”Göteborgs stad är progressivare än Stockholms stad”

Just när jag hade klivit ut ur porten från Socialdemokraternas högborg på Sveavägen 68 fick jag syn på en tiggande man som inrullad i en filt låg och sov på trottoaren lutad mot husväggen. I en pappkartong bredvid låg några spridda småmynt utströdda. Synen gjorde mig extra beklämd då jag just bevistat ett seminarium där segregationen i staden varit ett huvudämne.

Annons:

Anne-Marie Lindgren, chef för Arbetarrörelsens tankesmedja.

Jag hade lyssnat på chefen för Arbetarrörelsens tankesmedja Anne-Marie Lindgren som presenterat sin rapport ”Två städer – skiljelinjer i styret av Stockholm och Göteborg”, som väl närmast kan karakteriseras som en ideologisk analys. Hon har jämfört skrivningarna i det borgerligt styrda Stockholms stads budget med det rödgröna Göteborgs stads.

I Göteborgs budget konstateras redan i inledningen det genomgående temat att Göteborg är en segregerad stad, ett centralt problem för kommunen att komma till rätta med. I Stockholms budget nämns ordet segregation bara en gång och då i förbigående.  Stockholms budget präglas mer av ett managementtänkande.  Staden tillhandahåller ett antal tjänster som efterfrågas. Man anpassar utbudet efter efterfrågan. I Göteborg är förutom den ekonomiska aspekten också den sociala och ekologiska lika framträdande, enligt Anne-Marie Lindgren.

”Med dagens debattklimat och dagens etablerade tankemönster är det troligt att Stockholmsmodellen, servicekommunen, uppfattas som modern. Men med den utveckling som pågår mot växande klyftor och ekonomisk oro är det Göteborgsmodellen som verkligen är det – helt enkelt därför att den erkänner problemen”, menade Anne-Marie Lindgren.

Stadssekreterare Anders Nilsson i Göteborgs stad.

Stadssekreteraren i Göteborgs stad Anders Nilsson berättade att Stockholms stad med sina runt 860 000 invånare är klart större än Göteborg med sina 525 000 invånare men att Göteborgs budget, inklusive de kommunala bolagen, är större än Stockholms. Göteborg omsätter runt 44 miljarder kronor om året medan Stockholm bara omsätter knappt 42 miljarder kronor. Också antalet anställda är större i Göteborg, 48 000, jämfört med 41 000 i Stockholm.

Innebär Göteborgs större kommunala resurser per invånare jämfört med Stockholm en större satsning på ökad jämlikhet? Förmodligen, förutsatt att det inte handlar om en större och ineffektivare byråkrati förstås.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (5)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-5 av 5

Faktum kvarstår, Stockholm är en tjänstemannastad och Göteborg en arbetarestad...

överheten, 19:36, 23 februari 2012. Anmäl

Göteborgsandan har ju sina avigsidor också - mutor är ju populärt t.ex.

BL, 14:22, 23 februari 2012. Anmäl

Föga förvånande att socialister på ett socialistevent framhålller att en socialsstyrd håla är bättre skött än som är styrd demokratiskt.

Nomen Nescio, 12:49, 23 februari 2012. Anmäl

Rätt. I ett land där man t.ex räntesubventionerar meningslöst folk som köper dyrbara båtar eller bostäder så tillåter samma jämlikhetssträvare att människor fryser ihjäl på våra gator. Detta om något är för överdjefligt. Sådan är socialismen.

överheten, 09:13, 23 februari 2012. Anmäl

Fina ord i stadsbudgetar och partiprogram ger jag inte mycket för. Är Göteborgs stad i praktiken bättre på att ta itu med hemlöshet och segregation? I stockholm har dessa problem var konstanta så länge jag kan minnas, oavsett rött eller blått styre.

Erkki, 08:43, 23 februari 2012. Anmäl