Jag mötte en viking på Djurgården

9a

Jag mötte en riktig viking i går …

5a… på det nya ”museet” Vikingaliv (som öppnar på lördag) i Wasahamnen på Djurgården.

8a

Vikingen står mitt i kunskapsdelen där historieprofessorn Dick Harrison (och andra) från interaktiva skärmar berättar sakkunnigt om alla aspekter av vikingatiden …

4a

… medan besökaren i upplevelsedelen tas med på en 11 minuter lång resa in i mörkret (lite Blå tåget-likt) där vikingen Harald av sin hustru Ragnfrid (bilden) uppmanas att att ge sig ut på vikingafärd för att skaffa silver …

3a

… vilket han också gör …

1a

… och till sist lyckligt återvänder hem till Birka från färden till Miklagård, vilket firas med en stor fest, men först efter många vådliga äventyr på vägen.

I en av de gamla båthallarna i Wasahamnen på Djurgården mötte jag i går en på sitt sätt riktig viking om än i rekonstruerat skick.

Utifrån analyser av DNA och själva skelettet (av osteologen Anna Kjellström) från runt år 1 000 funnet i en av de äldsta gravgårdarna i Sigtuna har arkeologen, skulptören Oscar Nilsson skapat en till synes livs levande representant nånstans i 45-60-åsåldern från vikingatiden.

Han står där blåögd med rödblont hår och glest skägg, av naturliga skäl orörlig, och möter min sentida blick mitt i den interaktiva kunskapsdelen i det nya ”museet” Vikingaliv som öppnar nu på lördag den 29 april.

Historieprofessorn Dick Harrison svarar för den historiska trovärdigheten i det myller av fakta som den kunskapshungriga lätt kan ta del av och berika sitt vetande med genom att trycka på en knapp och från stora skärmar få berättat för sig om allt från kvinnans ställning under vikingatiden till vad vikingarna åt eller hur de var klädda, vilka gudar de dyrkade men också om aktuella forskningsprojekt som utgrävningarna av den fyndrika vikingabyn Uppåkra i Skåne till exempel.

I Vikingalivs upplevelsedel får besökaren åka en 11 minuter lång färd i en vagn i mörkret och följa vikingen Harald på hans vikingatåg till Miklagård (Konstantinopel) och tillbaks hem till Birka igen. Det är lite som att åka Blå tåget men med utomordentligt skickligt tillverkade scenerier och porträttlika, halvstora dockor som skildrar vådliga äventyr, ond bråd död men också fest och glädje vid Haralds slutligen lyckosamma återkomst hem till hustrun Ragnfrid, för så där drygt tusen år sedan.

Väldigt proffsigt gjort faktiskt,

Vikingaliv är ett privat initiativ. Huvudägare är OMX-börsens skapare Olof Stenhammar.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Slussens handelsbodar från 1700-talet framgrävda under Debaser

51

Chefsarkeologen Kenneth Svensson på Arkeologikonsult i en av de gamla utgrävda 1700-talsbodarna …

31

… som just grävts fram under gamla Debaser på Slussen.

11

I handelsbodarna som fanns från mitten av 1700-talet till i mitten av 1800-talet …

21

… såldes fisk, kött och grönsaker. Bodarna låg på ömse sidor om den kullerstensbelagda gatan som hette Gröna gången …

41

… och som också grävts fram …

61

… liksom 1700-talets kajfront (stenmuren bakom de båda arkeologerna) mot vattnet.

Kullerstensgatan Gröna gången med handelsbodarnas källarvåningar i stort sett helt intakta från 1750-talet har nu grävts fram i marken under gamla Debaser vid Slussen. En mäktig syn.

Chefsarkeologen Kenneth Svensson på Arkeologikonsult kliver ner i en av de välbevarade bodkällarna, ombyggda med mellanväggar på 1800-talet, där kommersen med grönsaker, fisk och kött var livlig en gång i tiden.

Det är alldeles i kanten av den gamla Polhemsslussen, som den åldrige Christopher Polhem konstruerade i mitten på 1700-talet. Den står nu i tur att grävas ut, berättar Kenneth Svensson.

De gamla handelsbodsruinerna som delvis revs när Nils Ericson-slussen byggdes i mitten av 1800-talet är dömda att försvinna. Men de lösa fynden som mynt, en öltapp, en dominobricka i ben, en vacker blå pärla och annat bevaras.

Också 1700-talets mäktiga kajfront, som i dag ligger långt upp på land (landhöjning och utfyllnad) , har grävts fram. Även den försvinner när den dokumenterats ordentligt.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Grunden till Södra bryggeriet utgrävd på Sjöbergsplan

51

På Sjöbergsplan pågår arkeologiska utgrävningar …

11

… och man har hittat husgrunder från slutet av 1600-talet …

21

… från vilken stenbumlingar som förmodligen utgjort grundstenar till Södra bryggeriet här avlägsnas ……

31

… för att arkeologerna ska kunna gräva sig djupare ned i historien.

Den trekantiga Sjöbergsplansparken (de nio nedsågade popplarnas park) som helt ska försvinna i den stora Slussenförvandlingen är till hälften redan borta. På angränsande Sjöbergsplan pågår arkeologiska utgrävningar.

Den väldiga gripkranen flyttar stora stenbumlingar som förmodligen utgjort grundstenar till det gamla Södra bryggeriet som låg på platsen för Sjöbergsplan från slutet av 1600-talet till i början av 1800-talet.

-Det är i alla fall vad vi i antar dagsläget, berättar Kenneth Svensson chefsarkeolog på Arkeologikonsult som gräver också på flera andra ställen vid Slussen.

Här på Sjöbergsplan, som tillhörde den gamla järngraven där Bergslagsjärnet lastades om till exportfartygen i Saltsjön, stod en gång två hus från 1600-talets slut.

Vid utgrävningarna har man också hittat skärvor från tyska 1500-talskrus på platsen.

I slutet av 1800-talet grävdes djupa schakt vid Sjöbergsplan för att lägga ned en stor vattenledning under Söderström som fortfarande fungerar. Den ska nu ska bytas ut.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Delar av Södra slaktarhuset och Kvarnhusgränden har grävts fram

11

Delar av 1700-talsgrunden till Södra slaktarhuset …

22a

… har grävts fram …

41

… alldeles söder om platsen där Karl den XIV Johans staty stod innan den flyttades till Slottsbacken.

31

Även den intilliggande kullerstensgatan från 1700-talet, Kvarnhusgränden, har kommit i dagen …

51

… liksom många småfynd, som den här lerskärvan med det konstfulla motivet, en jägare (?) och en elefant, …

1a

… och det här lerpiphuvudet med riksvapnet på …

71

… som Kenneth Svensson från Arkeologikonsult visar när vi står i den gamla strömfåran (som gav vattenkraft åt kvarnar, sliperier och andra verksamheter en gång i tiden). 

2a

Överst i bild syns en fasadritning av Södra slaktarhuset år 1778 och underst den mur som arkeologerna grävt  fram. Den utgör husets södra gavel. Bilden är från Slussenportalen på Arkeologikonsults hemsida.

Delar av Södra slaktarhusets stengrund har kommit i dagen vid de arkeologiska utgrävningarna på Slussen. Slaktarhuset byggdes någon gång på 1600-talet alldeles intill den plats där statyn av Karl XIV Johan stod innan den flyttades till Slottsbacken.

Slaktarhuset byggdes om flera gånger under åren på grund av bränder och ruttnande pålar innan det slutligen revs på 1840-talet för bygget av Nils Ericsons sluss (föregångaren till dagens sluss som just är under rivning).

De delar av grunden som nu grävts fram är från slutet av 1700-talet. Rakt under slaktarhuset gick en vattenränna i vilken slaktavfall vräktes ned  för vidare befordran rakt ut i Saltsjön.

I denna torrlagda ränna står jag tillsammans med arkeologen Kenneth Svensson från Arkeologikonsult. Han visar några av de allra färskaste småfynden på platsen, en lerpipa med riksvapnet utmejslat på piphuvudet och en vacker keramikskärva med en konstfull bild på en jägare (?) och en elefant, båda 1700-talsfynd.

Den kullerstensbelagda Kvarnhusgränden söder om slaktarhuset har också grävts fram i sin 1700-talsskepnad. Nu ska det framgrävda lagret schaktas bort sedan det blivit tillbörligen dokumenterat. Sedan är det dags att gräva fram Kvarnhusgränden i sin 1600-talsutformning, redan delvis synlig. faktiskt. Den är betydligt backigare än sin yngre variant.

Samtidigt som 1935-års Slussen rivs och försvinner bit för bit ökar paradoxalt nog våra samlade kunskaper om Slussenområdets historia. Tack arkeologer för det.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Den osannolika historien om Julius hus på Söder nu på pränt

11

Ebba Hedberg (till vänster) presenterade sin bok Julius hus …

21

… i den magnifika patriciervåningen i Julius hus på Bondegatan 21A från 1891 …

91

… som under åren 2007-2010 …

51

… renoverades till sin forna prakt …

41

… på initiativ av Ann Hedberg (som fyller 80 år i dag 19 januari) …

71… vars morfar Nils (mitt i bilden) omgiven av bageriarbetare sitter bredvid sin far Julius som byggde och gett namn till huset …

81

… som ser ut så här i hörnet av Södermannagatan och Bondegatan.

Historien om huset, med de nyligen (2007-2010) restaurerade, magnifika patriciervåningarna, som byggdes färdigt 1891 på Bondegatan 21A på Söder är nästan osannolik. Huset är döpt efter bagaren och byggherren sedermera fabrikören Julius Westerdahl (1846-1926) och kallas numera Julius hus och används i dag för olika publika kulturevenemang och liknande.

Julius Westerdahls barnbarns barnbarn Ebba Hedberg hade release på sin rikt illustrerade bok Julius hus i just i Julius hus på onsdagskvällen, en fascinerande kombination av person- och släkthistoria (Westerdahl-Hedberg-släkten) och industrihistoria i Stockholm.

I fiktionens form uppväcker hon sin farmors farfar Julius från de döda och tar honom i hand och berättar sakligt för honom och läsaren om vad som hänt efter hans död. Berättargreppet funkar faktiskt.

Landskronasonen Julius som var föräldralös kom gående (!) till Stockholm tjugo år gammal 1866 för att söka lyckan och fann den till slut. Under en tid som fältbagare för den ryska armén kom han en kall natt händelsevis på en ny metod att jäsa degen, kalljäsningsmetoden, som han sedan framgångsrikt praktiserade när han fick överta ett existerande litet bageri på Södermannagatan i samma kvarter där han sedan kom att bygga sitt hus tillika nya bageri som följdes av fler.

Julius son Nils Westerdahl fortsatte efter pappans död 1926 bageriverksamheten som han moderniserade på olika sätt innan den såldes till Wasabröd 1941. Nils Westerdahl satsade istället på att öka sin förmögenhet genom att bygga upp ett företagsimperium och ägde en tid bland annat Stille-Werner, Barnängens tekniska fabrik och Liljeholmens stearinfabrik, ett företagskomplex som arvingarna sålde efter Nils död för att kunna behålla fastigheterna i släkten.

Numera äger släkten Westerdahl/Hedberg samtliga hus i kvarteret Tegelslagaren där Julius hus också är beläget. I början av 2000-talet fanns det risk att den unika fastigheten skulle säljas till en ambassad eller splittras upp i bostadsrätter. Men det ville inte Ann Hedberg (författaren Ebba Hedbergs faster och Julius Westerdahls sons dotterdotter).

Ann Hedberg satsade i stället på att med hjälp av experter restaurera våningarna i tidstypisk stil. Och det anser jag att stockholmarna kan tacka henne för och samtidigt gratta henne. I dag, torsdagen den 19 januari, fyller hon nämligen 80 år. Grattis Ann!

 

 

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Grävmaskinerna har ersatt arkeologerna på Slussen

11

Grävmaskinen …

21

… har ersatt …

7113

…arkeologerna …

3119

… vid utgrävningarna under Katarinavägen/Slussen …

1145… och nu schaktas de framgrävda resterna av husen från 1600-talet bort.

Grävmaskinerna har ersatt arkeologerna under Katarinavägen vid Slussen. 1600-talshusen i flera våningar som grävts fram i det gamla kvarteren Ormen och Tranbodarna förvandlas nu snabbt till rivningsmassor.

I en rapport berättar chefsarkeologen Kenneth Svensson på Arkeologikonsult om fynden.

” Men så till sist hittade vi ändå det vi hoppats på. Under det äldsta kullerstensgolvet i det nedre våningsplanet kom det fram ett kulturlager som var äldre än den bebyggelse vi just undersökt.

Kulturlagret, som var täckt av 70 centimeter ren sand som lagts på för att bli underlag för det äldsta kullerstensgolvet, innehöll avskräde som avsatts i samband med aktiviteter på platsen under tidigt 1600-tal. Här fanns stora mängder ben i form av slakt- och matavfall, fragment av kritpipor och inte minst en hel del keramikskärvor.

1a

Det här är några av de keramikskärvor som hittades i det äldsta kulturlagret. Till vänster syns en bit av en så kallad Jydepott. Det är en gryta som tillverkades av keramiker på Jylland. Till höger i bild syns en skärva av en liten gryta som kommer från Weserområdet i Tyskland och i mitten en liten del av en kruka från Böhmiskt område. Foto: Arkeologikonsult

Det är främst tack vare keramiken vi kan få en datering av kulturlagret. Här hittade vi delar av kokkärl som tillverkats på Jylland i Danmark och i Weserområdet i Tyskland, liksom några skärvor av en kruka från Böhmiskt område.

Om vi då ser lite närmare på hur likadana kärl kunde dateras i ett närliggande kvarter vid de undersökningar vi gjorde på Södermalmstorg 2013-15 så ser vi att de huvudsakligen kan dateras till 1600-talets första hälft och knappast finns efter 1630-talet.”

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Slussens ”Forum Romanum” schaktas bort om två veckor

31Utgrävningarna av Slussens ”Forum Romanum” pågår i två veckor till. Sedan rivs allt och schaktas bort.

21

Arkeologikonsults Kenneth Svensson berättade för de inbjudna dagisbarnen från Finska förskolan på Urvädersgränd om sjörövaren som bodde i ett av husen som just nu grävs ut …

11

… och Slussenprojektetes Eva Rosman berättade om de framtida sprängningarna av berget.

41

Bästa utsikten över utgrävningarna har man från gångbron över till Katarinahissen, i två veckor till. Därefter rivs och schaktas allt bort.

Slussenombyggnadens arkeologiska utgrävningar på Katarinavägen av 1600-talshusens nedervåningar i kvarteren Ormen och Tranbodarna är klara om cirka två veckor. Då rivs och schaktas allt bort. Tråkigt på sitt sätt.

I fjorton dagar till har allmänheten alltså chansen att se det som blev kvar av 1600-talets Stockholm på den här platsen när gamla smala Glasbruksgatan revs för nya breda Katarinavägen för drygt hundra år sedan. En magnifik syn.

Bästa vyn är från gångbron över till Katarinahissen. Där i fårgelperspektivet får jag associationer till det antika Forum Romanum i Rom. I fjorton dagar till alltså.

På måndagsmorgonen var dagisbarnen från det närmaste dagiset, Finska förskolan på Urvädersgränd, inbjudna av Slusssenprojektet för att få berättat för sig om Slussenombyggnaden. Iklädda hjälmar och skyddsvästar fick de höra kommunikatören Eva Rosman berätta om de kommande sprängningarna i berget.

Arkekologikonsults chefsarkeolog Kenneth Svensson berättade för barnen om en sjörövare, kapare, som på 1700-talet bodde i ett av de utgrävda husen. Uppgifterna finns på Riksarkivet. Han berättade också att arkeologerna har hittat keramik från slutet av 1500-talet vid utgrävningarna, som alltså nu är i sitt slutskede.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

1600-talet grävs fram på Slussen

111600-talshus grävs nu fram under Slussen …

21

… med en hel stentrappa …

31

… och flera tegelmurar …

41

… till stora delar intakta.

71

Det är Arkeologikonsult AB som för stadens räkning utför utgrävningarna. Foto: Arkeologikonsult

51

Så här såg det ut år 1900 på platsen för dagens utgrävningar innan husen revs för den breddade Stora Glasbruksgatan som döptes om till Katarinavägen.

Just nu pågår utgrävningar av ett 1600-talshus under Slussen. Man ser stora delar av tegelstensmurar, en intakt stentrappa och delar av ett kök.

Det är Arkeologikonsult AB som på stadens uppdrag i veckan började gräva ut det gamla 1600-talshuset. Huset låg vid dåvarande Stora Glasbruksgatan i kvarteret Ormen.

Stora Glasbruksgatan var namnet till trots en mycket smal gata. Den breddades för spårvagnstrafikens skull i början av förra seklet och döptes om till Katarinavägen

Katarinavägen öppnades för fotgängare 1911 och de första spårvagnarna började rulla 1914, samma år som första världskriget bröt ut.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 3

Grattis Medeltidsmuseet 30 år – museet som vara nära att bli garage

11Museipedagogen Anna Lilliehöök i medeltida dräkt och med en torkad lax i händerna guidar runt i museet vid jubileumsfirandet på lördagen när en lekare plötsligt dyker upp och ”stör” föreställningen …

21

… och utanför museet på Strömparterren hissades seglet på den medeltida farkosten Blanka, en replika byggd 1990 av ett skepp som hittades vid utgrävningarna av Riksgropen …

31

… och medeltida smide kunde studeras och medeltida rustning provas …

41

… liksom repslagarnas yrke …

51

… och medeltida straff också provas på och fotograferas.

När enkammarriksdagen, som hade ersatt tvåkammarriksdagen 1971 och tilfälligt flyttat till det nybyggda Kulturhuset, på 1980-talet skulle flytta tillbaka till Helgeandsholmen till den ombyggda gamla riksbanken och gamla riksdagshuset på Helgeandsholmen skulle den också få ett nytt stort garage under hela Riksplan intill Norrbro, var det planerat. Men först skulle arkeologerna göra sina undersökningar.

Snart efter att de arkeologiska utgrävningarna inletts 1978 stod de alltmer klart för var dag som gick att en arkeologisk skatt fanns begravd långt under marken på Riksplan där det gamla Helgeandshuset hade legat på medeltiden.

Arkeologerna grävde sig ned genom kulturlagren århundrade för århundrade och var snart nere med sina spadar i medeltiden i det som kom att kallas Riksgropen. Fynden var överväldigande, tusentals skelett, medeltida båtar, en stor del av stadsmuren från 1530-talet, mm mm.

Diskussionerna om att inrätta en öppen ruinpark eller ett medeltidsmuseum eller att helt enkelt gräva bort allt och bygga det från början planerade stora garaget tog fart och blev livlig.

Till sist blev det beslutat att ett medeltidsmuseum skulle inrättas trots motstånd från en del riksdagsmän som ansåg att ett stort garage var viktigare. Kompromissen blev att riksdagsmännen fick ett mindre garage än från början tänkt, placerat i den norra delen av Riksplan där inga medeltida fynd hade hittats.

Hur rätt beslutet att inrätta ett medeltidsmuseum var kunde man återigen konstatera, nu på museets 30 års-firande på lördagen med de väl inövade visningarna och mängder av välbesökta och uppskattade utomhusaktiviteter på själva Strömparterren. Tänk om Stockholm skulle ha gått miste om detta, ett av sina finaste museer, och istället begåvats med ett underjodiskt jättegarage för riksdagsmän. Orimliga tanke. Grattis Medeltidsmuseet!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Stora protester när politikerna sa ja till Nobel Center på Blasieholmen

21

Runt tusen personer hade samlats utanför Stadshuset …

11

… för att protestera mot det planerade Nobel Center på Blasieholmen ...

31

… och  bland talarna fanns bland andra Christopher O´Regan, Jan Malmsjö och Björn Tarras-Wahlberg som ledde protesterna.

41

Men protesterna hjälpte inte. Socialdemokraterna med finansborgarrådet Karin Wanngård (s) i spetsen fick tillsammans med moderaterna och centern majoritet för ett godkännande av detaljplan och exploateringsavtal.

51a

Alla övriga partier var emot. Björn Ljung (lib) var en av de hårdaste kritikerna och liknade det planerade Nobel Center …

91

… vid ett förgyllt bilbatteri eller kärnkraftverk …

72

… och också kd:s Erik Slottner var starkt kritisk …

81

… och lät visa en bild från Ryssland där man gjort ”ett modernt tillägg i en känslig historisk miljö”.

Det omstridda Nobel Center har fått klartecken att byggas på Blasieholmen. Det gamla tullhuset från 1876 rivs och hamnmagasinen från början av 1900-talet försvinner från holmen. Det beslutade en kommunfullmäktigemajoritet som skar rakt igenom de gängse koalitionsgränserna. Socialdemokraterna tillsammans med moderaterna och centerpartiet bildade majoritet. Alla övriga partier röstade nej till Nobel Center på Blasieholmen.

Det hjälpte inte att runt tusen personer som är motståndare till Nobel Center på Blasieholmen hade samlats utanför Stadshuset före fullmäktigesammanträdet på måndagskvällen och skanderade: ”För stort, för fult och för dyrt”.

Slagord som också återanvändes vid den påföljande fullmäktigedebatten av några av politikerna som var motståndare till placeringen av nya Nobel Center på Blasieholmen. Alla politiker som yttrade sig i debatten var noga med att poängtera att de var för ett nytt Nobel Center, även motstådarna till placeringen på Blasieholmen. Hagastaden nämndes av dessa som alternativ placering.

Eftersom det är omöjligt att referera den mer än två timmar långa stundtals hetsiga fullmäktigedebatten nöjer jag mig att återge de respektive sidornas huvudargument som jag uppfattade dem.

Förespråkarna menade att ett nytt Nobel Center blir ett ”modernt arkitektoniskt tillägg på Blasieholmen” och att ”vår tid ska sätta sina spår i staden ”med en märkesbyggnad ” av ”en världsberömd arkitekt” och att ”Stockholms varumärke stärks av att giftas samman med Nobel, som är ett ännu starkare varumärke än Stockholm och att detta är bra för turistnäringen” och att ”det nya Nobel Center kommer att locka 600 000, ja kanske ända upp till en miljon extra utländska besökare”.

Motståndarna till ett nytt Nobel Center på Blasieholmen menade å andra sidan att ”det är fel att riva ett av de få kvarvarande 1870-talshusen i Stockholm (tullhuset) ” och att Nobel Center som det föreslås ”ser ut som ett förgyllt bilbatteri eller kärnkraftverk även fast det är ritat av en världsberömd arkitekt (David Chipperfield)” och att det ”inte passar in i den känsliga kulturmiljön på Blasieholmen bakom Nationalmuseum” och att ”90 procent av remissinstanserna, inklusive Statens fastighetsverk sagt nej till placeringen på Blasieholmen” och att det ” kommer att kosta Stockholms skattebetalare hundratals miljoner kronor” och att ”den trafik som Nobel Center alstrar med taxibilar och turistbussar inte ryms på platsen”.

Men ännu återstår att se om Nobel Center blir verklighet. Fullmäktigebeslutet att anta detaljplanen och godkänna exploateringsavtalet kommer att överklagas. Det lovade Björn Tarras-Wahlberg som ledde demonstrationen utanför Stadshuset. Och om överklagandena avslås återstår en arkeologisk utgrävning på platsen där skeppsbyggnadsverksamhet har förekommit många hundra år bakåt i tiden.

Björn Ljung (lib) såg för sig möjligheten av en utveckling liknande den i början på 1980-talet när riksdagen skulle bygga ett underjodiskt garage på Helgeandsholmen men där fynden vid utgrävningarna blev så oväntat stora attt man beslöt attt minska garagets volym kraftigt och samtidigt bygga ett medeltidsmuseum på platsen, dvs. att det blir ett maritimt museum i stället för ett Nobel Center på Blasieholmen, om de arkeologiska fynden blir rikliga. Än återstår således många turer innan det politiska beslutet blir verklighet, om det överhuvudtaget blir det.

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

"Fotot" från Kaliningrad är fabricerat, ett fotomontage. Lika osubstantiellt som alla era andra invändningar mot bygget, med andra ord.

Jonas Bergkvist, 01:17, 2 maj 2016. Anmäl