Studentprotest mot sänkta bidrag med 300 kr per månad

Ett hundratal studenter samlades på Mynttorget …

”Borg sänker bidragen – vi sänker Borg”, skanderade ett hundratal studenter som samlats på Mynttorget på fredagseftermiddagen i protest mot finansministerns kungjorda ambition att sänka bidragen till studenterna med 300 kronor i månaden men samtidigt öka lånemöjligheten med 1 000 kronor. Namninsamlingen mot sänkningen har på ett dygn samlat över 12 000 underskrifter på nätet.

… för att protestera mot regeringens planerade nedskärning av bidragsdelen till landets studenter  …

Stockholmsstudenternas (SSCO:s) ordförande Teo Strömdahl Östberg var en av talarna. Han underströk att särskilt studenterna i Stockholm har det ekonomiskt besvärligt eftersom det är svårt att få tag i billiga studentbostäder här. Han tecknade också de senaste årens ekonomiska utveckling för landets studenter jämfört med andra svenskar.

… med 300 kronor i månaden.

– Regeringen har sedan 2006 satsat stora pengar på att folk ska få det bättre. Inkomstskatter har sänkts och förvärvsarbetare har fått mer pengar kvar i plånboken. Rot och Rut har lämnat ännu fler hundralappar kvar i flitigt arbetande människors plånböcker. Men vad har studenterna fått under samma tid? Sedan sittande regering tillträdde 2006 har studenter fått 364 kronor i ökat studiebidrag och 1552 kronor i ökad skuldsättning per månad, sade Teo Strömdahl Östberg.

Till höger står Teo Strömdahl Östberg, ordförande i SSCO (Stockholms studentkårers centralorganisation).

 

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (3)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-3 av 3

"Så circa 100 studenter samlades för att kräva högre bidrag…." Snarare samlades de för att protestera mot SÄNKT bidrag, men man ska väl inte läsa innan man kommenterar, förstår jag...

Marcus, 14:48, 23 februari 2014. Anmäl

Studiebidragets andel av studiestödet har minskat från den ursprungliga 40%, till 25% om förslaget går igenom. Detta gör att man tjänar mindre på sin utbildning, redan idag är det ett flertal utbildningar där man gör en förlustaffär avseende sin livslön om man högskoleutbildar sig, jämfört med vad man i snitt tjänar med bara gymnasiekompetens. Exempel på sådana utbildningar är Lärare, Bibliotekarie, Sjukgymnast, Tandhygienist, med flera. Sänkt bidragsdel gör att det blir ett än större riskföretag att vidareutbilda sig. Studenter från en lägre socioekonomisk bakgrund med ringa möjligheter att få ekonomisk hjälp från familj tar en än större ekonomisk risk i och med att lånedelen utökas på bekostnad av bidragsdelen. Grundtanken med att studiestödet skall utgöras av en ansenlig mängd bidrag är att minska klassklyftor. Ur regeringens dokument "Förslag till statens ekonomi 2013" under rubriken Studiestöd, punkt 3.4 "Mål": "Målen för studiestödet slogs fast i samband med studiestödsreformen 2001 (prop. 1999/2000:10, bet. 1999/2000:UbU7, rskr. 1999/2000:96). Studiestödet i form av bidrag och lån är en del av utbildningspolitiken. Studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social rättvisa. Studiestödet ska ha en god effekt på samhällsekonomin över tiden. Målen ska uppnås genom ett effektivt, sammanhållet, flexibelt och rättssäkert studiestödssystem som ska vara enhetligt och överblickbart för den enskilde. De utbetalningar som görs från systemet ska vara riktiga, och den del av studiestödet som utgörs av lån ska återbetalas till fullo. " Fokusera speciellt på raderna " Studiestödet ska verka rekryterande och därmed bidra till ett högt deltagande i utbildning. Det ska vidare utjämna skillnader mellan individer och grupper i befolkningen och i och med det bidra till ökad social rättvisa. Studiestödet ska ha en god effekt på samhällsekonomin över tiden.", det nya förslaget innebär klart ett steg ifrån den linje som Alliansen själva etablerade i stadsbudgeten 2013.

Anonym (Webbsida), 15:16, 22 februari 2014. Anmäl

Så circa 100 studenter samlades för att kräva högre bidrag.... Förhoppnigsvis spenderade övriga tiotusentals studenter istället sin tid med att studera, eller nåt annat trevligt.

Anonymous, 22:29, 21 februari 2014. Anmäl