Om urval och faktakoll på DN Debatt

DN Debatt emanerar ur idén om att i tidningen ”belysa viktiga samhällsproblem ur skilda synvinklar”. I januari 1960 kunde man på tidningens förstasida läsa att Dagens Nyheter nu skulle börja publicera debattinlägg från utomstående. Och att det skulle komma att innebära att ”bidragsgivarna ofta kommer att företräda åsikter som ej delas av tidningen”.

Idén var – och är – att skapa ett torg där åsikter bryts mot varandra och där olika sätt att argumentera kan prövas. Där fakta kan tolkas på helt olika sätt.

Annons:

Det är nyhetsvärdet som styr urvalet av artiklar till DN Debatt. Vi vill publicera texter som lyfter fram nya eller bortglömda synvinklar, som bidrar med nya fakta och som annonserar kursändringar.

Den intressanta nyhetsaspekten består förstås ofta – men inte alltid – i de centrala argumenten i texten eller faktapåståendena.

Nyheten kan också vara att en debattör bytt uppfattning. Kanske använder hon argument som andra använt tidigare, men nyheten är att just denna makthavare eller sakkunniga person nu tänker på ett annat sätt. Eller så kan nyheten ligga i att en etablerad debattör väljer att argumentera på ett kontroversiellt eller till och med tvivelaktigt sätt. Eller – för att ta ett aktuellt exempel – att debattören väljer att använda ett starkt värdeord för att beteckna en motståndare i debatten, trots att konsensus i forskarvärlden är att ordet inte är korrekt. Och det händer därför förstås att reaktionen på texten ibland kan bli en helt annan än den debattören tänkt sig.

För att tydliggöra för läsaren varför en viss artikel valts är det debattredaktionen som skriver rubrik och ingress och där lyfter fram det intressanta.

När texten publicerats håller vi öppet för repliker. Är replikförslaget välargumenterat och relevant och tillför det nya aspekter utöver de eventuellt redan publicerade replikerna publicerar vi den på DN.se/debatt.

En utgångspunkt för hela redaktionen är att det som står i tidningen ska vara korrekt och relevant. När vi överväger en debattartikel för publicering gör vi en rimlighetsbedömning av textens påståenden och faktainnehåll.

Men i debattartikelns väsen ligger samtidigt att författaren själv har möjlighet att tolka fakta, som undersökningar eller forskningsrapporter, på annat sätt än det gängse och att lyfta fram tidigare ouppmärksammade aspekter. Skribenterna på debattsidan är därför själva ansvariga för de fakta de använder för sin argumentation. I en öppen debatt måste friheten att argumentera och att tolka vara stor. Redaktionens uppgift är att göra en bedömning av om argumentationen är intressant.

Ett undantag är opinionsundersökningar. Det är relativt vanligt att opinionsbildare använder en specialbeställd undersökning för att stödja argumentationen i en debattartikel. Eftersom undersökningar är lätta att missbruka vill vi nästan alltid se själva undersökningsrapporten för att översiktligt bedöma om artikelns tolkningar av resultaten är någorlunda rimliga.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 9
 • 0
 • 1

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

[…] DN Debatts Nils Öhrman skrev i onsdags en bloggartikel, där han förklarade DN Debatts ståndpunkter vad gäller faktagranskning, urval och rubriksättning. På Twitter meddelar han via Sveriges Radios Cecilia Djurberg att artikeln kan ses som ett svar på på en debattartikel av Behrang Kianzad, som kritiserat DN Debatt och SvD Brännpunkt för att ha publicerat artiklar som innehållit faktafel på viktiga punkter. (Min gissning är dock att Öhrman här även vill bemöta andra kritiska synpunkter man fått under de senaste månaderna, såsom PM Nilssons och Mårten Schulz kritik av DN Debatts rubriksättning och beslutet att publicera Henrik Arnstads artikel om Sverigedemokraterna.) Artikeln påminner en hel del om SvD Brännpunkts debattredaktörs Carina Stenssons svar på Kianzads artikel, som jag tidigare kritiserat. […]

DN Debatt, upplysningstraditionen och faktagranskning | DN Debatt-betyg (Webbsida), 19:19, 8 februari 2015. Anmäl

Ny biträdande redaktör på DN Debatt

Albin Grahn.psd

Ny biträdande redaktör för DN Debatt är Albin Grahn. Han ersätter Anders Bolling som är tjänstledig från DN i sex månader framåt.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Om att skriva till DN

 

Flera olika sidor i DN är öppna för externa inlägg. Nedan en kortfattad sammanställning.

DN Debatt

Inriktning: Artiklar med nyhetsinnehåll. Texterna ska vara relativt långa, cirka 5 800 – 6 500 tecken inkl mellanslag. Läs mer här.
Publicering i papperstidningen: En artikel alla dagar i veckan. I mån av utrymme två artiklar per dag.
Publicering på DN.se: Alla artiklar publiceras på DN.se/debatt. Dessutom finns här repliker på debattartiklarna.
E-post: debatt@dn.se
Telefon: 08-738 12 23 (Vi svarar i mån av tid 9:00-17:00 vardagar.)

DN.Åsikt – sajt för läsardebatt – NY Augusti 2015

DN Åsikt är en ny plattform för läsardebatt hos DN. Den kompletterar det starka opinionsmaterial som DN har redan i dag, DN Debatt och DN Ledare, men här står läsarens åsikter i fokus. DN.Åsikt är ett forum där läsare och inbjudna gäster kan föra debatter om viktiga och aktuella frågor. Här kan du skriva ett inlägg.

DN:s insändarsida Skriv i DN

Publicering i papperstidningen: Måndag till fredag i slutet av nyhetsdelen.
Publicering digitalt: Publiceras ej på DN.se, men finns med i DN:s digitala edition för läsplatta samt på dagensnyheter.se
Praktiska anvisningar:
– Skriv kortfattat, maximalt 2 000 tecken inklusive mellanslag. Många insändare är dock kortare än så.
– Underteckna din insändare med för- och efternamn, helst även ort.
– Bifoga din vanliga postadress.
– Redaktionen förbehåller sig rätten att korta och redigera insända bidrag.
E-post: skrividn@dn.se
Telefon: 08-738 12 78
Postadress: Skriv i DN, Dagens Nyheter, 105 15 Stockholm
MMS och SMS: Skicka till 72444, inled med SKRIV [mellanslag]. Skriv maximalt 145 tecken inklusive mellanslag.

DN Kultur Idé & Kritik

Inriktning: Huvudsakligen litteraturkritik och kvalificerad idédebatt.
Publicering i papperstidningen: Måndag-fredag.
Publicering på DN.se: Vissa av artiklarna publiceras på DN.se/kultur-noje/kulturdebatt/
E-post: kulturdebatt@dn.se

Inlägg till ledarsidan

Ledarsidan publicerar ibland inlägg från personer eller organisationer som omskrivits på sidan.
Skicka e-post till: johannes.aman@dn.se

Genmälen

I enlighet med ”Spelregler för press, radio och tv” publicerar DN genmälen när det är påkallat. Det kan till exempel vara en rättelse av en felaktig sakuppgift. Om du vill skicka in ett genmäle – mejla till redaktören för den avdelning där artikeln var publicerad.

Tips till redaktionen

Skicka till nyhetstips@dn.se eller gå in på dngranskar.dn.se/ om du har mer känsliga uppgifter som du vill tipsa DN om.

Kommentarer på DN.se

Alla debattartiklar kan kommenteras på DN.se. Det är webbredaktionen som ansvarar för artikelkommentarerna.

Webbredaktionen har formulerat följande regler för kommentarer på DN.se:

Vi vill att artikelkommentarer ska hålla en hög kvalitet och vill därför att du som skriver tänker på följande:
– Håll en vänlig och respektfull ton
– Håll dig till ämnet
– Använd ett civiliserat språkbruk
– Skriv kort, max 500 tecken
– Skriv på svenska
Kommentarerna får inte innehålla: förtal, personliga angrepp eller förolämpningar, hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier, olovliga våldsskildringar eller pornografi, uppmaningar till brott eller utgöra annan brottslig verksamhet, olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material, svordomar eller obscena ord, kommersiella budskap eller reklam.

Du är själv ansvarig för dina kommentarer. Artikelkommentarerna omfattas inte av det utgivarskap enligt yttrandefrihetsgrundlagen som gäller för DN.se, vilket innebär bland annat att den som skrivit en kommentar som strider mot lag kan komma att hållas personligen ansvarig.
Artikelkommentarer publiceras omedelbart och blir tillgängliga för alla besökare på DN.se. Kommentarerna förhandsgranskas alltså inte, men DN.se övervakar artikelkommentarerna i enlighet med lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor. Det innebär att redaktionen för DN.se kommer att ta bort kommentarer som bryter mot reglerna ovan eller på annat sätt är olämpliga. Andra läsare kan också med en anmälningsknapp intill kommentarerna upplysa redaktionen om kommentarer som kan uppfattas som stötande.

DN.se förbehåller sig rätten att stänga av den som bryter mot ovanstående regler från möjligheten att införa kommentarer.

Din kommentar kan publiceras även på andra platser på DN.se, på mobil.dn.se och i tidningen Dagens Nyheter eller i någon av DN:s andra digitala kanaler. Om du skriver en kommentar garanterar du att materialet är ditt eget och får publiceras. Du medger också att Dagens Nyheter fritt och utan ersättning får framställa exemplar av materialet samt lagra och tillgängliggöra detta för allmänheten.

Dela med dina vänner

 • 4
 • 1
 • 0
 • 0

Om DN Debatt: Så skickar du in en replik

 

Vi publicerar gärna repliker på debattartiklarna. När vi publicerat en debattartikel håller vi öppet cirka sju dagar för repliker.

Precis som med debattartiklar publicerar vi inte alla repliker vi får in – vi gör ett urval. Vi publicerar de repliker som har intressanta motargument eller kompletterande synvinklar eller fakta. Får vi många repliker på samma tema väljer vi ut de mest välskrivna/välargumenterade.

Replikerna publiceras på DN.se/debatt och vi publicerar dagen efter en kort hänvisning i papperstidningen. Vi skickar också ut en länk till repliken på vårt Twitter-konto som har många följare.

Efter det att eventuella repliker publicerats ger vi författarna till den ursprungliga artikeln möjlighet att publicera en slutreplik och med den sätter vi punkt i just den debatten.

Textlängden bör ligga på max 3 000 tecken inklusive mellanslag.

Mejla repliker till debatt@dn.se. Får vi dem före 15:00 (vardagar) publicerar vi dem oftast samma eftermiddagen med hänvisning i följande dags papperstidning.

Det går också att kommentera debattartiklar på DN.se. Och man kan enkelt tipsa om artiklarna på Facebook, Twitter och Google+ via knappar intill artikeln på DN.se.

Dela med dina vänner

 • 2
 • 3
 • 0
 • 0

Om DN Debatt: Så utformar och skickar du artikeln

 

Så kontaktar du oss

– Bäst att mejla: Det bästa sättet att kontakta debattredaktionen är att skicka texten direkt via mejl (debatt@dn.se).
– Går bra att ringa: Det går också bra att ringa (08-738 12 23). Vi svarar i mån av tid 9:00-17:00 vardagar.
– Inga löften på skisser: Vi behöver alltid se texten för att kunna bestämma oss för en eventuell publicering – vi kan mycket sällan ge besked om publicering baserat på en beskrivning eller en skiss
– Inga garantier för beställda texter: Ber vi någon skriva en text (vilket sker mycket sällan) kan vi inte heller då garantera publicering

Så skickar du artikeltexten

– Textlängd: bör vara 6 200 – 6 600 tecken inklusive mellanslag. Ibland kan det passa med en kort faktaruta för att ge en bakgrund. Den bör då vara ca 400 tecken och gärna skrivas i punktform. Huvudtexten bör då ligga mellan 5 500 – 5 900 tecken. Om det är ett större antal undertecknare minskar textutymmet.
– Word-bilaga: Skicka texten som bilaga, helst i Word-format
– Porträttfoto: Om det är en person som undertecknar vill vi publicera ett litet porträttfoto på författaren. Skicka gärna med foto eller länk till foto på de som undertecknaren i så fall.
– Diagram eller foton: Om diagram eller foton är väsentliga för resonemanget går det bra att skicka med ett underlag. Diagram görs alltid om för att passa DN:s manér.
– Skicka med ev undersökning: Om artikeln presenterar en undersökning vill vi att undersökningen bifogas, särskilt vill vi se frågeformuleringar och hur urvalet av personer som svarat gjorts.
– Mejladress: Mejla texten till debatt@dn.se
– Mejlrubrik: Skriv gärna mejlets rubrikfält så här: ”Debattör: artikelrubrik (antal tecken i artikeln)”
– Önskad publiceringsdag: Ange tydligt i mejlet om artikeln är kopplad till någon visst datum (utspel, presskonferens, annan nyhet)
– Kontaktuppgifter: Ange också mobilnummer till den eller de vi ska kontakta om vi har frågor. Ibland kan det bli bråttom, exempelvis om vi vill göra en snabbt förändring i vår planering. Då är det viktigt att vi snabbt kan få kontakt.
– Berätta om bindningar: Vi vill veta vem som ligger bakom artikeln, om det inte framgår explicit. Vi vill också veta om någon av författarna har några bindningar som är relevanta för innehållet.
– Poängtera gärna nyheten: Eftersom nyhetsaspekten är det viktigaste för oss får du mycket gärna kort poängtera vad som är nytt i artikeln i mejlet

Så återkommer vi med besked

– Så snart vi hinner: Vi återkommer med besked så snart vi hinner. Ibland med vändande post, ibland efter några dagar. Och ibland kan vi vilja behålla en text för publicering längre fram.
– Ingen detaljåterkoppling vid nej: Vi får varje dag åtskilliga bra förslag till debattartiklar. Mängden gör att vi tyvärr inte har möjlighet att ge detaljerad återkoppling när vi tackar nej.

Om vi väljer att publicera

– Preliminära besked: Vi kan nästan aldrig ge hundraprocentigt löfte om publicering. Vi förbehåller oss rätten att byta ut artikeln i ett sent skede om nyhetsläget kräver det.
– Inte berätta i förväg: En förutsättning för publicering är att du/ni inte går ut med någon information om artikeln eller innehållet i den innan den är publicerad. Inget av innehållet får alltså offentliggöras eller kommenteras i andra medier eller på annat sätt (t ex via pressmeddelanden, webb-sajter, puffar i sociala medier) innan artikeln är publicerad i DN.
– Ingen förhandsinfo till andra: Andra medier får heller inte förses med förhandsinformation under embargo. (DN skriver aldrig om debattartikelns innehåll i den tidningen den publiceras i).

Publiceringen

– Publicering på DN.se: Texten som kommer i papperstidningen publiceras på DN.se cirka 01:00 utgivningsdagen.

 

 

Dela med dina vänner

 • 1
 • 0
 • 0
 • 0

Om DN Debatt: Så vill vi att artikeln ska vara skriven

Inriktningen för DN Debatt är debattartiklar med nyhetsinnehåll. Därför ber vi sällan någon skriva en debattartikel – skulle vi veta vem som har en nyhet eller en ny tanke så vore det ju inte en nyhet. Viktigt att veta är att vi nästan uteslutande publicerar texter som vi inte beställt.

Viktigt att texten innehåller något nytt

Nyhetsvärdet är utgångspunkten när vi väljer artiklar till DN Debatt. Det är bra om texten:

– Innehåller en tydlig nyhet, exempelvis ett besked om en ny satsning eller någon form av avslöjande
– Tillför nya synsätt eller nya infallsvinklar
– För fram nya fakta i debatten
– Lyfter fram en fråga som tidigare inte varit så uppmärksammad
– Det är en fördel om texten är kopplad till en aktuell händelse eller debatt. Men det räcker inte. Den måste utöver det innehålla något av nyhetskaraktär

Vem eller vilka som skriver har betydelse

Undertecknarna kan vara:
– Personer med kunnande, inflytande eller makt
– En okänd person med egna unika erfarenheter som skriver
– En oväntad konstellation
– Extra intressant blir det om det är en person med makt/inflytande som redovisar en ändrad uppfattning
– Många av våra debattförfattare är äldre och medelålders män med svensk bakgrund. Vi ser gärna fler skribenter med annan bakgrund.

Texten ska vara välskriven, välargumenterad och välunderbyggd

– Texten bör driva en tes och belägga den med argument och/eller fakta.
– Den bör landa i en slutsats eller ett förslag: vad vill undertecknarna?
– Ofta är det till fördel om man kan konkretisera och/eller exemplifiera i texten.
– Om artikelns centrala argumentation bygger på en undersökning ska frågorna inte vara ledande och urvalet av intervjupersoner vara gjort på ett vettigt sätt. (Vi vill se frågeformuleringarna och en beskrivning av undersökningsmetoden innan vi fattar beslut om publicering av artikel).
– Vi gillar välskrivna och kreativa texter

Texten ska vara skriven exklusivt för DN Debatt

Den ska
– inte vara publicerad tidigare
– inte ha skickats till andra medier

Dela med dina vänner

 • 8
 • 1
 • 0
 • 0

Om DN Debatt-bloggen

DN Debatts blogg ska handla om hur vi på debattredaktionen väljer ut artiklar och hur man gör för att skicka in texter till oss. Vi vill vara så transparenta som möjligt med hur vi arbetar.

Vi kommer då och då också i denna blogg att komma med nyheter om DN Debatt och vi kommer också att skriva om läsningen av artiklarna.

Mejla gärna frågor och tips till oss!

Nils Öhman & Anders Bolling

 

Redaktionen för DN Debatt

Redaktör: Nils Öhman

Biträdande redaktör: Anders Bolling

Så kontaktar du oss

Bäst är att skicka mejl till debatt@dn.se. Vi läser mejlet kontinuerlig under vardagar och svarar så snabbt vi hinner.

Eller ring på 08-738 12 23. Vi svarar i mån av tid 9:00-17:00 vardagar.

Så följer du DN Debatt

Läs oss via vår avdelningssida på DN.se: http://www.dn.se/debatt

Följ oss på Twitter: http://twitter.com/dndebatt. Vi publicerar länkar till alla debattartiklar och repliker på Twitter.

Prenumerera på artiklar och repliker på DN Debatt via RSS: http://www.dn.se/debatt-rss

Prenumerera på inlägg i denna blogg via RSS: http://blogg.dn.se/debattbloggen/feed/

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0