TV-eken har fått en nådatid

Hela natten …

Annons:

… vakade ekkramarna i och bredvid den gamla TV-eken …

… och vid sextiden på morgonen dök trubaduren Roland von Malmborg upp sjöng kampsånger till ekens ära.

TV-eken på Oxenstiernsgatan som skulle sågats ned på måndagsmorgonen har fått en nådatid. Hur lång vet ingen. Och kanske kommer den inte heller att sågas ned helt. Jag har svårt att tro det.

Björn Embrén (till vänster) diskuterar ekens status med Per Schönning (längst till höger) som utan framgång försökt överklaga beslutet att såga ned eken.

-Vi kan inte såga ned den med så här mycket folk runtom. Vi kan inte riskera att någon kommer till skada av nedfallande grenar, säger trädexperten Björn Embrén på trafikkontoret som tillsammans med sina kollegor kommit fram till att eken måste fällas eftersom den har sådana skador att den i sitt nuvarande skick utgör en fara för människor. Han berättade att man försökt rädda trädet på olika sätt i sju år men att det inte går längre.

Miljöpartisten Eduardo Hornos Ledoux som drog igång uppropet på Facebook för TV-eken dansar tillsammans med de andra ekkramarna.

På frågan om man inte kan ta bort farliga grenar och låta resten av eken vara kvar svarar Björn Embrén att ”visst kan man låta en stubbe stå kvar. Men jag tycker det är värdigaste sättet för den gamla eken att få ett avslut är att såga ned den helt”. En åsikt som inte delades av ekaktivisterna som vaktat trädet hela natten och som sjöng och dansade runt trädet till dess ära. Många undrade hur ett träd med så mycket grönska kunde vara färdigt för nedsågning. Och kanske är det inte heller det. Vad som kommer att hända framöver är oklart. Ansvariga politiker borde rimligtvis tvingas ut ur buskarna efter den allt intensivare mediebevakningen. Varför inte lyssna på folkopinionen om den nu vill att så mycket som möjligt av TV-eken ska vara kvar även i framtiden? Nu har i alla fall trafikkontoret beslutat att göra en ytterligare undersökning av ekens status innan vidare beslut om TV-ekens framtid fattas.

Både gamla och …

… var intresserade av TV-ekens framtid.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (24)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 24

[...] dag står det klart att rötangreppen på eken utanför tv-huset på Oxenstiernsgatan är allför omfattande. Eken skall fällas nästa vecka. Jag håller helt med [...]

Något är ruttet i Eken « No size fits all (Webbsida), 21:26, 16 november 2011. Anmäl

Vi som kan kommer att minska våra betalningar av kommunalskatt pga detta översitteri från våra tjänstehjon.

John, 10:37, 31 oktober 2011. Anmäl

Så folkopinionen kan bestämma att eken är frisk och då blir den det? Fantastiskt! Detsamma med Slussen förstås, den ruttnande, sjunkande konstruktionen kan helt enkelt önskas frisk. Kan vi göra samma sak med sjuka människor kan vi ju faktiskt lägga ner våra sjukhus. Nostalgi och bakåtsträvanden i all ära men ibland ligger liksom fakta i vägen för rent önsketänkande. Att en miljöpartist dansar runt trädet är förstås underhållande, just den godbiten tackar jag för.

Rasputin, 15:25, 27 oktober 2011. Anmäl

Var i Peking nyligen och såg att man är noga med att vårda sina gamla träd i staden. Alla äldre träd är märkta och många gånger har de stöttor för att inte gå sönder. Gamla träd anser bringa lycka och långt liv och många pekingbor "tillber" därför dem. En underlig syn för en mig som svensk. Men när jag kommer hem till Stockholm och ser "trädkramarna" så förstår jag dem och kineserna bättre. Det är något speciellt med gamla träd. http://blog.qruiser.com/cigarbear/116956/tradet

Micke (Webbsida), 15:04, 25 oktober 2011. Anmäl

Jag är född 3 decennier efter almarna och kommer inte alls ihåg detta, men måste ändå hålla med G Ruda nedan. Sen är det lite läskigt att vissa signaturer verkar vara på autopilot i att instämma med precis alla trädavverkningar och byggprojekt i stan. Självständigt tänkande?

Yngve Ek, 21:40, 24 oktober 2011. Anmäl

Magnus Orest: i princip håller jag med dig - naturligtvis måste mindre betydelsefulla beslut delegeras. Problemet kan då vara just som i detta fall: omdömet sviktar. Det borde rimligtvis stått helt klart för den beslutande tjänstemannen att detta INTE var jämförbart med gräsklippning eller busktrimning. Märkligt - inte minst med tanke på den senaste tidens trädvandaliseringar (bl.a. pilarna på Norr Mälarstrand). Låt oss hoppas att han tagit lärdom ...

G Ruda, 20:59, 24 oktober 2011. Anmäl

Om det kliar i fogsvansen så finns det räddning: http://gamesalad.com/g/46977

beta75, 20:46, 24 oktober 2011. Anmäl

Det handlar om olika typer av beslut. Att en del beslut fattas av tjänstemän beror på att det aldrig skulle fungera rent praktiskt om precis alla beslut skulle kunna överklagas. I vissa fall överlåts ansvaret på politikerna, i andra på tjänstemännen. Och ja, det senare innebär byråkrati. Men om vi kokar ner det till en annan nivå skulle en mer allmän överklaganderätt i så fall innebära att i princip inget förvaltningsarbete skulle kunna utföras i staden. Lappa ett hål i en gata? Någon skulle säkert överklaga. Flytta ett par lyktstolpar? Någon kanske överklagar. Just därför låter vi politikerna fatta beslut i de större frågorna, där det finns insyn och överklaganderätt, medan tjänstemännen förvaltar de mer operativa besluten. Det gör de inom de ramar de har att arbeta inom, som att besluta om fällning av träd, klippning av gräs, trimning av buskar, osv. Givetvis kan man diskutera vilka beslut som ska tas om vilka. Eken är kanske ett exempel på där det behövs en mix. Tjänstemännen säger såga ner för att den utgör en fara, politikerna säger kanske låt den stå, eftersom den har ett historiskt värde. Om någonting sedan händer (en olycka alltså) på grund av det politiska beslutet är det politikerna som ska hållas ansvariga för det.

Magnus Orest (Webbsida), 20:15, 24 oktober 2011. Anmäl

[...] Tv-eken var ett av dagens mål, där ihärdiga demonstranter ägnade sin måndag en gammal ek som riskerade att fällas, enligt officiella uppgifter av säkerhetsskäl – men man förstår ju att det på något sätt är de internationella företagen som försöker sko sig, på ett eller annat sätt, genom att fälla träd som andra vill bevara. [...]

Occupy eken | Johan Sperling (Webbsida), 18:57, 24 oktober 2011. Anmäl

Magnus Orest: Förvisso handlar det om eken per se - men i minst lika hög grad har det blivit en fråga om hur ärenden handläggs i Stockholm. Skall frågor smygas igenom, på bristfälligt eller obefintligt underlag? Skall beslut fattas på ett sådant sätt att de inte kan överklagas? Och sist, men inte minst: skall "förtroendevalda" och tjänstemän vara till för medborgarna - eller bör det vara tvärt om? Många händelser har urholkat förtroendet för bägge kategorierna.

G Ruda, 18:22, 24 oktober 2011. Anmäl