Jätteek nedsågad mitt i natten

21

Förbundet för Ekoparken överväger att polisanmäla nedsågningen av Ryttareken vid Fiskartorpsvägen natten till fredagen …

Natten till fredagen fälldes den så kallade Ryttareken vid Fiskartorpsvägen alldeles intill Ryttarstadion. Den gamla djurgårdseken som mätte runt sju meter i omkrets stod på sin plats igår som den gjort i 5-600 år. Nu är bara stubben kvar.

11

… berättar förbundets ordförande Richard Murray.

Behövde den fällas? Den utgjorde en risk, enligt staden. Inte alls någon risk, enligt arboristen Jon Hartill som grundligt undersökt eken på uppdrag av Djurgårdsförvaltningen ”Ryttareken är en veteranek med anmärkningsvärt bra vitalitet”, enligt Jon Hartills undersökning som bland annat baseras på både ljudvågstomografi och rotsonderingsdata.

31Ryttareken när den grönskade …

Ryttareken var också inritad i den (stoppade) detaljplan för kvarteret Ängsbotten där ett antal bostäder ska byggas i framtiden. Varför så bråttom att fälla den gamla eken mitt i natten kan man undra.

41

… och avlövad (men ännu inte fälld). FOTO: PER SCHÖNNING

Förbundet Ekoparkens ordförande Richard Murray skräder inte orden. “Förbundet för Ekoparken har eftersträvat en dialog i ärendet men förvägrats detta. Eken stod på ett område som är föremål för detaljplanering som ännu inte är klar. Staden föregriper alltså den lagliga processen genom sitt handlande. Eken stod 20 meter utanför gränsen till nationalstadsparken. Lagen föreskriver att ej heller utanför ett riksintresses gränser får åtgärder vidtas som påtagligt skadar riksintresset. Förbundet överväger att polisanmäla brott mot miljölagen.”

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (10)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 10

DEt finns någon sorts hat mot träd i den här staden. Gamla träd som bär vår historia sågas ner gärna på storhelger, juli när folk är på semester och den nya varianten nattetid. I Gröndal finns det bostadsrättsföreningar och privata hyresvärdar som verkar hata träd. Sjöbjörnsvägen börjar se ut som kalhygge, försräckliga gårdar där gamla träd har utplånas och rotskott skjuter upp. Samma sak i Gröndalshamn och brygga, jättelika träd har försvunnit en efter en. Jag har fått bevittna två varianter (en sågades under en pingsthelg, en annan fälldes genom att en bogserbåt drog ner det). Nu är stranden fylld av vattenskott och rotskott.

Blue, blue eyes, 19:54, 22 november 2014. Anmäl

Det finns ENORMA mängder natur i vårt land. Det finns således en gräns för hur mycket jag orkar bry mig om enskilda träd och gölar i Stockholm med omnejd. Däremot tycker jag att det är vidrigt och respektlöst att såga ned träd och riva gamla byggnader mitt i NATTEN. Man gör bara inte så! Fattar man ett beslut om att fälla något eller riva något mitt i natten så är man nog rätt medveten om att man fattar ett impopulärt och i grunden felaktigt beslut.

Forsen, 10:42, 17 november 2014. Anmäl

Tänk er då; KOLINGSBORG FÖLL FÖR SKOPORNA I NATT, på löpsedlarna.

Bevare oss för nya slussen, 17:07, 15 november 2014. Anmäl

Intressant och belärande kommentar om ekar som Sigrid nedan tecknat. Signaturen Kalle anlade nog bara en spelevinkisk synpunkt med sin sorglösa kommentar om 600 år.

Återigen och denna gång sexhundra år utsläckt för promenadstadens skull eller, 17:03, 15 november 2014. Anmäl

http://uberhumor.com/hypocrisy-level-mankind

Hmmm, 14:31, 15 november 2014. Anmäl

@kalle: riktigt så enkelt är det inte. Ekar kräver ganska speciella förutsättningar för att etableras, förutsättningar som sällan finns med modern markanvändning. Man kan alltså inte räkna med att denna ek kommer att "ersättas" med en ek någon annanstans, vilket leder till problem både för ekbeståndet och för de arter som lever av/vid ekar. Att hugga ner ett sånt här träd kan med andra ord ha mycket kännbara ekologiska effekter. Sen har ekar ofta ett stort kulturhistoriskt värde - de slog rot för länge sedan när landskapet såg helt annorlunda ut och vi ser dem ofta på platser som idag inte alls kan stå för samma gynnsamma etableringsförutsättningar. De visar alltså hur platsen såg ut för exempelvis 600 år sedan.

Sigrid, 13:29, 15 november 2014. Anmäl

Äh, om 600 år finns det en ny ek där någonstans. Inget att oroa sig för. Ekar kommer ekar går, många stora ekar har fallit föra denna ska ni veta!

Kalle, 12:09, 15 november 2014. Anmäl

Stadens agerande i alla möjliga frågor är oförändrat kriminellt. Se på mordet på Radioeken, anstiftat av Ulla Hamilton och Mats Freij, se på den helt regelvidriga hanteringen av samråden om Slussen - och förfäras. Ingen ställs till svars och domstolarna ser genom fingrarna. Miljöbrott räknas inte. Vi lever i Laglöst Land. Sedan år 1360, då Magnus Eriksson, ä.k.s. M Ladulås, instiftade den första lag som gällde hela landet, har det gällt att ”Land skall med Lag byggas”. Nu är det andra tider. Detta kallas väl utveckling ...

G Ruda, 01:20, 15 november 2014. Anmäl

Vi protesterar mot fällningen i natt av Rytter-eken i randen av Nationalstadsparken vid Södra Fiskartorpsvägens viadukt över Värtabanan i Hjorthagen. Ryttar-eken var en av få kvarvarande riktigt gamla ytterligt värdefulla Djurgårdsekar i Stockholm, som tidigare stod längs den populära promenad- och ridvägen ut till Fiskartorpet. Historiskt finns många målande beskrivningar att tillgå. DLV känner igen agerandet från fällningen av Radio-/TV-eken för exakt 3 år sen. Trafikkontoret ansåg eken sjuk, fällde den på natten med polisbevakning trots att fristående arborister undersökt eken och förklarat att den ej utgjorde risk att falla. Även denna gång finns en fristående arboristrapport men den har helt negligerats. Enligt Stockholmstraktens natur- och kulturminnen av Rutger Sernander 1935 ska Ryttar-eken nr 683 skyddas som naturminne men det har ej gjorts. Kung Gustaf VI Adolf uttalade 1962 att djurgårdsekar i detta område må bevaras. DLV trodde att Stockholms stad blivit mer lyhörd för medborgarnas synpunkter!

Per Schönning Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening DLV, 00:15, 15 november 2014. Anmäl

Vad håller parkförvaltningen med på? Sågar ner träd i natten.Kapar bänkar där de klassiska ölgubbarna brukar sitta. Vad händer?

John Arthur Ekebert (Webbsida), 22:01, 14 november 2014. Anmäl