Starka känslor på de svenska dansgolven

Dansens mångtydiga språk och inneboende psykologi har jag personligen aldrig lärt mig behärska, inte enbart för att jag saknar taktkänsla i musikalisk mening. Jag menar så här: En man bjuder upp en för honom okänd kvinna till dans på en offentlig tillställning. Vad tror hon att han för förväntningar? Att dansa i tre minuter för dansandets egen skull? Att dansa som en förevändning att inleda en närmare bekantskap? Vad har hon själv för förväntningar om hon tackar ja? Oförmågan att besvara den här typen av frågor har tillsammans med total avsaknad av rytmkänsla sedan tidiga ungdomen fått mig avstå från att bjuda upp, utom det fåtal gånger då jag stagat upp osäkerhetskänslorna med lämpligt antal glas vin innan.

I folkparkerna och på offentliga dansställen är dansen, föreställer jag mig, ett sätt att skaffa nya bekantskaper, kanske hitta en livskamrat eller för all del bara dansa för dansens egen skull. Fotografen Elis Hoffman har grundligt med sin kamera trängt in i den svenska danskulturens själva kärna och blottlagt de starka känslor som kommer till uttryck hos paren på de offentliga svenska dansgolven. Att det verkligen handlar om starka känslor framgår tydligt av hans bilder.

Dansbandet Wizex med sångerskan Anna Sköld förhöjde bildupplevelsen med sin musik.

 På torsdagens vernissage förhöjdes dessutom fotografiernas starka uttryck ytterligare av det populära dansbandet Wizex som spelade sina dansbandslåtar som uppträdde de i vilken folkpark som helst fast det nu handlade om den vackra utställningshallen en trappa ned i Dansmuseet vid Gustav Adolfs torg, Dansmuseet vars framtida placering för övrigt fortfarande är oklar. Fram till årsskiftet 2011/2012 får det ligga kvar vid Gustav Adolfs torg. Sedan ska lokalerna tas i bruk av regeringskansliet. Vart Dansmuseet därefter flyttas vet ingen i dag, inte heller om det efter flytten kommer tillbaka till sina nuvarande lokaler vid Gustav Adolfs torg.

Fotografen Elis Hoffman berättade om sina dansbilder på vernissagen på Dansmuseet.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Men jag menar det kan ju kanske ge värde i den sociala kontakten också där dansen är en del av det. <br/>Där båda vill veta lite mer om varandra utan att någon har ett mål så uttalat eller som den andra skulle uppleva negativt eller krävande utan kanske där det är en möjlighet åt båda hållen. <br/>Men jag är verkligen ingen expert. Folkpark. Jag hör ordet ofta men vad det exakt är ligger utanför vad jag upplevt och då gjorde jag ändå lumpen uppe i Luleå.

Hans (Webbsida), 14:15, 1 oktober 2010. Anmäl

”Slussen är mysig som en sliten tevesoffa i brun manchester”

David Alm har förvandlat den gamla pappershandeln i Blå Bodarna till ett mysigt café.

Café Lokalen har i dagarna slagit upp portarna i Nordins pappershandels gamla lokal i Blå Bodarna vid Slussen. David Alm som hyr lokalen av Stockholms stad på rivningskontrakt har möblerat, lagt in nytt golv och lyckats skapa en sådan där intim atmosfär som är så totalt frånvarande i moderna gallerior. Snart bygger han också en scen där jazzbanden kommer att uppträda på torsdagskvällarna synliga både inifrån och utifrån lokalen. På dagarna kan man sjunka ned i en fåtölj och få sig en frukost eller en fika till livs. Vissa kvällar är det musikkvällar.

Man skulle önska att den här mysiga atmosfären kunde få leva kvar i ett framtida ombyggt Slussen. Eller som en av de tretton författarna i den nyutkomna boken Röster från SLUSSEN, Tobias Barenthin Lindblad, utrycker det:

”Slussen är mysig som en sliten tevesoffa i brun manchester.  Här finns nitade stålbalkar, märkliga verkstäder och ett stånkande slussmaskineri. Jag tror att Edgar Allan Poe och Charles Baudelaire, några av de första författarna som upptäckte stadens möjligheter, skulle trivas här. Slussen har nämligen patina, eller själ. Avtryck av liv. Förfallets estetik som någon har kallat det”.

”Slussen har allt stan behöver. Den är en mötesplats. Den är tillåtande och oöm. Slussen ger Stockholm mångfald och tränar oss medborgare i toleransens svåra konst. Om Stockholms stads stolta Kulturvision 2030 (som går ut på att Stockholm ska bli lika attraktiv och spännande som Berlin och Barcelona) innehåller en handlingsplan skulle jag sätta följande överst på listan: Subventionera kulturverksamhet i form av klubbar., gallerier och ateljéer i karusellens alla skrymslen. Rusta det nödvändiga och låt sen platsen leva sitt eget liv”.

Jag håller med Tobias Barenthin Lindblad, även om jag är pessimistisk om Slussens framtid med planerad motorvägsbro, bortgrävt näs, jättegalleria och stora kontorsskrapor på rad.

Förläggaren Adam sålde Röster från SLUSSEN på bokreleasen på Arkitekturmueeet på måndagskvällen.

Boken Röster från SLUSSEN, som också innehåller Gunnar Smolianskys klassiska Slussenfotografier, finns till försäljning bl. a på Söderbokhandeln och Konstig.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (53)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 53

Nej, det finns tydligen nog med skam bakom en av kommentatorerna här, som måste haspla ur sina plumpheter bakom oräkneliga olika signaturer, men med samma kuriosa uttryckssätt... ;-)

Erik, 09:59, 11 oktober 2010. Anmäl

Yimbyförespråkarna Andreas och Magnus Orest bereds här plats för sitt ständigt återkommande propagerande för byggande av onödiga och förfulande inne i stan. De skäms tydligen varken för detta, eller att de dagligen missbrukar dessa annars så utmärkta spalter...

Ulrika, 16:07, 10 oktober 2010. Anmäl

Tack Ylva: <br/>Det spelar ingen roll om du _tycker_ att Kolingsborg skymmer utsikten mot Gamla stan. Den kan inte bara tyckas bort. Den finns där och den skymmer utsikten (den är ju inte precis genomskinlig). I grunden handlar det om fysikens lagar.

Andreas, 23:18, 4 oktober 2010. Anmäl

Jag tror få håller med dig om att Kolingsborg begränsar utsikten mot Söder, Gamla Stan, Saltsjön, Mälaren när man går eller cyklar från slussen till gamla stan. Men eftersom jag har jobb och familj och sköta orkar jag inte med att diskutera detta och lägger därför ner. Ha en trevlig dag.

Ylva, 23:05, 4 oktober 2010. Anmäl

@Madde(?): <br/>Miljöpartiet hade innan valet uttryckligen ställt sig positiva till "nya Slussen". Detsamma hade de borgerliga partierna gjort. Tillsammans fick partierna som ställde sig positiva till ombyggnaden en överväldigande majoritet av rösterna. <br/>Dessutom genomfördes en opinionsundersökning ett par månader innan valet som visade ett kraftigt stöd för ombyggnad. Du verkar en skev bild av vad demokrati är.

Andreas, 18:07, 4 oktober 2010. Anmäl

"Madde", som du nu kallar dig - varför byta alias för varje inlägg när du ändå avslöjar dig genom din idiolekt?

Magnus Orest (Webbsida), 16:50, 4 oktober 2010. Anmäl

En Andreas skriver här 1817 att valet har visat att borgerliga väljare vill bygga sönder innerstaden.. Ingenting kan vara mer felaktigt. Det är en liten grupp, av de politiska partierna nominerade, kommunfullmäktigeledamöterna som utmanat sina kärnvälajare. Partimedelemmarna utgör några procent av befolkningen.. <br/>Rejält borgerliga och bildade väljare i staden mellan tullarna är upprörda över detta demokratiska övertramp. <br/>Därav motståndet! <br/>F.ö. var valet en grön framgång...

Madde, 15:14, 4 oktober 2010. Anmäl

forts: <br/>Vad gäller din liknelse med Sergelstorg så förstår jag inte vad du menar. Sergelstorgs trafilösning följer samma filosofi som som Slussen. Det handlar om låta bilarna gå fritt i öppen dager medan fotgängarna ska gömmas ner i tunnlar. Båda är modernistiska stadslösningar, varav (Slussen är planseparerat pss betongförorterna). Skillnaden är att Slussen är 30 år äldre och har mer storslagna omgivningar.

Andreas, 22:17, 3 oktober 2010. Anmäl

Forts: <br/>Då kan man komma ihåg att nya Slussen har betydligt mindre biltrafikyta än nuvarade. <br/>Vad gäller utsikterna så är de idag starkt begränsad av Kolingsborg. Utsikt får man om man går lägre fram och korsar alla trafileder som ligger där idag. Med det nya förslaget (som dessutom skippat mittenbyggnaden) kommer man lättare att ta sig dit utsikten finns. Dessutom kommer utsikten från Södermlamstorg vara klart bättre än idag. <br/>Vad gäller din liknelse med Sergelstorg så förstår jag inte vad du men

Andreas, 22:17, 3 oktober 2010. Anmäl

Hej Ylva: <br/>Nej, jag försöker inte skrämmas; eller lägga ord i munnen på andra. Däemot spekulerade jag i vad som menades med "mindre biltrafik" i nuvarande Slusskontruktionen. <br/>Tar man bort fyrklövern kan man inte lägre ta sig frän Katarinagatan mot Hornsgatan. En avstängning innebär att Mälarrampen görs överflödig för norrgående trafik. Man får en trafiklösning vars trafikflöden ändå liknar "Nya Slussens" trafikflöden. Då kan man komma ihåg att nya Slussen har betydligt mindre biltrafikyta än nuva

Andreas, 22:16, 3 oktober 2010. Anmäl

Välbevarat munkskelett uppgrävt på Riddarholmen

Skelettet efter en på medeltiden begravd munk blottades på tisdagen vid utgrävningarna söder om Riddarholmskyrkan.  Att det rör sig om en munk från det medeltida klostret torde stå utom allt tvivel eftersom platsen där fyndet gjordes ligger inom den gamla klostergården där munkarna begravdes.  Gråmunkeklostret grundades runt 1270 av Magnus Ladulås och stängdes 1527 av Gustav Vasa.  Det välbevarade skelettet med armarna korslagda och tänderna välbevarade härrör således från den katolska perioden i Sveriges historia. Skelettet är oskadat så när som på vänstra benet som försvann när en kulvert anlades under gatan 1945. Träkistan däremot har förmultnat och återstår endast i form av en lite mörkare strimma i det grå jordlagret.

Skelettfyndet var det tredje på två veckor, berättar arkeologen John Wändesjö från Stadsmuseet.  Benen ska nu undersökas närmare av osteologer och analyseras med C 14-metoden för ungefärlig datering.  Utgrävningen är föranledd av de pågående arbetena med att lägga ned rör i marken för fjärrkyla.

Det känns helt osannolikt att stå och betrakta de minst femhundra år gamla resterna av en stockholmare som levde sitt liv i en så annorlunda tid men på samma plats som vi stockholmare i dag.

Jag drar mig till minnes inledningen till August Strindbergs berättelse ”På gott och ont.” i Svenska öden äventyr, del II, där han så inlevelsefullt med sin milda satir målar fram en medeltida scen från det gamla klostret på Riddarholmen:

”Julisolen gassade så hett på Gråbrödraklostrets södra vägg på Kedjeskär eller Riddarholmen som det nu kallas. Väggen vilade på en stenfot som var lagd i själva sjökanten; i väggen var en fönsteröppning och i den låg broder Franciskus, stödd på armbågarne och med halva kroppen utanför. Han låg på knä på en bänk och solade sig; han såg huru becket smälte från spåntaket och rann ner i sjön; var gång en droppe smällde på vattenytan, rusade ett stim löjor till och skulle se om det dugde äta, men det gjorde det inte; det blev bara en hop oljiga ringar i alla regnbågens färger. Detta låg broder Franciskus och såg på under det att solen sken på hans kala hjässa. Men bakom hans rygg innanföre i den stora salen sutto tolv unga munkar på en bänk framför ett långt bord och skulle skriva ut ett avlatsbrev i tolv exemplar efter broder Franciskus´ diktamen. Men brodern Franciskus hade icke brått och de unga icke heller, ty man hade gott om tid i klostren nu under förfallets tidevarv, då präster och riddare slogos om riket”.

Jag vill gärna föreställa mig att det var broder Franciskus som låg där nere i gropen framför mina ögon på Riddarholmen.

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (8)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-8 av 8

Hej Axel! <br/>Franciskus plockades ned ben för ben i små plastpåsar strax efter att jag fått syn på honom, för vidare transport till analys. Han kunde inte ligga kvar i sin grav eftersom ett rör med fjärrkyla ska dras precis på platsen där han hittades, dvs rakt igenom gråmunkarnas gamla begravningsplats.

Lars Epstein, 01:10, 30 september 2010. Anmäl

Hej Axel! <br/>Franciskus är nedplockad, ben för ben, i små plastpåsar. Han ska in på analys. Han kan inte ligga kvar på platsen eftersom ett rör som transporterar fjärrkyla ska nedläggas i den gamla munkkyrkogården.

Lars Epstein, 19:19, 29 september 2010. Anmäl

Jag var där idag för att titta på Franciskus, men han verkade inte vara hemma. Har han redan flyttat? Och vart i så fall?

Axel, 13:31, 29 september 2010. Anmäl

Sjukt att se ett välbevarat skelett en halvmeter under en vanlig stockholmsgata.

david, 11:05, 29 september 2010. Anmäl

För att vara lite besserwisser kan upplysas om att gråbröderna var Franciskaner, vilket inte är någon orden utan snarare en levnadsregel. Alltså har den inget överhuvud, eller liknande som t.ex. Dominicanerna (svartbröderna) har. Ska man vara riktigt petig så finns heller inga franciskanerkloster, utan istället kongregationer, alltså församlingar.

San Damiano, 18:22, 28 september 2010. Anmäl

@lars: ok nu fattar jag, det var särskrivning av munkorden. Förlåt, min kommentar innan var inte menad att vara dryg, utan en helt legitim undran. Skrev för snabbt, tänkte för långsamt. Tack och adjö.

hjärta Stockholm, 18:15, 28 september 2010. Anmäl

@lars: vilka ord gjorde "come back"? Förstår inte... <br/>Annars ska du ha tack för tipset.

hjärta Stockholm, 18:11, 28 september 2010. Anmäl

Enligt wikipedia ska det finnas vissa bitar bevarade av det forna gråbrödra klostret. <br/>http://sv.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A5br%C3%B6drakl ostret_i_Stockholm <br/>För den som inte vet så gjorde denna munk orden "comeback" i sverige 1990.

Lars (Webbsida), 17:53, 28 september 2010. Anmäl

Kd fick betala dyrt för sitt enda mandat i Stockholm


Ewa Samuelssons kd fick bara ett enda mandat för 18 591 kd-röster till Stockholms kommunfullmäktige.

Borgarrådet Ewa Samuelsson är den enda kristdemokratern kvar i Stockholms kommunfullmäktige under instundande mandatperiod. Kd minskade från 3 till 1 mandat jämfört med förra valet . Kd missgynnades i det här valet av den rådande valkretsindelningen. Vid valanalysdebatten i kommunfullmäktige på måndagskvällen hade Ewa Samuelsson räknat ut hur många röster de olika partierna behövde för varje mandat i årets val, flest behövde Kd.  Billigast kom Miljöpartiet undan.

Så här många röster behövde de olika partierna för varje mandat i Stockholms kommunfullmäktige (101 mandat) i årets kommunalval:

Miljöpartiet – 4 633 röster per mandat (16)

Socialdemokraterna – 4 823 röster per mandat (25)

Moderaterna – 4 833 röster per mandat (38)

Vänsterpartiet – 4 968 röster per mandat (8)

Folkpartiet – 5 347 röster per mandat (10)

Centerpartiet – 7 095 röster per mandat (3)

Kristdemokraterna – 18 591 röster per mandat (1)

 

FI fick ingen utdelning för sina ca 6 000 röster i Stockholm.

Som synes är tendensen att de mindre partierna fått minst utdelning av sina röster. Sverigedemokraterna blev helt lottlösa. De fick preliminärt 13 274 röster i hela Stockholms kommun motsvarande 2,6 procent av rösterna och skulle fått minst 2 mandat av de 101 i Stockholms kommunfullmäktige om det varit proportionella val. Då skulle även Feministiskt Initiativ kommit in med 1 mandat med sina ca 6 000 röster. Detta nämnde dock inte Ewa Samuelsson i sin valanalys från talarstolen.

Yvonne Ruwaida (mp) vill se nästa valrörelse …

Borgarrådet Yvonne Ruwaida (mp) hoppades för sin del att partierna skulle komma att enas om föra nästa valrörelse i Stockholm utan valaffischer som hon ansåg skräpade ned stan. Personligen tycker jag att valaffischer höjer valtemperaturen även om budskapen ofta känns som vore de fabricerade på någon mindre påhittig reklambyrå, vilket de förmodligen också är.

… utan valaffischer i Stockholm.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (3)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-3 av 3

Slopa valkretsarna, 09:24: <br/>"Det är inte heller säkert att jag vill kryssa en politiker från Stockholm bara för att jag själv bor i Stockholm, jag kan lika gärna ha en favorit från t.ex. Jämtland." <br/>Det där reagerade jag också på. Hade man i det här exemplet kunnat beställa hem en valsedel från Jämtland för att kunna kryssa sin favorit, eller hade det krysset inte gällt för att det kom från fel valkrets?

Skumt, 11:37, 29 september 2010. Anmäl

Hur svårt kan det vara att slopa valkretsarna? Om ett parti får 14,37% av landets röster, så låt dem få 14,37% av mandaten. Går det inte jämt ut så ordna det genom att partiet utser en "superledamot" vars röst är värt lite mer än 1,0 i omröstningarna. Det är inte heller säkert att jag vill kryssa en politiker från Stockholm bara för att jag själv bor i Stockholm, jag kan lika gärna ha en favorit från t.ex. Jämtland.

Slopa valkretsarna, 09:24, 28 september 2010. Anmäl

Då religion och politik inte hör ihop är det bara bra om KD får minskad makt och helst åker ut helt. Förhoppningsvis har folk fått upp ögonen för vad KD står för och vilka som ligger bakom partiet då KD har minskat i många kommuner.

jAN, 08:49, 28 september 2010. Anmäl

Kulturskandal på Surbrunnsgatan 9

I ett gult rappat före detta 1800-talsstall på gården till Surbrunnsgatan 9 utspelas just nu inget mindre än en kulturskandal i Stockholm.  Här har skulptören Puck Stocklassa hyrt sin ateljé sedan 1951, i nästan sextio år. Nu är han uppsagd och måste lämna ateljén senast kommande nyårsafton, samma dag han fyller 88 år. Första åren hyrde han av en privat värd därefter av det allmännyttiga Svenska Bostäder och sedan ett år tillbaks av den privata bostadsrättsföreningen Trasten som fick köpa fastigheten av Svenska Bostäder 2009 i den allmänna utförsäljningen av allmännyttan.

Puck Stocklassa ville fortsätta hyra eller köpa in sig som medlem föreningen, istället blev han uppsagd. Bostadsrättsföreningen Trasten tänker bygga om två vindar till bostadsrätter och ämnar använda Puck Stocklassas 50 kvadratmeter stora ateljé med 6 meters takhöjd till förråd som ersättning för vindskontoren.

Porträtt av Puck Stocklassas pappa Erik som var boxare och som introducerade filmregissören Mauritz Stiller och Greta Garbo när de kom till Amerika på 1920-talet.

Att träda in Puck Stocklassas ateljé är som att stiga i ett levande museum till brädden fyllt av konstverk. Gipsmodeller och färdiga verk trängs på hyllor och i alla upptänkliga utrymmen. Rummets förtätade kreativa atmosfär har ett påtaglig släktskap med den som väller emot en när man träder in i Carl Eldhs oemotståndliga ateljémuseum i Bellevue. Från de stora sneda ateljéfönstren i takhöjd strålar dagsljuset in och sveper in skulpturernas former i ett magiskt ljus.

Ett av av Puck Stocklassas förslag till statyn ”Venus” som kom att placeras i den lilla trädgården utanför Bonnierhuset på Torsgatan 21. 

Puck Stocklassas hustru Gerd i ateljén på Surbrunnsgatan 9.

Dottern Sofie Stocklassa i ateljén.

När jag på söndagen besöker denna unika byggnad (som Svenska Bostäder en gång på 70-talet ville riva innan de ändrade sig) träffar jag Puck Stocklassas hustru Gerd och dottern Sofie som lite uppgivet går och plockar bland prylarna i ateljén. Puck själv ligger för dagen hemma i förkylning och hög feber. Jag förstår till fullo deras besvikelse. Ett helt livsverk ska skingras, en unik konstnärsmiljö som jag tycker att staden borde kunna rädda (om ingen annan lösning finns) och förhindra att den går till spillo p.g.a. snöda ekonomiska vinstintressen. Jag vill rekommendera kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och andra kulturintresserade stockholmspolitiker att besöka Puck Stocklassas ateljé och själva bilda sig en uppfattning i frågan. Förhoppningsvis kommer de fram till samma uppfattning som jag, nämligen att det ligger i stockholmarnas intresse att Puck Stocklassas ateljé för fortleva som ateljé (och kanske så småningom bli museum) och inte förvandlas till ett upplag för tömda vindskontor.I grund och botten är det ju politikernas ansvar att den här situationen uppstått i och med privatiseringen av allmännyttan.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (25)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 25

Hej Caroline, beslutet är inte överprövat. Puck Stocklassa är utkörd och ateljén tömd. Men själva huset finns förstås kvar.

Lars Epstein, 21:53, 14 december 2010. Anmäl

Hur har det gått med detta? Jag är nyinflyttad på Surbrunnsgatan 7 och tittar ner på denna vackra miljö från min balkong. Jag hoppas verkligen att man överprövat sitt beslut och låter den vackra ateljén finnas kvar! Mvh, Caroline

fb:, 13:46, 14 december 2010. Anmäl

Verkar finnas massor med plats att bygga en ny förrådsbyggnad i anslutning till ateljén. Blir förstås en aning dyrare men föreningen måste ha dragit in multum på försäljningen så den har nog råd även om den ojar sig.

Nogger, 09:36, 18 oktober 2010. Anmäl

Vet vi något mer om det här? Har föreningen uppmärksammats på det befängda? Vad har hänt på en vecka?

Husman, 07:54, 5 oktober 2010. Anmäl

"hur protesterar man bäst?" Put your money where your mouth is, köp ateljen och ge den till honom! Näha, du vill hjälpa honom med ANDRAS pengar, inte egna, kunde väl tro det...problemet för socialister är ju att till sist tar andras pengar slut...

mikaels, 20:35, 4 oktober 2010. Anmäl

Här har politikerna en gyllene anledning att överpröva privat penninghunger för att visa mod och förutseende. Griper de inte denna möjlighet så skingras ett livsverk och förs tankarna tillbaka till kulturmorden i stockholm på 1960-70 talet. Det räcker att se skulptörens känsliga porträtt av sin far för att förstå att mannen med miljön är unik. Ola B.

Ola Berglund, 07:49, 30 september 2010. Anmäl

Lars, du är vis. När girighet sjanghajar folks förnuft behövs din ärliga röst för att göra de svaga hörda. Det här är inte första gången du med träffsäkerhet i text och bild får mig att haja till på en orättvisa.

Erik Jönsson, 19:58, 28 september 2010. Anmäl

Bostadsrättsföreningen Trasten är ett gäng tölpar, och borde hängas ut offentligt, hur kan man göra detta nidingsdåd? SKÄMS!!!

Askerrost, 16:44, 28 september 2010. Anmäl

Jag blir förtvivlad. Vad kan vi göra? Det är ju fantastiskt att han har sin atelje och arbetar där. Hur protesterar man bäst?

Ulla H, 12:10, 28 september 2010. Anmäl

Ska dom verkligen göra FÖRRÅD av lokalen? Det var det mest idiotiska jag har läst. Bygg ett nytt förråd och låt konstnären vara kvar.

Zaxx, 11:10, 28 september 2010. Anmäl

”Utfodra vildkaninerna i stan med preventivmedel!”

Ingen Stockholmare kan ha undgått att lägga märke till den stora mängd kaniner som plötsligt dykt upp i stadens parker de senaste åren, särskilt på Kungsholmen. Trots att stadens viltvårdare har skjutit ihjäl upp mot 13 000 av dessa förvildade tamkaniner finns de ett okänt antal kvar i livet. Ett osvikligt ställe att få se kaniner en masse är i Gatukontorets instängslade förråd intill Klarastrandsleden under Pampaslänken nedanför Rörstrandsgatan. Mycket riktigt såg jag ett tiotal skygga kaniner springa omkring därinne i mörkret bland lastpallar och bråte på lördagseftermiddagen.

Även i Vasastan finns det vildkaniner, som här vid Klarastrandsleden under Pampaslänken nedanför husraden på Rörstrandsgatan.

Utfodring av kaniner med preventivmedel skulle kunna förhindra fortsatt förökning av kaninerna. Det menar Gail Ramsay som lämnat in ett sådant medborgarförslag till Norrmalms stadsdelsförvaltning. Argumentet mot preventivmedel är att rovfåglar som äter kaniner kan få i sig preventivmedel som förhindrar fåglarnas fortplantning.  Argumentet mot avskjutning å andra sidan är att kaniner skadeskjuts och att jägaren inte kan avgöra vilka kaniner som har diande ungar. När kaniner med ungar skjuts ihjäl lämnas en kull ungar att svälta ihjäl och lider en utdragen och långsam död.

Frågan behandlas på torsdag i Norrmalms stadsdelsnämnd. Men det är trafikkontoret som har huvudansvaret för viltvård och skadedjursbekämpning i staden. Föreningen Vilda Kaniners Värn i Stockholm anser att alternativa metoder till kaninavskjutningen bör prövas, men anser också att vildkaninerna blivit ett naturligt inslag i stadsbilden och därför bör värnas.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (19)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 19

"Begnt" - ditt inlägg är lika otäckt sadistiskt som det är obegripligt.

Roger R., 22:20, 28 september 2010. Anmäl

Skjut dom och häng upp dom i lycktstolparna så att folket får se hur stan behandlar djuren. Sedan kan man spika upp kajjorna och ge fimpar till duvorna medans man klagar på att en liten gräsplätt ska bebyggas med hus.

Begnt, 11:42, 28 september 2010. Anmäl

Är inte kaninkött en delikatess? <br/>Men kanske köttet är icke tjänligt, är inte renaste miljön där de bor. <br/>bekämpas måste de och det känns nog som avskjutning är det enklaste alternativet. Eller gå hårt fram och utrota djuren lokalt! De är skadedjur. Vill du och jag ha blommande prakt i parkerna kan vi inte kaniner där. <br/>Vargar? nja, en liten lo däremot ;)

Tomas, 10:12, 27 september 2010. Anmäl

Preventivmedel?... Varför inte ge dem råttgift direkt?

Volle, 09:23, 27 september 2010. Anmäl

"Plötsligt"?

Jösse, 21:49, 26 september 2010. Anmäl

@Kronan och Femman: Haha!! (Men det heter väl PÅ landsbygden? Men det är klart, ibland är amerikanska former faktiskt bättre ;)

Henke, 20:38, 26 september 2010. Anmäl

Jösses! En hel by i Österrike. Vilken by? Är du säker på att det inte var sorkar? Var husen välbyggda eller ett sk fuskbygge. I svenska landsbygden finns det både kaniner, sorkar och harar. Många hus står kvar än idag.

Kronan och Femman, 20:24, 26 september 2010. Anmäl

Bla kan de gräva så mycket att husen kan bli instabila, hände med en hel by i Österrike. Sedan så förstör de väldigt mycket.

Gor, 19:49, 26 september 2010. Anmäl

Vi har alltid gillat de gulliga svarta kaninerna vid västra kungsholmen. Varför se ett problem där problem ej finns? De spar väl gräsklippning om inte annat. Lägg möda på råttbekämpningen istället, stan kunde ju börja med att tömma papperskorgar och återvinningsstationer lite oftare.

Kronan och Femman, 19:25, 26 september 2010. Anmäl

Jag tyckte det var mycket kaniner på bla kungsholmen redan före sekelskiftet! Eller så var det harar? (Sånt där är inte min starka sida ;) Samma sak här i Uppsala f.ö.

Henke, 17:40, 26 september 2010. Anmäl

Vargens vänner i stan

Ett hundratal människor, många med hundar, promenerade i grupp genom city på lördagen, från Humlegården till Kungsträdgården, en stillsam manifestation av nybildade Wolf Army, vargens vänner. ”Vargen har en självklar plats i vår fauna. Den måste räddas från utrotning. Vi vill att okunskapen om vargen ska reduceras”, sade Ingela Hallgren i Wolf Army.

Kd-politikern Carina Lassestig från Dalarna som är emot jakt på varg till skillnad från sina partikamrater i riksdagen var också en av talarna i Kungsträdgården. ”Vargen har levt här i landet sedan istiden, den är en del av vår kultur. Men den har blivit en sinnebild för det onda. Men vargen är inte ond och det är drygt hundra år sedan en varg dödade en människa här i landet och då var det en varg som först hade varit i fångenskap. Vi ska sprida fakta. Vargen är utrotningshotad. Det måste förhindras”, sade Carina Lassestig.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (5)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-5 av 5

Enda anledningen till att utrota vargen är att jägarna ska få mer älgkött.

Begnt, 11:49, 28 september 2010. Anmäl

Max 100 personer deltog. Otroligt klent intresse för detta. Varför skriva om det över huvud taget? <br/>500 pers - tjena. Jag var där. Vänligen var varsam med sanningen.

Observatör, 10:02, 27 september 2010. Anmäl

Fakta: Vargen omfattas av Bernkonventionen och betecknas där som "starkt hotad". Med den jakt som pågår, laglig och olaglig samt trafikdödade på ett år så är vargen utrotningshotad då de inte hinner föryngra sig. <br/>Sen var det närmare 500 personer totalt under manifestationen som pågick under flera timmar. Det är synd att skribenten uppfattade deltagandet så litet. Ingen stor skara men vår första manifestation som var FÖR vargen och inget annat. VI tackar varmt för allt delagande och suport.

Wolf Army Sweden, 21:05, 26 september 2010. Anmäl

Jägare sitter med skattemiljoner och använder professionella PR-konsulter för att sprida sin propaganda, de sitter i riksdagen och bjuder politiker på jaktkurser och säker en och annan jägerte. Vargvänner skrapar ihop sina sista ören från a-kassan, och samåker, liftar och kämpar för att visa sin avsky mot den morbida medeltida machokulturen som jägare sprider (med senaste teknologi). Underbart att vi kan träffas on-line vi som älskar djur, natur och livet.

Bevara och skydda vargen (Webbsida), 20:51, 26 september 2010. Anmäl

Vi ska sprida fakta.Vargen är utrotningshotad.Är det någon som kan förklara var den är utrotningshotad?Så ett hundratal <br/>dök upp,strålande det är lättare att sitta i värmen bakom en skärm och yla.

Svenne, 19:39, 26 september 2010. Anmäl

Slussens förvandling inledd – träd nedhuggna

Slussens ombyggnad närmar sig. Nu i veckan har ett antal träd fällts vid Sjöbergsplan (dock ej de mäktiga popplarna närmast mälarstranden).

På denna avhuggna plats ska under hösten olika grundläggningsmetoder för den nya Slussen testas.  Särskilt saknar jag ett av träden vars mäktiga grenar stack upp ovanför Mälarrampen (nära Hiltons uteservering) när man kom gående från Slussplan och närmade sig Södermalmstorg. Jag undrade ofta vad för slags träd det var med sin mörka, hjärtformade, lite läderartade blad och sina långa hängen. Trots att jag bläddrade i en trädflora förblev jag okunnig.

Nu ser jag bladen på marken (bilden) och undrar än. Någon som vet?

Vidare undrar jag om det inte fanns en bensinmack på platsen för många, många år sedan. Nu ska det i alla händelser ”provpålas” på platsen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (15)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 15

Hej Peter Frisk! <br/>Om du är "den" Peter Frisk som lett vandringar vid slussen så blir jag väldigt besviken och ledsen på din kommentar. Vi må inte alltid vara överens men jag har ändå uppfattat dig som en seriös debattör. Men att tillskriva oss halmgubbar gör mig besviken. Hamarby sjöstad är inte YIMBY:s favoritstadsdel och vi har vid flera tillfällen påtalat att det finns en hel del problem med dess planering.

Anders Gardebring (Webbsida), 00:29, 28 oktober 2010. Anmäl

Man märker att denne Andreas äger dessa spalter. Han känner sig som en värd.. Någon skrev nyligen "Yimby rules the web - ni kan ingenting göra". <br/>Kanske ligger det ändå något i detta.

Outline, 16:56, 3 oktober 2010. Anmäl

@Hugo (en av de alla olika aliasen skrivna av en och samma person): <br/>Vart vill de komma med ditt inlägg? Här diskuterar vi Slussen och inte enskilda skribenter. Du är välkommen att delta i denna diskussion om du vill.

Andreas, 12:16, 30 september 2010. Anmäl

Bygg upp bensinmacken igen! Jag vill ha det som det var förr i tiden!

Begnt, 11:51, 28 september 2010. Anmäl

@Peter Frisk: <br/>Intressant att du tilldelar Yimby olika åsikter och sedan skjuter detta i sank - halmgubbe kallas det. <br/>Vad gäller Slussen så är det en av de platser innanför tullarna som minst av allt kan kallas stad. Det är inte förort, nej. Det är en klassisk motorvägskorsning. Iom "nya Slussen" lägger man något som liknar en stadsplan, med gator, platser och tomtmark. Det är klart mer stad än vad dagens Sluss kan uppbringa.

Andreas, 15:17, 27 september 2010. Anmäl

Peter Frisk, jag tror knappast att Hammarby sjöstad är Yimbys favoritområde, och definitivt inte mitt. Alldeles för mycket förort och döda områden. Men vad har det med Slussen att göra? Där skall det bara byggas några enstaka hus. Viktigare är då att fokusera på Norra stationsområdet så att vi inte får ett nytt Hammarby sjöstad!

Roy M, 13:56, 27 september 2010. Anmäl

Roy M, läs senaste Arkitektur om Hammarby Sjöstad, YIMBY:s favoritstadsdel, och begrund, dess fällande dom. Låt inte samma förortisierning ta fäste vid Slussen och övriga stan som är stad. Låt innerstaden få vara stad och kör förortsbyggnationen utanför, som i Marievik etc. Inget fel med förort, men kalla den inte innerstad - tack.

Peter Frisk, 11:25, 27 september 2010. Anmäl

Roy M Det är vi konservativa innerstadsbor som är upprörda och fast beslutna att stoppa husbyggen vid Slussen i huvudstaden.

major W, 11:42, 26 september 2010. Anmäl

Ja du "upprörd väljare" m.fl. alias, nu har vi ju precis haft ett val, och trots att S ställde sig på alla gnällares och nimbys sida, och lovade att inte bygga hus på nya slussen, glesa ut nya Årstafältet, inte bygga ihop förorterna etc, så fick Alliansen fortsatt fötroende. Inse faktum, du tillhör en liten, men högljudd, minoritet. Den nuvarande processen är den Stockholmarna vill ha.

Roy M, 02:22, 26 september 2010. Anmäl

Slussen är en skam för hela Stockholm. <br/>Om jag var turist och hamnade vid slussen skulle jag genast åka hem.

Slussenskabort, 16:19, 25 september 2010. Anmäl

Avkontorisera bostadshus i innerstan!

I hörnet av Sankt Eriksgatan och Sankt Göransgatan på Kungsholmen passerar jag ett vackert 100-årigt nyputsat bostadshus (byggt 1910) med burspråk och smidesräcken på de översta våningarnas balkonger. Men bostadshus var det länge sedan det var. Redan 1973 kontoriserades huset, nu nyrenoverat. På en stor vepa som täcker en stor del av fasaden utannonseras lediga kontorslokaler (inga bostadslägenheter) till hugade spekulanter.

Redan på 1970-talet (om jag inte minns fel) bestämde sig kommunalpolitikerna i Stockholm för att avkontorisera bostadshus i innerstan, dock utan större framgång. I mitten av 1980-talet började stadsbyggnadskontoret inventera smygkontoriserade bostadslägenheter i City och hittade snart 300 stycken. Om dessa sedan blev avkontoriserade eller inte låter jag vara osagt. Kanske är det dags igen att inventera smygkontoriseringen i innerstan och göra något åt den nu när efterfrågan på centralt belägna bostäder är så stor.

Ett annat sätt att skapa bostäder i innerstan är att omlokalisera offentliga verksamheter, kommunala och statliga, till förorterna. Riksdagskvinnan Caroline Hagström (kd) motionerade om detta redan 2001 men blev nedröstad. Utflyttning av kontor, privata och offentliga, till förorterna skulle frigöra bostäder innanför tullarna och skapa kundunderlag för tynande förortscentrum samt skapa nya arbetsplatser i dessa områden där bostäderna så totalt dominerar.

Jag föreslog för snart ett år sedan att Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 byggs om till bostäder när förvaltningarna så småningom ska flytta och jag menar att de bör flytta ut utanför tullarna, inte bygga ett nytt tekniskt nämndhus nånstans mitt inne i stan.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (21)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 21

Ingen fattar varför Vatenfall ska sitta på stureplan i det fina hotellhuset där Lydmar brukade husera.

Erik (Webbsida), 16:37, 16 oktober 2010. Anmäl

@birgitta: <br/>Det låter som en utmärkt idé men det är tveksamt om det är möjligt med tanke på lagstiftningen kring nationalstads"parken", som säger att i stort sett inget får förändras inom dess gränser. <br/>Det lär dessutom komma en skur av protester ifrån föreningen för ekoparken, eftersom fler bostäder i "parken" innebär att fler människor rör sig i "parken", vilket i sin tur ökar slitaget. Alla *vet* ju att parker inte är till för att människor ska röra sig där.

Andreas, 15:39, 30 september 2010. Anmäl

”Samma” idé poppar upp på flera håll samtidigt... <br/>Bygg om FMV:s kontor i Stockholm till lägenheter: <br/>http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bygg-om-fmvs- kontor-i-stockholm-till-lagenheter_5425859.svd

Birgitta, 15:21, 30 september 2010. Anmäl

Du är lika lysande som vanligt Lars! Jag säger bara Hejja Lars du ger näring till kreativiteten och kraften för tanken att tänka om, tänka till, tänka nytt!

Birgitta (Webbsida), 12:11, 30 september 2010. Anmäl

@Rosa: <br/>Jo det är helt rätt. Ännu mer rätt är att göra stad av förorterna, så att de slutar vara isolerade enklaver.

Andreas, 01:58, 30 september 2010. Anmäl

Bra förslag, hela stan måste leva, och då måste vi ha fler arbetsplatser i förorterna

Facebookanvändare (Webbsida), 23:23, 29 september 2010. Anmäl

Helt rätt att innerstaden måste växa på bredden och göras större, istället för att förtäta i stan. Särskilt som det ju finns lediga kontorslägenheter redan.

Anders, 21:32, 28 september 2010. Anmäl

Om du säger nej till fler bostäder och hus då är du FRÄMLINGSFIENTLIG! <br/>Bygg mer nu.

Begnt, 11:29, 28 september 2010. Anmäl

Anders är inne på rätt spår. Problemet är att innerstaden inte är tillräckligt stor. Endast 10-15% av storstockholms invånare bor där. <br/>Vad gäller Wirténs bok som Sven hänvisar till här så har Ola Anderssson skrivit en bra recension (klicka länken nedan).

Andreas (Webbsida), 11:12, 28 september 2010. Anmäl

Det går inte att flytta ut verksamheten i Tekniska nämndhuset utanför stan. Stockholms invånare behöver en enkel tillgång till Stadsbyggnadskontoret, Bostadsförmedlingen, Idrottsförvaltningen med mera. Det handlar tillgänglighet och om demokrati.

Linda, 13:03, 27 september 2010. Anmäl

”Hillbilly heroin, honey” på Galleri Kontrast i fyra dagar

Hannah Modighs utställning pågår fram till och med söndag.

”Hillbilly heroin, honey” heter fotografen Hannah Modighs inträngande bildberättelse från en liten bortglömd landsortshåla vid namn St Charles i Virginia, USA. Här lever människorna utan framtidshopp i skuggan av de nedlagda kolgruvorna. Hillbilly heroin är smeknamnet på ett smärtstillande preparat som heter Oxycontin och som används av invånarna som en billigare variant av heroin för att döva smärtan, uthärda fattigdom och brist på framtidshopp. Hannah Modigh tillbringade två månader 2006 på ett motell i St Charles och lyckades komma människorna nära och skildra deras tillvaro med värme och kärlek. Bilderna ställs nu ut i endast fyra dagar (22-26 september) på Galleri Kontrast på Hornsgatan 8.

Ur serien ”Hillbilly heroin, honey”. FOTO: HANNAH MODIGH

Hannah Modighs bok med samma namn ”Hillbilly, heroin, honey”, är en av fem fotoböcker som nominerats till utmärkelsen ”Årets fotobok 2010”. I morgon torsdag avgör juryn vilken av de fem nominerade böckerna som utses på Bokmässan i Göteborg. (Övriga nominerade är: Åke E:son Lindman -”Pure architecture”, Gerry Johansson – ”Ulan Bator”, Kent Klich – ”Gaza Photo Album” och Karl-Johan Stigmark – ”Sprickor och andra sprickor”).

Galleri Kontrast på Hornsgatan 8.

På söndag 26 september kl 15-17 är Hannah Modigh på plats på Galleri Kontrast för att signera sin bok för intresserade köpare.

PRESS STOP! Det blev Hannah Modigh som vann Årets fotobok 2010 med ”Hillbilly Heroin, honey”. Det meddelade juryn på torsdagseftermiddagen. GRATTIS HANNAH!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0