Flytta modellen av nya bussterminalen vid Slussen till Slussen!

Modellen av den planerade bussterminalen vid Slussen står uppställd i Tekniska nämndhusets foajé på Fleminggatan 4 på Kungsholmen långt från Slussen.

I dag fick jag telefonsamtal från en man i Nacka. Han hade åkte in till Slussen för att studera modellen av den nya bussterminalen som ska sprängas ut i Katarinaberget. Han trodde att den ställdes ut på Sjömanshemmet eller Stadsmuseet.  Men där fanns ingen modell konstaterade han arg och besviken. I stället står modellen sedan i går utställd på Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4 långt bort på Kungsholmen.  Varför inte den för många invånare i Nacka och Värmdö så intressanta planen och modellen av bussterminalen ställs ut på Sjömanshemmet såsom skedde med själva Slussenmodellen är också mig en gåta.

Jag åkte till Tekniska nämndhuset foajé och betraktade modellen av bussterminalen och bläddrade i handlingarna men såg ingenstans någon kostnadskalkyl.

Hur många miljarder räknar man med att den väldiga anläggningen ska kosta? Och vilka skulle alternativen kunna vara? Hade det varit möjligt att slopa den planerade gallerian och bygga bussterminal där i stället, gallerian som för övrigt konsekvent på byråkratprosa kallas ”handelsplats” (”galleria” verkar vara ett belastat begrepp).

Parti av modellen. Lokattens trappor och Saltsjöbanans äldsta station där en ingång från Stadsgården till bussterminalen planeras.

Samma utsnitt som på modellen fast ur dagens verklighet.

En sak som planförfattarna tycks ha våndats över är de betydligt längre avstånden mellan buss och tunnelbana som resenärerna får att gå jämfört med i dag när de ska byta trafikslag. Det längsta avståndet att förflytta sig blir upp till 365 meter, närmare fyra normalstora fotbollsplaner på längden, från den längst bort belägna busshållplatsen till Slussens tunnelbaneperrong. Så här heter det lite överslätande om de ökade gångavstånden i planförslaget:

”Staden och SL menar att de ökade gångavstånden i relation till dagens terminal ska ses i ett sammanhang där den nya terminalen erbjuder en tryggare och trevligare miljö än dagens terminal och där alla trafikantytor är inomhus. Vidare innebär också terminalutformningen en säkrare miljö utan konfliktpunkter mellan bussar och trafikanter på det sätt som finns i dagens lösning. Av denna anledning är det därför inte alldeles självklart att jämföra avstånd i meter mellan de olika funktionerna i dagens respektive framtidens anläggning. Upplevelsevärdet i den nya terminalen kommer att bli betydligt bättre än idag.”

Den framtida ingången till bussterminalen och tunnelbanan från Katarinavägen som planförfattarna tänker sig. Illustration: Foster + partners och Berg arkitektkontor

Samma utsnitt som föregående bild. Det är den närmaste garageinfarten som ska omvandlas till entré förr kollektivtrafikresenärerna. Den längst bort ska fortsatt fungera som infart för bilarna till Katarinagaraget.

Jag föreslår att modellen av den nya bussterminalen och detaljplanehandlingarna snarast flyttas och ställs ut på Sjömanshemmet vid Slussen så att så många berörda människor som möjligt får en rättvis chans att studera den framtida bussterminalen såsom den planeras.