Sätraskogens slåttergille slog Varpaängen med lie i helgen

I helgen var det premiär för Sätraskogens Slåttergille att slå gräset med lie på Varpaängen intill Sätra båtvarv i Sätraskogens naturreservat.

Annons:

Ari Eskelinen och Anders Heggestad i Sätraskogens slåttergille på väg med nyslipade liar …

I ett års tid har biologen fil dr Magnus Fredriksson legat på Skärholmens stadsdelsförvaltning att sluta använda s.k. slaghack som med en roterande kätting smular sönder inte bara blommor och gräs utan också insekter av olika slag på ängarna i Sätraskogens naturreservat.

… för att tillsammans med Magnus Fredriksson slå gräset på Varpaängen i Sätraskogens naturreservat.

Enligt skötselplanen ska skärredskap, som exempelvis lie, användas i stället vilket också tillsynsmyndigheten Stockholms miljöförvaltning förgäves  påpekat i sina kritiska rapporter vid flera tillfällen sedan naturreservatet bildades 2006.

Magnus  Fredriksson är mannen som fått stadsdelsförvaltningen på bättre tankar när det gäller naturvården i Sätraskogens naturreservat.

Men nu har Magnus Fredriksson till sist fått gehör och tycker att stadsdelsförvaltningen är inne på rätt linje. Han har också bildat Sätraskogens slåttergille som för ett par veckor sedan ingick ett brukaravtal med stadsdelsförvaltningen. Utan ersättning erbjuder sig slåttergillet att slå ängen med lie, ett arbete som inleddes i helgen. Det kommer att gynna blomsterrikedomen och faunan på ängen. Bra utveckling av naturvården i reservatet.

Protestmöte i Karl Staaffs Park

På protestmötet mot bebyggelse i Karl Staaffs Park …

På lördagen höll vännerna till Karl Staaffs Park en protestaktion mot planerna på att bygga igen Karl Staaffs Park, den lilla lungan där Regeringsgatan möter Birger Jarlsgatan.

… talade Johan Franck.

Johan Franck höll tal och påminde först om parkens spännande historia. Här köpte dåtidens norrmalmsbor hö till sina hästar eftersom det var långt till Hötorget.  Här stod stadens pinoredskap Kopparmatte och här ägde en och annan avrättning rum. I början av 1800-talet hette parken Spårvägsparken eftersom det stod en biljettkiosk här. Den svenska demokratins första statsminister Karl Staaffs byst som gett parken det nuvarande namnet utfördes av Carl Eldh 1921.

Bland åhörarna (och motståndarna till bebyggelse) sågs förre folkpartistiske utrikesministern (med mera) Hans Blix …

”Det är en ödets ironi att Karl Staffs eget parti nyligen i kommunfullmäktige röstat för att parken ska huggas ned och bebyggas”, sa Johan Frank. Han häcklade också idén att göra en ny park på andra sidan gatan där det redan i dag står ett antal träd.  ”Ska man först hugga ned dem och sedan plantera nya”, undrade han. Idén att belägga den nya parken med konstgräs häcklade han likaså.

… och miljöpartisten Åke Askensten, en av de mest uttalat kritiska av politikerna i kommunfullmäktige mot exploateringen av Karl Staaffs Park.

Men kanske blir det inget av med att bebygga Karl Staffs Park. Den samlade oppositionen som motsatt sig bebyggelse av Karl Staaffs Park kan ju komma till makten efter valet. Och då borde hotet vara överståndet. Det visar sig.

Elisabeth Ohlson Wallins högst sevärda utställning på Kontrast

”Ack Sverige, du sköna” …

… heter Elisabeth Ohlson Wallins utställning …

Fotografen Elisabeth Ohlson Wallin, kanske mest känd, inte minst inom kyrkliga kretsar, för sin på flera sätt uppmärksammade utställning Ecce Homo för femton år sedan, ställer nu ut bilder som visar ”det Sverige som vi lever i”. ”Ack Sverige, du sköna” heter utställningen som hade vernissage på Galleri Kontrast på lördagen och samtidigt utkommer i bokform (Karneval förlag), en framtida klassiker skulle jag tro.

… som hade vernissage på Galleri Kontrast …

”Röda stugor, vackra vyer och dans kring midsommarstången är den bild som oftast förmedlas av Sverige. Jag har länge saknat en motbild som visar det Sverige vi lever i just nu”, säger hon i ett uttalande.

… på lördagen.

Det har hon också lyckats med. Hon har en sällsynt medkänsla och öga för den karakteristiska detaljen och hon väntar ut det avgörande ögonblicket som en gång Henri Cartier-Bresson. Det är en både mörk och ljus bild hon ger av dagens Sverige, ett Sverige i ständig förändring som gett upphov till nya politiska partier som ingen kunde drömma om för bara ett par decennier sedan. Detta nya Sverige har Elisabeth Ohlson Wallin enligt min uppfattning på ett berömvärt sätt förmått gestalta i sin högst sevärda och tänkvärda utställning.

Elisabeth Ohlson Wallin på vernissagen …

… och Mustafa Can när han höll invigningstalet.

Bostadsdebatt utan radikala åsiktsskillnader mellan s och m

På väg till bostadsdebatten i Kulturhuset noterade jag att de båda debattörerna i form av nedblåsta valplakat …

… låg och flöt bredvid varandra i vattnet nedanför Riksbron.

Det var svårt (åtminstone för mig) att urskilja några större skillnader mellan Moderaternas och Socialdemokraternas recept för att lösa bostadsbristen i Stockholm när oppositionsborgarrådet Karin Wanngård (s) och finansborgarrådet Sten Nordin (m) debatterade frågan i Kulturhuset på fredagen.

När jag lyssnade på dem live tyckte jag det verkade vara mer som förenade än som skiljde i åsikterna om hur bostadspolitiken ska bedrivas i Stockholm.

Båda partierna är överens om målsättningen att bygga 140 000 nya bostäder fram till 2030. Båda anser att det behövs fler tjänstemän på förvaltningarna för att påskynda planprocesserna, liksom att reglerna för överklaganden ska ses över så att planerna kan komma fram till beslut snabbare än i dag. Båda anser också att det behövs fler utbildningsplatser för fackfolk inom byggindustrin för att förekomma den brist på arbetskraft som Fastighetsägarna och Byggmästarföreningen varnat för i en relativt färsk rapport.

Karin Wanngård ville satsa mer på hyresrätter och låta stadens kommunala bolag bygga mer. Sten Nordin varnade för att det skulle ge staden minskade intäkter eftersom mark för byggandet av hyreslägenheter hyrs ut med tomträtt medan mark för byggandet av bostadsrätter säljs och genererar inkomster till staden. Samtidigt sade han att hälften av alla lägenheter som byggs fram till 2020 ska vara hyresrätter och 1:or och 2:or. Karin Wanngård menade att stadens ekonomi är så pass god att den klarar av att inte få betalt för marken med omedelbar verkan såsom sker vid en markförsäljning.

SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg (längst upp till höger) tyckte det var dåligt beställt med byggandet av studentbostäder i staden.

Sten Nordin betonade också vikten av att det byggs studentlägenheter så att inte studenter avstår från att studera i Stockholm på grund av brist på bostad.  Han sade att 4 000 studentlägenheter nu är på gång. Teo Strömdahl Östberg, ordförande i SSCO (Stockholms Studentkårers Centralorganisation) påpekade att moderaterna lovade 4 000 nya studentlägenheter inför förra valet, men att det bara blivit ett par hundra byggda.

Slussen i valrörelsen

Slussen i valrörelsen – men ändå inte.

Vänstern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade nej när den nya detaljplanen för Slussen röstades igenom av alliansen 2011. Der skedde med tre rösters marginal 52-49. Oppositionspartierna tyckte då att det var en dålig plan. Fortfarande anser de att det är en dålig plan.

Oppositionspartiernas Daniel Helldén, Agneta Liljesköld (sp), Maria Östberg Svanelind (s) och Maria Hannäs (v) …

Men trots att oppositionen anser att det är en dålig plan vill man ändå inte riva upp den om man kommer till makten i Stockholms stadshus den 14 september eftersom det är ”ett demokratiskt fattat beslut” och eftersom ”planen vunnit kraft”.

… utfrågades om deras inställning till Slussens framtid inför en fullsatt hörsal på Konstakademien på torsdagskvällen. Moderator var Anna-Greta Leijon.

Det framgick av Slussendebatten med oppositionens Daniel Helldén (mp), Maria Hannäs (v) och Maria Östberg Svanelind (s) som anordnades av Stigbergsgruppen i Konstakademiens fullsatta hörsal på torsdagskvällen.

Däremot vill oppositionen förverkliga planen i bantat skick, inte så många stora hus, smalare nedfart till Katarinavägen och göra andra åtgärder som gör nya Slussen ”mindre dålig” än om planen utnyttjas fullt ut. Man vill ha en expertgrupp som utreder olika  alternativ inom ramen för den nya planen.

Men om det ”demokratiskt fattade beslutet” skulle rivas upp i Slussenfallet så vore det väl inte första gången i historien som ett sådant beslut revs upp och ersattes av ett nytt politisk beslut i enlighet med den nya majoritetens uppfattning i frågan. Så varför är Slussen unikt i det fallet kan man undra.

Stockholmspartiets Agneta Liljesköld fick de kraftigaste applåderna.

Endast Stockholmspartiets Agneta Liljesköld tyckte det var fel att bygga nya Slussen efter en ”dålig plan” och förordade den alternativa Slussen plan B som kan byggas efter den gamla detaljplanen, men ett klöverbladsslussen i modernt skick med en modern bussterminal vilket också skulle gå fortare och bli billigare.

Det var Agneta Liljesköld som fick publikens (och mina) kraftigaste applåder.

Elin Wägner på Sankt Eriksplan

På torsdagen avtäcktes statyn av Elin Wägner på Sankt Eriksplan …

Nu står hon där, i talarpose, på Sankt Eriksplan, Elin Wägner (1882-1949), författaren, feministen, fredsaktivisten, rösträttskämpen. Statyn invigdes och avtäcktes på torsdagen sjuttio år efter att Elin Wägner som andra kvinna (Selma Lagerlöf var den första) invaldes i Svenska Akademien 1944.

… av kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt och Stockholm Konsts Mårten Castenfors.

Marianne Enge Swartz som var med och startade Elin Wägner-sällskapet 1990 lade en ros på sockeln när statyn var avtäckt och tackade i sitt tal särskilt sin man som tyckte att hennes idé om en staty av Elin Wägner i Stockholm var orealistisk när hon framförde den för tre år sedan vilket sporrade henne att anstränga sig till det yttersta för att motbevisa honom, med lyckat resultat. Hon uppmanade också i sitt tal Bonniers att ge ut Elin Wägners böcker på nytt.

Initiativtagaren till statyn Marianne Enge Swartz lade en röd ros på sockeln och berättade om bakgrunden till statyns förverkligande.

Det var Ulf Linde som föreslog att den två decimeter höga Elin Wägner-skulpturen på Bonniers Manilla av Siri Derkert skulle användas som förlaga och förstoras av skulptören Rune Rydelius, vilket alltså nu skett. Resultatet är minst sagt lyckat. Även placeringen i hörnet Torsgatan/Sankt Eriksplan mittemot Vasaparken är välfunnen.

”Vad gör den nya majoriteten med Slussen?”

Vad säger Maria Östberg Svanelind (s) om Slussens framtid?

Ovanstående rubrik är rubrik också för morgondagens (21 augusti) offentliga utfrågning av oppositionspartiernas Maria Östberg Svanelind (s), Daniel Helldén (mp). Maria Hannäs (v), Agneta Liljesköld (Stockholmspartiet) och kanske någon från Fi. Evenemanget äger rum i hörsalen på Konstakademien, Fredsgatan 12 och börjar klockan 19. Moderator är Anna-Greta Leijon.

Stigbergsgruppens film ”Stoppa Nya Slussen 2″ lades ut på Youtube idag. Citatet på bilden är konstnären Dan Wolgers och Konstakademiens.

En rad föreningar kritiska till stadens officiella förslag Nya Slussen arrangerar. Bland dessa är Stigbergsgruppen som i dag på Youtube lagt ut en uppföljning till filmen ”Stoppa vansinnet! – Säg nej till Nya Slussen!”, en kritisk vidräkning med Slussenplaneringen i synnerhet och stadsplaneringen i allmänhet.

Föreningen Bevara Slussen som förespråkar Slussen plan B inreder sin valstuga på Medborgarplatsen.

På Medborgarplatsen har Föreningen Bevara Slussen en egen valstuga som håller på att inredas och snart är bemannad med personal.

Det var dramatik på Slussen på onsdagen när rånare i Gamla stan …

… brände upp flyktmotorcykeln inne i den avstängda Saltsjönedfarten under restaurang Strömmen.

Det går hett till när det gäller Slussen även i bokstavlig mening. På onsdagsförmiddagen var det stort pådrag med polis och brandbilar när en motorcykel brann nere i den avstängda Saltsjönedfarten under restaurang Strömmen. När jag passerade var elden redan släckt och rökmolnen borta. Det var rånare som efter ett misslyckat rånförsök mot ett växlingskontor på Västerlånggatan hade tänt eld på motorcykeln.

I dag fyller fotografin 175 år – ett livskraftigt ”födelsedagsbarn”

I dag tycker jag det passar att skriva några rader om fotografi eftersom det är ett litet jubileum. Den 19 augusti 1839, för på dagen 175 år sedan, blev fotografi allmänhetens egendom. Den franska staten som köpt patentet av Louis Jacques Mandé Daguerre skänkte då rätten att utnyttja den fotografiska metoden till var och en som så ville. Grattis fotografin på födelsedagen!

Och fotografin lever i högönsklig välmåga trots, eller kanske tack vare, den höga åldern. Aldrig har så många fotograferat som i dag. Foto är upphöjt till konst och originalkopior säljs till fantasipriser på auktionshusen. Nya utställningar och böcker produceras som på löpande band. Exempelvis följande.

”De flyktiga” av Elis Hoffman.

”De flyktiga” är en nyutkommen bok  av fotografen Elis Hoffman som består av en samling finstämda porträtt på unga vuxna i åldrarna 18-23 tagna i Tranås.

Uppslag ur Goro Bertz ”Black market Photography”.

Fotografen Goro Bertz har just gett ut ett sextonsidigt häfte ”Black Market Photography (Wez Wenedikter) med fotografier från Tokyo, ett smakprov på en kommande bok som det ska bli spännande att se.

”The Election” kallar fotografen Ulf Berglund sin utställning om det första fria valet i Sydafrika 1994 då han bland annat följde Nelson Mandela. Utställningen har vernissage på hotell Diplomat torsdag 21 augusti kl 17.

”Skansen”, foto av Elisabeth Ohlson Wallin.

”Ack Sverige du sköna” heter fotografen Elisabeth Ohlson Wallins utställning med personliga Sverigebilder som har vernissage på Galleri Kontrast lördag 23 augusti kl 12-16.

”Pictures of Me” kallar fotografen Magnus Cederlund sin utställning med porträtt på människor som lever på marginalen. Den har vernissage på galleri Axel på Södermannagatan lördag 30 augusti kl 15-20.

Foto: Anders Petersen.

Fotografen Anders Petersens stora retrospektiva utställning på Fotografiska öppnar fredagen 5 september.

Uppslag ur Lars G Säfströms utställningshäfte.

Fotografen Lars G Säfströms utställning Gubbängen – Skogen har vernissage lördag 6 september kl 12-18 på Galleri Konstiga Fönstret i Hökarängen.

Ja, det finns mer.

Lilla julafton är över

I dag fyndade jag böcker på Drottninggatans långa bokbord  även om jag inte fastnade för just Åhlén & Söners Uppslagsbok som låg upptravade i slitna skinnband på ett bord.

Idag var det lilla julafton, Drottninggatans långa bokbord, den årligen återkommande avslutningen på Kulturfestivalen. Alltid gör man några fynd i det väldiga, samlade utbudet. Själv köpte jag Christian Cavallins klassiska Svensk-Latinsk Ordbok (1875-76) på närmare två tusen sidor för 40 kronor. På antikvariat kostar den minst 300 kronor. Latinintresset verkar inte vara alltför stort nuförtiden.

Det var fler än jag …

En tia fick jag ge för Stockholms dåvarande stadsplanedirektör Albert Lilienbergs klassiska Förslag till generalplan för Stockholm från 1929 där han bland annat ville dra fram Sveavägen ända till Gustav Adolfs torg och ordna en bro- eller tunnelförbindelse från Östermalm över Blasieholmen till Skeppsbron.  Planer som lyckligtvis aldrig förverkligades.

…som fyndade …

Den egensinnige amerikanske fotografen Eugene Smith hade 1955 i uppdrag att under tre veckor ta hundra bilder i stålstaden Pittsburgh till en bok som skulle ges ut till stadens tvåhundraårsjubileum. Projektet gick totalt överstyr. Eugene Smith stannade i över ett år och tog sjutton tusen bilder.  Boken blev inte av. Men åttioåtta av bilderna publicerades i 1959 års upplaga av Photography Annual. Den köpte jag på bokbordet för 20 kronor. Bra pris.

… i det rikt varierade utbudet.

”Ett bättre Stockholm för alla” vad betyder det för Slussen?

Valaffischerna började sättas upp vid midnatt natten till söndagen.

Jag passerade Slussen där de moderata valarbetarna var i farten …

… liksom det socialdemokratiska. Men vad betyder det allmänt hållna vallöftet ”Ett bättre Stockholm för alla” på s-affischerna när det gäller Slussens framtid?

Med mindre än en månad kvar till valet började kampen om det offentliga utrymmet vid midnatt natten till söndagen. Slussen tapetserades snabbt ned av flitiga valarbetare från de olika partierna. Men även gräsrötterna ville ha ett ord med i det offentliga samtalet och klistrade sina egna budskap på det rivningshotade Kolingsborg vid Slussen. Jag döljer på inget sätt att jag sympatiserar med gräsrötterna i det här fallet. ”Ett bättre Stockholm för alla” står det står det lite allmänt svävande på socialdemokraternas affischer på Slussen. Men vad vill Socialdemokraterna verkligen göra med Slussen om de vinner valet? Det skulle jag gärna vilja få besked om före den 14 september. Men det är väl att hoppas för mycket.

De engagerade gräsrötternas krav är mer konkreta …

… men tyvärr kommer de ju inte att väljas in i kommunfullmäktige.