Den täta staden åter på modet

Förre fastighetsborgarrådet Monica Andersson (s) besökte sina partikamrater i Kärrtorp på måndagskvällen och berättade inför en fullsatt foajé på Reflexen om sin doktorsavhandling som bland annat handlar om hur starkt bygglagstiftningen påverkar byggandet och därmed stadens utseende. ”Mer än vad jag trodde innan jag började mitt avhandlingsarbete”, berättade Monica Andersson.

Annons:

Förre borgarrådet Monica Andersson (s).

I byggnadsstadgan från 1874 fick husen vara maximalt fem våningar höga och gatorna skulle vara 18 meter breda. Den klassiska rutnätsstaden skapades. På tjugotalet växte idéer om luft och ljus och ändamålsenlighet sig kraftiga (funktionalismen) som kodifierades i 1931 års byggnadsstadga. Avståndet mellan byggnaderna skulle vara lika långt som husens höjd. Den glesa staden skapades med parkbälten mellan bostadsområdena.

I dag med den snabba befolkningstillväxten och bostadsbristen i Stockholm har idéerna om den täta staden åter kommit på modet vilket inte är helt okontroversiellt. Vad tycker då Monica Andersson om tankarna på att binda ihop bostadsområden som ligger skilda åt” Det undrade någon i publiken. ”Bra. Om det sker i samråd och med acceptans från lokalbefolkningen”, svarade hon.

Monica Andersson underströk vikten av att på allvar samråda med de redan boende i områdena vid förtätningar. Hon nämnde att Sankt Eriksområdet på Kungsholmen byggdes under hennes tid som ansvarigt borgarråd. Det var stark kritik från början bland de närboende mot de första planerna. Bland annat skulle en bergknalle som dagisbarnen lekte på sprängas bort och ett av husen närmast Karlbergssjön skulle bli väldigt mastigt.

”Jag pratade med alla som protesterade och bad sedan Alexander Wolodarski på stadsbyggnadskontoret arbeta om förslaget vilket ledde till att bergknallen blev kvar och det dominerande huset delades upp. Därefter gick det snabbare än planerat att få igenom planen och börja bygga.”

Sensmoral: Om de politiska besluten förankras innan de fattas är de lättare att få igenom utan protester och överklaganden vilket resulterar i att tiden mellan beslut och verkställighet minskar till glädje för alla inblandade.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (21)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 21

Erik är inte en vanlig människa utan en lobbyist för partiska intressen.

Cattis, 19:00, 30 maj 2012. Anmäl

Anonym: OK. Då passar jag på att protestera här och nu. Jag tycker den rivningen är totalt onödig. Har du förresten protesterat? Om inte så får du chansen nu. Det är dock två olika saker. Att behålla Maria Plaza skulle inte betyda att det aktuella området inte skulle behöva bebyggas.

Erik, 21:34, 29 maj 2012. Anmäl

Erik verkar bry sig väldigt mycket om de bostadslösa och de som tvingas bo i andra hand men har aldrig med ett ord protesterat mot rivningen av Maria Plaza med över 150 små lägenheter eller utförsäljningen av hyresrätter. Det är bara nybyggen han vill ha.

Anonym, 08:38, 29 maj 2012. Anmäl

Cattis: Jag läste vad du skrev. Det står uppemot 0,4 miljoner individer i Stockholms bostadskö. Av dessa saknar 70.000 ordnat boende. Detta saknar givetvis inte relevans för bostadsbristen. Det handlar om ett underskott på bostäder för minst 70.000 invånare. Detta motsvarar hela Solnas befolkning, eller drygt 8% av Stockholms stads befolkning. Att folk har ett helvete och tvingas bo i andra hand beror på bostadsbristen.

Erik, 23:28, 28 maj 2012. Anmäl

Läs igen vad jag faktiskt skrev! Köandet i bostadskön är inte missvisande utan saknar nästan helt relevans för ev. bostadsbrist. Folk är bortskämda, samtidigt som grupper av unga har ett helvete och bor här och var i andra hand. Jag känner till bägge sidor av detta mynt.

Cattis, 17:59, 28 maj 2012. Anmäl

Cattis: "Att folk står i bostadskön har inte mycket med behoven att göra, villa- och brf ägare står där som en försäkring, så ock många som är rädda för skiljsmässa etc." Det finns ju statistik på det där. Runt 70.000 av de som står i bostadskön saknar ordat boende. Men då räknar man inte in yngre vuxna som fortfarande bor hos föräldrarna och inte har något val pga bostadsbrist. Man kan välja att köra ner huvudet i sanden och låtsas om att bostadsbristen inte finns. Det är dock väldigt osolidariskt mot de som drabbas av bostadsbristen: fattiga, ungdomar och invandrare.

Erik, 16:36, 28 maj 2012. Anmäl

Ibland får man intrycket att många faktiskt tänker så långt näsan räcker. Alla ropar i falsett det är bostadsbrist vi MÅSTE bygga. Det här landet har mer lägenhetsyta per person än andra, barnen flyttar hemifrån innan de kan försörja sig och många andrta orsaker. Att folk står i bostadskön har inte mycket med behoven att göra, villa- och brf ägare står där som en försäkring, så ock många som är rädda för skiljsmässa etc.

Cattis, 08:47, 25 maj 2012. Anmäl

Snart går vi in i en historisk finanskris och byggandet upphör. Gud vill antagligen ge folk en hint om att man kan leva bättre på andra platser än i de tre allra största städerna.

pastorn, 16:33, 24 maj 2012. Anmäl

Anonym: Så bra. Det blir ju inte färre bostäder av att man bygger fler utav dem. Alltså kommer du kunna bo kvar. Dessutom kommer fler än du kunna bo.

Erik, 13:18, 24 maj 2012. Anmäl

"Människan blir lycklig över att äga sin bostad"... Citat av känd socialistledare, överste Khadaffi i Libyen.

aliasman femman, 09:55, 24 maj 2012. Anmäl