Föreningen Gamla VBK:are höll sitt sista möte på fredagen

1a

Gamla VBK:are (Vitabergsklubben) lade ner sin förening på fredagen. Från vänster: Lars ”Kladden” Gustafsson, Olle Evesjö (vänder sig bort), Lars Eriksson, Gunnar Öberg, Bengt Carlson och Lennart Björk.

Annons:

Föreningen Gamla VBK:are höll sitt sista avslutande möte i en liten föreningslokal på nedre botten på Sockerbruksgränd 9 i Tantoområdet i fredags eftermiddag. Tolv veteraner hade mött upp. De var alla i ungdomen medlemmar i Vitabergsklubben (VBK) som existerade mellan 1945 och 1955. Drivande på den tiden var den då ett femtontal år äldre författaren, pacifisten och ungdomsledaren Per Anders Fogelström.

Södermalm var en fattig arbetarstadsdel när Vitabergsklubben bildades 1945, ett slags ABF, eller universitet för de tonåriga arbetarungdomarna i Sofia, med idrott och konstnärliga verksamheter och diskussioner i aktuella ämnen på programmet, som höll till i det sedermera nedbrunna mytomspunna Ceders kafé i Vitabergsparken.

2a

Marianne Ekman, Marianne Marcusdoter och Jan Enström kollar pärmarna inför föreningens upplösning. Lars ”Kladden” Gustafsson passerar förbi i bakgrunden.

För fem år sedan bestämde sig gamla medlemmar i VBK från femtiotalet att återträffas och bilda föreningen Gamla VBK:are med avsikt att ge ut en bok, en kulturhistorisk krönika om den legendariska Vitabergsklubben, en bok som också gavs ut samma år (2009), mycket läsvärd. Många gamla VBK:are har fortsatt att träffas sedan dess, men nu är föreningen alltså definitivt nedlagd.

Fyrtiotalets tonåringar har kommit upp i ålder. På det sista mötet i föreningslokalen på Sockerbruksgränd i fredags avåts en mäktig räksmörgås, dracks några glas vin och diskuterade med omisskännlig ungdomlig glöd både betydelsen av Vitabergsklubben och föregångaren Sofia Småklubbar som bildades redan 1933.

3a

Olle Evesjö pratar med Ina Jernberg. Till höger står Asta Tedeblad.

Likaså avhandlades den då i slutet av fyrtiotalet blivande författaren och konstnären Slas långa danssteg liksom klasskamraten och den då blivande fotbollsikonen Nacka Skoglund i Katarina Södra och hans magiska bollkonster och förstås ledargestalten Per Anders Fogelströms (PAF:s) samlande roll, samhörigheten, i VBK, resorna till fjällen, pingisturneringarna, poesikvällarna och diskussionsaftnarna när frågan om kvinnans likställighet med mannen och frågan om människan har en själ eller inte diskuterades liksom många andra delvis fortfarande lika aktuella ämnen.

4a

Lars Eriksson läste ett stycke ur boken ”Vitabergsklubben, En del av Södermalms kulturhistoria”. Lyssnade gjorde Jan Enström (till vänster) och Bruno Lundberg (till höger).

Minnena var många men stämningen osentimental när avskedssmörgåsen förtärdes. Nu finns alltså föreningen Gamla VBK:are inte längre. Men jag förstod av diskussionerna att en del av de gamla VBK:arna inte kan avstå från att träffa varandra även i fortsättningen även fast föreningen formellt har upphört och då och då minnas och erinra varandra om de gamla tiderna. Så måste det förstås vara. Konstigt annars.

5a

Gamla VBK:ares sista officiella sammankomst. Från vänster: Olle Evesjö, Ina Jernberg, Bengt Carlson, Marianne Ekman och Lennart Björk.

Utred Slussen plan B under byggstoppet förutsättningslöst

41

Slussenbygget har stoppats tills vidare …

När den nya politiska majoriteten i Stadshuset nu stoppat Slussenbygget tills vidare för att tillsätta en expertgrupp som ska se över hur man ska gå vidare med projektet är det rimligt att man också samtidigt förutsättningslöst undersöker om inte den s.k. Slussen plan B kanske är ett bättre alternativ än stadens egen antagna plan.

51

… av den nya politiska majoriteten i Stadshuset …

Slussen plan B innebär byggandet av en modern Slussenanläggning inom ramarna för den detaljplan som ligger till grund för dagens Slussen. I Slussen plan B ingår en modern terminal för bussarna till Nacka och Värmdö.

21

… för en översyn av hela projektet …

Enligt de många experter som arbetat fram Slussen plan B går det dubbelt så fort och blir hälften så dyrt att förnya Slussen jämfört med stadens antagna detaljplan och man slipper spränga ut en bussterminal i Katarinaberget, ett projekt som skulle ta åtskilliga år efterson detaljplanearbetet knappt har satts igång efter att det gamla detaljplaneförslaget stoppats av Mark- och miljödomstolen och nekats prövningstillstånd i den högre instansen.

31

… vilket också innebär en reell möjlighet att pröva om inte Slussen plan B är en bättre och billigare lösning för Slussens framtid än stadens med knappast möjliga majoritet antagna detaljplan under den förra mandatperioden när alliansen styrde i Stadshuset.

Det vore konstigt om inte den nya majoriteten nu tar tillfället i akt och noggrant överväger om inte Slussen plan B kanske kan bli det vinnande alternativet i samband med att man ser över Slussenprojektet vars kostnader redan skenat iväg och som för tillfället beräknas bli mer än en miljard kronor dyrare än de åtta miljarder som stadens politiker satt som absolut övre gräns.

Låt Olacka stanna!

11

Trettonåriga Olacka Tsend-Ayush Ganzorig har gått hela sin grundskoletid i Lillholmsskolan i Skärholmen. Nu hotas hon av omedelbar utvisning till Mongoliet.

Sjundeklassarna i Lillholmsskolan i Skärholmen invaderade Mynttorget på fredagsförmiddagen för att väcka opinion för Olacka Tsend-Ayush Ganzorig, klasskamraten sedan ettan som hotas av omedelbar utvisning till Mongoliet.

21

På fredagen protesterade hennes skolkamrater på Mynttorget mot utvisningsbeslutet …

”Låt Olacka stanna. Olacka är svensk. Hon bor här. Det här är hennes hem. Utvisa inte Olacka. Let Olacka stay”, ekade klasskamraternas djupt kända slagord utanför riksdagshuset.

Själv är trettonåriga Olacka orolig och rädd att bli utvisad. ”Jag kan inte läsa och skriva på mongoliska. Jag skulle bli mobbad. Jag känner mig väldigt stressad”, säger hon på perfekt svenska.

41

… och delade ut informationsblad om Olackas situation och samlade in namnunderskrifter för att hon ska få stanna i Sverige.

I april i år avslogs hennes föräldrars asylansökan av Migrationsöverdomstolen. En ny ansökan lämnades därefter in med begäran att hänsyn skulle tas till Olackas situation i enlighet med det nya tillägget i utlänningslagen som trädde i kraft den 1 juli. Den ger barn och barnfamiljer möjlighet att få uppehållstillstånd om omständigheterna är ”särskilt ömmande”.

Men Migrationsverket ansåg inte att en trettonåring som efter att ha gått drygt sex år i svensk skola och rotat sig i Sverige ska få stanna här och avslog ansökan. Omständigheterna ansågs ”inte särskilt ömmande”. Därför hotas Olacka nu av omedelbar utvisning till det före henne totalt främmande landet Mongoliet.

31

Olackas bildlärare Sten Canewall (till höger) hoppas på ett ”mirakel”.

Olackas bildlärare Sten Canewall som är med på manifestationen på Mynttorget hoppas på opinionen och ett ”mirakel”. Under fredag eftermiddag ska Olacka träffa den nyvalde riksdagsledamoten Lawen Redar (s). Kan det förändra hennes situation? Jag hoppas det.

Mer läsning om Olacka

Anna König Jerlmyr ny moderatledare i Stadshuset

anna1

Anna König Jerlmyr (m) leder oppositionen i Stadshuset. Bilden tagen vid ett lopp på Götgatan häromåret.

Nuvarande socialborgarrådet (t.o.m söndag) Anna König Jerlmyr blir från och med måndag oppositionsledare i Stockholms stadshus. Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson och Cecilia Brink blir tillsammans med henne oppositionsborgarråd för moderaterna. Ulla Hamilton och Sten Nordin slutar som borgarråd. De nya borgarråden väljs nu på måndag vid sammanträdet i Stockholms kommunfullmäktige.

Fruktträdgård i Ekoparken asfalteras till bilparkering

31

Bergianskas fruktträdgård med alla äppelträden (här Ingrid Marie av dansk härkomst, utplanterat 1982) …

91

… det så kallade klonarkivet (eller genbanken) …

11

… planeras bli en asfalterad parkeringsplats för ett hundratal bilar för kunderna som besöker trädgårdsföretaget Plantagen.

Ett tiotal meter från Brunnsvikens strand mitt i Nationalstadsparkens (Ekoparkens) kärna har Bergianska sitt klonarkiv (genbank), en trädgård, stor som ett par fotbollsplaner, med olika värdefulla äppelträd, päronträd och Salixarter som videbuskar och pilträd.

51

Alla äppelträden (här Lobo, utplanterat år 2000) …

Nu planerar Kungl. Vetenskapsakademien (KVA), som äger marken, att hugga ned träden och förvandla hela trädgården till en parkeringsplats med plats för ett hundratal bilar för kunderna till det intilliggande trädgårdsföretaget Plantagen.

41

… ska huggas ned (här Tersmeden, utplanterat år 2 000) …

Trafiken är tänkt att ledas in till p-platsen genom en stor tunnel under Roslagsbanans banvall som enligt planerna ska höjas en och en halv meter. Genom tunneln ska också stora långtradare som levererar varor till Plantagen köra.

71

Förvaringshuset som härbärgerar exotiska växter som inte tål vinterkylan försvinner.

Lennart Staaf är en av flera som är upprörda. Han har blivit uppsagd från den plats som ligger alldeles bredvid den inhägnade klonträdgården där han i tio år vinterförvarat två båtar, bl a den kopia av Gustaf III:s kungliga slup ”Delfinen” som byggdes till kulturhuvudstadsåret 1998 och som han körde och sedermera blev ägare till.

81

Lennart Staaf, här bredvid sin kopia av Gustaf III:s salsslup Delfinen, är uppsagd från sin båtplats intill den planerade parkeringsplatsen som han liksom flera andra starkt ifrågasätter.

Men hur är det möjligt att få tillstånd att anlägga en väldig parkeringsplats i detta känsliga område, undrar Lennart Staaf.

När det gäller tunneln under Roslagsbanan meddelade stadsbyggnadskontoret i ett första skede det inte behövdes något bygglov. ”Men nu har vi tänkt en vända till. Eftersom det måste byggas en stödmur till vägporten (tunneln) som innebär schaktning i marken så krävs det också bygglov. När det gäller parkeringsplatsen så är det ett separat ärende som kräver bygglov och där har vi ännu inte fått in någon ansökan. Strandskyddet gäller även om man missat att pricka ut det i gällande detaljplan. Här måste man visa att omgivningen inte påverkas negativt om man anlägger en parkeringsplats”, säger Per-Olof Svensson på stadsbyggnadskontoret.

Miljöhjälten Henrik Persson fick sitt diplom av kungen

21

Solnas miljöhjälte Henrik Persson  småpratar med kungen som spetsar öronen innan …

Miljöhjälten Henrik Persson fick på torsdagen ta emot sitt diplom av kungen på Ulriksdals slott. Henrik Persson drog i gång namninsamlingen mot den planerade storskaliga exploateringen runt Råstasjön med sin höga naturvärden i Solna.

11

… det blev dags för kungen att överlämna diplomet till Henrik Persson …

Det är WWF (Världsnaturfonden) som utsett Henrik Persson till en av årets tre miljöhjältar (övriga två är Annika Elmqvist från Linköping som initierade den s.k. klimatriksdagen och Gunhild Stordalen från Oslo som startat Stordalen Foundation som initierat och stött projekt inom klimat, miljö och folkhälsa).

41

… och de två andra miljöhjältarna Annika Elmqvist (i röd klänning) och Gunhild Stordalen …

Från början planerades 1800 lägenheter i anslutning till Råstasjön, många inom strandskyddat område. Planerna bantades till runt 600 efter det hårda opinionstrycket. I dag har mer än 21 000 namn mot exploateringen samlats in. Detaljplanen för den bantade bebyggelsen gick igenom i Solna kommunfullmäktige i juni i år. Men länsstyrelsen krävde på eget initiativ in den för granskning. Där ligger den nu. Vi har gott hopp om att bygget aldrig kommer att genomföras, och första steget är nu att se vad länsstyrelsen kommer fram till, säger Henrik Persson.

31

… och sedan berättade Henrik Persson för kungen och de andra gästerna på Ulriksdals slott om kampen för miljön runt Råstasjön.

Efter att ha mottagit utmärkelsen berättade Henrik Persson om de 180 fågelarter som skådats vid Råstasjön. ”60 arter häckar vid Råstasjön att jämföra med 30 i Central Park i New York”, sade han och berättade vidare om de sju fladdermusarterna, de 350 kärlväxterna, de rödlistade arterna silltrut, brunand mindre hackspett som finns där och vattenrallen som gärna visar sig, vilket är ovanligt. Och kungen lyssnade intresserat.

 

Uteserveringarnas sista dag

1a

Uteserveringarnas möbler in på vinterförvaring …

Hösten är här. Sommarsäsongen för uteserveringar som varar mellan 1 april och 15 oktober är över. På onsdagen transporterades därför utemöblerna från Stortorgets uteserveringar till vinterförvaring och trädäck och stolpar monterades isär. Om en dryg månad kommer bodarna till julmarknaden på plats. Vintern närmar sig. Men sedan blir det vår igen.

2a

… och stolpar och trädäck monteras ned.

3a

Säsongen för uteserveringar tog slut på onsdagen. Här på Stortorget är det dags för julmarknad om en dryg månad. 

”Bromma flygplats ska avvecklas och Förbifarten byggas”

11

Den nya Stadshusmajoritetens första gemensamma presskonferens hölls på onsdagsförmiddagen. Från vänster: Sissela Nordling Blanco (fi), Ann- Margarethe Livh (v), Karin Wanngård (s) och Daniel Helldén (mp).

Bromma flygplats ska avvecklas till 2022 och bostäder byggas där i stället. Det är den nya röd-grön-rosa majoritetens ambition i Stockholm. Det framkom när s-v-mp-fi lade fram ett gemensamt handlingsprogram (en s.k. plattform) vid en presskonferens i Stadshuset på onsdagsförmiddagen.

Man hoppas att den statliga förhandlingsperson som ska tillsättas för att ”underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande” ska lägga fram ett förslag hösten 2016 om att avveckla Bromma flygplats.

Miljöpartiet har kämpat emot bygget av Förbifart Stockholm, den 21 kilometer långa tvärförbindelsen, varav drygt 18 kilometer i tunnel, mellan Kungens kurva och Häggvik. Men tillträdande finansborgarrådet Karin Wanngård (s) sade att Förbifaren kommer att byggas oavsett utgången av förhandlingarna som ska inledas med staten och landstinget om hur intäkterna av trängselskatten ska användas i framtiden. (I dag avsätts hundra procent av trängselskatterna till Förbifarten. Stadens nya styre vill att trängselskatterna också ska gå till att bygga ut kollektivtrafiken).

Miljöpartiets Daniel Helldén sade inte emot när det gällde byggandet av Förbifarten men konstaterade: ”Jag ska inte sticka under stol med att jag inte vill att Förbifarten ska byggas”.

Hur blir fördelningen av borgarrådsposterna mellan de styrande partierna undrade jag. Det blir offentligt på måndag fick jag till svar. Det enda som är offentligt i dag är att Socialdemokraterna får fyra borgarråd: Karin Wanngård, Roger Mogert, Emilia Bjuggren och Olle Burell. Vilka ansvarsområden de ska få har inte offentliggjorts förutom när det gäller Karin Wanngård, finansborgarråd från och med måndag.

21Sissela Blanco Nordling (längst till vänster) berättar (just när jag tar den här bilden) att inträdet till stadens museer ska bli gratis. Bra tycker jag.

 

Skofabriken rivs inte det är bara biblioteket som får en ny dörr

11

Vad händer här? Varför lyfter de ut dörren till biblioteket?

Nämen, har de börjat riva Stockholms första skofabrik, tegelkomplexet på Hornsbruksgatan från 1890-talet, det k-märkta industriminnet. Så tänkte jag naivt nog först när jag fick syn på två män som tog loss en dörr från husfasaden på Hornsbruksgatan nära Långholmsgatan som de sedan bar iväg med. Så kan det bara inte vara och var det inte heller konstaterade jag direkt. Det var bara 1980-talsdörren till Hornstulls bibliotek som delvis rostat sönder och byttes ut mot en likadan medan biblioteket var stängt för en dag. Men nu är det öppet igen. Den gamla skofabriken, en gång rivningshotad, står förstås tryggt kvar.


a1

De ska väl inte börja riva det fina gamla huset?

31

Nej då, det är bara den gamla dörren till biblioteket som byts ut mot en ny.

41

Den gamla dörren från 1980-talet var rostig och hade gjort sitt.

51Biblioteket var stängt för en dag men är nu öppet igen.

S har valt tre gamla borgarråd och ett nytt till Stadshuset

W1

Stockholms arbetarkommuns representantskap uttalade sitt stöd för Karin Wanngård som Socialdemokraternas finansborgarråd i Stockholm. Hon ersätter Moderaternas Sten Nordin. Bilden tagen vid ett samtal de båda hade på Kulturhuset tidigare i år.

Karin Wannegård blir som väntat nytt finansborgarråd i Stockholm de närmaste fyra åren och ersätter därmed Moderaternas Sten Nordin. Vid Stockholms arbetarekommuns representantskapsmöte på måndagskvällen valdes också de tidigare oppositionsborgarråden Emilia Bjuggren och Roger Mogert tillsammans med försteombudsmannen i Stockholm Olle Burell till borgarråd för Socialdemokraterna. Alla utom Olle Burell har jag fotograferat under den gångna mandatperioden. Därför ingen bild på honom i detta blogginlägg. Formellt sker valet till borgarråd vid kommunfullmäktiges sammanträde i Stadshuset måndagen den 20 oktober då också övriga partiers borgarråd väljs.

rm1

Roger Mogert, nygammalt borgarråd 1 för Socialdemokraterna.

eb1

Emilia Bjuggren, nygammalt borgarråd 2 för Socialdemokraterna.

Olle Burell, nytt borgarrråd för Socialdemokraterna. På honom har jag inte tagit någon bild.