Bagarmossens viktiga offentliga rum öppnas upp för invånarna

1a

Kulturpersonligheten och Bagarmossensbon Lars Farago ledde diskussionen om kultur och offentliga rum i Bagarmossens Folkets hus på fredagseftermiddagen …

2a

… där Anna Linell, en av Folkets hus två nya föreståndare,  berättade om de stora planerna för Folkets hus …

5a

… och bibliotekschefen Kristofer Gren (närmast i bild) berättade om de 99 000 besöken på biblioteket förra året …

3a

… och författaren Karl Nordlander berättade om hur den viktiga jympaträffpunkten Friskis&Svettis räddades  kvar i Skarpnäck efter nio veckors folkligt motstånd för några år sedan trots att ledningen hade bestämt att den skulle läggas ned …

4q

… och mellan diskussionsinläggen bjöds på högklassig musikunderhållning. Här är det Samuel Linderström på dragspel som framför en musikalisk berättelse från Sagan om ringen (i bakgrunden på denna och föregående bild Bagispirayan, nymålad graffiti av Christofer ”Stoffe” Blom förra helgen, se tidigare blogginlägg) …

6a

… och stadsdelsnämndens ordförande Ewa Larsson lovade att kämpa för mer resurser till det lokala så viktiga  kulturlivet …

9a

… och själv noterade jag när jag lämnade mötet att staden kanske bör satsa några kronor på att reparera den sargade skylten på torget i Bagarmossen.

Vikten av offentliga rum där människor känner sig välkomna och kan träffas och umgås är avgörande för känslan av hemhörighet och tillhörighet i samhället.

Så kanske man kort kan sammanfatta diskussionen (som varvades med musikinslag) på fredagseftermiddagen med ett trettiotal deltagare i Bagarmossens Folkets Hus på temat ”Min ort Bagarmossen/Linje 17”.

Och det ser i det avseendet hoppfullt ut för Bagarmossen.

Bagarmossens bibliotek, som ”glömdes bort” och inte fanns med bland alla andra bibliotek som prickades ut på en karta i broschyren Vårt Stockholm som staden nyligen skickade ut till hushållen, är i själva verket det mest besökta av stadens alla ”lokalbibliotek”. Förra året hade biblioteket rekordsiffror, 99 000 besök och 73 000 utlån, berättade bibliotekschefen Kristofer Gren.

Och Anna Linell, en av två nytillträdda Folket Hus-föreståndare, berättade engagerat om det pånyttfödda Folkets hus, som för bara ett år sedan var nedläggningshotat men efter nydaningen nu har ökade besökssiffror och sjuder av liv och har stora planer för framtiden.

Folkets hus har sökt 14 miljoner kronor från Boverket för att ljudisolera lokalerna så att man ha konserter även på kvällarna. I stora salen vill man också bygga läktare och allmänt renovera. Besked kommer i maj.

Men redan nu har Folkets Hus alltså trots nollbudget lyckats få till ett brett programutbud med filmvisningar, musikteater, dansföreställningar med mera, med mera, som exempelvis den omdiskuterade pjäsen Missionärerna som kommer att visas den 22 mars.

Och Ewa Larsson (mp) ordförande i den lokala stadsdelsnämnden lovade att kämpa mot ”finansen” för att få loss mer pengar  till det livsviktiga lokala kulturlivet även om hon tyckte sig kämpa lite i motvind. Så tolkade jag henne i alla fall.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Björn Ljung om Jan Valeskog: ”Företrädare för maktens arrogans”

1a

Jan Valeskog (s): ”Rättshaverister!” …

51a

… Björn Ljung (lib): ”Skäms Jan Valeskog!” ”Be om ursäkt!”.

3a

Tekniska nämndhuset som orsakade de hela känslorna bland kommunalpolitikerna vid måndagskvällens debatt i Stadshuset.

”Rättshaverister”, sade biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (s) syftande på allianspolitikerna vid måndagskvällens fullmäktigedebatt i Stadshuset”.

Detta fick allianspolitikern Björn Ljung (lib) att tända till ordentligt:

”Jag undanber mig glåpord”.

Björn Ljung krävde också en ursäkt (som uteblev) av Jan Valeskog som han karakteriserade som ”en typisk företrädare för maktens arrogans” och avslutade med uppmaningen ”Skäms Jan Valeskog!”

Bakgrunden till ordstriden var att Alliansen, när den hade makten för fyra år sedan, bestämde att ett nytt nämndhus för stadens tekniska förvaltningar skulle byggas längs Nynäsvägen när Söderstadion rivits. Samtidigt skulle det gamla Tekniska nämndhuset på Kungsholmen förvandlas till bostäder.

Men nu ändrar den nuvarande styrande majoriteten det beslutet och vill i stället ha kvar det gamla nämndhuset på Fleminggatan 4 och efter upprustning behålla förvaltningskontoren där. Det tjänar staden en miljard kronor på. Så lyder argumentet.

Alliansen godkänner inte det ekonomiska resonemanget eftersom de inte fått tillgång till de ekonomiska kalkyler som ligger till grund för påståendet.

Allianspolitikerna anser att det nuvarande styret ”mörkar” siffrorna och fördröjde därför ärendets behandling genom att vid fullmäktigedebatten kräva s.k. minoritetsåterremiss, d.v.s. ytterligare en tids beredning av ärendet före beslut.

Det var detta förhalande som fick Jan Valeskog att beteckna allianspolitikerna som ”rättshaverister” och som utlöste de heta känslorna hos Stockholms annars så välbalanserade kommunalpolitiker.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Skönhetsrådet säger nej till påbyggnad på Trygg Hansa-huset

11

Bygga mycket, fort och bra – finns kompetensen?, var temat för Samfundet S:t Eriks stadsbyggnadsseminarium på tisdagen. Henrik Nerlund, sekreterare i Skönhetsrådet, var en av talarna. Han, liksom flera av de övriga, framhöll vikten av att bygga stad (inte enstaka spektakulära solitärer), att ha en plan och att hålla skalan ”Stockholm är inte New York”. Det planerade projektet med en påbyggnad av Trygg Hansa-huset på Kungsholmen möter inte de kriterierna enligt Henrik Nerlund …

21

… och Erik Slottner (kd) som sitter i stadsbyggnadsnämnden höll med Henrik Nerlund.

1a

I en påkostad utställning i Trygg Hansa-husets paviljong i hörnet av Fleminggatan och Scheelegatan visar fastighetsägarna Areim Fond II och SEB Gamla Liv fram till den 10 december …
2a

… hur de tänker sig att bygga på Trygg Hansa-huset från 1970-talet …

4a

 

… och så här är det tänkt att se ut från sydost med den ifrågavarande paviljongen i förgrunden.

7a

… och så här illustreras detaljplaneförslaget i lite enklare utförande på utställningen i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4. Den pågår till 16 november. 

Skönhetsrådet säger nej till detaljplaneförslaget som innebär att Trygg Hansa-huset på Fleminggatan vid Barnhusbron byggs på med ett antal asymetriska glaskolosser i flera våningar.

Det berättade Skönhetsrådets sekreterare Henrik Nerlund för mig efter ett av Samfundet S:t Erik arrangerat stadsbyggnadsseminarium i vilket han deltog på tisdagen.

Skönhetsrådet behandlade frågan vid sitt sammanträde dagen innan. ”Hade jag inte varit med här på seminariet så skulle jag suttit på kontoret och skrivit färdigt remissyttrandet”, berättade han.

Det ena huvudskälet till att Skönhetsrådet dissar det spektakulära förslaget är att den planerade påbyggnaden förvanskar arkitekterna Anders Tengboms och Stefan Salamons blåklassade Trygg Hansa-hus från 1970-talet och förvandlar det till en underordnad sockel för en ny spektakulär byggnad.

Det andra huvudskälet till Skönhetsrådets kritik är att detaljplaneförslaget, som just nu ställs ut för granskning, inte varit föremål för plansamråd trots att det är ett helt nytt förslag i förhållande till två tidigare förslag (för tre respektive sex år sedan) på tillbyggnader av Trygg Hansa-huset som spolades efter samrådsförfaranden.

Senare i år blir det stadsbyggnadsnämndens politikers tur att att säga sitt innan planen ställs ut och så småningom förmodligen kommer upp i kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.

Med säkerhet kan man säga att åtminstone Kristdemokraterna är starkt kritiska till den föreslagna påbyggnaden. Det framgick av ett engagerat inlägg som kd:s representant i stadsbyggnadsnämnden Erik Slottner gjorde på stadsbyggnadsseminariet på tisdagen.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

FI: ”Vi Vill förtäta i villaområdena”

61

Anna Rantala Bonnier (Fi) får micken ordnad inför debatten i Vitabergsparken.

31Ann-Margarethe  Livh (v) och Daniel Helldén (mp)  på väg upp till debattscenen.

21

Debatten igång …

11

… och avslutad.

– Vi vill förtäta i villaområdena, sa Anna Rantala Bonnier från Feministiskt Initiativ.

– Det är slut på utförsäljningen av kommunala hyresrätter, sa bostadsborgarrådet Ann-Margarethe Livh (v).

Två repliker från Parkteaterns traditionella årliga politikerdebatt i Vitabergsparken med Stockholmsfokus på söndagen.

Bostadsbristen ooch bostadsbyggandet i Stockholm blev ett huvudtema när Stockholmspolitikerna från alla partier (utom Sverigedemokraterna som hade tackat nej) debatterade frågor som hade väckts av besökare på Parkteaterns föreställningar under sommaren.

Politikerna i den styrande majoriteten betonade utförsäljningen av allmännyttans segregerande effekter medan de borgerliga politikerna menade att de inkomster staden fått från föräljningarna var nödvändiga för att kunna renovera miljonprogrammets lägenheter i det kommunala beståndet. Något som bestreds av vänsterpolitikerna.

Frågan om tiggeriförbud eller inte i Stockholm diskuterades också. Alla politiker på scenen från höger till vänster uttalade sig mot ett tiggeriförbud i staden men hade lite olika syn på vad som måste göras för att lösa problemet med de så kallade illegala bosättningarna och vad som måste göras så att människor slipper att sitta och tigga på stadens gator för sitt uppehälle. De var eniga om att det rörde sig om svårlösta problem.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Het debatt om att p-avgift införs för handikapparkeringsplatser

31

Funktionshinderrörelsen delade ut flygblad utanför Stadshuset i protest mot … 

21

… att den styrande majoriteten i staden inför avgift och försämrar villkoren för personer som har handikapparkeringstillstånd …

41

… men trafikborgarrådet  Daniel Helldén (mp) försvarade reformen med att den ska minska fusket med falska tillstånd något Jonas Naddebo (c) tyckte borde ske med andra metoder. På bilden visar han upp den samlade funktionshinderrörelsens protestbrev.

P-avgifterna kommer att höjas i Stockholm. Det blir också dyrare att boendeparkera, från 900 kr till 1100 kr i månaden. Det är alla politiska partier ense om. Men den borgerliga oppositionen protesterade kraftigt mot den styrande majoritetens beslut vid måndagskvällens fullmäktigemöte att det i framtiden även ska kosta att parkera för dem som har handikapptillstånd.

Trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) motiverade införandet av en årlig avgift på 500 kronor för rätten att parkera på handikapplatser (för dem som är berättigade till det) med att det var ett sätt att komma till rätta med det omfattande fusket med handikapptillstånd.

”Ökningen av antalet förfalskade parkeringstillstånd för rörelsehindrade går idag ut över de rörelsehindrade. Genom att införa en möjlighet att ansöka om reducerad parkeringsavgift för personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade får trafiknämnden en möjlighet att säkerställa giltigheten på dessa. Enligt förslaget kan rörelsehindrade ansöka om en nedsatt avgift på 500 kr per år”, sade han.

Jonas Naddebo (c) ansåg att det fanns bättre sätt att komma till rätta med missbruket och menade bland annat:

”Vi anser i stället att staden, tillsammans med polisen, bör kraftsamla kring att komma åt människor med stulna och förfalskade tillstånd. Erfarenheter från andra länder visar att detta är det mest effektiva sättet att komma åt problemet” , sade han och viftade från talarstolen i luften med den samlade funktionshinderrörelses öppna protestbrev mot reformen.

I brevet som också delades ut som flygblad utanför Stadshuset hette det att den styrande majoriteten genom avgiftsbeläggning och försämrade villkor diskriminerar och kringskär livet för personer med parkeringstillstånd.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Ingen vill egentligen ha Nya Slussen, inte ens politikerna själva”

71

Slussen och demokratin diskuterades …

11

… på måndagskvällen inför en fullsatt Z-sal i ABF-huset …

21

… av bland andra Ola Andersson, Olle Wästberg …

41

… Inga-Britt Ahlenius …

61

… och Richard Murray.

Riksintresset Slussen är på väg att försvinna. Om en dryg månad börjar rivningarna på allvar. Det som kommer att byggas istället, Nya Slussen, är det kanske ingen som vill ha egentligen. Inte ens de ansvariga politikerna.

Vid en paneldebatt arrangerad av Föreningen Bevara Slussen i samarbete med ABF om Slussen och demokratin inför en stor publik i Z-salen i ABF-huset på måndagskvällen hördes idel kritisksa röster.
Arkitekten och debattören Ola Andersson läste upp tre gamla citat från tre olika personer:

1. ”Västerlånggatan och Stora Nygatan tappar kontakten med Södermalm när trafiken leds mot Skeppsbron. Jag ogillar också den planerade nybebyggelsen i förslaget” ”… jag är också väldigt skeptisk till att bygga hus på Slussen. Man bygger bort vyn, öppenheten. Den öppna platsen ska man vara rädd om.”

2. ”- Jag tycker att det nya Slussenförslaget är undermåligt. Jag skulle vilja se ett Slussen som är mer funktionellt, vackrare och hållbart över tid. – Ska vi leda in så mycket trafik i Gamla stan. Jag har en vision om ett bilfritt Gamla stan”.

3. ”Slussenprojejktet framstår som ett haveri. Ingen vet vad det kommer att kosta och det saknas en helhetslösning. Den lagakraftvunna detaljplanen har stora brister både avseende gestaltning och kommunikationslösningar”.

Citaten är från tre ledande kommunalpolitiker i Stockholm. Det första, från det då blivande finansborgarrådet Sten Nordin (m) 2004, det andra från det då blivande finansborgarrådet Karin Wanngård (s) 2011 och det tredje från en ledande politiker i den mäktiga exploateringsnämnden Maria Östberg Svanelind (s) 2014.

Dessa citat visar att stadens främsta politiker egentligen inte vill ha Nya Slussen, menade Ola Andersson och sade att problemet i Stockholm är att politikerna inte har styrt tjänstemännen på förvaltningarna. Tjänstemännen har fått driva sin egen linje som sedan blivit självgående.

Nationalekonomen Richard Murray kritiserade bristen på dialog mellan staden och medborgarna och även den s.k. kommunikationsplanen som innebar att alla tjänstemän som jobbade med Slussen blev tillsagda att bara uttala sig positivt om projektet. ”På så vis upphävdes tjänstemännens ansvar. De skulle vara ja-sägare”.

Demokratiutredaren Olle Wästberg kritierade Nya Slussen i sak: ”T-korsningen med rödljus, klaffbron som ska öppnas för cyklister och gående, tunneln med säkerhetsrisker över Stadsgården, den ökade trafiken på Strömbron som blir en konsekvens av Skeppsbrons breddning, etc” Han underkände också stadens information till medborgarna och menade att den mer haft karaktären av att ”sprida propaganda i stället för kunskap”.

Förra direktören för Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius beskrev det komplicerade regelverket i den statliga organisationen som effektivt balanserar den politiska makten och påtalade att motsvarande regelverk saknas i den kommunala organisationen. ”Det behövs en ny kommunallag”, sade hon och räknade också upp flera stora byggprojekt i Stockholm förutom Slussen som hon menade var misslyckade och alltför lättvindigt slunkit igenom i den kommunala beslutsordningen som till exempel Waterfront mitt emot Stadshuset, det nya just färdigbyggda hotellet på Vasagatan mittemot Centralen, det tilltänkta Applevaruhuset i Kungsträdgården och det planerade Nobelcentret på Blasieholmen.

Kanske dags för en ny almstrid?

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Kommentarer (3)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-3 av 3

Tyvärr, eller tack och lov kommer Nya Slussen aldrig att kunna byggas eftersom erfarna riskanalytiker på DN Debatt redan dömt ut konstruktionen med en vägtunnel med sidoanslutningar vilket skapar allvarliga risker för seriekrockar och tunnelbränder. Därtill är vattentorget trafiktekniskt defekt då det saknas reservövergångar från Södermalmskajen om väder och båtslussning skulle orsaka hinder och stockningar. V g vidarebefordra gärna till ansvariga politiker! Mig lyssnar dom inte på.

John Johnstone, 14:51, 26 maj 2016. Anmäl

Jo, de allra flesta ser fram emot att bli av med dagens Slussen och den nya lösningen. Nästan allt Epstein för fram här är myter. Bron blir ju exempelvis smalare än idag.. Ingen utsikt ska byggas bort, tvärtom tillkommer ju mängder med nya platser att beundra utsikten ifrån. Framförallt blir vi av med det här bilh*lvetet och får en plats där folk faktiskt kan vara. "Ska vi leda in så mycket trafik i Gamla stan..."" Trafiken fortsätter att minska. Därav den nya planen, där bilar ges mindre yt

Anonym, 17:58, 25 maj 2016. Anmäl

Bra förslag med en ny almstrid, men det krävs sedan något mera för att gå till botten med problemen. Vi håller på att förlora demokratin i det här landet. Vi har ju s k löpsedelsdemokrati. Står det inget på löpsedlarna tror folk att allt är ok. Men det kan vara dags att börja planera motståndet, men smart att börja riva precis när folk tar semester....men underkänt för demokratin och de folkvaldas omdöme och kompetens, jo det blir nog en ny strid, av det ena eller andra slaget...

Mulbert Skog, 09:58, 24 maj 2016. Anmäl

Slussenrivningen startar runt 1 juli

11

Stadsmuseets chef Lotta Backlund var klädd i  1600-talsdräkt på Slussendagen när stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (längst till höger) tog symboliskt första spadtag för renoveringen av Stadsmuseet (från 1660-talet) och Stockholms Konsts chef Mårten Carstenfors (näst längst till höger) lät inviga …

21

… Lena Cronqvists skulpturgrupp …

41

… Fem flickor i brons på Ryssgården.

51Nils Ericson-slussen från 1850 öppnades också för allmänheten på Slussendagen. Den ska förvandlas från avtappningskanal till fiskvandringsväg i nya Slussenbygget.

61

Slussenprojektets chef Peter Svärd (i röd väst) fick svara på många frågor från allmänheten. Han berättade att rivningen av Slussen kommer i gång på allvar runt 1 juli.

71

En ickeofficiell hyllning till gamla Slussen och det rivna Kolingsborg skulle man kunna kalla de tre bilder som någon hade klistrat upp vid uppfarten från Gamla stan till Södermalmstorg. 

När den provisoriska vägbanan över Slussen mellan Skeppsbron och Hornsgatan tas i bruk om fem/sex veckor runt den 1 juli börjar rivningarna av Slussens östra del på allvar. Den informationen fick jag av Slussenprojektets chef Peter Svärd på lördagens Slussendag som bjöd på sång, musik, marknad, första spadtag för Stadsmuseets ombyggnad och invigning av Lena Cronqvist flyttbara skulpturgrupp Fem flickor på Ryssgården.

Den gamla Nils Ericson-slussen från 1850-talet som använts som avtappningskanal från Mälaren till Saltsjön vid höga vattenstånd förevisades också på Slussendagen. Den ska i framtiden förvandlas till fiskvandringsväg mellan Mälaren och Saltsjön för fiskar som i dag inte kan passera mellan dessa två vatten, som gädda och abborre till exempel, fick jag veta. På någor mirakulöst sätt ska också dessa fiskvandringar dokumenteras.

Positiva tongångar således på stadens Slussendag. Mer kritiska lär det bli på måndag kväll på ABF på Sveavägen när föreningen Bevara Slussen ordnar en debatt om Slussen och demokratin. I den deltar Olle Wästberg, Inga-Britt Ahlenius, Kerstin Wichman, Gösta Blücher och Richard Murray. Moderator är Stina Oscarson. I Z-salen 23 maj kl 18-20.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Stora protester när politikerna sa ja till Nobel Center på Blasieholmen

21

Runt tusen personer hade samlats utanför Stadshuset …

11

… för att protestera mot det planerade Nobel Center på Blasieholmen ...

31

… och  bland talarna fanns bland andra Christopher O´Regan, Jan Malmsjö och Björn Tarras-Wahlberg som ledde protesterna.

41

Men protesterna hjälpte inte. Socialdemokraterna med finansborgarrådet Karin Wanngård (s) i spetsen fick tillsammans med moderaterna och centern majoritet för ett godkännande av detaljplan och exploateringsavtal.

51a

Alla övriga partier var emot. Björn Ljung (lib) var en av de hårdaste kritikerna och liknade det planerade Nobel Center …

91

… vid ett förgyllt bilbatteri eller kärnkraftverk …

72

… och också kd:s Erik Slottner var starkt kritisk …

81

… och lät visa en bild från Ryssland där man gjort ”ett modernt tillägg i en känslig historisk miljö”.

Det omstridda Nobel Center har fått klartecken att byggas på Blasieholmen. Det gamla tullhuset från 1876 rivs och hamnmagasinen från början av 1900-talet försvinner från holmen. Det beslutade en kommunfullmäktigemajoritet som skar rakt igenom de gängse koalitionsgränserna. Socialdemokraterna tillsammans med moderaterna och centerpartiet bildade majoritet. Alla övriga partier röstade nej till Nobel Center på Blasieholmen.

Det hjälpte inte att runt tusen personer som är motståndare till Nobel Center på Blasieholmen hade samlats utanför Stadshuset före fullmäktigesammanträdet på måndagskvällen och skanderade: ”För stort, för fult och för dyrt”.

Slagord som också återanvändes vid den påföljande fullmäktigedebatten av några av politikerna som var motståndare till placeringen av nya Nobel Center på Blasieholmen. Alla politiker som yttrade sig i debatten var noga med att poängtera att de var för ett nytt Nobel Center, även motstådarna till placeringen på Blasieholmen. Hagastaden nämndes av dessa som alternativ placering.

Eftersom det är omöjligt att referera den mer än två timmar långa stundtals hetsiga fullmäktigedebatten nöjer jag mig att återge de respektive sidornas huvudargument som jag uppfattade dem.

Förespråkarna menade att ett nytt Nobel Center blir ett ”modernt arkitektoniskt tillägg på Blasieholmen” och att ”vår tid ska sätta sina spår i staden ”med en märkesbyggnad ” av ”en världsberömd arkitekt” och att ”Stockholms varumärke stärks av att giftas samman med Nobel, som är ett ännu starkare varumärke än Stockholm och att detta är bra för turistnäringen” och att ”det nya Nobel Center kommer att locka 600 000, ja kanske ända upp till en miljon extra utländska besökare”.

Motståndarna till ett nytt Nobel Center på Blasieholmen menade å andra sidan att ”det är fel att riva ett av de få kvarvarande 1870-talshusen i Stockholm (tullhuset) ” och att Nobel Center som det föreslås ”ser ut som ett förgyllt bilbatteri eller kärnkraftverk även fast det är ritat av en världsberömd arkitekt (David Chipperfield)” och att det ”inte passar in i den känsliga kulturmiljön på Blasieholmen bakom Nationalmuseum” och att ”90 procent av remissinstanserna, inklusive Statens fastighetsverk sagt nej till placeringen på Blasieholmen” och att det ” kommer att kosta Stockholms skattebetalare hundratals miljoner kronor” och att ”den trafik som Nobel Center alstrar med taxibilar och turistbussar inte ryms på platsen”.

Men ännu återstår att se om Nobel Center blir verklighet. Fullmäktigebeslutet att anta detaljplanen och godkänna exploateringsavtalet kommer att överklagas. Det lovade Björn Tarras-Wahlberg som ledde demonstrationen utanför Stadshuset. Och om överklagandena avslås återstår en arkeologisk utgrävning på platsen där skeppsbyggnadsverksamhet har förekommit många hundra år bakåt i tiden.

Björn Ljung (lib) såg för sig möjligheten av en utveckling liknande den i början på 1980-talet när riksdagen skulle bygga ett underjodiskt garage på Helgeandsholmen men där fynden vid utgrävningarna blev så oväntat stora attt man beslöt attt minska garagets volym kraftigt och samtidigt bygga ett medeltidsmuseum på platsen, dvs. att det blir ett maritimt museum i stället för ett Nobel Center på Blasieholmen, om de arkeologiska fynden blir rikliga. Än återstår således många turer innan det politiska beslutet blir verklighet, om det överhuvudtaget blir det.

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

"Fotot" från Kaliningrad är fabricerat, ett fotomontage. Lika osubstantiellt som alla era andra invändningar mot bygget, med andra ord.

Jonas Bergkvist, 01:17, 2 maj 2016. Anmäl

Cecilia Obermüllers (mp) brasklapp i kommunfullmäktige

11

Cecilia Obermüller (mp) gick med på rivning av en byggnad i Hammarby Sjöstad som hon egentligen ville bevara. Hon sa att hon lade in en brasklapp (dvs. kände sig nödd och tvungen) att gå med på beslutet …

21

… och hon lät under fullmäktigedebatten projicera en bild väggen i Stadshusets rådssal på den byggnad på Heliosgatan som hon egentligen ville bevara.

31

Hon kände sig helt enkelt tvungen att gå med på rivning av det hus som skulle kunnat bli ett internationellt kulturhus om Gruppen Helios 13 fått igenom sin vision med musik, scenkonst, foto, film, konst, media, mode, reklam, design, nycirkus och kulturpolitik. Illustration White arkitekter

I Hammarby sjöstad finns på Heliosgatan 11-13 ett stort industrihus med tegelfasader byggt på 1940-talet, en gång tillhörigt ASEA. Det består av en högre och en lägre byggnad. Den lägre byggnaden ska rivas när 750 bostadsrätter ska byggas i detta och intilliggande kvarter. Det bestämdes när kommunfullmäktige enhälligt antog detaljplanen på måndagskvällen.

En kulturförening med en mängd kulturpersonligheter och internationella kontakter, som kallar sig Gruppen Helios 13, har under lång tid lobbat för att skapa ett ”globalt, uppkopplats, aktörsdrivet kulturhus i världsklass” i den lägre byggnadskroppen som nu alltså istället ska rivas (vilket skulle gett 15 färre nya bostadsrätter i projektet om 750). Det blir alltså inte något kulturhus.

Vid detaljplanens behandling i kommunfullmäktige gick Cecilia Obermüller (och övriga miljöpartister) med på beslutet att riva den del som skulle kunnat bli kulturhus. Men hon gjorde det med motstridiga känslor och sa att hon måste lägga in en brasklapp i sitt ställningstagande. Hon talade varmt för arkitekturen och kulturen och menade närmast uppgivet att staden måste bli tuffare mot byggherrarna när man förhandlar om nybyggen.

Men det är ju Miljöpartiet som tillsammans med de röda innehar makten i Stadshuset. Så det är väl bara att bli tuffare mot de stora byggbolagen. Ungefär så kan innehållet i oppositionsborgarrådet Joakim Larssons (m) replik kortfattat sammanfattas.

PS. Begreppet brasklapp härstammar från Linköpingsbiskopen Hans Brask (1464-1538) som lär ha skrivit ”Härtill är jag nödd och tvungen” på en lapp som han gömt i sitt sigill när han var med och beslutade i riksdagen 1517 att den danskvänlige svenske ärkebiskopen Gustaf Trolle skulle straffas och hans fästning Stäket rivas ned.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Högdalen är den mest privatiserade stadsdelen”

11

Snart är den helt riven Högdalens skola…

21

… som efter att skolverksamheten upphörde i slutet av 1970-talet innehållit service av olika slag som Folktandvården exempelvis …

31

… men nu ser den gamla skolan mest ut som ett bombat ruinlandskap. 

71Vid ett möte som hölls på Fria Teatern på måndagskvällen beklagades rivningen av skolan och den försvunna servicen och planerna att bygga 350 bostadsrätter i stället för hyresrätter på den gamla skoltomten…

41

… och att endast en politiker, Sebastian Wiklund från vänsterpartiet (stående med grå tröja till vänster bakom en av mikrofonerna), hörsammat inbjudan till mötet. Övriga vid podiet är Ulrika Dahl och Micke Mårtensson (delvis skymd).

Ett femtiotal personer kom till Fria Teatern på mötet om Högdalens framtid i skuggan av rivningen av Högdalens skola, en grönklassad byggnad (särskilt värdefull) från 1950-talet ritad av arkitekten Carl Norén (1917-2011).

Byggföretaget Veidekke ska bygga 350 bostadsrätter på platsen när den gamla skolan är riven. Högdalenborna på mötet hade hellre sett att det blev hyresrätter vilket också manifesterades på ett välbesökt samråd som staden arrangerade för två år sedan.

Idag återstår bara en ruin av skolan. Efter att skolverksamheten lades ned i slutet av 1970-talet har byggnaden inhyst medborgarkontor, försäkringskassa, folktandvård, bibliotek med mera. Nu förvandlas den till en grushög.

Högdalenborna har sett servicen i stadsdelen försämras i takt med privatiseringarna Hela centrumet har sålts två gånger om och hyrorna höjts vilket medfört att flera av företagarna tvingats slå igen sina butiker. Simhallen övergick i privat ägo för tre år sedan vilket fört med sig att årskorten på stadens simhallar inte gäller i Högdalens simhall.

Högdalen är den mest privatiserade stadsdelen i Stockholm, menade Ulrika Dahl från Högdalens Vänner som arrangerade mötet .

Journalisten Micke Mårtensson, som specialstuderat det planerade bostadsprojektet på den f.d. skoltomten och stadens försäljning av fastigheten till Veidekke och KF för 35 miljoner, pekade på skrivningar i styrdokumenten som uppenbarligen inte följs.

”Då planarbetet skall verka för att stärka stadsutvecklingen i Högdalen kommer stor vikt att läggas vid möjligheterna att bedriva verksamheter i bottenvåningarna”, hette det exempelvis i startpromemorian för hela projektet. Men det är bara planerat tre, kanske endast två, lokaler i de nya husen som ska byggas.

Micke Mårtensson sade också att trots att det hävdats att skolbyggnaden varit i dåligt skick finns det ingen undersökning som visar detta.

Ingen fanns som sade emot. Av alla inbjudna politiker och tjänstemän (även representanter från Veidekke) var det endast Sebastian Wiklund från Vänsterpartiet som kom. Alla andra hade tackat nej som borgarråden Roger Mogert (s) och Joakim Larsson (m) till exempel.

Men eftersom planeringen skedde under alliansledningen friskrev Sebastian Wiklund Vänsterpartiet från ansvar och sade att under den nya politiska majoriteten ska minst hälften av bostäderna som byggs i Stockholm vara hyresrätter.

”Men vad hjälper det oss i Högdalen”, undrade någon utan att få något svar.

När staden sålde skolfastigheten till Veidekke och KF (Veidekke köpte sedan ut KF) skrevs det in i kontraktet att staden skulle ha runt trettio procent av vinsten i projektet. Högdalenborna på mötet krävde att den summan ska investeras i Högdalen.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Förtätning ska ge ökad service och ökat utbud sägs det men det är en teori som inte stämmer. Gång efter annan bevisas det att istället motsatsen gäller. Hyrorna stiger och verksamheter trängs undan. Den grönklassade skolbyggnaden hade lätt kunnat användas men det är klart, då hade det varit svårare för staden att sälja marken. Följ pengarna.

Magnus Eriksson, 14:46, 10 november 2015. Anmäl