Naturvännerna formerar sig

De engagerade miljövännerna samlade sig till upptaktsmöte arrangerat av Naturskyddsföreningen i Stockholms län i Brygghuset på Norrtullsgatan på torsdagskvällen. Representanter för olika miljögrupper som Nätverket Årstafältet. Skuruparkens vänner, Föreningen Rädda Järvafältet. Rädda Runbyskogen (Väsby sjöstad), Kräpplagruppen (Rågsveds friområde), Föreningen Rädda Ältasjön (från en gas- och gödselfabrik), ARG (Arbetsgruppen Rädda Grimstaskogen (från Förbifarten) med flera berättade som sina hjärtefrågor och bestämde sig för att samarbeta mot hotande intrång i värdefulla grönområden i Stockholmstrakten.

Annons:

Gunnar Eriksson visar Storstockholms gröna kilar på en karta.

Gunnar Eriksson från Svenska Turistföreningen gav exempel på hot mot Storstockholms gröna kilar (den stjärnformiga struktur av naturområden som strålar ut från stadens centrala delar ut i regionen). ”Botkyrka vill bygga i Hågelby, Stockholm i Rågsveds friområde och Upplands Väsby vill bygga Väsby sjöstad”.  Pelle Nordmalm i Väsby Naturskyddsförening hoppades kunna stoppa planerna på Väsby sjöstad. Tillräckligt många namn har samlats in för att de ska bli en folkomröstning i frågan i samband med det allmänna valet 2014.

Anders Tranberg kritiserar Stockholms stads miljömedvetande.

Anders Tranberg, vice ordförande i Stockholms Naturskyddsförening, var mycket kritisk mot Stockholms stad. ”Stan bryter nästan ständigt mot sitt eget miljöprogram. RUFS 2010 (Regional Utvecklingsplan För Stockholmsregionen) påpekar vikten av att bevara grönområden vilket staden inte bryr sig om. Man exploaterar och säger att det är ett så litet område det rör sig om. Man pratar om nya årsringar av bebyggelse och samband eller anger nåt annat otydligt skäl att bygga i grönområden”.

Richard Murray (stående till vänster) leder miljövännernas upptaktsmöte på torsdagskvällen.

Henrik Waldenström, initiativtagaren till Nationalstadsparken 1992, talade allmänt om vikten av grönområden för klimat och hälsa och Richard Murray ledde mötet som utmynnade i en grupp som ska samordna miljöarbetet i Stockholmsregionen i framtiden. Närmast på schemat står ”De gröna kilarnas dag” söndagen den 13 maj då det kommer att ske en mängd aktiviteter i Storstockholms tio gröna kilar som består av Järvakilen. Rösjökilen, Angarnkilen, Bogesundskilen, Nacka-Värmdökilen, Tyrestakilen, Hanvedenkilen, Bornsjökilen, Ekerökilen och Görvälnkilen.

Henrik Waldenström (som pekar med pennan) organiserar samarbetet mellan Storstockholms olika miljögrupper.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (18)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 18

Det var Mark Green som skrev "”Bilkvotan är circa 1.0 för de dyra bostadsrätter som byggs i stans närområden” inte jag.

M1, 08:00, 16 maj 2012. Anmäl

M1: "Jag bygger mitt påstående på egna erfarenheter." Så du har erfarenheter ifrån att folk i allmänhet/ofta skaffar fler bilar. Hur stor är denna erfarenhet. Gäller det ditt eget bostadsområde? Flyttar du ofta? "Det jag skrev var att det ofta (inte alltid) blir fler bilar än det planerade antalet parkeringsplaster." Nja..så skrev du visserligen senare. Men du skrev tidigare att: "Bilkvotan är circa 1.0 för de dyra bostadsrätter som byggs i stans närområden".. Jag har förgäves frågat efter källa till det påståendet. Påståendet vilar alltså på rätt skakig grund om det nu bara är egna erfarenheter som avses. "Egna erfarenheter" brukar inte vägas så tungt om det är generella slutsatser man avser att dra.

Erik, 18:37, 15 maj 2012. Anmäl

Jag bygger mitt påstående på egna erfarenheter. Det jag skrev var att det ofta (inte alltid) blir fler bilar än det planerade antalet parkeringsplaster.

M1, 16:03, 15 maj 2012. Anmäl

M1: 1. En park är något som är en planerad grönyta för rekreation. Titta gärna på de gamla stadsplanerna så ser du skillnaden. Den delen av Lilla Bleckan är faktiskt stadsplanerad. Av Högalidsparken är det en bergsskärning som planeras att bebyggas. 2. Läs Johan Rådberg (som jag skrev). Läs sedan Alexander Ståhles avhandling "mer park i tätare stad" så får du ytterligare svar. Grönområdena i förorten är oftast inte planerade för att användas utan för att segregera. Områdena vänder sig oftast bort från grönområdena till skillnad från stadskvarter som vänder sig mot parken. 3. Jag efterlyser fortfarande en källa. Du påstår att det alltid blir fler bilar än vad man planerar för. Men vad stöder du påståendet på? Är det en naturlag eller finns det empiri? Och alldeles oavsett resonemang så innebär perifer exploatering fler bilar än central. Just pga de längre avstånden.

Erik, 12:45, 15 maj 2012. Anmäl

Bevara Stockholm: Angående bygget i Ulvsunda slottspark så ställer jag mig negativ. Det är idiotiskt att slösa bort grönyta centralt genom att bygga radhus. Det finns ju gott om yta att bebygga bergsskärningen på andra sidan gatan. Vad gäller Roselundsparken så handlar det om en fragmenterad park med yta som blivit över i strävan att bygga en förort mitt på Söder. Den del av "parken" som ska bebyggas används knappast. Projektet syftar istället till att skapa bättre förbindelser till den delen av parken som används och som verkligen fungerar som en park. Men till syvende och sidst hamnar man vid frågan vad som är en park. Imo är inte obebyggd- eller ickehårdgjord yta detsamma som park. Grönområde är alltså inte detsamma som park

Erik, 12:35, 15 maj 2012. Anmäl

@ Erik 1. Förutom de exempel som bevara stockholm angav planeras även bebyggelse i Johan Helmich Romans Park, högalidsparken och Lilla Blecktornsparken. Om just Du just Nu väljer att kalla dessa för något annat än park för att motivera byggen får det stå för dig. 2. Jaha? Det förklarar inte ditt påstående att naturen är svåråtkomlig för förortsbor. 3. Jaha? Jag har aldrig hävdat motsatsen. Det jag skrev var att det ofta blir fler bilar än det planerade antalet parkeringsplater. Det gäller överallt.

M1, 12:27, 15 maj 2012. Anmäl

@Erik, M1 & Mark Greene Ursäkta att jag blandar mig i er diskussion men det det byggs i Ulvsunda slottspark och det finns planer på att bygga i Rosenlundsparken. Det är två konkreta exempel.

Bevara Stockholm (Webbsida), 19:08, 14 maj 2012. Anmäl

M1/Mark Greene: 1. Var någonstans byggs det i en park? Kom med konkreta exempel för beskyllningar i svepande ordalag. Självklart måste man skilja på parker och grönområden. Finge man inte bygga i grönområden skulle Stockholm idag inte existera. 2. Så är det kanske men studier visar på att väldigt få väljer att bo i flerfamiljshus i förort. Antingen är det villaboende i förort eller flerfamiljshusboende i stan. Läs Rådbergs skrift "Attraktiva kvarterstyper" om du tvekar. man kan tvekslöst dra slutsatsen att vi har underspott på stad. 3. I innerstaden har varje hushåll i snitt 0,46 bilar. I närförort planerar man för lite mer än detta, medan man i radhusförorter längre ut planerar för mycket mer. Du/Ni har fortfarande inga siffror som stöd påståendena. Jag menar att det blir mer bilar om man bygger längre ut. Om du inte håller med så är det bara att presentera en källa på att jag har fel.

Erik, 23:46, 13 maj 2012. Anmäl

@Erik 1. Ni vill se mer av parker men protesterar aldrig någonsin när det byggs i parker. Då kallar ni istället parken för grönområde, parkmark eller slybacke och hejar ivrigt på det planerade bygget. 2. Många vill bo i förort eller ytterstad just för närheten till naturen. Du framställer Stockholms förorten som östberlin där folk är instängda bakom bariärer. Många förortsbor känner inte igen sig i den beskrivningen. 3. Det kanske är 0,4-0,7 parkeringar per hushåll men det ger per automatik inte samma mängd bilar per hushåll. Ofta blir det fler. Familjelogistik som hämta/lämna/storhandla och ta hand om åldrande föräldrar kräver i många fall bil även om det finns kollektivtrafik i närheten.

M1, 15:43, 8 maj 2012. Anmäl

Mark Greene: 1. Sätt dig in vad Yimby skriver så inser du att yimby vill se mer av parker (grönområden är dock inte per definition en park). 2. Jo så är det. Innerstaden är mycket bra planerad. Där finns en stadsplan som är rätt bra som den är. Men varför tror du att boende i innerstaden upplever sig ha bättre tillgång till grönt än de som bor i förorten? Det finns mer grönområden i förorten men det betyder inte att den är lättillgänglig för medborgarna. Oftast är förorten planerad så att man inte ska vistas i grönområdena. Där har ju Yimby reagerat för att få till en bättre planering så att en tätare struktur skapas där fler hittar till parkerna och att det är lätt att hitta dit (dvs inte bakom en barriär). 3. Nej jag har rätt på den punkten. I närförort är det runt 0,4-0,7 parkeringar per hushåll med något undantag. Eftersom du påstår något annat så får du visa att så inte är fallet. Här nedan kommer ett par exempel som stöder mitt påstående. http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2011-03967 http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2008-21530 http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-14413 http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2011-16461 http://insynsbk.stockholm.se/Byggochplantjansten/Pagaende-planarbete/PagaendePlanarbete/Planarende/?JournalNumber=2010-21700 Är det någon av dessa planer i närförort som har ett p-tal på 1,0 eller över?

Erik, 14:46, 7 maj 2012. Anmäl