Who känner också till rasen Dalek, och dess pragmatiska civilisationsekonomi. I så fall uppskattar ni nog den episod av serien i fråga som nedan citeras.

Ni som inte följer serien kan ändå göra ett litet helgpyssel av pressreleasen nedan: hitta alla moderna managementklichéer! Det skall finnas 2 miljarder. Finner du alla?

Kraftwerk – The Robots – 2009 Digital Remaster

AB Tidningen Vi går mot strömmen när både upplagan och vinsten ökar rejält!
Under 2014 ökade Tidningen Vi med 11 procent och Vi Läser med 15 procent – helt unika siffror i dagens tidskriftslandskap! Samtidigt ökar alltså lönsamheten för det lilla kvalitetsförlaget.
– Att vi ökar så starkt – både vad gäller lönsamhet och upplaga – är smått unikt! Det är nu tredje året i rad som vi ökar vinsten. År efter år bevisar sig alltså AB Tidningen Vi som en allt stadigare och starkare spelare på en i övrigt rätt så svajig marknad. Jag blir så stolt. Över siffrorna, förstås. Men mest över det extremt vassa team som gör det här möjligt. Bakom de här siffrorna ligger en laginsats i ordets rätta bemärkelse, säger Sofia Wadensjö Karén, vd för AB Tidningen Vi.
Omsättningen 2014 uppgår till 44 Mkr (fg år 42 Mkr) Rörelseresultatet efter finansiella poster landar på drygt + 2,5 Mkr, vilket är en resultatförbättring sedan förra året om knappt 1,1 Mkr.
AB Tidningen Vi går nu in i ett intensivt 2015. Arbetet med att utveckla titlarna Vi och Vi Läser fortsätter, liksom både rese- och eventverksamheten som är knuten till dessa båda tidningar. I mars avgår tre fulla Litteraturbåtar med sammanlagt 3000 resenärer. Vidare kommer under året även det nya kulturkvällskonceptet Vi & Våra vänner att dra igång.
Kvalitet – i samtliga led och produkter – är företagets devis. Det gäller givetvis såväl magasin, event och resor som den allt mer framgångsrika kundtidningsverksamheten.
–Tack vare den fina medvinden får vi nu arbetsro att ännu bättre kunna fokusera på konceptutveckling och nya affärsidéer. Det känns fantastiskt, avslutar Sofia Wadensjö Karén.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Årets novelltitel är ”Magnusson”

Jag hittar den skära boken De tysta tänker högst. Det är en novellantologi – ett samarbete mellan Berättarministeriet och förlaget Forum.

Tysta

En gång i tiden samlade jag de antologier som producerades av landets skrivarskolor. Jag läste dem och ett år skrev jag en sorts samlingsrecension.
Det var intressant att läsa alla dessa ambitioner, hjärtetexter och föraningar om kommande författargenerationers tematik, men det gick åt helvete förstås.
I flera år efteråt översköljdes jag av antologier från skrivarskolor.
Tiotusentals, för att överdriva en smula.

Av ren självbevarelsedrift upphörde jag med att skriva om antologierna. Dessutom började den ymniga floden av mer recensionsfähiga förlagsprodukter nå mig till hakan, så den järnhårda prioriteringslagens revisorer ansatte mig.

De medverkande i De tysta tänker högst befinner sig på stegpinnarna före skrivarskolorna. De är i gymnasieåldern. Det rör sig om nio skribenter varav nio är flickor, vilket stämmer ganska väl överens med könsfördelningen mellan oförvitligt litteraturintresserade medborgare å den ena sidan och idrottsförgiftade meningslösheter som borde skickas iväg att hugga skog och göra nytta å den andra.

Jag har inte mer än hoppat mig igenom antologin än, så jag vill inte säga annat än att ”Magnusson” är årets novelltitel. Isabelle Sjö Hansson står för den.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0