Norr Mälarstrands gårdar öppna för alla – nu ska de rustas upp

De sex öppna gårdarna längs Norr Mälarstrand. Alla är allmän parkmark utom den näst längst till höger på bilden, Bigarrågården, som ägs av en bostadsrättsförening.

Annons:

Man vill ju inte tränga sig på och klampa in på andras egendom. Det är nog därför jag aldrig tidigare varit inne på en enda av de sex stora terrasserade gårdarna omgivna av husen längs västra delen av Norr Mälarstrand: Rinmansgården, Pontonjärgården, Chapmansgården, Jaktvarvsgården, Bigarrågården och Fågelbärsgården.

Bigarrågården – privat mark eller offentlig plats? Svårt att veta.

Det har aldrig tidigare slagit mig att de öppna gårdarna avgränsade med träd och buskar mot Norr Mälarstrand utgör allmän parkmark, med ett undantag, Bigarrågården, som ligger mellan Polhemsgatan och John Ericssonsgatan. Bigarrågården ägs nämligen av en bostadsrättsförening som köpt gården av staden.

Rinmangården – privat trädgårdsutrustning kan ge det felaktiga intrycket att det är privat mark.

De övriga fem vackert utformade gårdarna ägs av staden och vem som helst får vistas där med samma rätt som människorna som bor i de intilliggande husen. Men visst kan gårdarna lätt uppfattas som privata, ungefär som villatomter, särskilt ju närmare husen man kommer och om utomhusgrillar trädgårdsmöbler och andra attiraljer av privat karaktär står placerade på gräsmattan.

Chapmangården – offentlig parkmark.

Gårdarna är i dag mer eller mindre slitna. De anlades i början av 1930-talet då husen byggdes. Nu står gårdarna inför en omfattande renovering till sitt ursprungliga skick, alla utom Bigarrågården. En ambitiös upprustningsplan har utarbetats.  I planen föreslås också att skyltar sätts upp som bland annat upplyser allmänheten om att gårdarna utgör ett allmänt parkrum tillgängligt för alla. Det låter bra.

Fågelbärsgården – den största av de öppna offentliga gårdarna längs Norr Mälarstrand.

Men vilken rätt har jag att vistas på Bigarrågården som ägs av bostadsrättsföreningen?  Och vilka regler kommer att gälla för de övriga fem gårdarna om staden skulle få för sig att sälja också dessa till berörda bostadsrättsföreningar? Det vet jag inte heller. Ibland är det svårt att veta vad som är offentlig plats och vad som är privat mark.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (8)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-8 av 8

Bättre att staden säljer av dessa gårdar och får in lite pengar istället för att lägga ut pengar på en upprustning som bara kommer de som bor där tillgodo (i och med att ingen känner till att det är publika).

Patrik, 11:40, 25 januari 2012. Anmäl

Tänk om man från första början byggt alla kvarter som slutna kvarter och att ett av kvarteren istället tilläts vara park. Då hade det inte varit något snack om vad som är privat eller inte. Modernism/funkisen som byggdes från 30-talet och framåt var ingen höjdare. Tyvärr har vi alldeles för gott om det. Inne i staden kan sådant uppmärksammas genom media (Epstein). Det man glömmer att nästan allt som ligger utanför staden består av just odefinierad mark som denna.

Erik, 16:39, 24 januari 2012. Anmäl

/j: det jag säger är att utan min inenrgård hade inte jag haft någon plats i staden där jag kunnat vistas utomhus, men samtidigt vara hyfsat ifred, och skyddad från allt som händer i stan. Det är inte i närheten samma sak att gå och sätta mig i en park som på bänken på innergården.

Per, 16:38, 24 januari 2012. Anmäl

/j: Jo det är precis det man ska kunna kräva. Kanske inte en helt privat plats, som bara är min och min familjs, som om det vore på min egen bakgård i radhuset, men en tillräkligt privat plats, som tillexempel en innergård i ett vanligt stockholmskvarter. Min egen innergård, tillexempel, är den tillräckligt privata platsen jag har att vistas på, Det är min och mina grannars, men ingen annans. (såvida ingen blir inbjuden, vilket ju händer ganska ofta, tack och lov!).

Per, 16:36, 24 januari 2012. Anmäl

Det är inte så att Epstein är en dålig skribent/ fotograf som får en att somna, det är bara det att han bor och skriver om världens tråkigaste plats, tråk-bond-stockholm. http://blogg.dn.se/sthlm/nu-skarps-jakten-pa-rokarna

Hans, 16:25, 24 januari 2012. Anmäl

@Per, 10:13, 24 januari 2012 Om du vill ha en egen plätt får du köpa dig et enfamiljshus med egen tomt. Om man valt att bosätta sig i ett flerbostadshus som ligger mitt i staden så går det inte att kräva att det ska finnas tillgång till samma privata grönområden som det finns i tex ett villakvarter. Precis som om man bosatt sig i ett villakvarter går det inte att kräva samma samhällsservice runt hörnan som det går i innerstan.

/j, 10:44, 24 januari 2012. Anmäl

Det här visar tydligt på problemen med halvprivata miljöer. Boenden i dessa hus har ingen som helst privat plats att vistas ute på. Det är ju därför det finns innergårdar (vilka visserligen i många flal i den här stan är sjukt fula). Innergårdarna ska vara stadens privata miljöer för de boende, titta på hur det ser ut i holland där varje hus har en liten egen gräsplätt, också avskiljd från de andra med murar och staket, precis som här. Andra miljöer i staden däremot är offebtliga, som gatan, parker och torg. Så varför bygga det fortfarande halvoffentligap latser dit vem som helst kan gå in, helt utan att bryta några regler, och sätta sig och ha picnick? Ja det är väl en bra fråga?

Per, 10:13, 24 januari 2012. Anmäl

Även vi har "rätt" att vistas där så kommer de flesta av oss inte göra det eftersom området angränsas av bostadsrättsföreningarna och därmed upplevs som privat. Därför bör man undvika privata byggnader runtomkring parker eller strandnära områden, åtminstone om man vill allmänheten ska utnyttja områdena.

Anonym, 20:15, 23 januari 2012. Anmäl