Ett tjugofemtal Drop in-vigslar på Sjöhistoriska på Alla hjärtans dag

51

Sjömansklätt vittne när museichefen och vigselförrättare Hans-Lennart Ohlsson på Sjöhistoriska  …

41

… vigde paret Niklas Sagen och Malin Kokkonen …

 

61

… på Alla hjärtans dag.

11

Paret hade också engagerat en fotograf …

21

… som tog bilder …

31

… utanför museet.

Sjöhistoriska museet erbjöd drop in-vigel på Alla hjärtans dag.

Malin Kokkonen och Niklas Sagen var ett av runt tjugofem par som passade på tillfället att vigas av vigselförrättaren och museichefen Hans-Lennart Ohlson.

-Vi har funderat då och då på att gifta oss. Men det har inte blivit av. Så fick jag syn på det här tillfället på Facebook för fjorton dagar sedan. Så vi slog till, berättar Malin Kokkonen.

De hade också engagerat en fotograf som tog bröllopsbilderna innan det var dags att gå in på museet och göra slag i saken.

De stod i den grönskande portalen med signalflaggorna P och R som ihop betyder ”håll närmare mig” på sjömansspråk medan Hans-Lennart Ohlsson förrättade vigseln och läste en dikt av Maria Wine och sedan de trätt ringarna på varandras fingrar var de då till sist gifta efter att ha levt ihop i sex år.

Grattis!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Nordvart nedom Karlavagnen ser du Samelandet skymta …

31

EU-flaggan halades …

11

… och ersattes i Stadshusets trädgård …

21

… av Sápmis flagga …

41

… när samernas nationaldagsfirande inleddes på måndagsmorgonen med nationalsången här ledd av Nik Märak …

71

… och tal av politikern Sissela Nordling Blanco, ansvarig för rättighetsfrågor i Stockholm. Här med Inge Frisk från Sameföreningen i Stockholm …

51

… och här Anita Jönsson som högläste dikter av Peter Matsa samt slutstrofen ur dikten Drängen  av Sara Päivio ”Är Sápmi/ i minnet,/ i platsen/ eller/ är det en del av /själen”.

81Nordvart nedom Karlavagnen ser du Samelandet skymta …

I hårda isiga vindar sträcktes Sápmis fladdrande flagga ut från flaggstången när den hissades i Stadshusets trädgård sedan EU-flaggan halats. Flagglinorna smattrade på måndagsmorgonen mot stången och den församlade skaran sjöng samernas nationalsång ”Nordvart nedom Karlavagnen ser du Samelandet skymta …” under ledning Nik Märik.

Samernas nationaldagsfirande i Stockholm fortsatte med diktläsning, jojk och tal av bland andra politikern Sissela Nordling Blanco (fi). ansvarig för mänskliga rättighetsfrågor i Stockholm.

-Vi firar den 6 februari för att den dagen 1917 hölls ett landsmöte i Trondheim som samlade över hundra samer från hela Norden för första gången. Det blev en milstolpe i kampen för samernas rättigheter som urfolk. En av de som organiserade mötet var urfolkskämpen och feministen Elsa Laula. Hon utmanade makten i en tid då kvinnor inte ens hade rösträtt.

– Trots klara direktiv i minoritetslagstiftningen om att bevara de samiska språken ser vi än idag bristande tillgång till modersmålsundervisning. Men vi ser också att såväl äldre som yngre samer engagerar sig för att återta sina rötter.

Sissela Nordling Blanco sade vidare att hon ska göra allt hon kan för att Stockholm ska bli ett samiskt förvaltningsområde vilket bland annat skulle öka kraven på staden att anställa samisktalande personal på förskolor och äldreboenden.

Hon siktade på att utredningen ska bli klar under året. Det är hög tid.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Leif Andrée läste tänkvärda ord av Per Anders Fogelström vid skyltinvigningen på Fjällgatan

71

Skådespelaren Leif Andrée läste några tänkvärda stycken av Per Anders Fogelström …

41

… apropå hotfulla planer mot Fjällgatans bebyggelse på 60-talet där Per Anders Fogelström vädjade om ”försiktighet och ömsinthet” när det gäller stadens utveckling. Ord lika aktuella idag som för femtio år sedan.

51

Anledningen till sammankomsten var avtäckningen av Samfundet S:t Eriks kulturhusskylt på Fjällgatan 30 där Per Anders Fogelström bodde i över trettio år.

22aSkylten avtäcktes av samfundets ordförande Monica Andersson och kulturborgarrådet Roger Mogert som också officiellt invigde Fogelströmåret 2017 som bjuder på många evenemang.

På 1960-talet hade staden planer på att att spränga in ett ett kontorshus i berget under Fjällgatan från Renstiernas Gata till Erstagatan.

Mot dessa planer protesterade bland andra författaren Per Anders Fogelström eftersom Fjällgatan då skulle förlora sin unika karaktär genom att flera husrivningar längs gatan skulle bli följden.

”Fjällgatan är i dag inte bara en utsiktsplats utan också en rolig, gammaldags och sammanhållen gata. Den är äkta och originell. Om något måste ske vore det väl ändå önskvärt att man kunde behålla så mycket som möjligt av denna gatukaraktär. Måste något rivas och byggas om så hoppas man att det nya ska få flyta in så fint som möjligt i det gamla, att såren ska undvikas, stämningen bevaras. Det vore oförlåtligt om vi förstörde stadens vackraste gata för att lappa ett trasigt berg”.

”Vi har förstört så mycket av våra vatten och våra berg. Nu måste vi vara mycket försiktiga med med vad vi har kvar, inte begå mer våld än nöden absolut kräver. Vad som än händer: försiktighet, ömsinthet. Det är en vädjan, en bön”.

Citaten avslutar Per Anders Fogelströms bok ”Ett berg vid vattnet En bok om Fjällgatan och trakten däromkring” från 1969. Boken tillägnade han Stockholms stadsfullmäktige. Det kanske hjälpte. Planerna skrinlades.

Skådespelaren Leif Andrée läste ovanstående tänkvärda stycken ur boken inför ett sjuttiotal personer som samlats utanför Fjällgatan 30 där Per Anders Fogelström bodde andra hälften av sitt liv.

Anledningen var att Samfundet S:t Eriks s.k. kulturhusskylt med en text om Per Anders Fogelström avtäcktes på fasaden av samfundets ordförande Monica Andersson och kulturborgarrådet Roger Mogert som samtidigt invigde Fogelströmåret 2017 som nu alltså officiellt är igång med massor av evenemang med anledning av att Per Anders Fogelström (1917-1998) skulle ha fyllt 100 år i år.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Vitryggiga hackspettar på Skansen där isbjörnarna en gång bodde

21

Den utrotningshotade vitryggiga hackspetten …

11

… med partner …

41

… i Skansens nya voljär (fågelhägn) …

31

… som invigdes av Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och Skansens chefszoolog Tomas Frisk.

Där de stackars isbjörnarna hade sin hemvist på Skansen fram till för exakt trettio år sedan invigdes på onsdagen voljären (fågelhägnet) i vilken de två ettåriga vitryggiga hackspettarna till synes obekymrat flög fram och tillbaks innanför nätet.

Förhoppningen är att paret ska åstadkomma ägg och ungar för utplantering i den fria naturen. Den vitryggiga hackspetten är nämligen en hotad art eftersom dess naturliga hemvist, lövskogarna, drastiskt har minskat med det moderna skogsbruket.

I Sverige finns nu endast fyra par som lever vilt i naturen, tre vid nedre Dalälven och ett par i Värmland. Men 2009 var tillståndet ännu sämre, berättar experten Kristoffer Stighäll på Naturskyddsföreningen. Då fanns bara ett par vars ungar blev uppätna av mården.

Voljären och de vitryggiga hackspettarna på Skansen är alltså en del i projektet att rädda den vitryggiga hackspetten från att utrotas. Ett arbete som det tar 30-40 år att genomföra, tror Kristoffer Stighäll. Det är bara att önska lycka till i ansträngningen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Brandskadad fritidsgård med tjejprofil invigdes i Hjulsta

11Med piroger och läsk …

21

… och tal och bandklippning invigdes den nya fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta som delvis eldhärjades natten innan.

31

Awad Hersi, ordförande i stadsdelsnämnden, markerade i sitt invigningstal kraftigt mot försök att med odemokratiska metoder (syftande på att branden troligen var anlagd) försöka hindra den nya fritidsgården att bedriva sin verksamhet. 

41

Den eldhärjade delen av den nya fritidsgårdens fasad doldes delvis av presenningar under invigningen.

Ingenting, inte ens en brand (troligen anlagd) den gångna natten, kunde hindra att den nya fritidsgården med tjejprofil vid Hjulstaskolan invigdes som planerat på onsdagen. Men det fick ske på gården utanför istället för inomhus i de inte alltför svårt eldhärjade lokalerna som kommer att bli inflyttningsklara inom en inte alltför avlägsen framtid.

Invigningen firades med piroger, chips, saft, läsk, musik, tal, bandklippning och avslöjandet att fritidsgården efter en namnförslagstävling (där juryn bestått av sommarjobbande ungdomar) ska heta Hjuset (Hjulsta/huset/ljuset). Bra namn.

Awad Hersi (mp), ordförande i stadsdelsnämnden, lovade att inget kommer att kunna stoppa fritidsgårdens verksamhet med tjejprofil i enlighet med önskemål som framförts från Hjulstaborna i medborgardialoger.

Han fördömde kraftigt eventuella försök att stoppa planerna med odemokratiska metoder. ”Det är bedrövligt, fegt och kriminellt”, sade han med syftning på branden natten innan.

Hittills har besökarna på fritidsgården i Hjulsta bestått av killar till sjuttio procent. Det förhållandet ska förändras på Hjuset.

Förutom att tjejer får egna tider på gården ska också frågor om demokrati och jämställdhet genomsyra hela verksamheteten, berättade Rafif Makboul, biträdande avdelningschef på stadsdelsförvaltningen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Vita liljor i Nybroviken hedrade offren i Srebrenica 1995

51

Offren för folkmordet i Srebrenica i Bosnien som inleddes den 11 juli 1995 …

81… hedrades på årsdagen med vita liljor …

71

… och röda rosor …

61

… i Nybroviken …

11

… efter flera gripande tal (här av journalisten Vesna Prekopic) på Raoul Wallenbergs torg inför ett par hundra åhörare.

Den 11 juli 1995 var en svart dag i mänsklighetens historia. Då fördes under inbördeskriget i det forna Jugoslavien fler än åtta tusen bosniaker, muslimska män och pojkar (den yngsta tolv år gammal), i den bosniska staden Srebrenica bort av serbiska trupper för att kallblodigt avrättas och begravas i massgravar. Detta omänskliga dåd vilar än i dag som en svart skugga över över den gamla socialistrepubliken.

På måndagen hölls, för fjärde året i rad, på årsdagen, en ”Minnesmanifestsation för folkmordet i Srebrenica” på Raoul Wallenbergs torg som bevistades av ett par hundra personer vilka efter en tyst minut och gripande tal av bland andra Haris Grabovac, Vesna Prekopic och Adam Boys hedrade offren genom att lägga ned vita liljor i Nybroviken.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

En jazzlegendar har gått ur tiden

1aEn gripande tolkning av Oh didn´t he ramble avslutade minnesstunden i Norra kapellet…

2a

… för jazzlegendaren Fredrik Norén (1941-2016).

4a

Vännerna tar ett sista farväl.

Fredrik Norén (1941-2016), en av svensk jazz stora, har gått ur tiden. På söndagen tog ett hundratal vänner ett sista farväl av legendaren bland dem många framstående jazzmusiker som han fostrat under åren i sitt FN Band (Fredrik Norén Band) bildat 1978, som basisten Hans Backenroth, saxofonisten Magnus Dölerud, pianisterna Daniel Karlsson, Torbjörn Gulz och många flera.

Fredrik Norén har turnerat världen runt, vunnit priser och fått utmärkelser. Han har spelat med de stora som Dexter Gordon och Ben Webster. Nu har Fredrik Norén lagt ned trumpinnarna för gott, min gode vän och granne i Gamla stan.

Sångaren och gitarristen Claes Jansson ledde minnesstunden som blev till en stämningsfull konsert  avslutad med den gamla tradjazzlåten Oh didn´t he ramble framförd av musikerna Fredrik Ljungkvist, Joakim Milder, Peter Danemo, Jonas Kullhammar och sångerskan Lina Nyberg med en känsla som jag aldrig tidigare hört den framförd och då har jag ändå hört den i många minnesvärda versioner. Gripande.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

De 42 flaggorna är hissade – Slovenska flaggan upp och ned – Spektaklet kan börja

11

Avspärrning på Skeppsbron tidigt  på söndagsmorgonen.

21Statsbesök? 

31

Nej. Flagghissningsceremoni …

41

… med anledning …

71

… av den kommande Eurovisionstävlingen …

51… övervakad av några turister …

61

… och några fans.

42 soldater ur livgardet i sina uniformer modell 1886 inklusive kaskar prydda med vita plymer à la gammaldags lampskärmar på sina huvuden tågade taktfast in innanför polisavspärrningarna på Skeppsbron strax före klockan åtta på söndagsmorgonen anförda av musikkåren och ställde sig vid varsin av de 42 provisoriskt uppställda flaggstängerna mittemot slottet.

På slaget åtta började var och en hissa de 42 Eurovisionsdeltagande ländernas flaggor vilka nådde toppen på flaggstängerna i lite olika takt. Den slovenska flaggan kom långt efter de övriga eftersom den först hissades upp upp och ned och snabbt måste halas innan den kunde hissas upp igen.

Den norska flaggan var  klart i topp före den svenska. Ett tecken från ovan hur de kommer att gå i själva schlagertävlingen i Globen på lördag? Hela ceremonin filmades av en grupp morgonpigga japanska turister och några till. Spektaklet kan börja. På söndagskvällen sker den stora invigningen i Stadshuset.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Nu skyltar Kungsholmen om Hastighetsgränserna sänks

11

Trafikborgarrådet Daniel Helldén …

21

… låter täckelset falla …

31

… för den nya lägre hastighetsgränsen på Sankt Eriksgatan på Kungsholmen.

Den här veckan genomförs omskyltningen till de nya lägre hastighetsgränserna på Kungsholmen. 50-skyltarna försvinner och i stället blir det 40 eller 30 km/tim som högsta tillåtna hastighet.

Exempelvis sänks fartgränsen på Hantverkargatan och Kungsholmsgatan från 50 till 30 km/tim, medan den sänks från 50 till 40 på Fleminggatan och Sankt Eriksgatan m fl.

50-gränsen försvinner på sikt i hela stan (när alla utredningar är klara) och ersätts med 40 eller 30. I några fall kan högsta tillåtna hastighet i framtiden komma att höjas från 50 till 60, kanske på Drottningholmsvägen och Västerbron.

Även Spånga-Tensta, Hägersten och delar av Liljeholmen skyltar om till de lägre hastighetsgränserna den här veckan.

Huvudavsikten med de lägre hastighetsbegränsningarna är förstås ett lugnare tempo i trafiken med färre och mindre allvarliga trafikolyckor som följd.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) vill i framtiden också införa hastghetsövervakningskameror i innerstan. I dag finns det fyra sådana på Drottningholmsvägen. Fler kan nog behövas.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Sveriges första fotbollsplan för synnedsatta invigd i Hägersten

31Idrottsborgarrådet Emilia Bjuggren fick testa att spela fotboll utan att kunna se …

11

… när Sveriges första fotbollsplan för personer med synnedsättningar invigdes på Hägerstensåsens IP …

21

… genom att band knöts istället för klipptes. Här Emilia Bjuggren och Kjell Olofsson, nyvald ordförande i Stockholms Parasportförbund …

41

… och här publiken på andra sidan sargen som tillhör den nya planen.

Det var lite av en folkfest när Sveriges första fotbollsplan för personer med synnedsättningar invigdes på Hägestensåsens IP vid Personnevägen i vårsolen på söndagen genom att band knöts i stället för att som brukligt klippas.

Idrottborgarrådet Emilia Bjuggren höll tal och fick pröva på hur det känns att spela fotboll utan att kunna se. Med en bindel för ögonen försökte hon skjuta mål med en boll med en pingla i och lyckades genom att målvakten kanske inte gjorde sitt yttersta för att försöka fånga bollen.

En fotbollsplan för synnedsatta personer består av en hög sarg och lite andra markeringar på planen. Och matcherna spelas som sagt med en boll som har en pingla i sig så att spelarna hela tiden hör var bollen befinner sig.

Tyvärr finns det än så länge bara en klubb som har lag för synnedsatta, nämligen Mälarhöjdens IK, berättade idrottsförvaltningens förre chef Kjell Olofsson, nyvald ordförande i Stockholms Parasportförbund (f.d. handikappidrottsförbund).

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1