Den fleråriga striden om kvarteret Plankan fortsätter – i Riddarhuset

31

Hyresgäster i kvarteret Plankan på Södermalm på väg in i Riddarhuset …

51

… för att delta i hovrättsförhandlingarna …

11

… om huruvida Svenska Bostäder ska få bygga på husen i kvarteret med ett par våningar och dessutom ett nytt runt hus på gården (på bilden förklarar Svenska Bostäders Mats Åhlander bolagets planer för rätten) …

41

… eller om det skulle innebära en ”oskälig” försämring för de nuvarande hyresgästerna i kvarteret …

21… som hyresgästernas ombud Måns Ressner menade.

Striden om Svenska Bostäders tilltänkta påbyggnad av husen med två våningar och en nyuppförd stor rund byggnad på pelare på innerstadens största i innergård i kvarteret Plankan på Södermalm fortsätter.

På tisdagen höll hovrätten förhandlingar i Riddarhusets stora sal inför ett stort antal berörda hyresgäster eftersom utrymmena i hovrättens egna lokaler i Wrangelska palatset på Riddarholmen inte är tillräckligt stora för attt rymma alla berörda.

Stadens detaljplan för tillbyggnader i kvarteret Plankan (Hornsgatan/Varvsgatan/Lundagatan/Kristinehovsgatan) godkändes av Mark- och miljödomstolen för tre år sedan. Men ärendet fördes vidare av hyresgästerna till Hyresnämnden som gav hyresgästerna rätt och för ett och ett halvt år sedan i sin dom kom fram till att att de tilltänkta tillbyggnaderna var ”oskäliga” eftersom bland annat ljus- och ljudförhållandena skulle försämras betydligt om Svenska Bostäder tilläts genomföra projektet. Dessutom skulle förhållandena för barnen i kvarteret försämras kraftigt.

Svenska Bostäder överklagade Hyresnämndens dom till hovrätten och det var denna förhandling kompletterad med så kallad syn på platsen som genomfördes på tisdagen. Under onsdagen sker slutpläderingarna.

På samma sätt som vid förhandlingarna i Hyresnämnden hävdade Svenska Bostäders representanter att bolaget hade ”beaktansvärt intresse” av att genomföra kompletterande bebyggelse i kvarteret bland annat med hänsyn till behovet av nya bostäder i staden medan hyresgästerna hävdade att konsekvenserna av tilbyggnaderna skulle innebära ”oskäliga” försämringar av den befintliga bostadsmiljön när det gäller bland annaf ljus- och ljudförhållanden på gården och i de befintliga lägenheterna.

Återstår alltså att se vad hovrätten kommer fram till för uppfattning i sin dom.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Rådhuset, 100 år, är sig inte riktigt likt längre, men sevärt ändå

51Rådhuset på Scheelegatan har just fyllt 100 år. Den gamla ”Vasaborgen” är sig lik till det yttre …

81

… men kraftigt förvandlad interiört.

71

Utan den stora ombyggnaden för knappt tio år sedan hade tingsrätten varit tvungen att flytta från huset berättade rådman Henrik Lagergren (längst till vänster) när han visade runt i huset för medlemmar i Samfundet S:t Erik. Här berättar han om motivet på den bärande pelaren i bottenvåningen med scener ur den nordiska mytologin gjord av bildhuggarbröderna Aron och Gustaf Sandberg.

91

Trots den stora ombyggnaden finns mycket att se inne i rådhuset som är öppet för allmänheten att besöka efter en flygplatsliknande inpasseringskontroll. Här det av konstnären Brocke Blückert målade taket i galleriet en trappa upp. Högst upp i bilden ses just rådhuset, uppochner från detta perspektiv.

11

Även exteriört finns mycket att se för den som stannar till en stund och begrundar. Här drivs ”de första brottslingarna” Adam och Eva ut ur paradiset. Bildhuggaren Gustaf Sandbergs relief ingår i en triptyk …

31

… som sitter på de två s.k. stigluckorna, den här vid Scheelegatan  och den andra vid Kungsholmsgatan …

111

… där också Gustaf Sandbergs brunn Justitia står …

101… som kanske skulle behöva en ny namnskylt. Gustaf Sandberg dog faktiskt 1958, vilket inte framgår av den anfrätta skylten som sitter där i dag.

Om man man inte varit i Stockholms rådhus vid Scheelegatan någon gång tidigare blir man kanske lätt förbryllad när man stiger in i den svenska nationalromantikens högborg som just fyllt 100 år och till det yttre är sig i stort sett lik från när den byggdes, men interiört delvis är förvandlad till en oskön blandning mellan en moderna galleria och en rymdstation.

Jag undrar hur arkitekten Carl Westman (1866-1936) skulle ha reagerat om han hade kunnat se metamorfosen. Hur kunde det bli så här?

Rådman Henrik Lagergren som guidade en grupp från Samfundet S:t Erik förklarade bakgrunden. Om inte den radikala inre ombyggnaden skett för knappt tio år sedan hade tingsrätten varit tvungen att flytta och huset fått en annan hyresgäst som kanske byggt om interiören ännu mer. Så fick det bli som tingsrätten ville. Det är inte vackert. Men numera funktionellt och säkert, förhoppningsvis.

Det finns trots allt mycket kvar av originalbyggnaden även i det inre om än inte allt är tillgängligt för allmänheten. Men mycket är tillgängligt och klart sevärt som exempelvis de båda bildhuggarbröderna Aron (1873-1959) och Gustaf Sandbergs (1876-1958) utsökta stenreliefer på många ställen i huset, inte minst på den bärande pelare (Valans pelare kallad) som på bottenvåningen är dekorerad med motiv ur den nordiska mytologin, galleriet en trappa upp med Brocke Blückerts (1887-1956) utsökt målade tak och två trappor upp Peter Tillaeus 1700-talskarta över Stockholm i uppförstorat skick, liksom en pendang av den kartan som visar stadens utseende 1915, när rådhuset byggdes. Intill står Kopparmatte, symboliserande straffet för den som begått någon brottslig handling.

Det är alltså fritt fram för allmänheten att stiga in i huset, knalla runt och titta och fotografera. Något som rekommenderas. Först måste man dock passera en flygplatsliknande kontroll. Men det är det värt.

Annars finns förstås mycket att se även på utsidan för den som ger sig tid att stanna upp, som till exempel Gustaf Sandbergs stenreliefer på de två så kallade stigluckorna, den ena vid Scheelegatan, den andra vid Kungsholmsgatan, som visar människans första brott och straff, nämligen Evas överlämnande av äpplet till Adam och det därav orsakade syndafallet, utdrivandet ur paradiset. Ävenledes, på fasaden mot Polishusparken, en stor stenrelief efter vädersolstavlan, Gamla stan avbildad under 1500-talet. Och en vacker brunn, Justitiabrunnen kallad. Med mera, med mera.

PS. Två utmärkta böcker utgivna på Stockholmia förlag för den som vill fördjupa sina kunskaper i ämnet är: Bröderna Aron och Gustaf Sandberg, Bildhuggarna (2000) av Eva Tivell och Maja Sandberg samt Rättvisans borg, rådhuset 100 år (2015) av Ann-Sofie Arvidssson m.fl med foto av Carl Johan Erikson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Dobblarna fortsätter lura människor trots polisens ökande insatser

1aIngenting verkar kunna hindra dobblarna …

2a… på Västerlånggatan från att lura av godtrogna människor deras pengar.

I mitten av maj grep polisen i en särskild insats några av de dobblare som på Västerlånggatan och Drottninggatan lurar till sig femhundralappar av godtrogna människor som dessa satsat i tron att det går att vinna dubbla insatsen genom att gissa under vilken av de tre askar den lilla boll till sist hamnar som den på huk sittande dobblaren fingerfärdigt förflyttat mellan de uppochnedvända askarna på en liten matta på gatan.

Det är omöjligt att gissa rätt. Ingen vinner, utom dobblaren själv, eller hans kumpaner som låtsasspelar för att locka utomstående att spela.

Två rättegångar följde på gripandena i mitten av maj. I den ena frikändes dobblaren. I den andra dömdes två dobblare till dagsböter för brott mot lotterilagen. Det var i slutet av maj. I mitten på juni greps åter en dobblare. Jag vet inte om rättegången har hållits. Men jag ser att ingenting tycks hindra dobblarna från att fortsätta sin bedrägliga och lukrativa verksamhet. Ovanstående bilder tog jag på Västerlånggatan under fredagen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Are the court documents public? Can someone publish them online?

sthlmfail (Webbsida), 23:58, 4 juli 2015. Anmäl

Förvaltningsrätten: Staden bröt mot Lagen om offentlig upphandling när man anlitade Slussenexperter

22aEnligt en dom i Förvaltningsrätten publicerad idag bröt Stockholms stad mot Lagen om offentlig upphandling när detaljplanen för Nya Slussen i vintras skulle granskas …

211… och den så kallade Expertgruppen (bestående av från vänster: Christel Wiman, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi och Mats Olson) handplockades i stället för att utses efter utannonsering av uppdraget.

Stockholms stad har gått på ytterligare ett juridiskt bakslag i planeringen av Nya Slussen. I dag kom en dom från Förvaltningsrätten som underkänner och ogiltigförklarar avtalet med de fyra ”oberoende” experter som i vintras utsågs att kritiskt granska den antagna detaljplanen.

Staden bröt mot Lagen om offentlig upphandling när man handplockade de fyra experterna istället för att annonsera ut uppdraget som lagen anger när det är fråga om en så hög kostnad som i det aktuella fallet (minst 924 000 kronor).

”Stadens beslut att utan föregående annonsering upphandla experttjänsterna strider därför mot Lagen om offentlig upphandling. Förvaltningsrätten finner mot den bakgrunden att avtalen med respektive expert är ogiltiga.” – – – ”Stadens avtal med konsulterna Mats Olsson, Christel Wiman, Reigun Thune Hedström respektive Sven Lorentzi om köp av tjänster ska förklaras ogiltiga”, heter det ordagrant i domen (som kan överklagas).

Tor Edström, Lennart Klaesson och Richard Murray förespråkare för den alternativa Slussen plan B, som hade överklagat stadens upphandling, ifrågasätter i en kommentar expertgruppens oberoende och skriver bland annat:

”Har de fått uppdraget bara för att ge stadens styrande politiker det resultat de ville ha av expertgranskningen? Så får det inte gå till – det gäller ett stort projekt med kostnader på över 12 miljarder skattekronor. En verkligt oberoende expertgranskning skulle kunnat motivera andra och bättre alternativ för Slussen, med lägre kostnader och en bättre fungerande anläggning.

Rättsverkningarna av domen blir att förmögenhetsläget nu ska återställas mellan parterna, som om avtalet aldrig hade ingåtts. Det betyder att experternas ersättning ska betalas tillbaka till staden. Staden riskerar också att tvingas betala en så kallad upphandlingsskadeavgift, som är ett slags böter, på c:a 8 procent av kontraktssumman.”

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Monogrammen förgylls

4a

Vad händer i tältet framför Högsta domstolen?

3a

De kungliga monogrammen på grindarna förgylls, Gustav III:s …

Det gamla Bondeska palatset från 1600-talet vid Riddarhustorget där Högsta domstolen har sitt säte sedan 1949 var totalt förfallet i början av 1920-talet och hotades av rivning, men är nu i stället statligt byggnadsminne sedan just 1949.

Under årens lopp har det gamla palatset renoverats i flera omgångar. Nyligen fick det ett nytt koppartak. Och nu får de svarta grindarnas kungliga monogram nytt bladguld så att de glänser som nygjorda.

Gustav V:s monogram är färdigförgyllt liksom årtalet 1949 under monogrammet. Gustav V var kung när Högsta domstolen flyttade in i Bondeska palatset. Under Gustav III:s monogram som just nu är under finputsning står årtalet 1789, det årtal då Högsta domstolen inrättades, för övrigt samma år som Franska revolutionen inleddes.

5a

… och Gustav V:s, redan klart.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Gamla Lidingöbron har öppnats för sista gången – rivs om fem år

 

Lidingö kommun avbröt arbetet med att göra Gamla Lidingöbron öppningsbar igen …

Gamla Lidingöbron har öppnats för sista gången. Reparationsarbetet på klaffen avbröts i förra veckan med omedelbar verkan efter Mark- och miljödomstolens besked att Lidingö kommun inte behöver göra bron öppningsbar igen.

… efter domen i förra veckan från Mark- och miljödomstolen att det inte behövdes.

Det var en revidering av en tidigare miljödom med innebörden att bron, som senast öppnades för passerande fartyg 2004, måste göras öppningsbar igen.

Den Gamla Lidingöbron som byggdes för nittio år sedan …  Foto: Stockholmskällan 1924

Orsaken till Mark- och miljödomstolens nya dom beror på att Lidingö kommun för snart två år sedan beslutade att riva den gamla bron och bygga en ny istället, färdig 2020. Rivningen av den gamla bron sker när den nya bron börjar stå färdig.

… kommer att rivas om fem-sex år när den nya ersättningsbron börjar bli klar.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (28)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 28

När en brobyggnadsexpert från Kth varnade för att ett fundament som omger pålar gett vika och att risken för olycka är påtaglig yttrade sig en kommunalpolitiker. Vi gör dykarundersökning senare och då vet vi svarade de folkvalda geniet..

captain mechanicus, 20:41, 3 augusti 2014. Anmäl

Nej, jag är inte kvinna (duh..) och inte Lidingöbo, helt rätt. Och nej, ingen här tänker som jag (tyvärr).

Åke, 16:20, 3 augusti 2014. Anmäl

Jag är kvinna och Lidingöbo. Det tycks inte du vara. Ingen här tänker som du.

Nattis, 09:05, 3 augusti 2014. Anmäl

Aha, då kan vi också lägga "Nattis" till det stora persongalleri som aliasmannen förfogar över. Förolämpningarnas formulering avslöjar honom. I övrigt säger "Anonyms" inlägg inget mer än att hen har noll koll.

Åke, 22:41, 1 augusti 2014. Anmäl

Anonyms inlägg säger ju sanningen. Det fattar tydligen inte en omogen spoling som Åke.

Nattis, 14:19, 1 augusti 2014. Anmäl

Kunskap är inget som vanligtvis florerar i dessa kommentarsfält, däremot ett väldig massa känslobaserat tyckande. Det är okej att tycka utifrån känslor, men räkna inte med att det ska ligga till grund för rationell stadsutveckling.

Åke, 10:33, 1 augusti 2014. Anmäl

Det verkar väl ändå som han tvärtom är väldigt väl insatt. Därav människornas , Lidingöbornas och Stockholmarnas ilska.

ö-bo, 08:17, 1 augusti 2014. Anmäl

@Anonym: Halmgubbar kan du bygga någon annan stans. Kom tillbaka när du vet vad YIMBY verkligen förespråkar.

Åke, 20:36, 30 juli 2014. Anmäl

Tvärtom det var både sakligt och väl motiverat. Sluta försvara ett motbjudande övergrepp på hederligt folk förr era obskyra syften. Ett omänskligt boende, centralisering och pådrivande av bostadsbubblan. Varför skada samhället????

Anonym, 20:10, 30 juli 2014. Anmäl

ö-bo håller inte bara en pinsamt låg nivå, utan behöver också läsa på: http://en.wikipedia.org/wiki/NIMBY

Åke (Webbsida), 15:07, 29 juli 2014. Anmäl

Vissa kan ostraffat strunta i lagen – exemplet Västgötagatan 5

Om- och påbyggnaden …

Utan bygglov får man inte bygga om ett hus. Vasakronan har inte längre något bygglov för att bygga om och bygga på f.d. Kronofogdens fastighet på Västgötagatan 5 på Södermalm. Bygglovet upphävdes nämligen av Mark- och miljööverdomstolen i fredags(9 maj) (se tidigare blogg).

… av gamla Kronofogdemyndigheten …

… pågår i oförminskad takt …

Vasakronan har alltså inget bygglov längre. Upphör då ombyggnadsarbetena? Icke. De fortsätter som inget hänt.  På tisdagen (13 maj) pågick ombyggnadsarbetena av fastigheten med oförminskad styrka. Domen i Mark- och miljööverdomstolen som inte kan överklagas har alltså ingen som helst effekt. Jag kan tycka det är konstigt. Står vissa aktörer i samhället över lagen? Kan vissa aktörer ostraffat strunta i avkunnade domar? Det verkar så. Jag är förvånad.

… trots att det inte längre finns något bygglov. Märkligt!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (4)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-4 av 4

Det är skillnad på rivningslov och bygglov. Det som pågår ser ut som rivningsarbeten och för det krävs det rivningslov. Sen att bygga det nya, som tex nya stomme eller nya väggar osv kräver bygglov.

Rivaren, 18:18, 14 maj 2014. Anmäl

Det är betydligt mer arbete som pågår än att sätta in dörrar. Det räcker med att gå förbi huset för att se det.

Bevara Stockholm (Webbsida), 13:31, 14 maj 2014. Anmäl

Dom får inte sätta in dörrar i huset ? det är vad jag ser på bilden /utan dörr så kan vemsomhelst ta sig in och vandalisera

ミッコ, 10:17, 14 maj 2014. Anmäl

Idag på morgonen den 14 maj pågick arbetet fortfarande.

Bevara Stockholm (Webbsida), 08:16, 14 maj 2014. Anmäl

Motståndet mot Nya Slussen fortsätter trots ja från domstolen

 

Kritikerna av Nya Slussen (närmast Jan Ohlin och Birgitta Palmertz) i Mark- och miljödomstolens (Nacka tingsrätts) reception i väntan på att få ta del av den s.k. vattendomen i Slussenmålet.

Motståndarna till Nya Slussen ger inte upp bara för att Mark- och miljödomstolen på torsdagen offentliggjorde sin s.k. vattendom som gav staden klartecken att riva själva Karl Johanslussen och bygga en ny sluss för båtarna och samtidigt utöka Målarens kapacitet att rinna ut i Saltsjön vid höga vattenstånd. Domen kommer förmodligen att överklagas. Samtidigt fortsätter rättsprocessen i Mark- och miljööverdomstolen om den planerade bussterminalen i Katarinaberget.

Bara ett par timmar efter att domen offentliggjorts samlades ett femtontal kritiker av Nya Slussen på kupolens tak med facklor och banderoller …

En hel del återstår således innan hela Slussenprojektet kan sätta igång fullt ut även om det kan se ut som om rivningen och ombyggnaden redan startat genom att avspärrningar, ledningsomläggningar och arkeologiska undersökningar nu gjort stora delar svårframkomliga och riskabla att röra sig i, särskilt nere vid Slussplan.

 

… med kritiska budskap …

Ett par timmar efter att vattendomen kungjorts samlades trots det envisa regnandet ett femtontal kritiker till Nya Slussen på kupolen (som de gör varje torsdag) med facklor och banderoller. På staketen hängde budskap som: ”S.O.S. Slussen i vårt hjärta”. ”T-korsning utan flöde, Slussens nya öde”, ”Nya Slussen=,> 8 års kö-kaos”, ”Återskapa Slussen”, ”Inga bussar i Katarinaberget”, ”Stoppa Nya Slussen” och ”Staden ljuger, Nya Slussen suger”.

… och kärleksförklaringar.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (67)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 67

Men hallå, hallå. "Det finns inget miljovänligt med förbifarten", ska det väl stå. Man kan väl ändå inte rycka undan mattan alldeles för de prövade bilisterna. Nya slussens t-korsning bäddar för många morranden vid de sega trafikljusen och att då inte heller bygga dessa förbifartstunnlar, ja det blir nog det som får bägaren att rinna över alldeles. Ska vi bygga in stan i ytterligare trafikkaos kanske. Så korkade är väl ändå ingen politiker eller..?

den nyktre medborgaren, 17:50, 13 mars 2014. Anmäl

@Jaques, istället för att slänga dig med ovett rekommenderar jag dig att läsa på om inducerad trafik. Det finns inget miljövänligt med förbi(l)farten. Vem har pratat om båtförbindelser?

Åke, 15:38, 12 mars 2014. Anmäl

Det är just sådana flummare som Åke som rycker undan hela grunden för mer nyktra miljövänner. Som han på mattetimmarna i skolan? Båtförbindelser i all ära, någon kapacitet har de inte.

Jaques, 12:52, 12 mars 2014. Anmäl

Förbi(l)farten ska absolut inte byggas. Det vore en katastrof och skulle bara leda till mer bilberoende och gles sprawl. Fram för fler mindre förbindelser över vattnet istället!

Åke, 14:30, 11 mars 2014. Anmäl

Bästa borgare. Lystring! Bygg förbifart Stockholm och ny motorledssluss blir onödig. Betongen behövs istället till biltunnlar UTANFÖR tullarna, så att fotgängare, cykliste r och kollektivresenär kan få tillbaka staden bilarna erövrat.

Recycle the city (Webbsida), 13:39, 9 mars 2014. Anmäl

Det första offret i ett krig är sanningen brukar man säga. Här är lite intressanta sanningar bägge lägren för fram: http://slussen.org/blog/2013/12/15/moderaterna-desinformerar-om-slussen/ Vad är sant och vad inte? Stadshusets personal lägger locket på och de högst upp leker tysta leken med inga kommentarer, samtidigt som man försöker dra igång så mycket kostnader och byggande – att projektet blir "Too Big to Stop".

Mikko (Webbsida), 19:01, 7 mars 2014. Anmäl

Har du missat att Nya Slussen kommer öppna upp mycket mer vattenyta än vad nuvarande Slussen gör?

Åke, 12:43, 25 februari 2014. Anmäl

@Åke. Betongschabrak, precis så ser nya slussen ut, betongplattor och löjliga, jätteliga genomskinliga jagvetintevad, kokonger? Och stackars fotgängare som halkar omkring på denna isiga betongplatta För vi har vinter i Stockholm, det är isiga gator och kall vind blåser. Verkliga vinterförnekare, yimby och arkitektbyråer, sluta med dessa mysiga bilder med blommande japanska körbärsträd, lojt promenerande och cyklande personer på kajkanten. Jag tror nog att fotgängare är verkligen glada att dom kan passera Slussen genom tunnlar, ingen is, ingen snö, ingen vind.

Blue, blue eyes, 01:10, 25 februari 2014. Anmäl

@Blue, blue eyes. Ja, du har rätt. Jag säger NEJ till ett massivt betongschabrak. Jag säger NEJ till motorvägskorsningar mitt i stan. Jag säger NEJ till trafikseparering där fotgängare tvingas ner i dystra tunnlar för att bilen ska ha fri framfart. Och därför säger jag också JA till nya Slussen! Den är naturligtvis inte perfekt, men en mycket bättre lösning än dagens.

Åke, 12:58, 24 februari 2014. Anmäl

ミッコ, 19:07, 20 februari 2014. är inte skriven av mig utan av en alias tjuv och lögnare

ミッコ, 09:22, 22 februari 2014. Anmäl

Tre tusen på Medborgarplatsen krävde lag om samtycke före sex

Demonstrationen för en samtyckeslag …

Mot bakgrunden av friande domar i flera uppmärksammade våldtäktsmål det senaste året har kravet på en skärpt sexualbrottslagstiftning och införande av en så kallad samtyckeslagstiftning växt sig allt starkare.

… samlade runt tre tusen personer …

… på Medborgarplatsen på lördagseftermiddagen.

Runt tre tusen demonstranter på Medborgarplatsen krävde på lördagen införande av en samtyckeslag som gör det förbjudet att ha sex med någon som inte innan aktivt har samtyckt därtill.

EU-minister Birgitta Ohlsson …

Både juridikprofessorn Madeleine Leijonhufvud och EU-ministern Birgitta Ohlsson betonade att en sådan lag skulle påverka folks attityder såsom lagen mot barnaga gjort efter att den infördes för 35 år sedan och lagen om förbud att köpa sexuella tjänster även om dessa lagar självklart inte förhindrar att sådana brott begås än i dag.

… och juridikprofessor Madeleine Leijonhufvud var överens om en samtyckeslags normerande effekt på människors attityder.

Moderaterna och socialdemokraterna tillsammans med sverigedemokraterna är de enda riksdagspartier som ännu inte ställt sig bakom införande av en samtyckeslag. Det kanske är dags snart att lyssna på folkopinionen.

Demonstranterna applåderade talare och artister som framträdde.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (4)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-4 av 4

Moderaterna kommer visst att ställa sig bakom lagen. Om 50 år. Då kommer de att hävda att det var de som drev fram lagen.

Lawe, 10:13, 19 januari 2014. Anmäl

Jag har beordrat kvinnofrid!

Birger Jarl, 07:35, 19 januari 2014. Anmäl

Imponerande uppslutning och det är väl då också saker och ting börjar hända. Som attitydförändringar i stort. Bra!

Anonym, 23:00, 18 januari 2014. Anmäl

Det är inte lagen det är fel på utan rättsväsendet som gör allt för att få fram frikännande i målen. Att säga nej betyder inte nej, att göra motstånd är inte tillräckligt motstånd osv osv.. En samtyckeslag skulle bara fungera om alla filmade sina sexuella akter, jag tror inte att de är rätt utveckling.

Nisse, 21:21, 18 januari 2014. Anmäl

Domstol underkänner planen för bussterminal i Katarinaberget

Området för bussterminalen i Katarinaberget enligt den detaljplan som Mark- och miljödomstolen nu upphävt.

I en dom, kritisk på flera punkter, upphävde Mark- och miljödomstolen på fredagen Stockholms stads detaljplan för nytt bussgarage insprängt inne i Katarinaberget vid Slussen.

Den officiella modellen för den upphävda detaljplanen. Den i Katarinaberget insprängda bussterminalen närmast i bild. Katarinavägen österut till vänster på modellen.

Det var i juni förra året som alliansen med stöd av Vänsterpartiet antog planen i Stockholms kommunfullmäktige. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade emot. Planen överklagades men fick grönt ljus av Länsstyrelsen i januari i år. Länsstyrelsens beslut överklagades i sin tur till Mark- och miljödomstolen som nu alltså upphävt planen på formella grunder. Domstolens huvudinvändningar är följande:

”Kommunen har inte upprättat erforderligt program, som anger utgångspunkter och mål för planen, och har inte heller hållit programsamråd, enligt plan- och bygglagsstiftningens krav.

Miljöbalkens krav på redovisning av rimliga alternativ är inte uppfyllda.

Detaljplanen brister i redovisning av planens förhållande till andra relevanta planer och program, enligt miljöbalkens krav.

Det saknas vidare tillräcklig redovisning av ekonomiska överväganden, enligt plan- och bygglagstiftningens krav.”

Protester förra året mot den planerade bussterminalen i Katarinaberget.

Det är väl inte en alltför vågad gissning att staden kommer att överklaga beslutet i Mark- och miljööverdomstolen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (33)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 33

Här är en bra artikel som intresserade bör läsa: http://stadsbyggnad.org/2010/10/slussen-%E2%80%93-en-saga-utan-lyckligt-slut/

JD, 22:18, 31 december 2013. Anmäl

@Eken, tack för ett sakligt och genomtänkt inlägg. Du verkar vara den ende i det har kommentarsfältet som har brytt dig om att verkligen ta reda på vad YIMBY är och står för. Eloge till dig!

Åke, 18:45, 20 december 2013. Anmäl

Han har kanske fått betalt av sina uppsdragsgivare och rymt fältet. Ni har väl hört uttrycklet att vara "var mans niding.."

charlie, 14:50, 19 december 2013. Anmäl

Vad säger den rabiata YIMBY-lobbyisten, den här så illa beryktade aliasmannen, Foliehatten, ex Herbert Tingesten, ex Micke?

cc, 08:45, 19 december 2013. Anmäl

@Anonym. Tack för ett konstruktivt svar! En kontrast mot tidigare oförskämda inlägg. På videon beskriver hon hur politikerna trumfar igenom sitt förslag och jag förstår hennes kritik. Men jag förstår också politikernas situation här. I Sverige är byggprocessen extremt tungrodd. Även helt essentiella byggen är svåra att få igenom utan enorm beslutsamhet. För att få något byggt alls inom vettig tid forcerar de det hela. Vi får inget perfekt slussen, men alternativet tror jag hade varit decennier av polemik. Avslutat med någon lika oinspirerande kompromiss. Herbert Tingesten har analyserat Slussen B och totalt sågat förslaget. Han argumenterar övertygande och sakligt. Jag ser inga problem. Lanserar man ett förslag somSlussen B måste det klara av en kritisk granskning. Efterföljande debatt ter sig mest som ett försök till karaktärsmord när motargumenten tog slut. Sen ser jag inte slussen som en central Yimbyfråga. Min bild av dem är som en förkämpe för innerstadsbebyggelse. Den sort som revs i Klara. Den som frodas runt tex Odenplan eller på söder. Att det är möjligt att bygga sån stad igen. Läser man på deras hemsida kan man följa konstruktiva debatter hur man kan utveckla staden. Jag tycker det är mycket inspirerande läsning och det kanske ger en annan, i min mening, mer nyanserad bild av yimby än vad vissa tycks ha.

Eken, 15:40, 18 december 2013. Anmäl

En gammal video som fortfarande är bra för alla att se/höra på. Kajsa Althén om "nya" Slussen. http://m.youtube.com/watch?v=actAYqFdgjg&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DactAYqFdgjg Reply signatur Eken. Om du inte förstår att en del är trötta på propaganda-paraply-lobby-organisationen Yimby, så kan du göra lite googlesökningar på Slussen och Herbert Tingesten, och läsa i kommentatorfälten. Se videon. (Länk)

Anonym (Webbsida), 04:31, 17 december 2013. Anmäl

Den goda stadsmiljön tål inte fortsatt förtätning. Efterblivenheten är verkligen stor som Johnne antyder. Resultatet av att socialisterna havererat den svenska skolan och bildningen?

Jaques, 09:09, 14 december 2013. Anmäl

Det finns tröga människor.

Johnne82, 21:37, 13 december 2013. Anmäl

Jag förstår inte hetsandet mot Yimby från några. Yimbys bidrag till stadsbyggnadsdebatten är det bästa som hänt Stockholm sen stenstaden byggdes. De förespråkar ju den staden som är så älskad av turister, boende, flanörer, stadsvandrare, shoppare mfl. En levande stad långt ifrån de biltrafikslummar som slussen faktiskt är. Slussen idag är en skamfläck mitt i hjärtat av det historiska Stockholm. Turister skruvar generat på sig inför denna smutsiga ogästvänliga motorvägskarusell. Hur kunde man tillåta det där på en annars helt underskön plats? Stadens förslag till nytt slussen är långt ifrån perfekt men helt klart dugligt. Men men, det är ju bussresenärerna från Nacka och Värmdö som hålls gisslan nu. Jag har sett kaoset och terminal behövs. Med eller utan tbana till Nacka. Jag håller tummarna för att det ska klubbas igenom snart. För de berördas skull.

Eken, 00:06, 11 december 2013. Anmäl

Har inget förtroende för vare sig "YIMBY-bygg-överallt " eller diverse "förändra ingenting" skribenter här. Ni är löjliga dårar som leker i sandlådan. I själva slussen frågan, oavsett vad man tycker om nya slussen, så borde alla oavsett etikett vara överens om att det är en jäva katastrof. Två olika detaljplaner. Och ingen av dem har tagit hänsyn till tunnelbanesträckningen österut. Känns som att börja om från ruta ett är bästa alternativet.

Mats, 22:56, 10 december 2013. Anmäl