”Svårt få politiker att ställa upp på medborgardialog”

Fredrik Carlssons film Ockupanterna visades på onsdagskvällen …

Annons:

Fredrik Carlssons film Ockupanterna handlar om husockupationer med tonvikt på ockupationerna av Västbodaskolan i Farsta, Aspuddsbadet och Cementa på Liljeholmen vilka skedde 2009. Filmen visades i ABF-huset på onsdagskvällen. I den efterföljande diskussionen beklagade filmaren Fredrik Carlsson att han inte lyckats få någon ansvarig politiker att ställa upp vare sig i filmen eller i diskussionen. Däremot var dialogpolisens chef Ola Österling, Ordfronts chefredaktör Johans Berggren och Liberala ungdomsförbundets vice ordförande Karl Axelsson med i panelen.

… med efterföljande debatt. I panelen från vänster: Fredrik Carlsson, Johan Berggren, Ola Österling och Karl Axelsson.

Diskussionen kom att handla bland om politiker som fattar avgörande beslut men som sedan håller sig undan och inte vill diskutera besluten med besvikna medborgare.  Så upplevde ockupanterna av Aspuddsbadet sin situation framgick det av filmen.

Karl Axelsson höll med om kritiken på ett allmänt plan utan att gå in på något specifikt fall. ”Jag har viss förståelse för ockupationer och att folk tar saken i egna händer. Jag tycker det kan vara positivt med civil olydnad. Jag har partivänner som gömt politiska flyktingar till exempel”.

Karl Axelsson berättade också att han blivit kritiserad för att han tackat ja till att delta i diskussionen på ABF-huset. Han efterlyste också en aktivare medborgardialog från politikernas sida. ”Nu för man många gånger medborgardialog när besluten redan är fattade. Ett svekfullt förfarande”.

Dialogpolisens chef Ola Österling och Liberala ungdomsförbundets vice ordförande Karl Axelsson.

Karl Axelsson vet vad han talar om. Han har suttit som fp:s representant i fastighetsnämnden i Uppsala.

Johan Berggren förutspådde fler ockupationer i framtiden i takt med att klyftorna och människors känsla av maktlöshet ökar i samhället. Ola Österling berättade att dialogpolisen inrättades efter Göteborgskravallerna 2001 i samband med EU-toppmötet och president Bushs besök där. ”Vår uppgift är att utbyta åsikter men det måste ske med ömsesidig respekt. Avsikten är inte att nå konsensus men att hindra ryktesspridning och motarbeta stereotypa åsikter som kan finnas både hos poliser och hos demonstranter. För övrigt är jag djupt imponerad av människor som står för förändringar och engagerar sig”.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (6)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-6 av 6

Många gånger handlar det om att folket är fega. Ni som jämt klagar på politiker och skyller ifrån er ta ansvar själva då bli politiker själva. Det är lätt att sitta på bänken och klaga utan ansvar. Politik är svårt, och många offrarmassor av tid för att hjälpa er , men ni fortsätter o klaga. Ni får depolitikerni förtjänar.

Nisse, 11:48, 4 juni 2011. Anmäl

Dagens kommunalpolitiker och kommunanställda tycks (inuti sina huvuden) tro att de nästan är statstjänstemän...

Ajax, 13:12, 30 maj 2011. Anmäl

Det är också min erfarenhet. Jag bodde i Hjorthagen, där fanns en hel del vilja att påverka i olika frågor. Det var ju helt meningslöst eftersom folket där upplevde sig själva i underläge i förhållande till tjänstemän och politiker. Vidare var man för mjäkiga, tafatta, okunniga och inte minst alltför artiga. Då är det ju kört redan i starten.

äkta rebell, 15:02, 27 maj 2011. Anmäl

Heiko: Det kan bero på att ni inte tagit i ordentligt. Svenskarna är vanligen konflikrädda. Värre är att somliga har någon sorts respekt för lokalpolitiker. Ofattbart! I Norge heter det kommunalbetjent och i England civil servant... Kör hårdare.

Emil, 19:36, 26 maj 2011. Anmäl

Det är en viktig kommentar om politikernas feghet. Listan över denna ovilja att förklara sig kan göras väldigt långt. Har upplevt samma sak i samband med ett planerat småhusområde i närheten av Rågsved som skulle utplåna två koloniföreningar och ett fint grönområde. Ingen dialog, inget medborgerligt inflytande. Jag gillar inte någon allmän politikerförakt, men känslan av maktlösheten gör ont.

Heiko, 13:38, 26 maj 2011. Anmäl

Bypolitikerna anser sina egna, ofta vildvuxna visioner, viktigare än att lyda sina uppdragsgivare. Vi kommer att bli tvungna att ta ifrån dem planmonopolet och att stärka inflytandet för de närmast berörda. I Stockholm kommer vi att arbeta för att stadsdelsnämnderna får vetorätt i stadsbyggnadsfrågor. Idag kan m & co köra över innerstadens befolkning med hjälp av röster från okunnigt och kanske avtrubbat folk i förorterna. Det är inte rimligt ett en vacker Europeisk kulturstad vandaliseras så som nu sker.

Elvis, 10:18, 26 maj 2011. Anmäl