”Ingen vill egentligen ha Nya Slussen, inte ens politikerna själva”

71

Slussen och demokratin diskuterades …

11

… på måndagskvällen inför en fullsatt Z-sal i ABF-huset …

21

… av bland andra Ola Andersson, Olle Wästberg …

41

… Inga-Britt Ahlenius …

61

… och Richard Murray.

Riksintresset Slussen är på väg att försvinna. Om en dryg månad börjar rivningarna på allvar. Det som kommer att byggas istället, Nya Slussen, är det kanske ingen som vill ha egentligen. Inte ens de ansvariga politikerna.

Vid en paneldebatt arrangerad av Föreningen Bevara Slussen i samarbete med ABF om Slussen och demokratin inför en stor publik i Z-salen i ABF-huset på måndagskvällen hördes idel kritisksa röster.
Arkitekten och debattören Ola Andersson läste upp tre gamla citat från tre olika personer:

1. ”Västerlånggatan och Stora Nygatan tappar kontakten med Södermalm när trafiken leds mot Skeppsbron. Jag ogillar också den planerade nybebyggelsen i förslaget” ”… jag är också väldigt skeptisk till att bygga hus på Slussen. Man bygger bort vyn, öppenheten. Den öppna platsen ska man vara rädd om.”

2. ”- Jag tycker att det nya Slussenförslaget är undermåligt. Jag skulle vilja se ett Slussen som är mer funktionellt, vackrare och hållbart över tid. – Ska vi leda in så mycket trafik i Gamla stan. Jag har en vision om ett bilfritt Gamla stan”.

3. ”Slussenprojejktet framstår som ett haveri. Ingen vet vad det kommer att kosta och det saknas en helhetslösning. Den lagakraftvunna detaljplanen har stora brister både avseende gestaltning och kommunikationslösningar”.

Citaten är från tre ledande kommunalpolitiker i Stockholm. Det första, från det då blivande finansborgarrådet Sten Nordin (m) 2004, det andra från det då blivande finansborgarrådet Karin Wanngård (s) 2011 och det tredje från en ledande politiker i den mäktiga exploateringsnämnden Maria Östberg Svanelind (s) 2014.

Dessa citat visar att stadens främsta politiker egentligen inte vill ha Nya Slussen, menade Ola Andersson och sade att problemet i Stockholm är att politikerna inte har styrt tjänstemännen på förvaltningarna. Tjänstemännen har fått driva sin egen linje som sedan blivit självgående.

Nationalekonomen Richard Murray kritiserade bristen på dialog mellan staden och medborgarna och även den s.k. kommunikationsplanen som innebar att alla tjänstemän som jobbade med Slussen blev tillsagda att bara uttala sig positivt om projektet. ”På så vis upphävdes tjänstemännens ansvar. De skulle vara ja-sägare”.

Demokratiutredaren Olle Wästberg kritierade Nya Slussen i sak: ”T-korsningen med rödljus, klaffbron som ska öppnas för cyklister och gående, tunneln med säkerhetsrisker över Stadsgården, den ökade trafiken på Strömbron som blir en konsekvens av Skeppsbrons breddning, etc” Han underkände också stadens information till medborgarna och menade att den mer haft karaktären av att ”sprida propaganda i stället för kunskap”.

Förra direktören för Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius beskrev det komplicerade regelverket i den statliga organisationen som effektivt balanserar den politiska makten och påtalade att motsvarande regelverk saknas i den kommunala organisationen. ”Det behövs en ny kommunallag”, sade hon och räknade också upp flera stora byggprojekt i Stockholm förutom Slussen som hon menade var misslyckade och alltför lättvindigt slunkit igenom i den kommunala beslutsordningen som till exempel Waterfront mitt emot Stadshuset, det nya just färdigbyggda hotellet på Vasagatan mittemot Centralen, det tilltänkta Applevaruhuset i Kungsträdgården och det planerade Nobelcentret på Blasieholmen.

Kanske dags för en ny almstrid?

Dela med dina vänner

 • 395
 • 0
 • 0
 • 2

Kommentarer (1)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 1-1 av 1

Bra förslag med en ny almstrid, men det krävs sedan något mera för att gå till botten med problemen. Vi håller på att förlora demokratin i det här landet. Vi har ju s k löpsedelsdemokrati. Står det inget på löpsedlarna tror folk att allt är ok. Men det kan vara dags att börja planera motståndet, men smart att börja riva precis när folk tar semester....men underkänt för demokratin och de folkvaldas omdöme och kompetens, jo det blir nog en ny strid, av det ena eller andra slaget...

Mulbert Skog, 09:58, 24 maj 2016. Anmäl

Runt tiotusen hala små öringar sprutades ner i Strömmens vatten

11

”Oj, den bits väl inte?”

21

”Nej, men det är lite hal!”

31

När barnen bekantat sig med några av öringssmolten sprutades de (öringssmolten) ned (runt 10 000 stycken) …

41

… i Strömmens vatten …

51

… inför många intresserade stockholmare, stora och små.

Som vanligt samlades en stor skara åskådare när årets utsättning av havsöringssmolt (små tvååriga havsöringar á 130 gram styck) hade premiär vid Strömbron nedanför Operan på måndagen.

Innan de små fiskarna (uppfödda i Älvkarleby) sprutades ut ur slangarna ner i Strömmens vatten under ett moln av intresserade skrattmåsar som svävade runt ovanför fick intresserade barn som var närvarande möjligheten att handgripligen bekanta sig med några av smolten. Mycket populärt.

På tisdagen klockan elva på förmiddagen fortsätter utsättningen från samma ställe. Nu av ettåriga laxsmolt. Sammanlagt planterar staden tillsammans med sponsorerna i år ut 147 000 öringssmolt och 12 000 laxsmolt i Strömmen och åar och bäckar runt om i länet.

När de nått mogen ålder om några år kommer fiskarna tillbaka till platsen där se sattes ut, öringen från skärgården och laxen så långt ifrån som södra Östersjön. Den som vill se den spektakulära leken uppmanas att bege sig till Norrbro i oktober, november någon gång.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

S:t Göran på Köpmantorget tycks dänga en stol i huvudet på draken

1111

Sankt Göran med stolen som vapen.

I Storkyrkan finns en utomordentligt välsnidad, delvis förgylld, medeltida träskulptur av Sankt Göran och draken (kanske tillverkad av Bernt Notke i Lübeck, kanske av någon annan). Den står skyddad och oantastad. Skulpturen, beställdes en gång i tiden av Sten Sture den äldre för att stadsfästa minnet av segern över Kristian I och danskarna i slaget vid Brunkeberg 1471.

Men det finns också en vacker kopia i brons bekostad och skänkt av den välbeställde korkfabrikören Hjalmar Wicander för drygt hundra år sedan. Den kopian står uppställd på Köpmantorget och den utsätts med jämna mellanrum för allsköns hyss och tillfogas emellanåt diverse ovidkommande attribut, nu senast en modern stol, som Sankt Göran tycks kasta, eller dänga i huvudet på den ryslige draken (dansken).

Jag undrar hur den påhittige skämtaren som lyckats placera stolen i händerna på Sankt Göran burit sig åt. Det kan inte ha vartt ett helt ofarligt tilltag med tanke på den höga sockeln och den omfångsrika skulpturen. Jag undrar också varför. Kan det ha att göra med teknologernas eller några andras s.k. nollningar, inträdesprov vid ny utbildning, att göra? Men det är väl inte den tiden på året. Eller är det någon överförfriskad, nybakad student som utfört det djärva tilltaget? Finns det kanske någon annan förklaring? Frågor utan säkert svar.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Protester mot planerad begravningsplats i populärt fritidsområde på Järvafältet

11

Joakim Kimmen Magnusson, aktiv discgolfare, demonstrerade tillsammans med sin familj, i Tensta centrum, mot planerna på en begravningsplats på Granholmstoppen på Järvafältet …

21

… och många skrev på …

41

… protestvykorten som ska skickas till finansborgarrådet Karin Wanngård.

31

Björn Erdal från Intiativ Tensta talade om en stadsplaneringskatastrof om planerna genomförs …

51

… och Burhan Yildiz, liberal lokalpolitiker, sade att att han skulle kunna ordna trettiotusen namnunderskrifter mot den planerade begravningsplatsen på Granholmstoppen.

I det kanske populärste fritidsområdet på Järvafältet, Granholmstoppen, planerar staden att anlägga en begravningsplats vilket väckt upprörda känslor bland många närboende. Samtliga lokala stadsdelsnämnder i området har förordat en alternativ placering.

Granholmstoppen består i grunden av rivningsmassor vilket ytterligare gör den olämplig som begravningsplats menar kritikerna som förordar att begravningsplatsen i stället anläggs på det närbelägna området Hägerstalund där det idag är en motocrossbana vars kontrakt går ut 2017.

På söndagen hölls ett välbesökt opinionsmöte utomhus i Tensta centrum mot planerna på begravningsplats på Granholmstoppen. Ärendet väntas komma upp till behandling i stadsbyggnadsnämnden den 16 juni.

På Granholmstoppen finns i dag också en s.k. discgolfbana (en slags idrottsanläggning) som utvecklats under de senaste decennierna och som av många experter anses vara världens förnämsta i sitt slag, berättade Kimmen Magnusson, aktiv inom sporten.

Burhan Yildiz, liberal lokalpolitiker, berättade att han talat med islamska experter som sagt att det är otänkbart för en muslim att låta sig begravas på ett område uppbyggt av gamla tippmassor. Han sa också att han lätt skulle kunna få ihop 30 000 namnunderskrifter som protesterar mot begravningsplats på Granholmstippen.

”Det bor 60 000 människor runt Järva. De levande måste gå före döda”, sade Arne Johansson, ordförande i Norra Järva Stadsdelsråd. Och Björn Erdal, initiativtagaren till demonstrationen, sa att en ”stadsplaneringskatastrof håller på att ske” om inte politikerna tänker om.

Dela med dina vänner

 • 96
 • 0
 • 0
 • 4

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Småttingarna svängde runt i takt på Folkdansringens dag på Stortorget

1a

Småttingarna …

4a

… liksom de äldre kollegorna …

2a

… höll takten vid Folkdansringens uppträdande …

3a… på Stortorget på lördagen.

5a

Turisterna inte bara filmade och fotograferade föreställningen. De ville också själva fotograferas tillsammans med en svenska i Sverigedräkt.

Till och med de minsta småttingarna dansade med schwung och i takt med varandra i invecklade turer på Stortorget under söndagen när Folkdansringens dag firades med dans hela eftermiddagen till inte minst turisternas förtjusning. De filmade och fotograferade oupphörligen.

Och visst är det ett trevligt inslag i stadsbilden med människor iklädda färgglada folkdräkter som behärkar de komplicerade dansstegen och svänger om i takt med den gamla folkmusiken. Trevligt, men för min personliga del också klart imponerande eftersom jag personligen aldrig lyckats hålla takten vid de enstaka  försök jag gjort i det förflutna att utöva danskonsten.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Grattis Medeltidsmuseet 30 år – museet som vara nära att bli garage

11Museipedagogen Anna Lilliehöök i medeltida dräkt och med en torkad lax i händerna guidar runt i museet vid jubileumsfirandet på lördagen när en lekare plötsligt dyker upp och ”stör” föreställningen …

21

… och utanför museet på Strömparterren hissades seglet på den medeltida farkosten Blanka, en replika byggd 1990 av ett skepp som hittades vid utgrävningarna av Riksgropen …

31

… och medeltida smide kunde studeras och medeltida rustning provas …

41

… liksom repslagarnas yrke …

51

… och medeltida straff också provas på och fotograferas.

När enkammarriksdagen, som hade ersatt tvåkammarriksdagen 1971 och tilfälligt flyttat till det nybyggda Kulturhuset, på 1980-talet skulle flytta tillbaka till Helgeandsholmen till den ombyggda gamla riksbanken och gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen skulle den också få ett nytt stort garage under hela Riksplan intill Norrbro, var det planerat. Men först skulle arkeologerna göra sina undersökningar.

Snart efter att de arkeologiska utgrävningarna inletts 1978 stod de alltmer klart för var dag som gick att en arkeologisk skatt fanns begravd långt under marken på Riksplan där det gamla Helgeandshuset hade legat på medeltiden.

Arkeologerna grävde sig ned genom kulturlagren århundrade för århundrade och var snart nere med sina spadar i medeltiden i det som kom att kallas Riksgropen. Fynden var överväldigande, tusentals skelett, medeltida båtar, en stor del av stadsmuren från 1530-talet, mm mm.

Diskussionerna om att inrätta en öppen ruinpark eller ett medeltidsmuseum eller att helt enkelt gräva bort allt och bygga det från början planerade stora garaget tog fart och blev livlig.

Till sist blev det beslutat att ett medeltidsmuseum skulle inrättas trots motstånd från en del riksdagsmän som ansåg att ett stort garage var viktigare. Kompromissen blev att riksdagsmännen fick ett mindre garage än från början tänkt, placerat i den norra delen av Riksplan där inga medeltida fynd hade hittats.

Hur rätt beslutet att inrätta ett medeltidsmuseum var kunde man återigen konstatera, nu på museets 30 års-firande på lördagen med de väl inövade visningarna och mängder av välbesökta och uppskattade utomhusaktiviteter på själva Strömparterren. Tänk om Stockholm skulle ha gått miste om detta, ett av sina finaste museer, och istället begåvats med ett underjodiskt jättegarage för riksdagsmän. Orimliga tanke. Grattis Medeltidsmuseet!

Dela med dina vänner

 • 81
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Slussenrivningen startar runt 1 juli

11

Stadsmuseets chef Lotta Backlund var klädd i  1600-talsdräkt på Slussendagen när stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (längst till höger) tog symboliskt första spadtag för renoveringen av Stadsmuseet (från 1660-talet) och Stockholms Konsts chef Mårten Carstenfors (näst längst till höger) lät inviga …

21

… Lena Cronqvists skulpturgrupp …

41

… Fem flickor i brons på Ryssgården.

51Nils Ericson-slussen från 1850 öppnades också för allmänheten på Slussendagen. Den ska förvandlas från avtappningskanal till fiskvandringsväg i nya Slussenbygget.

61

Slussenprojektets chef Peter Svärd (i röd väst) fick svara på många frågor från allmänheten. Han berättade att rivningen av Slussen kommer i gång på allvar runt 1 juli.

71

En ickeofficiell hyllning till gamla Slussen och det rivna Kolingsborg skulle man kunna kalla de tre bilder som någon hade klistrat upp vid uppfarten från Gamla stan till Södermalmstorg. 

När den provisoriska vägbanan över Slussen mellan Skeppsbron och Hornsgatan tas i bruk om fem/sex veckor runt den 1 juli börjar rivningarna av Slussens östra del på allvar. Den informationen fick jag av Slussenprojektets chef Peter Svärd på lördagens Slussendag som bjöd på sång, musik, marknad, första spadtag för Stadsmuseets ombyggnad och invigning av Lena Cronqvist flyttbara skulpturgrupp Fem flickor på Ryssgården.

Den gamla Nils Ericson-slussen från 1850-talet som använts som avtappningskanal från Mälaren till Saltsjön vid höga vattenstånd förevisades också på Slussendagen. Den ska i framtiden förvandlas till fiskvandringsväg mellan Mälaren och Saltsjön för fiskar som i dag inte kan passera mellan dessa två vatten, som gädda och abborre till exempel, fick jag veta. På någor mirakulöst sätt ska också dessa fiskvandringar dokumenteras.

Positiva tongångar således på stadens Slussendag. Mer kritiska lär det bli på måndag kväll på ABF på Sveavägen när föreningen Bevara Slussen ordnar en debatt om Slussen och demokratin. I den deltar Olle Wästberg, Inga-Britt Ahlenius, Kerstin Wichman, Gösta Blücher och Richard Murray. Moderator är Stina Oscarson. I Z-salen 23 maj kl 18-20.

 

Dela med dina vänner

 • 36
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Kickoff för Fogelströmåret 2017

81

Skådespelaren Leif Andrée läste ur Per Anders Fogelströms Mina drömmars stad …

11

… när”kickoffen” för Fogelströmåret 2017 ägde rum med ett fyrtiotal personer i Stadshuset på fredagen … 

41

… med bland andra kulturborgarrådet Roger Mogert och Kulturhuset/Stadsteaterns vd Benny Fredriksson (närmast kameran) …

61

... och Stadsmuseets chef Lotta Backlund och Mats Hayen från Stadsarkivet …

71

… och Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund som här hälsar på Monica Andersson, ordförande i Samfundet S:t Erik …

51

… och styrelseledamöterna i Fogelströmsällskapet (i förgrunden, från vänster) Karl-Olof Andersson, Eva Dahlman och Susanne Ödmark. Bakom står Gustav Mårtensson, Post Nord och Martin Rörby, f.d. sekreterare i Skönhetsrådet.

Nästa år, 2017, skulle författaren Per Anders Fogelström (1917-1998) ha fyllt 100 år, det är året då hans verk kommer att lyftas och belysas på stadens scener, i teve, i studiecirklar, under vandringar i staden och på många andra andra sätt.

På fredagen anordnade styrgruppen för Fogelströmåret 2017, med Stadsmuseets chef Lotta Backlund och Kulturhuset/Stadsteaterns VD Benny Fredriksson i spetsen, en s.k. kickoff i Stadshuset med ett fyrtiotal inbjudna personer från olika organisationer och förvaltningar .

Staden satsar stort. Bland annat kommer alla niondeklassare i Stockholms skolor att få ett exemplar (inklusive studiehandledning) av Mina drömmars stad, Sveriges mest sålda roman, som skildrar Stockholms historia under den expansiva perioden mellan 1860 och 1880 ur arbetarnas och de fattigas perspektiv och samtidigt på ett levande sätt åskådliggör de sociala och materiella förändringarna under samma tid.

Men inte bara Per Anders Fogelströms roll som författare kommer att lyftas i många olika sammanhang nästa år.

Han var ockå engagerad i fredsrörelsen och bildade tillsammans med bland andra DN-journalisten Barbro Alving (Bang) Amsa (aktionsgruppen mot svensk atombomb) i slutet av femtiotalet och var också ordförande i Svenska Freds i fjorton år.

Han var också en viktig röst i stadsbyggnadsdebatten i Stockholm när grävskoporna härjade i stan som värst för femtio år sedan. Och han var ordförande i Skönhetsrådet under fem år runt 1980. Plus mycket mer.

Själv ser jag fram mot att den store humanisten och den främste stockholmsskildraren i svensk litteratur får en bred presentation i olika former under Fogelströmåret 2017.

Dela med dina vänner

 • 14
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Gratis teater i grönskan varje dag hela sommaren i tre månader i stan

31Preview Parkteatern var det i Galärparken på torsdagen. Parkteaterchefen Sissela Kyle presenterade smakbitar ur sommarens program. Bland annat ska hon själv medverka musikalen Trollflöjten 2.0 som har urpremiär i Vitabergsparken den 1 juni.

41

Dollywood, en scenisk roadmovie genom Dolly Partons liv och musik, spelas av Anna Bromee och Anna-Lena Hemström i Galärparken 9 juli men också på platser utanför stan i augusti.

21Ståuppkomikern Ann Westin uppträder i Vitabergsparken 17-18 augusti.

51

Dansaren Johnny McMillan från Kungliga baletten är en av dansarna som uppträder i Vitabergsparken 14 och 16 augusti.

61

Peter Pohls ”Janne, min vän” spelas av Per Öhagen på flera skolgårdar i augusti.

81

Maria Nohra uppför i Galärparken den 12-13 juli sin halsbrytande enmansshow om hur det är att växa upp i två kulturer samtidigt. 

91

Lotta och Mikael Ramel sjunger sin pappa Povels sånger på Hägerstensåsens amfiteater 2-3 augusti och på Långholmens amfiteater 4-5 augusti.

Mitt under brinnande krig (1942) kom dåvarande stadsträdgårdsmästaren Holger Blom på den briljanta idén att starta gratis parkteater för att muntra upp stockholmarnas vid den tiden nedtryckta sinnen. En tradition som lyckligtvis lever kvar än i dag. Och nu är det mindre än två veckor kvar till säsongspremiären 2016.

Urpremiären av Mozarts opera Trollflöjten 2.0 i Parkteaterns egen musikalversion äger rum i Vitabergsparken den 1 juni med bland andra parkteaterchefen själv Sissela Kyle, Tomas Bolme, Vanna Rosenberg, Albin Flinkas m fl i olika roller. Musikalen spelas i stort varje dag hela juni på olika ställen i staden.

På torsdagen fylldes parkbänkarna och de gröna gräsbevuxna kullarna framför scenen i Galärparken med intresserade åskådare när Parkteatern gav smakprov på det rika kulturutbud som väntar i sommar och som vanligt kan avnjutas utan att det kostar något. Gratis kultur till till stockholmarna och alla som besöker staden från 1 juni till sista augusti. Kan det bli bättre? Knappast. Här är hela programmet.

 

 

Dela med dina vänner

 • 7
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Kvällen när Hédi Fried, 91, rockade loss och applåderna vägrade tystna

41
Hédi Fried, 91, med S:t Eriksmedaljen, stadens förtjänstmedalj, tillsammans med kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach i Blå hallen i Stadshuset  … 

11

… tog de åttahundra gästerna med storm …

21

… när hon, efter att ha belönats med S:t Eriksmedaljen och hållit ett lysande tacktal,  rockade loss …

31

… med den amerikanska sångerskan Janis Siegel …

51

… applåderad av åttahundra begeistrade gäster.

Jag hade lyckan att sitta vid samma bord i Blå Hallen Stadshuset som Hédi Fried. 91, den evigt unga kvinnan, psykologen, författaren, det självupplevda vittnet om nazisternas ofattbara grymheter under andra världskriget, konfronterad med den omänsklige doktor Mengele, överlevande, på onsdagskvällen en av mottagarna av Stockholms stads S:t Eriksmedalj till förtjänta stockholmare (den mest välförtjänta) vid den Nobelfestliknande middagen för anställda som jobbat i trettio år i Stockholms stads tjänst.

Applåderna från de runt åttahundra gästerna ville näst intill aldrig upphöra när kommunfullmäktiges ordförande Eva-Louise Erlandsson Slorach fäste medaljen på Hédi Frieds klänning.

Ännu starkare blev applåderna när Hédi Fried å de medaljerades vägnar tackat för utmärkelsen. Hon berättade hur hon uppfatttat Stadshuset, när hon såg det första gången, som det sagoslott förverkligat som hon drömt om i sin barndom, då hon anlände till Stockholm 1945, räddad ur nazisternas dödsläger och hon uppmanade också i sitt tacktal Sverige som nation att i dag fortsätta på samma humanistiska väg som inleddes efter kriget när Sverige som enda land svararde positivt på FN:s flyktingkommissariats (UNHCR:s) vädjan att ta emot dem som klarat sig undan förintelsen. Nu gäller det romer och flyktingar från andra länder.

När sedan musikern Nils Landgren i slutet av middagen uppmanade gästerna att skaka loss reste sig Hédi Fried och började rocka runt med en av kvällens underhållare, sångerskan Janis Siegel, känd bland annat från gruppen Manhattan Transfer. Då bet sig jublet fast i Blå Hallens tegelröda väggar. Det sitter kvar än. Gå dit och lyssna! Vilken kväll!

 

Dela med dina vänner

 • 469
 • 0
 • 0
 • 4

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!