Farsta strandskogen bebyggs trots protester

Protest utanför Stadshuset.

Annons:

Farsta strandborna demonstrerade förgäves utanför Stadshuset på måndagskvällen. Den politiska oppositionen vädjade förgäves. De fem terrasshusen med 23 lägenheter ska byggas i den erkänt skyddsvärda skogsbranten längs Ullerudsbacken. Det beslutade den borgerliga alliansen vid kommunfullmäktigesammanträdet.

De fem planerade terrasshusen i Farsta strandskogen.

Den ledande folkpartisten Björn Ljung gav den lokala opinionen rätt men röstade ändå för bebyggelsen. ”Jag vill inte avstå från att bygga vid Ullerudsbacken även fast det finns stora naturvärden där. Vi tar en del av den värdefulla delen av naturmarken. Det gör vi. Men det är ett begränsat intrång”, sade han.

Det byggs mycket i Farsta strand och den lokala opinionen har föreslagit andra områden i Farsta strand att bygga på.

”De har gjort ett bra jobb. Vi ska se om vi kan bygga där också”, sade Björn Ljung.

Björn Ljung (fp).

Mats Lindqvist (mp) var uppe i talarstolen flera gånger och vädjade till alliansen att dra tillbaka planerna på de fem terrasshusen. ”Det finns naturområden och naturområden. Det finns naturområden som inte är så värdefulla där man kan bygga. Men detta naturområde har Djurgårdskvalité”, sade han.

Mats Lindqvist (mp).

Tomas Rudin (s) påpekade att området med sina rödlistade arter och den sällsynta svartnande kantarellen som växer där är utpekat som grönområde i stadens just antagna översiktsplan. ”Skogen har stora värden. Det säger också länsstyrelsen”.

Han uppmanade stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (m) att dra till baka förslaget. Dock utan resultat. ”De nya husen skapar ett tydligt gaturum och konsekvenserna blir små för naturen.”, sade hon.

Själv tror jag inte sista ordet är sagt. Beslutet kommer säkert att överklagas.

Bakgrund: Fladdermusskogen i Farsta strand hotas av exploatering

Dela med dina vänner

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (34)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 34

Skylli inte bara på ungarna, det är ju de vuxna bypolitikerna som borde ta ansvar för sina medborgares väl och ve.

Anonym, 12:16, 6 maj 2012. Anmäl

Det värsta är att styrelsen utsett sig själv och att folk som vill lämna sekten inte kan det. Man kan inte gå ur YIMBY utan att uppge namn.

Ruter Dam, 09:17, 4 maj 2012. Anmäl

Inse att Yimby är kört i botten. Folk hatar ju oss överallt där man bygger nya hus.

fd, 12:30, 3 maj 2012. Anmäl

Dags att sätta in en ny nättorped.

coachen, 08:17, 3 maj 2012. Anmäl

Är det så här Gardebring & co vill att deras folk uppför sig?

sap, 19:59, 2 maj 2012. Anmäl

Vi kräver en ursäkt från styrelsen för YIMBY!

S a p, 17:12, 2 maj 2012. Anmäl

citat: " Just det, du har kommit till insikt pojk. Storstockholm har för länge sedan tillåtits att växa med alla problem och framförallt vantrivsel detta medför dagligen för invånarna här. Inför byggstopp nu, stå emot bygglobbyn, lokalpolitiska fanatiker och annat obildat folks mantran. Kommunalpolitikerna har valts för att tillgodose invånarnas och särskilt sina egnas önskemål. Det gör inte Sten Nordin och lilla fröken Regina Kevius. Gun, 14:58, 24 april 2012. " Var finns det främlingsfientliga i detta ERIK/YIMBY?

Anonym, 16:38, 2 maj 2012. Anmäl

Alla här kan ju se att Gun inte sagt ett knäpp om varifrån folk kommer. Det har däremot du Erik. Olämpligt att lägga egna ord i andras mun. Sånt orsakar alltid bråk. Vänligen dra inte in mig med i dina tankar.

Barry, liberal, 13:44, 2 maj 2012. Anmäl

Barry, liberal/gun/sap/aliasmannen: Varför byter du alias hela tiden? Du skriver att du inte vill se fler invandrare i Stockholm. Du får frågan varför. Ska det vara så svårt att svara på (iallafall inte om man kan stå för sina åsikter)? Säg gärna till om du ändrat uppfattning för då kan vi avsluta diskussionen.

Erik, 12:01, 2 maj 2012. Anmäl

Vi kräver en ursäkt från styrelsen för YIMBY!

Sap, 09:03, 2 maj 2012. Anmäl