Skenande kostnad för Liljevalchs- bygget 340 milj kr istf 174 milj kr

21

Liljevalchs konsthall på Djurgården grundförstärks just nu …

11

… och det har blivit en betydligt dyrare historia än först beräknat.

31

I stället för först beräknade 174 miljoner kronor för grundförstärkning, renovering och tillbyggnad …

61

… av den s.k. ”vita lådan” ritad av Gert Wingårdh, beräknas kostnaden nu uppgå till nästan det dubbla – 340 miljoner kronor istället för först beräknade 174 miljoner kronor …

41
… och dessutom försenas hela projektet två år något som får tung kritik från Stadsledningskontoret (ledningsfunktionen för stadens samlade förvaltning).

Liljevalchs konsthall på Djurgården är stängd för grundförstärkning som pågår för närvarande. Därefter ska en ny byggnad som går under smeknamnet ”vita lådan” ritad av Gert Wingårdh uppföras i anslutning till den gamla konsthallen

I inriktningsbeslutet som togs först i fastighetsnämnden uppskattades hela projektet kosta 174 miljoner kronor.

Den summan ökades till 256 miljoner kronor när pengar för projektet anslogs för drygt ett år sedan. Men det räcker inte på långa vägar visar det sig nu.

Den senaste beräkningen som godkändes av kommunstyrelsen (och ska bekräftas av kommunfullmäktige) för en vecka sedan landade på 340 miljoner kronor,

Kostnadsökningen som går under under den eufemistiska benämningen ”budgetförändring” beror bland annat på på att längre pålar och större spont än beräknat måste användas vid grundförstärkningen, avloppsstammar måste bytas vilket inte förutsetts, försening p.g.a. överklagad detaljplan, ”fördyrande omständigheter” under detaljprojekteringen som framkommit i efterhand etc., etc.

Stadsledningskontoret är obarmhärtig i sin kritik och skriver på neutral kommunalprosa bland annat:

”Stadsledningskontoret anser att styrningen av projektet har varit mycket svag. Det kan nu konstateras att riskerna tidigare har underskattats väsentligt.”

Vidare: ”Fastighetsnämnden och kulturnämnden redovisar att projektet inte kommer att kunna hållas inom beslutad budget. Fördyringarna är avsevärda och uppgår till drygt 50 procent över beslutad budget. Den budgeten, i sin tur, utgjorde en nära femtioprocentig höjning jämfört med bedömningen i samband med inriktningsbeslutet. Förutom fördyringarna tillkommer att projektet försenas med drygt två år.”

Ord och inga visor som det brukar heta.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Vilka hus i City ska få växa uppåt? ”Alla vill gå upp i höjd överallt”

2126

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) och Björn Ljung (lib) diskuterade påbyggnad av hus i City vid årets sista sammanträde i Stockholms kommunfullmäktige. Roger Mogert till vänster, Björn Ljung med ryggen mot kameran. Bilden från en tidigare debatt i år mellan de båda kontrahenterna.

Stockholm växer på höjden. Hus på hus har byggts på med flera våningar i City de senaste åren.

I dag finns inga riktlinjer för hur staden ska hantera ansökningar om påbyggnader. Sådana riktlinjer är under utarbetande och presenteras i vår.

Vid en debatt i årets sista fullmäktige på måndagen menade stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) att staden kanske varit för restriktiv med att bevilja ansökningar om påbyggnader, eller ”gå upp i höjd” som han uttryckte det, eftersom det idag inte finns några riktlinjer att följa.

”Alla vill gå upp höjd överallt”, förklarade Roger Mogert och tillade att det gällde att att ta vara på investeringsviljan som finns hos fastighetsägarna i City. Vidare: ”Jag är inte främmande för att gå upp i höjd i City där det inte påverkar riksintresset Stockholms innerstad”.

Liberalernas talesman i stadsbyggnadsfrågor Björn Ljung var orolig för att hus kommer att byggas på också i den klassiska stenstaden, i de delar av innerstaden på malmarna som ingår i begreppet City. Hans oro stillades inte av försök till lugnande besked från Roger Mogert. Snarare tvärtom.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Storkyrkobadet nedläggningshotat p.g.a. chockhöjning av hyran

21

Storkyrkobadet är nedläggningshotat.

41

Den ideella föreningen Storkyrkobadarna …

11

… klarar inte …

31

… stadens aviserade mångdubblade hyreshöjning från 1 januari 2017. Tänk om staden!

Det anrika Storkyrkobadet, med sin bassäng i källaren under sjuttonhundratalsvalven, byggt 1932, det enda kvarvarande av de gamla skolbaden i Stockholm, hotas av nedläggning.

Staden  vill mångdubbla årskostnaden för den ideella föreningen Storkyrkobadarna  som driver badet från 120 000 kronor till 650 000 kronor genom att lägga på en årlig driftskostnad, som förvaltaren den kommunala fastighetsbolaget SISAB räknat ut, på 530 000 kronor.

-Det beloppet mäktar vi inte med. Jag har försökt få till stånd ett möte med utbildningsförvaltningen och SISAB utan att lyckas. Den aviserade utgiftsökningen från 1 januari nästa år har vi ingen chans att klara, säger en frustrerad Teddy Nordmark, ordförande Storlyrkobadarna.

Om inte utbildningsförvaltningen ändrar sig läggs alltså Storkyrkobadet ned om tre månader.

Storkyrkobadet har öppet varje vardagkväll, måndag, torsdag för kvinnor, tisdag, fredag, söndag för män. Det kan även hyras på lördagar av privata sällskap. Simskola bedrivs också i badet sedan decennier.

Storkyrkobadet är inte bara ett bad utan i hög grad också levande kulturhistoria. Skandal om det skulle tvingas stänga.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kungsan förvandlas till något som kallas Eurovision Village

1a

Ett högt utsiktstorn i Kungsträdgården ingår i ”Eurovision Village” …

21a

… fin utsikt däruppifrån, men sjuminutersfärden är knappast värd en hundring, enligt min mening.

3a

EuroClub kallas den tältliknande byggnaden på Skeppsbron …

4a

… dit allmänheten delvis har tillträde till.

5a

Runt 100 miljoner satsar stan på Eurovisionsevenemanget. Pengar som man hoppas få tillbaks i form av ökad turism och liknande i framtiden, berättar Olle Zetterberg (i ljus rock), vd för Stockholm Business Region, stadens marknadsföringsbolag.

Kungsträdgården håller på att förvandlas till något som kallas Eurovision Village med två scener, den stora vanliga scenen plus en mindre scen i den tältliknande överbyggnad över dammen som kallas Dammen. Där blir det underhållning av olika slag med kända artister från den 6 maj fram till finaladagen för Eurovisionsschlagern den 14 maj. Men redan nu är det lite av nöjespark i Kungsan med ett 81 meter högt utsiktstorn som det kostar en hundring att åka upp sju minuter i. Fin utsikt däruppe, men lite dyrt kan jag tycka.

På Skeppsbron har en jättelik tältliknande byggnad byggts upp som kallas EuroClub, uppdelad i två avdelningar, en publik för allmänheten i södra delen med servering och underhållning som är öppen till klockan 20 på kvällarna och en i norra änden för specialinbjudna, bland dessa de olika ländernas delegationer (40 personer i varje) som kan hålla i gång till kl 05 på morgnarna. På Skeppsbron drar aktiviteterna i gång redan på måndag den 2 maj.

Stockholmarna lär knappast undgå att lägga märke till att Schlagerfinalen i år ska äga rum i deras stad. På tunnelbanan kommer vissa stationer att ropas ut i högtalarna av Måns Zelmerlöv och Petra Mede och vid övergångsställena i City kommer låtarna Euphoria och Hero att omväxlande höras när det slår om till grönt eller rött.

Eventets högtidliga invigning sker den 8 maj med flagghissning på de 42 provisoriska flaggstängerna på Skeppsbron redan klockan åtta på morgonen och med artisterna från de 42 deltagande länderna som klockan sju på kvällen paraderar på röda mattan på Skeppsbron med påföljande högtidligheter för deras del i Stadshuset.

Stockholms stad ser hela arrangemanget som en möjlighet att marknadsföra sig som turiststad och har lagt ned 100 miljoner kronor på evenemanget, berättar Olle Zetterberg, vd för Stockholms Business Region. Får staden tillbaka pengarna? På lite sikt, tror Olle Zetterberg. Låt oss hoppas!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Svensk Slöjd på Nybrogatan 23 tvingas slå igen efter femton år

11

Lång kö utanför Svensk Slöjds butik …

21

… på Nybrogatan 23 när utförsäljningen av produkterna till halva priset …

31

… inleddes på måndagen. Den 16 april stänger butiken efter femton års verksamhet.

41

Interiörbild, hämtad från butikens hemsida.

Fullproppat med folk inne i butiken och lång kö utanför var det på måndagsförmiddagen när högkvalitativa Svensk Slöjd på Nybrogatan 23 inledde slutrean inför stängningen om två veckor efter femton års verksamhet.

Här har produkter landets främsta slöjdare, både från nydanare och från sådana som arbetat i traditionell stil, funnits till försäljning sedan 2001, tenntrådsarbeten, tampade näverburkar, rotslöjd, svarvade skålar, yllebroderier, smidesljusstakar mm mm.

”Anledningen till att vi stänger butiken är främst ekonomisk; trots att butiken varit mycket uppskattad har vi inte lyckats få god ekonomi i den. Dessutom påverkas försäljningen mycket av det renoveringsarbete som pågått och fortsätter på och runt Nybrogatan ett på år till”, heter det på Svensk Slöjds hemsida. Trist.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Astoriahusets flygel från 1873 rivs

11Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) som bestämt sig för att riva Astoriahusets flygel från 1873 på Nybrogatan även om det är ett ”svårt beslut” under debatten …

1111…  med Liberalernas Björn Ljung (arkivbild) passionerad motståndare till rivning av det aktuella 1870-talshuset i sista fullmäktigedebatten för året.

3110Det är detta hus byggt 1873 (i mitten på bilden) på Nybrogatan som ska rivas …

414… och ersättas av detta (bortre till vänster) och en ny nedsänkt galleria på det som kallas Sofi Almquists plats.

1a

Principskissen i de offentliga handlingarna visar Astoriahuset (det gröna) längs Nybrogatan där taket rivs och den aktuella flygelbyggnaden (den röda) som rivs …

2a

.. och ersätts av en ny takpåbyggnad som byggs ihop med den nya byggnad som ersätter den rivna flygelbyggnaden.

Astoriahusets flygel på Nybrogatan från 1873 rivs. Det var det sista viktiga beslutet som politikerna i Stockholms kommunfullmäktige tog innan de gick på jullov.

”Det är ett svårt avgörande att riva ett gammalt hus i innerstan. Möjligen kunde det inte räddas”, sade stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) som förordade rivning. Han tröstade sig med att det ersätts ”av ny, modern och vacker arkitektur”.

Liberalernas Björn Ljung som varit i kontakt med ägaren Länsförsäkringars fastighetsbolag Humlegården AB sade att han fått veta att huset visst går att rädda men fått svaret att ”våra kalkyler inte går ihop på samma sätt om det bevaras”.

”Majoriteten verkar tycka att det är viktigare att gå fastighetsägarnas intressen än att bevara kulturarvet”, sade han.

Björn Ljung kritiserade också det iögonenfallande tak som ska byggas på
Astoriahuset på Nybrogatan och som ska förbindas med dt nya kontorshus som planeras ersätta flygelbyggnaden som ska rivas liksom han kritiserade den nedsänkta minigallerian som ska grävas ned på Sofi Almquists plats som ligger alldeles intill Astoriahuset.

Förutom Liberalerna (f.d. Folkpartiet) var Moderaterna och Sverigedemokraterna mot rivningen medan övriga partier var för även om alla mer eller mindre beklagade att det var ett ”svårt beslut” att fatta.

Läs mer: Protester mot rivning av 1870-talshus på Östermalm

Den klubbade detaljplanen

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (2)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-2 av 2

Makten berusar och korrumperar. Jag gick precis förbi detta horribla hotellbygget mittemot Centralstationen. Fyra högsta våningar är lyxlägenheter. En såldes i dagarna för ca 100 miljoner kronor. . Och byggbolagen klagar att de kan inte bygga billiga lägenheter pga för stränga regler. Det är sådan bullsk!t .

Helena Pusari, 23:02, 15 december 2015. Anmäl

Vad är det med politikerna i den här stan? Det har rivits tillräckligt. Om fastighetsägaren inte vill ha huset så sälj det till någon som förstår värdet av vacker bebyggelse.

Magnus Eriksson, 13:39, 15 december 2015. Anmäl

Kraftiga protester mot förväntade höga hyreshöjningar i Årsta

11

Upprörda hyresgäster  från Valla Torg i Årsta …

21

… som bor i det kommunala bostadsbolaget Stockholmshems hus …

31

… protesterade mot omfattande renoveringar av deras lägenheter som ger hyreshöjningar som är så stora att alla inte har råd att flytta tillbaks efter renoveringen.

41Kadir Kasirga (s), ordförande i Stocckholmshem, lovade ett möte med hyresgästerna men betonade samtidigt att hyrorna förhandlas fram med Hyresgästföreningen.

”Valla för alla” skanderade ett drygt hundratal hyresgäster från Valla Torg i Årsta utanför Stadshuset på måndagskvällen medan politikerna i Stockholms kommunfullmäktige sammanträdde inne i rådssalen.

Vår hyresvärd det kommunala bostadsbolaget Stockholmshem vill höja hyran efter renoveringen så kraftigt att många av oss inte har har råd att flytta tillbaka till våra gamla lägenheter, förklarade hyresgästerna. Det har talats om hyreshöjningar på 45 procent.

Kadir Kasirga (s) ordförande i Stockholmhem menade att det är nödvändigt att renovera lägenheterna.

Hyresgästerna ansåg att det borde ske i en sådan grad och till en sådan ny hyresnivå att alla har råd att flytta tillbaka.

Kadir Kasirga lovade att ordna ett möte med hyresgästerna där också stadens bostadsborgarråd Ann-Margarethe Livh (v) ska medverka. Men han betonade samtidigt att hyresförhandlingarna sker mellan Stockholmshem och Hyresgästföreningen.

”Vi vill ha en allmännnytta där alla har råd att bo och att politikerna stoppar hyreshöjningar som kommer att göra Stockholm ännu mer segregerat”, förklarade upprörda Vallabor för Kadir Kasirga.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Dålig ekonomi räddade Gamla stan från att utplånas för 150 år sedan

11

Just utkommen, Samfundet S:t Eriks årsbok 2015 …

31

… med drygt tjugo artiklar om Gamla stan.

21

I flera av artiklarna behandlas byggmästaren och arkitekten August Emanuel Rudbergs förslag från 1862 …

1a

… att riva i stort sett alla husen i stadsdelen och i stället bygga hyreskaserner med snörräta gator i hela Gamla stan.

Stockholms ”hembygdsförening” Samfundet S:t Erik bildades 1901, bland annat för att avvärja de överhängande hoten om omfattande rivningar av stora delar av Gamla Stans bebyggelse som hängt över stadsdelen i nästan femtio år.

Sedan 1903 ger samfundet ut en årsbok som behandlar ämnen som rör Stockholm. Årets tema är Gamla stan. I ett tjugotal artiklar belyses olika aspekter på stadsdelen.

Ett namn som återkommer i flera av årsbokens artiklar är byggmästaren och arkitekten August Emanuel Rudberg (1830-1869). Han var framgångsrik och respekterad i sin bransch redan innan han fyllt trettio år. Hans idé att riva i stort sett alla hus i Gamla stan utom kyrkorna och slottet och istället bygga hyreskaserner och dra snörräta gator genom stadsdelen mottogs entusiastiskt i inflytelserika kretsar när det lades fram 1862.

Men överståthållaren (landshövdingen) Gillis Bildt (Carl Bildts farfars farfar) sade nej, inte för att han var emot idén utan för att de ekonomiska resurserna saknades.

Varför ville A E Rudberg och många med honom på 1860-talet (och senare) utplåna i stort sett hela Gamla stan? Därför att de sanitära förhållandena var urusla. Nöden var obeskrivligt stor. ”Huvudstadens hjärta är orent, både i fysiskt och moraliskt avseende, och måste därför verka förgiftande på hela organismen ”, skrev han bland annat i sitt ”Förslag till ombygnad af Stockholms stad inom broarna”. Tanken att renovera istället för att riva och bygga nytt fanns inte för hundrafemtio år sedan. Tur att det saknades pengar att genomföra A E Rudbergs radikala ingrepp i huvudstadens hjärta.

Redan på 1200-talet byggdes den första stadsmuren i Gamla stan. Finns det någon rest kvar av den idag? Svår fråga att svara på. Också detta och många andra ämnen rörande Gamla stan behandlas utförligt i årsboken.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Demonstration mot dyrare SL-kort

11En demonstration mot bland annat höjningen av SL-kortet …

21… gick från Norrmalmstorg till landstingshuset …

31… arrangerad av några av Sekos fackklubbar …

41… där också andra krav framförde som ”Stoppa Förbifarten” …

51… och kritik mot planerna på ”Nya Slussen”.

”Stoppa höjningen av SL-kortet” skanderade ett par hundra demonstranter som tågade från Norrmalmstorg till landstingshuset där budgetdebatten pågick på tisdagen. Det verkar i skrivande stund som demonstranterna blir bönhörda eftersom SD enligt uppgift är överens med oppositionen att stoppa alliansens planerade höjning av månadskortet från 790 till 890 kronor.

Även andra krav framfördes av demonstranterna som ”Stoppa förbifarten” och ”Stoppa privatiseringarna”. Slussenvännerna hade två banderoller med texterna ”Nya Slussen = problem för bussen” och ”Korkat att korka igen Slussen säger de som kör bussen”. I talen framfördes också krav på ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö för de anställda i kollektivtrafiken. Demonstrationen arrangerades av Sekos fackklubbar i tunnelbanan, pendeltågtrafiken och lokalbanorna (Roslagsbanan, Saltsjöbanan etc).

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Hyran för hög – klädbutiken Greta Ekman AB på Östermalm slår igen

11Den höjda hyran tvingar Kerstin Skoglund Wallmark att stänga sin affär …

31… Greta Ekman AB på Sibyllegatan 29 vid Östermalmstorg …

21… efter 32 år.

51Den mysiga klädaffären med det egna sortimentet …

41… kommer att ersättas av någon form av chokladbutik.

De små trivsamma butikerna i stan försvinner en efter en. Inom fjorton dagar slår Kerstin Skoglund Wallmark igen sin klädbutik Greta Ekman AB på Sibyllegatan 29 efter 32 år i branschen. I december fyllde hon 85 år. Men det är inte åldern som får henne att stänga butiken. ”Hyrorna har blivit för höga. Jag får väl försöka fortsätta sälja på nätet”, säger hon.

Rockklänningar är en av hennes specialiteter, klänningar som knäpps fram och som förr gick under beteckningen städrockar. Men rockkläningen är elegantare. ”Den passar till exempel till kvinnor som väntar barn. Men man kan också ha den som sommarklänning”. Hon säljer också eleganta lackkappor, velourmorgonrockar, tvådelade byxdressar, bäddjackor, benkläder m.m. Allt till nedsatta priser.

Kerstin Skoglund Wallmark är dotter till den smått legendariske modekungen Eric Skoglund som introducerade italienskt mode i Sverige och hade ett femtontal modebutiker i landet. ”Han var 91 år när han dog. I min ungdom följde jag med honom på inköpsresor till Italien. Han trodde inte på läget när jag köpte affären 1983. Men det är inget fel på läget här vid Östermalmstorg. Det är hyrorna som blivit för höga”, säger hon.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0