Anmälan: Williams, John: ”Butcher’s Crossing”

John Williams
Butcher’s crossing
Övers. Eva Johansson
Natur & Kultur

John Williams är ett namn som är lätt att glömma, anonymt som i en liggare på ett billigt hotell. Wikipedia anger upp emot 130 personer med det namnet. Men säger man Stoner så går det upp ett ljus, i alla fall för den litteraturintresserade.

Stoner publicerades 1965 och var litteraturprofessorn Williams tredje roman. Han skulle komma att ge ut en till under sitt liv, som avslutades 1994.

För några år sedan upptäcktes Stoner på nytt i den engelskspråkiga världen, blev ett kritik- och läsarfenomen och översattes också snabbt till svenska. Romanen om den inbundne men passionerade universitetsläraren Stoner var inte längre ”den bästa roman du aldrig har läst”. Den var nu väldigt läst, och väldigt älskad västvärlden över.

Romanen Butcher’s crossing” är John Williams andra roman, publicerad 1960. Trots att dess huvudperson skiljer sig avsevärt från Stoner i både tid och rum, liknar de till viss del varandra till temperamentet.

Den 23-årige Will Andrews anländer per diligens till den nödtorftigt hoprafsade präriehålan Butcher’s crossing en varm dag i början av 1870-talet. Han har efter tre år avslutat sina studier vid Harvard och drivits till Kansas av en känsla, en längtan, något han har svårt att riktigt sätta fingret på och formulera:

”Det var frihet och godhet, det var ett hopp och en livskraft som han tyckte sig ana under allt det välbekanta i sitt liv, som inte var fritt eller gott eller hoppfullt eller livskraftigt.”

Han blir erbjuden en anställning som kontorist hos en man som handlar i buffelskinn, men han tackar nej. Will Andrews vill vidare, ut i detta vilda och outsägliga. Handlaren undrar om han verkligen har för avsikt att ge sig i lag med slöddret som jagar bufflarna.

Men nej, Andrews tror inte att han vill jaga. Han vill lära känna landet, som han säger.

Så han hänvisas till den lokala saloonen. Där möter han den buskige, ärrade och enstörige jägaren Miller, som för många år sedan stötte på en sagolik ravin långt upp i bergen – dold för mänskliga ögon men ett paradis för den sista stora buffelhjorden.

Will satsar sitt sparkapital. Han och Miller ger sig av tillsammans med Millers något svagsinte protegé och en inhyrd, smålömsk expert på att flå djur. Fyra män rider ut i vildmarken med varsin dröm.

Låter det som en klassisk västernromans? Det kan man kalla den, om man ­lägger till den djupare existentiella dimension som annars brukar vara upp till läsaren att tillsätta.

Man brukar säga om den svenska litteraturen – särskilt lyriken – att det som utmärker den är kärleken till naturen. Det må vara sant, men det är en natur som iakttas utifrån, på håll, från den på kartorna noggrant utsatta promenadstigen eller i ett präktigt herbarium.

Den amerikanska litteraturen uppvisar däremot en natur som är besjälad på ett helt annat sätt och som är långt ifrån en vacker kuliss. Den är ett med nationen och ofta skoningslös. Den amerikanska naturen drar in den romantiskt lagde i sin oöverskådliga famn varpå den ofta har ihjäl sitt offer.

Så skildras den som en nyckfull övermakt som när som helst kan vända sig emot en. Det är ett känt faktum att den store naturalisten Henry David Thoreau ingalunda hade ett fast och naturligt boende vid sjön Walden, utan gick hem till stan om kvällarna.

Nu är det inte Thoureau som frammanas av John Williams i Butcher’s crossing, utan Thoureaus transcendentalistiske kollega och mentor Ralph Waldo Emerson. Han citeras i romanens motto och nämns också i själva texten. Naturen ställer allt annat i skuggan och dömer alla människor som kommer till henne lik en gud – mässar Emerson.

Det andra mottot till romanen är hämtat från Herman Melville, och vi vet ju hur det gick för dennes gestalt kapten Ahab när han försökte betvinga naturen.

Efter många umbäranden kommer kvartetten att nå fram till den paradisiska ravinen uppe i Colorados berg, där buffelhjorden majestätiskt driver fram i fjärran. Miller har packat ett halvt ton bly och tvåhundra femtio kilo krut.

När de kommer tillbaka ett halvår senare är de bara en trio och den unge Will har åldrats. Utanför har också världen förändrats och knappt någon minns dem längre i Butcher’s crossing.

I ett fascinerande förord till romanen skriver Kristoffer Leandoer att John Williams gestalter har det gemensamt att de söker kunskap, oavsett konsekvenserna.

Jag är inte säker på att det är just det dramat som framför allt gestaltas i hans böcker. Långa stycken i Butcher’s crossing må vara hyllningar till hantverk och strategier för överlevnad, men det känns som om Will snarare söker efter den svårfångade mening som kunskapen är till för att skydda. Som så många andra amerikanska författare, filmare och sångare har försökt finna i naturen både före och efter honom.

Och i förlängningen har vi Stoner, som har funnit sin mening i skönlitteraturen och gör allt för att skydda dess fundament.

I synnerhet den senare ger prov på en sorts naiv och mycket otidsenlig anständighet. Det kanske är därför som John Williams har blivit så viktig för oss i dag. Vi visste inte att det var anständigheten vi saknade, men vi kanske börjar lära oss.

Dela med dina vänner

 • 6
 • 0
 • 0
 • 1

Anmälan: Cartarescu, Mircea: ”Levanten”

Efter en del grubbel har jag beslutat mig för att ge The Secret World en andra chans. Jag rage-quittade ju för tre år sedan på grund av Funcoms vägran att ta itu med obalansen i pvp.

Men nu är jag åter. Svårt att låta bli med ett sådant upplägg.

Dessutom är det rentav mer skoningslöst än jag mindes det. Ett par uppdrag i Transsylvanien kräver att man kan läsa rumänska, till exempel. Som om det inte räckte med japanska och hieroglyfer.

Ett liknande dilemma stöter jag på när jag parallellt skall recensera den svenska översättningen av Mircea Cartarescus prosaversion av verseposet Levanten. Till formen borde ju höra att man jämför prosaversionen med versversionen, men det låter sig helt enkelt inte göras.

Här följer i alla fall recensionen [papperspublicerad 2015-10-02]

 

 

Mircea Cartarescu
Levanten. Österlandet
(Levantul)
Övers. Inger Johansson.
Albert Bonniers förlag

Den rumänska litteraturens mesta affischnamn Mircea Cartarescus dagböcker publicerades i svensk översättning 2011. De utspelar sig mellan åren 1994 och 2003 och som en röd tråd framstår skrivandet av den väldiga trilogin Orbitor. Det är svåra år för författaren. Man får intrycket att alla år är svåra år för Cartarescu, som hanterar skrivkramper, mer fysiska åkommor och känslan av obemärkthet i framför allt hemlandet.

Han är missnöjd med det allra mesta han skrivit, men det finns en titel som han aldrig förringar; som framstår som den enda klart lysande prestation han någonsin gjort. Verket heter Levantul. Man får aldrig riktigt klart för sig vad det är för sorts verk, men genom dagboksåren dramatiseras det, blir hörspel, radioteater och musikal.

Naturligtvis blir man nyfiken.

Nu utkommer Levanten i svensk översättning. Mircea Cartarescus svenska parhäst, den oumbärliga och mångförslagna översättaren Inger Johansson, förklarar i sitt efterord att originalet från 1990 är ett rimmat versepos skrivet på författarens moderdialekt muntenska, fullt av språkhistoriska finesser och i princip omöjligt att översätta till något annat språk.

2013 presenterade dock Cartarescu en prosaversion för sina översättare och Inger Johansson hörde till dem som nappade.

Levanten är en saga, ett rebelliskt spex, en karnevalisk frihetssång och en postmodernistisk kalabalik full av dofter och exotism.

Till det idéhistoriska Levanten – som betyder Österlandet – hör i princip alla länder runt östra Medelhavet bortom Italien samt länderna på Balkan. Hos Cartarescu blir Levanten till något som liknar det sagornas Bagdad som frammanas i Tusen och en natt, med ett kosmopolitiskt myller av folkslag, likheter och skillnader.

Tiden är 1820-tal och det grekiska frihetskriget rasar som värst. I västvärlden sågs den grekiska självständighetskampen mot det osmanska riket som ett kulturkrig mellan väst och islam och det engagerade hela Europa. Lord Byron var en av de frivilliga som reste för att slåss för det antika arvet och något är Cartarescu skyldig den stupade brittiske poeten – bland många andra.

Levanten i Cartarescus tappning är full av soldater och spioner, pirater och lycksökare, flyktingar och handelsmän. Huvudpersonen Manoíl är en ung rumänsk poet som drömmer om Valakiets (läs: Rumänien) frihet från turkarna. Tillsammans med ett gäng muntra kumpaner iscensätter han ett uppror mot den styrande vojvoden i Bukarest.

Berättelsen löper i ett rasande tempo. Hallucinatoriska scener avbryts med diktdeklameringar, sånger och känslosamma utbrott, anakronismer förekommer flitigt och skyggas inte för, rumänska och internationella författare citeras och parafraseras. Man får intrycket av minst tio högljudda operor som spelas på samma gång på samma scen.

Alltihop är indelat i tolv sånger. I den femte stirrar ett stort öga ner från molnen på våra hjältar. ”Det är Gud! gastade gamle Ghiorghi och kliade sig kvickt”. Men han har fel, ty ögat är författarens. Följande Heisenbergs principer om att man inte kan studera subatomära fenomen utan att påverka dem, drar han sig emellertid tillbaka och låter berättelsen ha sin gång.

Men till slut går det inte längre. Efter flera liknande interventioner lyfter författaren Mircea upp sin huvudperson från skrivmaskinspapperet för att göra en existentiell poäng. Men Manoíl lyssnar inte på det örat utan börjar slåss med sin författare, som skriker efter sin hustru på hjälp. Sedan en vapenvila ingåtts skriver han en kort programförklaring: ”Jag, Mircea Cartarescu, skrev ’Levanten’ vid trettioett års ålder i ett svårt skede av mitt liv när jag hade mist tron på poesin”.

För så var det. 1988 var den kommunistiska repressionen i Rumänien som hårdast och naturligtvis kan – eller kanske rent av bör – man läsa ”Levanten” som en desperat, befriande fantasi om uppror mot de moderna turkarna: kommunistpartiet och dess säkerhetstjänst.

I det tidiga 1800-talet drömmer Manoíl om en demokratisk republik i Valakiet, men han ömkas av en kumpan som påpekar att i politiken offras drömmaren snabbt: ”Åh, jag fruktar att vår dröm går ett sorgligt öde till mötes”.

Levanten framstår så allt mer som ett räddningsprojekt för Mircea Cartarescu, där han sitter med blaskigt te i en grå omvärld. Han frammanar nästan tvångsmässigt sin Levant – detta färgsprakande jubelrop – för att få ett skäl att leva.

Det blir mycket rörande när berättelsen är slut, men Cartarescu kan inte förmå sig att sluta. Det vanliga sättet att få en roman att fortsätta i evighet är att låta den sluta där den börjar – som James Joyce gjorde i Finnegan’s wake. Cartarescu låter sin roman sluta som ett hack i slutet av en lp-skiva.

Det är fantastiskt att äntligen få en smak av denna märkliga sång till friheten. Inger Johansson har uträttat storverk då hon behållit det rytmiska, ibland rimmade, och frodiga i denna vision. Heder åt dem bägge.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Anmälan: Gustafsson, Lars: ”Doktor Wassers recept”

[Papperspublicerad 2015-09-25]

 

Lars Gustafsson
Doktor Wassers recept
Albert Bonniers förlag
Lars Gustafsson har alltid funnits. Det vill säga om man inte råkar vara så pass mycket äldre än Gustafsson (född 1936) att man med ålderns rätt kan svepa bort honom, eller så pass mycket yngre (född 1990 och framåt) att allt som inträffat före ens födelse är att betrakta mest som en oförlåtlig kränkning.

En digrare verkförteckning än Lars Gustafssons har jag aldrig sett tryckt i en nutida roman. I ett appendix som känns mer som huvudsaken listas upp emot hundra verk från debuten 1957 och framåt. Hans viktigaste epok är fortfarande 1970-talet, då han skrev sina största romaner och viktigaste debattexter.

På senare decennier har han oftast lagt det tyngre grubblet åt sidan till förmån för mer lättsamma tankar – fnasiga förströelser och drivna divertissemang med mycket gott humör. Hans nya roman Doktor Wassers recept hör till dessa.

När man läser denna roman har man hela tiden känslan av att det är något viktigt man missar, något som visslar förbi i getögat. Kanske är det meningen. Vad man bit för bit får reda på är att romanens berättare, Doktor Wasser, inte är Doktor Wasser. Han har i ungdomsåren stulit identiteten från liket av en avkörd östtysk motorcyklist och lyckats smälta in i rollen så väl att hans medicinska karriär avslutas med en post som generaldirektör för något medicinalverk.

Romanen är mer eller mindre berättelsen om hans liv, men med en hel del hål. Denne Doktor Wasser framstår som en fullblods­psykopat. Inte av det slaget som brukar befolka genrelitteraturen, utan en mer realistisk och alldaglig typ som har svårt att knyta an till mänskliga känslor men lätt att härma dem. Så lätt att han tror att de är autentiska.
Å andra sidan är hans identitet egentligen inte hans utan en annans, så det behöver ju inte vara så kinkigt.

Lars Gustafsson bjuder som vanligt på en del minnesvärda anekdoter inom ramen för berättelsen, och uttalar en del bråddjupa teser. Som denna: ”att all verklig förälskelse har sitt upphov i ett djupt missnöje med oss själva. Vi har träffat någon annan som vi hellre skulle vilja vara”.
Men så finns här då också en mängd glapp och märkligheter som aldrig skrivs ut, utan snarare låter ana att det finns en poäng med berättelsen men att den aldrig riktigt har lämnat författarens huvud.
Vet Wassers älskarinna och mecenat att han inte är Wasser? Vad har Frazers vegetationsmyt i Den gyllene grenen med det hela att göra egentligen, annat än att den också råkar utgå ifrån övertagandet av någon annans identitet?

Rök och speglar blir det ofta, som det brukar hos den helt mogne Lars Gustafsson.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Anmälan: Stenroth, Felicia: ”Indianlekar”

(Papperspublicerad 7 februari)

 

Felicia Stenroth
Indianlekar
Norstedts

 

Felicia Stenroth debuterade 2012 med romanen Bilder som inte angår mig. Där mötte vi Minna som balanserade mellan barn och vuxen medan hon försökte känna något, vad som helst.

I Stenroths andra roman har tomheten brett ut sig till den grad att man inte längre kan se något annat. Det handlar om Ebba, som gissningsvis är i de senare tonåren och mer uttalat bor utanför bruksorten Olofström.

Vad som händer i romanen är lätt att beskriva. Det är sommar, Ebbas självskadande kusin kommer på permission för ett par månader, samtidigt som Ebbas pojkvän sticker iväg för att jobba i Norge. Ebba och kusinen hänger. Det är ungefär allt.

Med en nästan sardonisk – eller är den förtvivlad? – ton tecknar Stenroth den nedlagda lanthandeln, Volvofabrikens spegelglas, bacardiflaskan i skuggan av Axels tivoli, pojkvännens kvarlämnade hunds nästan sönderbitna koppel och maskrosorna som gror mellan stenplattorna på altanen.

Kanske är det en roman som egentligen handlar om livet självt, när det är så nedskruvat att drömmarna om något annat inte syns. För man väntar sig alltid någon sorts drömmar av romanfigurer som Ebba. Man tänker att något annat liv än just detta skall anmäla sig någonstans strax efter mitten av romanen.

Men här finns ingenting. Livet är något som bara händer, dag för dag.

Felicia Stenroth tar om formuleringar och blygsamma insikter. Hon undviker skickligt alla sorters spekulationer, omskrivningar och metaforer. Handlingar som att stänga en dörr eller måtta upp kaffe beskrivs omständligt och ofta, som om allt skedde under vatten. Hon låter Ebba befinna sig i ett fullständigt Nu där inte ens flugorna som klättrar på ansiktet föranleder någon vidare handling. De får klättra.

Om Samuel Beckett hade läst detta så hade han känt sig fullständigt hemma och gratulerat Felicia Stenroth till en skildring av mänskligt liv på knapp sparlåga som känns mer realistisk för oss än något hans ändå framtidstroende tid någonsin hade kunnat känna igen.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Anmälan: Sigunsdotter, Kristina: ”Rovfåglar osv”

[Den här väntar på papperspublicering men jag orkar inte vänta. En sak jag inte nämner, men nämner här, är ett konstprojekt-på-gehör som finns på Kristina Sigunsdotters hemsida. Det handlar om den där snubben som, antar jag, många av oss tunnelbaneresenärer har stött på i Stockholm – han som spelar piano med fingrarna på knäna utan att ha ett piano. Som tics. Sigunsdotter har filmat handrörelserna och spelat upp filmen för musikern Nicolai Dunger, som i sin tur har spelat det som händerna spelar på ett fysiskt klaviatur. Det låter som något av Philip Glass eller Terry Riley. Vad som alltså händer [sic] här, är att någon – Sigunsdotter/Dunger – lika självsvåldig som konkret avkodar Den andres mysterium. Och jag ber om ursäkt för att jag låter som en skitnödig a-kursstudent med Den andre och så, men i det här fallet är det inte skitnödigt utan helt äkta. Det är en spontan undersökning utan åthävor som just därför förefaller mig vara mer gripande än det allra mesta dylikt som åstadkommes med meriter i blicken.] 

 

Kristina Sigunsdotter
Rovfåglar osv.
Neonprojektet

Detta är en dagboksroman om en rejält brusten kvinna som heter Kristina. Brustenheten har hon döpt till Kaosmunnen, fast mer objektiva själavårdare nog skulle kalla den för panikångest med inslag av en hel del annat som gör en människa svår att ha att göra med, framför allt för sig själv.

Det dryga år som passerar med bokens gång inleds med att Kristina avslutar ett ömsesidigt destruktivt förhållande. Hon skär sig när hon inte känner sig uppskattad eller sedd, och detta inträffar ofta. Hon tycks aldrig kunna bli tillräckligt mycket bekräftad, och det måste hennes sambo anpassa sig efter, tycker hon. Han går ut varje kväll. Ibland brusar han upp och blir våldsam. Skärandet får sitt slut när hon skär lite väl djupt och därmed blottar ett mycket påtagligt, mycket blodigt kaoshål. Hon vaknar efter operationen och går ut i en svår frihet perforerad av inre tvång.

Behovet att bli bekräftad får nu sitt utlopp i sex.
Längre förhållanden och nattkorta överdragningar. Hon blir förälskad i sin skrivlärare – en familjeman – och han i henne, vilket leder till en lång redovisning av mail, mess och samtal. Det är ett gränslöst pretentiöst kärleksnojs som läsaren gärna hade varit utan, men för Kristina är det nog en fördel att bekräfta och bekräftas i text snarare än irl. Så går dagarna och Kristina söker sig till skogen för att nå frid. Hon kommer att nå den, så vitt man begriper, om än den kommer att vara.

Romanens Kristina har så mycket gemensamt med författarens, Kristina Sigunsdotters, biografi att jag går in på den senares hemsida. Därmed öppnar sig den ställvis ganska intressanta, men lika ofta klaustrofobiskt intima romanen, mot ett betydligt mer omfattande och luftigt livsprojekt där dagboksromanen blir ett tungt inslag.
Sigunsdotters till hälften drömska, till hälften kaotiska universum fylls av halvfiktiva figuranter som agerar sin tid och plats i livet. Här finns film, musik, foto, poesi och annat – gärna med anarkistiskt utlevande, gurleska inslag. Här dokumenteras konstprojekt som omtalas i romanen, och här får en mängd av de gestalter som i romanen har kodnamn som Orkanen, Pianisten och Stäppvalpen sina yttre anleten och kroppar exponerade.

Den kvinna man har mött inifrån och ut i Rovfåglar osv. blir till på ett annat sätt, men mycket mindre tydlig. På hemsidan ser man henne mest av en slump filma sig själv i en spegel, skugglik under en uppläsning någonstans, otydligt dansa en ensamdans till den vemodigt vackra Tom Waits-låten ”Tom Traubert’s blues”.

Ansikten strömmar förbi, vägen är sitt eget mål och allt som är fast förflyktigas i denna den bästa och den värsta av tider.

Så läs gärna Rovfåglar osv.
Läs den helst som del av en helhet i kontinuerlig tillväxt, den helhet vi kallar människa.

 

 

Dela med dina vänner

 • 121
 • 0
 • 0
 • 0

Anmälan: Östergren, Klas: ”Twist”

[papperspublicerad 2 oktober]

 

Klas Östergren
Twist
Natur & Kultur

Twist? Jo, titeln på Klas Östergrens nya roman syftar i första hand på dansen och på The Beatles ovanligt råa cover från 1963 av ”Twist and shout”. Inspelningen av låten har gått till musikhistorien som ett av producenten George Martins – ”den femte beatlen” – många snilledrag. Han sparade den till sist under en tio timmar lång inspelning av elva låtar, väl medveten om att John Lennons sångröst vid det laget skulle, så att säga, sjunga på sista versen.

Resultatet: en hes, skrovlig och uppkäftig version av vad som från början var en ganska städad och mjäkig danslåt.

För berättarjaget i Klas Östergrens nya roman utgör den klassiska hiten ett ledmotiv för barnets övergång till mognad på gott och ont. Men eftersom vi har med Östergren att göra så står twisten också för något annat – mer omfattande och sinistert: ”man vred och bände på kroppen som masken kringlar runt en krok och när låten var slut var man genomsvettig och utpumpad utan att ha kommit ur fläcken.”

Se där en noga planlagd och mycket självmedveten beskrivning av denna ödesmättat bultande roman om det moderna Sverige.

En författare kommer till Karlskrona för att göra research. Föremålet för hans nya bok är en släkting, teatermannen Johan Peter Lewenhagen, verksam på 1700-talet. Han föddes i Karlskrona och romanens berättare avser att häcka på en filial till länsmuseet, där stadsarkiven förvaras.

Det tar Klas Östergren drygt 50 sidor att komma till denna romans utgångspunkt. Dessförinnan har berättaren ägnat tid åt att minnas ett begravningstal samt relatera sin ungdoms kneg på en metallverkstad, där han träffade den brinnande kommunisten Tommy, som numera bor i Karlskrona.

Varje läsare av Klas Östergrens bredare anlagda romaner känner igen hans försåtliga grepp: att förespegla och antyda, annonsera för att sedan skjuta upp intrigen med oväsentligheter som senare skall visa sig vara högst väsentliga. Han är vansinnigt skicklig och litar på att läsaren är lika skicklig på att demaskera honom, eller i alla fall fatta grejen så småningom.

Ta bara en bifigur som den obehagliga man som alltid sitter bakom berättaren på Karlskronas stadsarkiv. Han har en matsäck med sig och i ett utbrott av artighet kommenterar berättaren knäckemackornas pålägg. Salami. Nej, säger den obehaglige mannen: ”prickig korv.”

Och det är först senare som vi får veta att den obehaglige mannen drar in pengar genom att släktforska åt andra som vill bli på det klara med att deras släktträd är rena från oönskade element. En modern, medveten rasbiolog skulle naturligtvis aldrig tillstå att han har något utländskt på knäckebrödet. Det borde vi ha fattat.

Det är så Östergren arbetar. Varenda liten detalj visar sig vara en del av pusslet. Det är en mycket svår konst att skriva såna helgjutna romaner. Det är därför de är så sällsynta.

Berättaren kommer att träffa sin gamle arbetskamrat Tommy igen. Nu har han blivit många kilo tyngre och arbetar med installationen av ryska gasledningar genom Östersjön, där Karlskrona för närvarande är basläger. I hans omedelbara närhet finns en gåtfull ryss som han kallar The Lubricator. Smörjaren. Denne ryss, vars uppgift det är att bana väg för gasledningarna vare sig det är med hot eller lämpor, kommer att visa sig vara ett lika oväntat som viktigt inslag i berättarens egen historia.

Och frågan är om man skall gå längre än så med att återberätta denna thrilleraktiga roman. Twist kommer så sakta att vrida och bända sig tillbaka till den tid när Stockholms Klarakvarter utplånades och riv- och byggbaronerna tillsammans med politikerna hade en feeding frenzy. Parallellerna med nutida projekt – som ryska gasledningar – är uppenbara.

I en passage som syftar på barnaminnet skriver Östergren: ”Det finns ingen anledning att ställa saker och ting tillrätta, kontrollera sanningshalten i uppgifter som förefaller besynnerliga, omständigheter som kan ha feltolkats, blivit missförstådda eller avsiktligt förvanskats för att lindra något smärtsamt eller försköna något fult. Udda får vara jämnt.”

Men nej, Klas Östergren har inga som helst planer på att låta udda vara jämnt. Det har varit uppenbart ända sedan debuten 1975 att han strävar efter att beskriva nationen Sverige som modernt tillstånd, och han gör det med en bravur som är få förunnad.

Författare skriver om svenska människor, svenska företeelser, skeenden i Sverige. Men bara Klas Östergren skriver om det moderna Sverige som sådant, som om det vore en skugglik huvudperson. Sverige, inbegripet dess skelett i garderoben och fransiga självbild.

Östergrens berättarjag i de stora rikskritiska romanerna – från Gentlemen (1980) via Gangsters (2005) och till dagens Twist – känns alltid mindre som klassiska romanberättare och mer som personer utsatta för djuplodade förhör om det förflutna. Läsaren agerar tyst men uppmuntrande förhörsledare.

Det är också typiskt att Klas Östergren i Twist inleder med ett par huvudspår som knappast leder någon vart. Bokprojektet kring teatermannen Lewenhagen är mest … Ja, man kommer att tänka på begreppet McGuffin, som etablerades av regissören Alfred Hitchcock och står för vad helst som sätter igång en intrig men som i princip är oviktigt eller utbytbart när berättelsen väl tagit fart.

I händerna på nästan vem som helst utom Östergren skulle de genomgående liknelserna te sig ganska billiga. Man minns till exempel grävprojektet under Stockholm i Gentlemen. I Twist blir alltså titeldansen en sådan liknelse, men också de fiskafängen som bedrivs av berättaren i Stockholms skärgård. Förutom själva fiskandet återkommer han till de förrädiska grynnor som man måste känna till:

”Med åren skulle de bli utprickade och sambanden skulle klarna, sjökort och kartor skulle ritas om, politiska förhållanden som verkat mer stabila än de geologiska blev plötsligt helt förändrade, nya omständigheter uppstod, med en ny öppenhet kring gamla affärer.”

Det blir en utmärkt beskrivning av den Östergrenska fiktionens förrädiska farvatten.

 

Dela med dina vänner

 • 4
 • 0
 • 0
 • 0

Europa före regnet

I all förra veckoslutets röra glömde jag att ordentligt förorda Florian Illies bok Århundradets sommar 1913.

Illies är alltså tysk – få andra än tyskar skulle döpa sin son till Florian – och verksam som konstkritiker, journalist, konsthandlare och en del annat.

Jag minns namnet från hans bok Generation Golf (2000), som jag inte har läst men omedelbart föraktar så som jag omedelbart föraktar alla böcker vars titel börjar med ”generation”, utom möjligen den första i den långa raden, Douglas Couplands Generation X.
Jag har för mig att Generation Golf syftade på bilen, snarare än fritidsintresset, och att det var en hel del miljöfrågor och konsumtionskritik i den.

Nåallafall.

Den här boken – 1913 – bör man köpa billigt, eftersom den nyss kom i pocket.
Vad Illies gör är att han scannar året i fråga, och alla vet att det är året innan den gamla världen faller samman i första världskriget efter vilket ingenting någonsin är sig likt.

Det går kronologiskt i små notiser. Första notisen är alltså från januari och handlar om hur den tolvårige skitungen Louis Armstrong med pistol skjuter in nyåret i New Orleans.
Redan dagen därpå hamnar han på en uppfostringsanstalt där föreståndaren sätter en trumpet i händerna på honom.

Illies behöver inte understryka det ödesmättade i scenen, i alla fall inte för oss som läser den här bloggen.

De huvudsakliga stationerna detta år är städerna New York, Paris och den centraleuropeiska café-axeln Berlin, München, Wien och Prag. Det tyskspråkiga har ett visst företräde i denna historieskrivning och i och för sig lysande konstnärer som Kirchner och Marc får en smula mer uppmärksamhet än de brukar få i internationella översikter av perioden.

Men desto bättre, skulle jag vilja säga. Picasso är så ihjältjatad att han känns som konsthistoriens Lille Skutt.

Folk man får följa i Illies notiser: Freud, Jung, Rilke och Lou Andreas-Salomé; Kafka och Joyce, Oswald Spengler, Karl Kraus och kejsar Frans Josef, Virginia Woolf, Hitler och Stalin, bröderna Mann och Ernst Jünger. Med många fler som jag inte orkar fetstila.

Några svenskar? Nja, Nils Dardel omnämns som hastigast som vacker med fullständigt obegåvad. Selma Lagerlöf förekommer också någon gång.

En typisk notis, från augusti, lyder:

För att få in mer folk till armén dras jakten på värnpliktssmitare igång över hela Österrike-Ungern. Den 22 augusti utfärdar polismyndigheten en efterlysning: ”Hietler (!), Adolf, senast bosatt ungkarlshotellet, Meldemannstrasse, Wien, nuvarande uppehållsort okänd, efterforskningarna kommer att fortsätta.

Den flinka översättningen är gjord av Karin Andrae och jag rekommenderar denna bok till var och en som älskar att se historiens facit svindla för ögonen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Anmälan: Rivas, Manuel: ”Snickarpennan”

[Egentlig version av en amputerad text papperspublicerad 19/9]

 

Manuel Rivas
Snickarpennan
(O lapis do carpinteiro)
Övers: Djordje Zarkovic
Gavrilo

Inte så ofta nuförtiden, men ibland, stöter man i romaner på en replik eller formulering som påminner om varför man en gång överhuvudtaget började läsa skönlitteratur.

Klassikernas örhängen känner man ju till. De kan vara skrivna av Selma Lagerlöf (”Äntligen stod prosten …”) eller Charles Dickens (”It was the best of times, it was the worst of times …”) eller Franz Kafka (”Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt”).

Men påfallande ofta infaller dessa citerade örhängen redan i första meningen – eller som slutord (Voltaire: ”mais il faut cultiver notre jardin”).

Flera infama kommentatorer har noterat att Marcel Prousts berömda scen med madeleinekakan och lindblomsteet, som har blivit en högmodernismens metafor för minnesprocessen, knappast hade varit särskilt spridd om den inte hade dykt upp så tidigt som i det första bandet av de sju som utgör På spaning efter den tid som flytt.

Få kan dessutom citera formuleringen kring madeleinekakan, lindblomsteet och minnet, på grund av det enkla faktum att beskrivningen sträcker sig över fem sidor.

I Gunnel Vallquists häpnadsväckande översättning från 1993 inleds passagen på sidan 53 i band 1, Swanns värld: ”Men i samma ögonblick som det med kaksmulorna blandade téet rörde vid min gom, spratt jag till, på helspänn inför något ovanligt som försiggick inom mig”. Först på sidan 57 är bilden klar.

Det är ingen ”Forget it Jake, it’s Chinatown” direkt.

(Och mycket långt ifrån PewDiPies ”WWWHHHHOOOAAAAAHHHHH..FUUUUUUCK..WHOOOOOOAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!)

Det finns undantag från regeln om inledning och avslutning, men de är mer sällsynta, och exemplet Goethes ”Das also war des Pudels Kern” kommer från Faust, som är ett läsdrama snarare än en roman.

Väl inne i romanmaskineriet är läsaren i allmänhet kanske alltför överväldigad och omfamnad för att notera kortfattad storhet när den väl dyker upp. Möjligen är filmen och teatern bättre på att mer effektivt bygga upp ett skeende till retoriskt crescendo.
En klassisk filmreplik som Taxi Drivers ”You talking to me?” hade utan tvekan varit betydligt mindre klassisk om den hade dykt upp i flödet på sidan 430 i en bestseller.

Romanens möjligheter till timing är möjligen begränsad, bland annat för att läsaren läser hur och när den vill.

Men det finns alltså moderna undantag och jag stöter på ett i spansk/galiciske Manuel Rivas Snickarpennan (översatt till utmärkt svenska av Djordje Zarkovic och nyss utgiven på förlaget Gavrilo). Det är den mest översatta galiciska romanen någonsin, och av goda skäl.

Den kretsar kring ett antal människoöden under Francos diktatur och i synnerhet berättaren, civilgardisten Herbal och den vänsterintellektuella läkare han föresatt sig att bevaka, Daniel da Barca.

Medan Da Barca sitter internerad fortsätter han sitt kall, som fängelseläkare. Han är av goda skäl djupt misstrodd av regimen och en dag dyker en kontrollant för den militära hälsovårdsinspektionen upp i sjukstugan.

När inspektören sätter sig för att bevaka patientmottagningen trillar plötsligt en pistol ur hans axelhölster och faller till golvet.

Och här kommer det:

”Vi stod i alla fall där i sjukstugan allihop och stirrade på den där pistolen som om den var en död råtta. Och doktor Da Barca sa helt lugnt: Kollega, ert hjärta har fallit till golvet.”

Det är en storslagen scen som måste gripa vem som helst kring rötterna.
Bara tilltalet – ”kollega” – som tvingar in den fascistiske inspektören i ett sammanhang av hippokratisk ed och ursprungligt kall.
Och lugnet, som skvallrar om en galicisk Gandhi av passivt motstånd där inget annat gives.

Detta är en god anledning att läsa romaner.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Den Andra Kvinnan tige i Fikyrkoförsamlingen

[Anmälan av Bohman, Therese: Den andra kvinnan (Norstedts).
Papperspublicerad 25/8; här i en exklusiv, avsevärt förlängd version.
Tillägg som vanligt inom klammer.]

 

Therese Bohman
Den andra kvinnan
Norstedts

Upplägget är klassiskt i Therese Bohmans andra roman. En ung och fattig men vacker kvinna inleder ett förhållande med en äldre man som tycks ha allt, tyvärr inklusive fru och barn.
Det låter bekant, eller hur? Temat har tröskats i åtminstone tretusen år av sagor, ballader, skådespel, romaner, filmer och framför allt varuhuslitteratur.

Platsen är Norrköping och den namnlösa kvinnan som är berättarjag i Den andra kvinnan är timanställd på det stora sjukhusets restaurang. Där spanar hon in en snygg överläkare som är nästan dubbelt så gammal som hon.
Han spanar in henne också.
Men denna handling är inte huvudmotivet i Bohmans roman. Den är den nödvändiga ram inom vilken hon diskuterar klassfrågor på ett mycket uppdaterat och genomskådande sätt.
Till skillnad från alla andra personer i romanen är berättarjaget alltså namnlöst.

Låt oss för enkelhetens skull kalla henne Q2.

Begreppet ”den andra kvinnan” brukar i regel vara en omskrivning för ”älskarinna”, men när Bohman använder det som titel för sin roman står det också för något annat.
Q2 tänker såhär: ”Jag är misslyckad som den medvetna kvinnan. Jag är misslyckad som en helt vanlig kvinna också, jag är för smart”.

[I en förödande karaktäristik av sin medvetna skrivarskoleklass reagerar hon på den ”begränsade kvinnorollen” man där anser finnas i såväl litteratur som liv:

”Bara skriv vad ni vill skriva, annars är det ingen poäng med att skriva, ville jag säga, men jag fick intrycket att de tyckte sig skriva på uppdrag av någon annan ; kvinnokönet, kvinnoerfarenheten, att det var deras uppgift att driva vissa frågor i sitt skrivande och att de stolt tog på sig denna uppgift, av något slags pliktkänsla, och sedan blev förnärmade när de inte blev tillräckligt tackade för det. Jag tänkte på Dostojevskijs källarman: jag önskade att han hade gått i min grupp. Han hade varit roligare att hänga med”]

Snarare än att inspireras av normkritik och genusfrågor identifierar hon sig alltså med Fjodor Dostojevskijs eremitiska källarvarelse, med den manliga flanören och den manliga konstnärsmyten. Detta är intressen som det medvetna systerskapet aldrig skulle kunna sanktionera:
”Vilket sorgligt sätt att nöja sig med gränser satta av könet kvinna, samtidigt som man är övertygad om att man gör precis motsatsen. Jag skulle aldrig kunna hålla tillgodo med att fylla min tillvaro med sådant, eller att läsa vad nu medvetna kvinnor läser”.

[I kör med källarmannen konstaterar hon: ”På det hela taget var jag alltid ensam”.]

När hon inleder ett förhållande med den äldre överläkaren blir det en fysisk manifestation av hennes självvalda utanförskap. [Lika mycket en provokation utåt som ett existentiellt inre äventyr. Therese Bohman var inne på temat yngre kvinna/äldre man redan i debutromanen Den drunknade 2010. Där var förhållandet något mindre gängse, betydligt mer problematiskt och neurotiskt och med smak av det vi efter en av innevarande års viktiga debatter kan kalla Kulturmannen-komplexet.]

Q2 är arbetarklass. Inte sådan arbetarklass som beskrivs i bästsäljande romaner om alkoholism och misär [här syftar Bohman utan tvekan på hyllade romaner av bland andra Åsa Linderborg Mig äger ingen (2007) och Eija Hetekivi Olsson Ingenbarnsland (2012)] utan hederlig och strävsam arbetarklass som lever ordnade liv med små medel.

[”Det finns en arbetarklass som lever ordnade liv med små medel, arbetar och gör rätt för sig, är hel och ren och väluppfostrad, men undergiven i förhållande till allt som uppfattas som auktoriteter: läkare, lärare, myndigheter, till och med servitörer på restauranger de få gånger man är ute och äter. Som aldrig skulle bråka om en diagnos eller ett betyg eller en dålig huvudrätt, som inte vill vara till besvär. De får inga böcker skrivna om sig, kanske för att det är ett odramatiskt liv.”]

Hon vill bli författare och läsa på universitet, även om hennes erfarenheter av humaniorastudenter minst av allt är uppmuntrande. Norrköping är en gammal arbetarstad, men nu har gallerier och högskolefunktioner flyttat in i fabrikerna. Nytt folk har kommit till stan – studenter vars föräldrar kan betala om de inte skulle få ihop till hyran och som ser ner på Q2 och anser henne vara vulgär, billig, för att hon sminkar sig och klär sig som icke medvetna kvinnor.

Att välja älskarinnans väg blir ett uppror, eller förräderi, mot studentnormerna. Q2 försöker bli den perfekta älskarinnan och njuter fullt av en man som inte känner sig obekväm eller skräms av att hon vill vara en individ [eller kanske snarare en kvinna som bejakar den traditionella, utdömda kvinnorollen. Jag minns en satirteckning av Gun Kessle (tror jag det var) i Fib Kulturfront från mitten av 1970-talet, där tre korrekt klädda velourvarelser pekar finger mot en knäckt, gråtande kvinna i kort kjol och klackskor. Bildtexten löd: ”Inte en riktig kvinna”. Redan då lockades jag att fylla i: ”When the hurley-burley’s done…” etc]

Om sin medvetna väninnas pojkvän säger hon: ”jag har märkt att det är killar som han, de upplysta, moderna, de som är mest medvetna om det förkastliga i att dela in kvinnor i madonnor och horor, samtidigt är de mest angelägna om att ha en flickvän som aldrig skulle kunna misstas för det senare.”

Man kan säga att Q2 har hoppat över ett par steg i klasshierarkin. Alla som har arbetat på sjukhus känner igen situationen som beskrivs i romanens inledning – hur vårdbiträden och undersköterskor sätter sig på alla som står under dem i hierarkin och svassar för läkarna, men läkarna är hur trevliga som helst mot dem som står lägst. De behöver inte bevisa något.

[Och här talar jag också ur egen erfarenhet. Den totala förvirring som blir resultatet när till exempel en städerska, som står mycket lågt i sjukhushierarkin, visar sig känna en av läkarna. Hur läkaren kan göra ett nummer av att vara högljutt hjärtlig om han eller hon ens reflekterar över det, och hur uskarna tittar osäkert på varandra och plötsligt ändrar attityd, som om en spion smugit sig in under deras led. Hur ingen någonsin efter det försöker sätta sig på städaren, men inte heller ens hälsar längre. Som scen för moderna klassanalyser är sjukhus exemplariska. Sjukhus är rena vita serien]

Q2 är medveten om maktförhållandet
, men föredrar att vara älskarinna till en vuxen och självklar man framför att umgås med de fjunigt taffliga och förutsägbara studenterna i hennes egen ålder.

[Om sin alienerade studentkompis Emelie och hennes kille säger hon: ”Antagligen är Niklas precis vad Emelie velat ha hela livet; en snygg kille med gott om pengar, som på ett passivt aggressivt och milt översittaraktigt sätt är medveten om orättvisor och maktstrukturer och kan föreläsa för henne om dem samtidigt som han är ödmjuk inför sina egna privilegier som vit heterosexuell medelklassman.”

Emelie själv har börjat på feministisk cheerleading]

I bokens andra del inträffar något helt omskakande som inte skall avslöjas här. Ett förhållande som hennes kommer inte utan konsekvenser. Q2 dras in i en intrig som kommer att förändra hennes liv.
[Det är i allmänhet ett helvete att skriva om böcker vars knorrar man inte kan avslöja för att det finns läsare som tror att allting är deckare och blir förbannade om man säger för mycket (Hamlet dör på slutet??? Var du tvungen att avslöja det YOU UNBELIEAVABLE BASTARD!!?) Eftersom vi är mer intima härinne kan jag säga att Q2 kommer i kläm mellan klasserna och utnyttjas som en bricka i ett internt familjedrama. Det är ett ganska ruggigt och skickligt genomfört drama där Q2 blir känslomässigt bedragen på ett fruktansvärt sätt, men också vinner något]

Men jag får känslan att det [intrigen alltså] är mindre viktigt för Therese Bohman. Det hon främst vill få ur sig är maktanalysen, beskrivningen av sin generations hycklande normkritiker, och det lyckas hon enastående väl med. Det är på pricken.

[Ibland går hon nog lite väl långt i sin skarpsinniga satir. Hon kan bli plump. Man stöter på formuleringar och scener som känns mer som inspirerat sardoniska utgjutelser under inflytande av billig whisky i ottan och goda vänners lag, än tempererad samhällskritik. Som kritiker vet Bohman mycket väl vilka gränser som råder mellan att å ena sidan tas på visst drabbande allvar av de satiriserade, och å andra sidan avfärdas som beklagligt högerspöke man inte ens behöver befatta sig med. Å andra sidan är det nog svårt att ge avkall på häcklandet när dogmatiken råder. Det senaste jag hörde från mina gamla bopålar på Smålands nation i Lund var att de hade målat över spegeln på pubens damtoalett ity det är borgerligt och heteronormativt att spegla sig. Eller något i den stilen. Regeln är: Den andra Kvinnan tige i Fikyrkoförsamlingen.]

[Ok, här kommer det citationsfähiga slutomdömet:]

Utan att tveka det minsta skulle jag säga att Den andra kvinnan är en dräpande, initierad, spännande och samtidigt mycket rolig generationsroman.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Anmälan: Hammarén, Stefan: ”Flickan fr. spïkregne:t”

[Jag vet egentligen inte vad Ägarna anser om att jag bloggar iväg saker som ligger bakom den s k betalväggen, men till dess att en delegation kostymer kommer och tar mig örat och ger mig en Policy så fortsätter jag göra det. I synnerhet denna recension har folk från när och fjärran bitchat om att få läsa gratis. Publicerad i papperstidningen 25 dennes. I begynnelsen skrev jag ”språkekvälibristen” för att vara lustig, men det gick inte hem.]

.

[En annan fantastisk sak är att bloggprogrammet har uppdaterats med den nya finessen att det tycks vara omöjligt att lägga in blankrader. Det är som allt annat i samhället som inte är sönder men ändå uppdateras och förment förbättras: blankraderna försvinner och allt blir pissigare] [Uppdatering: jag har återvänt till en taktik från 1992 och tvingar fram blankrader med punkter. Kalla det retrofitting]

.

Stefan Hammarén

Flickan fr. spïkregne:t

H:ström

.

Den aparte grafomanen och språkekvilibristen Stefan Hammarén har aldrig kommit riktigt till sin rätt så som han gör i sin senaste bok. För det första och viktigaste så har han ett urskiljbart motiv, snarare än att helt enkelt följa driften att omvandla livet till grammatisk kod. Nu handlar det om en förälskelse.

.

Flickan fr. spïkregne:t består grovt betraktat av en serie kärleksbrev till Emma. Om man läser förstrött, snarare än att koncentrera sig på varje enskild sats och riskera att omedelbart gå vilse, kommer man att upptäcka hur det första mötet går till och hur kärlekshistorien utvecklar sig med resor till och från – eftersom han bor i Finland och hon i Skåne.

.

Finlandssvenske Hammarén har förfärdigat och låtit publicera cirka tio tidigare böcker och i och med dessa framträtt som en författare vars språkliga avantgardism är så avantgardistisk att även det samtida avantgardet har svårt att placera honom. Och placeringar är viktiga för ett avantgarde, kanske det viktigaste.

.

Det är kan tyckas vara en aning slappt, men låt oss begrunda Gunnar Björling. Låt oss begrunda honom eftersom även han var en finlandssvensk författare och det ju ligger nära till hands – men också därför att Hammarén kan sägas vara Björlings motsats. Gunnar Björling reducerade språket, anfäktade och bejublade det för att nå fram till den elliptiska kompromiss mellan språk och liv där orden blev genomskinliga men ändå absolut nödvändiga. Hammarén gör motsatsen. Han låter språket flöda över och fylla alla utrymmen in absurdum, som i ett berusat försök att få i alla fall något att fastna i världen. Men med den senaste boken händer något ytterligare, och det är alltså kärleken.

.

I en postmodernistisk motsvarighet till schlagerrefräng har Umberto Eco myntat att man inte längre med bibehållen trovärdighet kan säga ”Jag älskar dig”, eftersom satsen är så kontaminerad av populärkulturen. Man måste säga, hävdar Eco, ”Som Barbara Cartland hade uttryckt det: jag älskar dig” – för att demonstrera att man är medveten om att det kanske inte är så originellt att säga så, rentav kitschigt, men att man ändå menar det liksom typ ärligt. Stefan Hammaréns motdrag är att höja språkets temperatur, originalisera det långt bortom efterhärmning, göra det feberdrömskt intill hallucination:

.

aldrig har jag undertecknad existerat till om det starkaste mig innan, som skyn och himlen dragen upp gardiner och där ser jag dig framför detta, du den vackraste du, när ser dig Emma varse förstår hur det sköna alls bildas bli utdraget källan ur nånting självt, en slingra jag aldrig trodde fanns, som knyter mig till meningar göra, med ögon jag ej förmått tro fanns en till av dig, ser dig ty kunde, rörde mig ett livets injektion av direkt in, därför också att det var du, dig jag älskar

.

Detta som ett representativt stilprov. Det är en prosapoetisk maskin på högvarv, som skakar och ryker. Det är en förälskelse vars språkliga uttryck vävs tätare och tätare och hotar att kväva verklighetens realiteter. Och mot det oundvikliga slutet ändrar kärleken ansikte, som den alltid gör.

.

Stefan Hammaréns kärleksroman bjuder det motstånd som är naturligt när man tränger sig in i ett hjärta som är fullt. Det är en vacker och gripande roman – en förälskelses testamente som högst eventuellt är undertecknat vid sina sinnens fulla bruk.

.

 

Dela med dina vänner

 • 33
 • 0
 • 0
 • 0