”Brand i planerade bussterminalen i Katarinaberget kan bli katastrofal”

81Brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin dömde totalt ut stadens planer på en bussterminal insprängd i Katarinaberget som extremt farlig om en brand …

71

… liknande den i Filipstad för två månader sedan skulle inträffa i bergterminalen, … Foto: Räddningstjänsten

11

…han gjorde det på ett möte i ABF-huset på måndagskvällen inför runt hundrafemtio personer …

21

… och liksom övriga i panelen, som arkitekten Tor Edsjö, föreslog han i stället att bussterminalen anläggs utomhus …

61

… på kajen framför KF-husen, mindre, billigare och ofarligare.

Katastrofen kan vara ett faktum om det uppstår en explosionsartad brand i den bussterminal som planeras insprängd i Katarinaberget vid Slussen.

”Räddningstjänsten kommer inte att hinna fram i tid”, sade brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin med stor egen erfarenhet från skeppsbyggeri och brandsäkerhet vid ett möte arrangerat av föreningen Bevara Slussen som samlade runt hundrafemtio åhörare i ABF-huset på måndagskvällen.

Han illustrerade med en bild från den explosionsartade bussbranden i Filipstad för två månader sedan. Det tog inte många minuter innan branden där spred sig från bussen där den började till intillstående bussar.

Det är framför allt rökgaserna som är dödliga. ”Det är för mig ofattbart att man inte tillsätter en tekniker som chefsansvarig för hela projektet”, sade han.

Hans Wermelin, liksom övriga i panelen, Kurt Hultgren, Resenärsforum, Lars Öberg, huvudskyddsombud för Keolis bussförare och arkitekten Tor Edsjö föreslog i stället att bussterminalen förläggs utomhus på kajen framför KF-husen istället för de tilltänkta kontorshusen.

Tor Edsjö sammanfattade: ”Bussterminalen i Katarinaberget blir tre gånger större än den ute i fria luften, den ger längre gångavstånd, blir mycket dyrare, tar längre tid att bygga. Riskerna är stora i det slutna bergrummet, utrymningsmöjligheterna dåliga och luftkvalitén sämre”.

Med acklamation antog mötet ett upprop: ”Vi uppmanar kommunfullmäktige i Stockholm att rösta nej till förslaget till detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget. Riskerna för liv, hälsa och miljö är oacceptabla! Projekteringen bör omedelbart inriktas på att finna alternativ placering av bussterminalen vid Slussen”.

Om en månad förväntas beslut i fullmäktige.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Slussenpopplarnas stubbar har grönskat för sista gången

11

Nu återstår ingenting av Slussens popplar …

1117

… sedan stubbarna, som grönskade i höstas , …

21

… nu ryckts upp med rötterna …

51

… och utsikten från Gamla stan mot Södermalm förlorat en stor del av sitt behag …

1219a

… sedan de nio ståtliga popplarna sågades ned …

31

… och så småningom försvinner hela den lilla trekantiga parken.

Förra sommaren sågades de nio ståtliga popplarna ned i Sjöbergsplansparken vid Slussen. Trots det grönskade stubbarna rikligt på sensommaren och hösten. Det var första och enda gången.

Nu rycks stubbarna upp med rötterna och sen försvinner så småningom hela Sjöbergsplansparken, som den trekantiga oasen heter. Här kunde folk rasta sina hundar en gång i tiden eller dra sig undan och exempelvis lite insynsskyddade korka upp och dricka ur en vinare om de var på det humöret. Det var då det.

Vem var då Sjöberg vars park snart är ett minne blott. Inte författaren Birger Sjöberg om någon trodde det.

Sjöbergsplan fick sitt namn för exakt 90 år sedan, 1927, men var då redan ett gängse namn på platsen, uppkallat högst förmodligen efter grosshandlaren J O Sjöberg som 1875-1885 hade kontor i gamla järnvågen.

Antagligen höll personer med låg status till på Sjöbergsplan eftersom begreppet ”sjöbergsplanare” som bland annat förekommer i Martin Kochs roman ”Guds vackra värld” från 1916, hade en nedsättande klang, vilket bland annat framgår av Per Anders Fogelströms beskrivning i monumentalverket ”Stockholms gatunamn”.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Risken för brand och explosioner i Katarinaberget oroar många kritiker

21Oroliga kritiker av den planerade bussterminalen…

11

… som är tänkt att sprängas in i Katarinaberget vid Slussen  …

31

… demonstrerade utanför Tekniska nämndhuset på torsdagen …

41… innan politikerna i stadsbyggnadsnämnden sammanträdde och sa ja till planen som också ska klubbas i kommunfullmäktige.

”Risken för brand och explosioner i det nya underjordiska bussgaraget som ska sprängas in i Katarinaberget har oroat många kritiker.

Oavsett lokalisering innebär en bussterminal en anläggning där många människor är i rörelse och där det inte helt går att undvika fara för att människor kan komma till skada under olyckliga omständigheter.

En oberoende extern granskning har genomförts av risk- och säkerhetsunderlaget. Bedömningen gjordes att underlaget är branschmässigt utfört och är tillräckligt som beslutsunderlag.”

Så står det bland annat i det digra underlaget till detaljplaneförslaget för bussterminalen som ska sprängas in i Katarinaberget vid Slussen och som godkändes av stadsbyggnadsnämnden på torsdagen. Senare ska det behandlas i kommunfullmäktige.

Ett antal av de oroliga demonstrerade med plakat utanför Tekniska nämndhuset före stadsbyggnadsnämndens sammanträde. De tycker inte att beslutsunderlaget är tillräckligt eftersom bland annat Briab (Brand & Riskingenjörerna AB) som gjort den oberoende granskningen i sitt utlåtande daterat den 13 december 2016 hade en del kritik. Några citat:

”Underlaget till riskbedömningen, dvs. riskanalysen är inte tillräckligt komplett för att kunna avgöra om bedömningarna är rimliga.”

”I underlaget bör det framgå om osäkerheterna i bedömningarna är så pass stora att det är möjligt att huvudalternativen har oacceptabelt hög risknivå.”

”Det kan ifrågasättas om riskanalysen fångat upp de allvarligaste scenarierna som kan inträffa.”

Detaljplaneförslaget och alla planhandlingar på nätet.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Återvinning på Mälartorget

1aVar så god och sitt!

En lite udda syn. Det kanske inte var så här det var tänkt.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Julgranarna sänks i Riddarfjärden för de många fiskynglens skull

41

Fiskevårdaren John Kärki som kläckt idén med att sänka julgranar i Riddarfjärden för de vårlekande fiskarnas skull binder här i hop fem granar till en risvase …

21

… och får på fredagsmorgonen hjälp av miljöborgarrådet Katarina Luhr …

31

… varpå det är dags att åka ut med det gamla ångfartyget (numera med dieselmotor) Djurgården 7 (från 1893) …

61

… och sänka den första risvasen för året ner i Riddarfjärdens vatten  på en grynna …

11

… vilket erfarenhetsmässigt gynnar reproduktionen av fisk eftersom de vårlekande arterna som t. ex. abborre söker sig till sådana miljöer för att lägga sin rom såsom demonstrerades i ett akvarium som John Kärki och hans medhjälpare hade med sig.

Hopbundna julgranar sänks i Riddarfjärden för att återskapa fiskarnas lekplatser och uppväxtmiljöer som försvunnit under åren till följd av muddringar, kajarbeten och båthamnar. Och det funkar. Det berättar projektledaren och fiskevårdaren John Kärki hos Sportfiskarna som kläckt idén. Men det är inget nytt påhitt.

”Det är en gammal metod. Så gjorde man redan på 1800-talet”, berättar han.

Och vid prover har man sett att de s.k. risvasarna som sänktes förra året innehöll mycket rom. Fiskarna trivdes i de nyskapade miljöerna.

”Det här fungerar särskilt bra för de vårlekande fiskarna som abborre, gös och gädda. Det ökar fiskbeståndet, berättar han.

På fredagsmorgonen, tjugondag Knut, åkte man i skytteltrafik och sänkte risvasar som bildar undervattensrev som skydd och lämplig miljö för de uppväxande fiskynglen på flera ställen i Riddarjärden och även på ett ställe i Årstafjärden.

Alla stockholmare är välkomna med sina granar även på lördagen till Kungsholmstorg kl 12-15 då det miljöbefrämjande arbetet fortsätter.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ett helt kvarter tomt i över fyra år vid Mälartorget i Gamla stan

21

Systembolagets stora butikslokal på Lilla Nygatan och alla affärslokaler i hela kvarteret har nu stått tomma och oanvända i över fyra år …

61

… sedan Systemet stängde i december 2012 (bilden tagen en av de sista dagarna det var öppet).

71

Så här såg det ut på sin tid när PB-källaren (som hyrde lokalen från 1904 till runt 1970) hade dukat upp i samma lokal … Foto: Axel Malmström, 1932 (Stadsmuseet)…

… och så här murrigt och mysigt blev det när Pizzeria Piraten tog över innan Systemet etablerade sig i lokalerna. Foto: Ingvar Lundkvist (Stadsmuseet)

Kvarteret sett från Mälartorget 1980 … Foto: Ingvar Lundkvist (Stadsmuseet)

11

… och från samma vinkel i dag.

För mig är det oförklarligt hur en fastighetsägare kan låta affärslokaler i ett helt kvarter mitt i stan stå outhyrda och tomma i över fyra år.

Men så är fallet i kvarteret Iason i Gamla stan (Lilla Nygatan/Tyska Brinken/Mälartorget/Lejonstedts Gränd).

Om jag inte är alldeles fel underrättad så är det Systembolaget som äger lokalerna. Åtminstone köpte Riksdagsförvaltningen och Systembolaget huset av det kommunala bolaget Stadsholmen på 1980-talet.

I husets övre våningar iordningställdes övernattningslägenheter till riksdagsledamöter och i bottenvåningen öppnade Systembolaget försäljningslokal som stängdes den 31 december 2012. Sedan dess har det stått tomt. Varför kan man undra.

I kvarterets största lokal fanns före Systembolaget PB-källaren från början av 1900-talet till runt 1970 och därefter restaurangen Pizzeria Piraten.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Nacka årets cykelkommun

1a

Stockholm och Sollentuna var också nominerade till priset Årets cykelprestation 2015 …

21

… men det var Nacka kommun som fick motta priset. Här det Nackas kommunalråd Gunilla Grudevall-Steen …

11

… som tar emot priset av cykellandstingsrådet Gustav Hemming vid träffen i landstingshuset när Regionala cykelkansliet presenterade cykelbokslutet 2015 på torsdagen …

41… och Kristofer Rogers på Nackas cykelkansli berättade om kommunens cykelplan …

61

… för ett femtiotal personer, engagerade kommunalpolitiker och andra intresserade som i främre raden från vänster: cykelkrönikören Krister Isaksson, Ida Stjärnström på landstingets trafikförvaltning och Frida Saarinen från Sweco som sammanställt cykelbokslutet 2015.

Nacka kommun är årets cykelkommun i länet och fick följaktligen det nyinstiftade priset Årets cykelprestation 2015 när det Regionala cykelkansliet (landstinget, länststyrelsen, trafikverket) presenterade det så kallade cykelbokslutet 2015 i landstingshuset på torsdagen.

Nacka är bra på att bygga cykelbanor (senast 2 km på Saltsjöbadsleden och 1,3 km på Ältabergsvägen), uppmuntrar vintercykling (fyrtio Nackabor som anmält sig som vintercyklare får gratis dubbdäck), kommunalanställda har rätt till förmånscykel (förmånsvärdet dras av på bruttolönen), har en särskild cykeldag et cetera.

Regionala cykelkansliet har tillkommit för att samordna kommunernas olika insater för att öka cyklandet i länet, som exempelvis att bygga säkra cykelbanor och verka för att den Regionala cykelplanens mål uppnås.

Målet är att 20 procent av alla resor i länet görs med cykel 2030. I dag görs 7 procent av alla resor med cykel.

Andra mål är att dubblera utbyggnadstakten av säkra cykelbanor i länet, att antalet cykelolyckor minskar, att hjälmanvändningen ökar, med mera.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Gör Järnvägsparken till park igen!

31

Järnvägsparken …

41

… park endast till namnet …

21

… ska rustas upp och få liv igen, berättade trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp) …

11

… när han, finansborgarrådet Karin Wanngård (s) och regeringskollegorna i Stadshuset, presenterade nästa års budget på onsdagen.

51

Järnvägsparken är sedan länge i bedrövligt skick …

61

… en illa underhållen steril stenöken …

91

… där till och med informationen på skyltarna blekts bort med åren …

71

… och där den offentliga konsten är lika diskret och halvt osynligt placerad som papperskorgen på andra sidan betongpelaren …

81

… och där det senast tillkomna offentliga verket, Mr Walker av Jan Håfström, ser ut att vara på språng för att så fort som möjligt lämna den ogästvänliga platsen.

111

Hur annorlunda var det inte på samma ställe, i den då lummiga Järnvägsparken 1941 … Foto: C G Rosenberg

101

… och 1928. Foto: John Stjernström

Järnvägesparken, mellan Tegelbacken och Centralen, kan knappast kallas för park i ordets egentliga mening, denna försummade, förslummade sterila stenöken med några enstaka blodlönnar och en symbolisk liten gräsrundel i ena kanten.

Järnvägsparken är en tyvärr lika deprimerande som ogästvänlig plats mitt i stan, under en motorledsavfart, stenlagd med smågatsten, prydd med sedan länge trasiga mosaikväggar med trädmotiv av konstnären Olle Nyman, en i de närmste osynlig abstrakt skulptur intill en av betongpelarna, ”Parea” av Ingemar Svensson, och för två år sedan Jan Håfströms sju meter höga skulptur Mr Walker (Fantomens pseudonym) som med raska språng tycks vilja fly så kvickt det bara går från sin gräsrundel i Järnvägsparkens stendöda miljö.

En gång var Järnvägsparken en grönskande oas med gräsmattor och stora lummiga träd intill tidningskvarteren i Klara, en park i ordets egentliga mening dit stockholmare sökte sig för en stunds avkoppling.

Mitt i parken stod John Börjesons staty av Nils Ericson, järnvägsbyggaren, som sedan flyttades till den plats framför Centralen där den står idag. Skövlingen av parken inleddes på 1950-talet när tunnelbanan byggdes.

Men nu ska Järnvägsparken få liv igen. Det lovade miljöborgarrådet Daniel Helldén (mp) när majotitetens budgetplaner för nästa år presenterades i Stadshuset på onsdagen. Redan nästa år ska ett förslag till Järnvägsparkens förnyelse tas fram som också innefattar Tegelbacken och den nya planerade cykelbron mellan Gamla stan och Tegelbacken.

Det är inte första gången planer aviseras för att åter göra den centralt belägna Järnvägsparken till en trivsam plats som folk vill vistas på. För drygt sex år sedan uppdrog dåvarande fastighetsborgarrådet Kristina Alvendal (m) till fastighetskontoret att skapa ”en urban marknadsplats” i Järnvägsparken à la Portobello Road i London. Den idén rann dock ut i sanden.

Jag undrar om det inte helt enkelt går att åter förvandla Järnvägsparken till en grönskande oas, såsom den var förr. Går det att anlägga en park i Nya Slussen borde det väl gå att göra en park igen av Järnvägsparken, utan stenläggning, med gräsmattor, många träd, gångar, parkbänkar och kanske också fontäner. Visst är den omgiven av mycket trafik, men just därför så mycket viktigare som grönskande park.

Gör Järnvägsparken till en park igen!

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Sommarblommornas sista dag

11

Sommarblommornas sista dag …

31

… i krukorna på Mynttorget.

21

Nu är det höst och nyplantering.

41

Hej då rabatteterneller!

Sommarblommorna grävs upp ur stadens blomsterpottor trots att de inte ser särskilt vissna ut, åtminstone inte rabatteternellerna. Men dessa och salvia och femtunga ersätts nu av alunrot och murgröna och friskt gräs.

Men häggmisplarna, de små träden mitt i blompottorna, är eviga, nästan. De har stått i ett tiotal år, åtminstone de på Mynttorget där Janne från Tiits trädgårdsservice för stadens räkning sköter om blomsterprakten.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Råttgiljotiner, kolsyreis och gift debatterades i Stadshuset

råttorna dansar på Prästgatan

Tre råttor fångade med blixt mitt i natten på Prästgatan i Gamla stan.

11

Råttinvasionen i staden diskuterades i kommunfullmäktige på måndagen. Borgarrådet Daniel Helldén (mp) (till vänster i bild) berättar för Jonas Naddebo (c) (i den andra talarstolen) vilka åtgärder staden vidtar för att minska råttstammen.

Vad gör borgarrådet Daniel Helldén (mp) för att minska den ökande råttstammen i Stockholm, undrade Jonas Naddebo (c) som menade att råttinvasionen utgör ett hot mot folkhälsan.

Frågan diskuterades i kommunfullmäktige på måndagen. Anmälningarna om råttproblem i staden har ökat med trettio procent det senaste året.

Jonas Naddebo berättade att de i hans bostadsrättförening infört råttgiljotiner i rören med lyckat resultat. Runt femtio råttor i månaden avlivas med denna metod.

Daniel Helldén förklarade att det ökande antalet råttor i stan förklaras av flera samverkande faktorer, varma somrar, milda vintrar, matrester som är lättillgängliga för råttorna som slängda korvstumpar och annat.

Han sade också att staden på grund av dispensproblem inte kunnat bekämpa råttorna med det traditionellt beprövade råttgiftet sedan i juni förra året men att staden nu ansökt hos Kemikalieinspektionen om undantag för att åter kunna använda just detta, det mest effektiva råttgiftet.

Daniel Helldén berättade också att staden jobbar intensivt med problemet och den förutom att placera ut det mindre effektiva gift som nu används också undersöker olika nya sätt att bekämpa råttinvasionen i stan som till exempel med kolsyreis, införandet av soptunnor som komprimerar soporna, men han underströk också att det inte helt går att befria Stockholm från de ovälkomna långsvansade fyrfota invånarna. Så det nog.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Hej! Är det ingen som har funderat på att anlita katter för att bekämpa råttorna i stan istället för att använda ohälsosamma råttgifter? Katten har i alla tider varit människans bäste allierade i kampen mot småkryp. Det finns säker många hemlösa katter på Stockholms katthem som med nöje skulle ställa upp och jag råttor och även den mest inbitne soffjägaren skulle leva upp med en riktig råttjakt. Där katten finns ger sig råttorna iväg! /Kattägare

Arne Brataas, 11:21, 1 oktober 2016. Anmäl