Väger innerstadsbornas kritik tyngre än förortsbornas?

Protestskylt på platsen för de planerade terrasshusen i Farsta strand.

Annons:

Länsstyrelsen är starkt kritisk till den planerade bebyggelsen av fem terrasshus med 23 lägenheter i skogsbrynet vid Ullerudsbacken i Farsta strand och ”befarar att planområdet hyser högre naturvärden än vad som anges i planbeskrivningen”.

De kritiserade terrasshusen i skogsbrynet vid Ullerudsbacken.

”Skönhetsrådet avstyrker utställningsförslaget då påverkan på det känsliga naturområdet blir för stor. Stockholms Naturskyddsförening avstyrker det nya planförslaget och menar att en exploatering på aktuell plats inte är acceptabel pga. höga naturvärden. Hyresgästföreningen Sydost avstyrker förslaget framförallt med tanke på de höga naturvärdena på platsen. Lokala Hyresgästföreningen i Farsta Strand emotsätter sig förslaget och betonar de höga naturvärdena, otillfredsställande gestaltning och grönkompensation, ökat tryck på trafik och parkeringsmöjligheter samt de 603 namnunderskrifter som lämnats. TeliaSonera Skanova Access AB, har inget att erinra mot planförslaget. Farsta Strands Naturvärn opponerar sig mot planförslaget. Boende, föreningar och skolverksamheter m.fl. är starkt kritiska till förslaget pga. höga natur- och rekreationsvärden på platsen och flera protestlistor med sammanlagt kring 750 namn har lämnats in”.

Ovanstående sammanfattning av remissvaren på planförslaget är ordagrant hämtade ur Stadsbyggnadskontorets eget tjänsteutlåtande. Stadsbyggnadskontorets slutsats av den massiva kritiken lyder paradoxalt nog som följer:

”Stadsbyggnadskontoret har gjort avvägningar av samhällets alla behov och anser att planförslaget kan genomföras. Denna slutsats motiveras av Stadsbyggnadskontorets ställningstagande kring platsens natur- och rekreationsvärden.”

En märklig slutsats kan man tycka. Särskilt som den känsliga platsen är belägen endast ett par hundra meter från Ågesta broväg i Farsta strand där det just nu byggs runt 350 lägenheter.

Nybyggda lägenheter i Farsta strand (Ågesta broväg) …

… och fler är redan på gång bara ett par hundra meter från den kritiserade bebyggelsen som planeras vid Ullerudsbacken.

När det gällde två planerade bostadshus i Högalidsparken längs Hornsbruksgatan på Södermalm lyssnade Stadsbyggnadskontoret på kritiken (se mitt blogginlägg) och föreslår att dessa hus utgår ur planeringen. Men inte så i fallet Farsta strand. Man kan undra om Stadsbyggnadskontoret är känsligare för kritik från innerstadsborna än från förortsborna. Politikerna i Stadsbyggnadsnämnden avgör de båda ärendena vid sitt sammanträde den 8 mars. Det ska bli spännande att se vad de kommer fram till för beslut.

Läs också: ”Fladdermusskogen” i Farsta strand hotas av exploatering

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (47)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 47

Folk med en annan uppfattning har en förvrängd världsbild..

Anonym, 20:27, 13 mars 2012. Anmäl

Ja, vem är denna underliga filur som hotar och sprider illvilja mot alla? Att Du står ut med att bemöta honom/henne, "Herbert, Tingsten", jag är full av beundran! Dock tyckes fakta och raka argument bita på dennes förvrängda världsbild. Heder åt Dig som försöker trots detta.

Franz, 10:24, 13 mars 2012. Anmäl

Tusenaliasmannens många inlägg nedan tyder inte på någon större respekt för vare sig yttrandefriheten eller DN:s regelverk för artikelkommentarer, som föreskriver "en vänlig och respektfull ton" och "ett civiliserat språkbruk" samt att man håller sig till ämnet.

Herbert, Tingesten (Webbsida), 11:47, 12 mars 2012. Anmäl

[...] mot 18-våningshuset i Alvik (6)2. Inga nya bostadshus byggs i Högalidsparken som det verkar (5)3. Väger innerstadsbornas kritik tyngre än förortsbornas? (5)4. Vetenskapligt bevisat - Vasaparken är livsviktig (5)5. Vid Årstabron: Byggbodar nu, [...]

Hornsbruksgatan och Ullerudsbacken bebyggs - DN.se (Webbsida), 00:25, 12 mars 2012. Anmäl

En moderat som inte förstår kultur och historia. Som vilken enkel betongsosse som helst. Han har gett de nya moderaterna ett ansikte. Bor utanför stan förstås. Motbjudande.

folk på stan, 07:46, 11 mars 2012. Anmäl

Det är otillständigt att en kommunalman får införa en obcen och medborgarfientlig länk här! Varför finns inte möjlighet att anmäla detta? Har Dn till fullo accepterat den politiska nomenklaturans rätt till gräddfil? Tänk er för. Mi håller ögonen på den skyldige. Tänk om.

Nils stadsbo, 22:42, 10 mars 2012. Anmäl

[...] och för sig aldrig var tal om – bostäderna skall ligga vid parken, inte i den) Inte heller den här spådomen föll in  – det kommer att byggas 23 nya bostäder vid Ullerudsbacken i Farsta [...]

Nya bostäder i Högalid och gammal pråm vid Strandvägen « No size fits all (Webbsida), 16:41, 10 mars 2012. Anmäl

En rikemansson.

ml, 21:11, 9 mars 2012. Anmäl

Du är ojuste och stöder makten. När du skällde ut Jan Guillio framgick det.

Bo, 18:35, 9 mars 2012. Anmäl

Tusenaliasmannen, nu svamlar du mer än vanligt. Jag har väl aldrig påstått att jag är moderat? Och när offentliggjorde du ditt riktiga namn, något som du tydligen kräver att andra ska göra för att få yttra sig? Och när ska du lära dig att stava till "Yimby.se"? Och varför tror du att hot och otidigheter ska övertyga någon om att gå över till din sida, där hus är onda och farliga och ska bekämpas med alla medel?

Herbert, Tingesten (Webbsida), 11:33, 9 mars 2012. Anmäl