Tors torn vid Norra station omarbetas. Klockhuset stympas

De 140 ”meter höga tvillingtornen (ritade av planarkitekten Aleksander Wolodarski) intill nya Norra station (de s k Tors torn, mer än dubbelt så höga som Hötorgsskraporna) som ska byggas vid Torsgatans möte med Solnabron klubbades nyligen (10 december) igenom i stadsbyggnadsnämnden, men uppenbarligen inte utan vånda. I ett ”särskilt uttalande” till beslutet från politikerna i den borgerliga majoriteten med stadsbyggnadsborgarrådet Kristina Alvendal (m) i spetsen heter det nämligen:

”Tors torn är lämpligt placerade och det är viktigt att ambitionerna vad gäller tornens utformning och gestaltning fortsatt är mycket höga. Det är viktigt att tornens höjd behålls, men det arkitektoniska uttrycket får gärna bli mer vågat”.

Annons:Varför det är viktigt att tornen är 140 meter höga och inte endast exempelvis 70 meter höga framgår inte. Men att politikerna inte är nöjda med den föreslagna utformningen av tornen framgår däremot klart. Vad ”mer vågat” nu än kan betyda.Det gamla stationshuset, det s k Klockhuset, ryms inte inom den nya stadsplanen. Varför framgår inte heller. ”Själva klocktornet kan dock sparas och bör därför bevaras på lämplig plats inom planområdet”, heter det i den borgerliga majoritetens särskilda uttalande, vilket väl måste betyda att man tänker sig att riva större delen av det gamla stationshuset och bara behålla en stympad del som minne från den gamla järnvägsepoken. Märkligt!

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (76)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 76

"Ingenjörerna E&S", hur får du plats med 44000 kvm i ett enda "ordinärt hus i stenstaden"? Blir det inte rätt stort på bredden?

Micke, 13:07, 24 mars 2010. Anmäl

Det är helt otänkbart att en skyskrapa skulle kunna dra lika litet energi totalt som ett ordinärt hus i stenstaden. Det senare har mindre ytterväggsarea, behöver inte kylning den varma årstiden samt har avsevärt lägre elförbrukning än den omfattande maskinteknik skyskrapan kräver. Ett felaktigt påstående blir inte rätt av att det upprepas tillräckligt ofta. För vissa politiker är denna lögn viktig. Miljömedvetna tekniker ser er.

ingenjörerna E & S, 12:23, 24 mars 2010. Anmäl

Det är helt otänkbart att en skyskrapa skulle kunna dra lika litet energi totalt som ett ordinärt hus i stenstaden. Det senare har mindre ytterväggsarea, behöver inte kylning den varma årstiden samt har avsevärt lägre elförbrukning än den omfattande maskinteknik skyskrapan kräver. Ett felaktigt påstående blir inte rätt av att det upprepas tillräckligt ofta. För vissa politiker är denna lögn viktig. Miljömedvetna tekniker ser er.

ingenjörerna E & S, 12:23, 24 mars 2010. Anmäl

Det är helt otänkbart att en skyskrapa skulle kunna dra lika litet energi totalt som ett ordinärt hus i stenstaden. Det senare har mindre ytterväggsarea, behöver inte kylning den varma årstiden samt har avsevärt lägre elförbrukning än den omfattande maskinteknik skyskrapan kräver. Ett felaktigt påstående blir inte rätt av att det upprepas tillräckligt ofta. För vissa politiker är denna lögn viktig. Miljömedvetna tekniker ser er.

ingenjörerna E & S, 12:23, 24 mars 2010. Anmäl

Det är helt otänkbart att en skyskrapa skulle kunna dra lika litet energi totalt som ett ordinärt hus i stenstaden. Det senare har mindre ytterväggsarea, behöver inte kylning den varma årstiden samt har avsevärt lägre elförbrukning än den omfattande maskinteknik skyskrapan kräver. Ett felaktigt påstående blir inte rätt av att det upprepas tillräckligt ofta. För vissa politiker är denna lögn viktig. Miljömedvetna tekniker ser er.

ingenjörerna E & S, 12:23, 24 mars 2010. Anmäl

Det är helt otänkbart att en skyskrapa skulle kunna dra lika litet energi totalt som ett ordinärt hus i stenstaden. Det senare har mindre ytterväggsarea, behöver inte kylning den varma årstiden samt har avsevärt lägre elförbrukning än den omfattande maskinteknik skyskrapan kräver. Ett felaktigt påstående blir inte rätt av att det upprepas tillräckligt ofta. För vissa politiker är denna lögn viktig. Miljömedvetna tekniker ser er.

ingenjörerna E & S, 12:23, 24 mars 2010. Anmäl

Skyskrapor är energissparande, helt klart. Mest tack vare att avstånd minimeras. Jag har jobbat som tidningsbud och att dela ut i innerstaden tar kanske hälften av tiden jämfört med ett lika stort distrikt i glest bebyggd förort. Det ger en fingervisning om vilka besparingar som de tekniska systemen också kan göra på en kompakt bebyggelsestruktur.

Håkan, 21:17, 23 mars 2010. Anmäl

"Munväder och medvetna förvrängningar"? Nu tycker jag faktiskt du hånar expertisen lite. <br/>En riktig tekniker kan nog sina formler men jag tolkar ditt senaste inlägg som att du anser dig veta bättre. Kan du vara vänlig och redogöra för hur värmegenomgångskoefficienten påverkas av förhållandet mellan husets totala golvyta och ytterväggsarean?

Micke, 21:49, 20 mars 2010. Anmäl

En riktig... Håll dig till fakta. Räkna in värme, kyla och hög elförbrukning ! Ett otal variabler inverkar, dock ej markytan. Mycket munväder och populistiskt snack här. Många anar vid detta laget vilken signatur som vanligen ligger bakom dessa medvetna förvränganden.

annan tekniker, 20:38, 20 mars 2010. Anmäl

Nej, Micke har rätt i alla synpunkter han anför. Skyskrapor drar mindre energi än motsvarande byggnadsvolym utspridd över en större markyta.

En riktig tekniker den här gången, 18:32, 20 mars 2010. Anmäl