Jan Valeskog (s) försvarade planerna att bygga Nya Slussen

2114

För tio dagar sedan målade Slussenvännerna för fjärde gången sina budskap på Slussenterrassen …

Annons:

11

… och på onsdagen lät staden för fjärde gången måla över texten (men glömde det årsgamla klottret till höger) …

21

… och på onsdagskvällen ställde biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (s) upp i Tranströmerbiblioteket och förklarade och försvarade den förda Slussenpolitiken i en utfrågning i serien ”Stockholm pratar” som arrangeras av Stadsbiblioteket tillsammans med journaliststudenter (till vänster Louise Bornhall och i mitten Ellen Almgren) …

31

… inför en kritisk församling medborgare i staden.

För fjärde gången lät staden måla över Slussenvännernas budskap på Slussenterrassen och i Blå Bodarna. Det skedde på onsdagen. Den här gången tog det tio dagar. Men man glömde det intillsittande klottret (till höger på bild två uppifrån). Det skulle förvåna mig om inte Slussenvännerna fortsätter ordkriget. Det visar sig.

På onsdagen var det också utfrågning av socialdemokraternas Slussenansvarige, biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog i Medborgarplatsens bibliotek som numera heter Tranströmerbiblioteket.

Jan Valeskog fick besvara många kritiska frågor om varför den nya majoriteten fortsätter att driva alliansens Nya Slussen-politik trots att man röstade emot den när man var i opposition 2011.

Jan Valeskog hänvisade till att man följer den demokratiska processen och sade att man nu undersöker de förbättringar som kan göras inom ramen för den nya gällande detaljplanen med ledning av de påpekanden som den s.k. expertgruppen framförde efter en granskning av den liggande planen. Det gäller bland annat förbättrad framkomlighet för bussar, cyklister och fotgängare.

Jan Valeskog sade också att klockan inte längre är fem i tolv utan fem över tolv när det gäller att bygga om Slussen och att en ny detaljplan skulle ta fem år och då skulle Slussen riskera att rasa ihop i en grushög.

Invändningen att Slussen plan B som bygger på dagens klöverbladslösning skulle kunna byggas upp i modern tappning i enlighet med Slussens ursprungliga detaljplan trodde han inte på.

I slutet av den här månaden förmodade han att förbättringsförslagen inom den gällande detaljplanen skulle presenteras. Datasimuleringarna när det gällde de framtida trafikströmmarna har tagit längre tid än han räknade med när han för tre veckor sade att förbättringsförslagen skulle presenteras om två veckor.

På frågan om hur mycket Slussen ska få kosta ville han inte ge något svar. Politikerna i kommunfullmäktige har tagit ett beslut att 8 miljarder kronor är max, men den siffran är för längesedan inaktuell. I dagsläget ligger beräkningarna på 11 miljarder. Så ett nytt beslut i kommunfullmäktige lär krävas.

Han sade också att arbetet med Nya Slussen ska börja nästa år och att det då kommer att passera 6-7 procent mindre trafik över Slussen jämfört med i dag, ett resultat av att trängselskatterna höjs med 75 procent den 1 januari 2016.

Dela med dina vänner

 • 51
 • 5
 • 0
 • 0

Kommentarer (7)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-7 av 7

Vad är anmärkningsvärt, Leif? Klotter tas i regel bort ganska snabbt i Stockholm, även om det är upp till varje fastighetsägare att bestämma det. Och vem har mutat vem?

Magnus Orest, 16:32, 7 mars 2015. Anmäl

Ytterst anmärkningsvärt med stadens upprepade selektiva klottersanering. Fast hemligstämplingarna i ärendet, mutor för att tysta tredje part är ju förstås minst lika amärkningsvärda.

Leif Persson, 19:51, 6 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog förtjänar en eloge för sin insats igår. Jag var där och lyssnade, och det som slog mig var hur få konkreta argument Slussen-motståndarna förde fram. Konspirationsteorier, myter, floskler och anklagelser var det gott om, medan Valeskog höll sig till fakta. Är det så konstigt att han föredrar att basera sin åsikt på de utredningar som gjorts av dokumenterat kunniga människor snarare än argument från människor som saknar grundläggande förståelse för frågan?

Magnus Orest, 19:23, 5 mars 2015. Anmäl

Ovanligt få kommentarer till detta inlägg, i vanliga fall brukar det ju drälla av slussenhaverister vid det här laget. Kan det ha något att göra med det nya systemet för kommentarer?

Åke Cappelin, 19:16, 5 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog, utan klarhet, inkorrekt och i konflikt med spetskompetens: "Gösta Blücher, tidigare generaldirektören för Boverket, förklarade att det visst går att förnya Slussen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen som den ser ut och fungerar idag men helt moderniserad. Som en av utredarna inför plan- och bygglagens tillkomst väger hans ord tungt."

Dan Franck (Webbsida), 13:28, 5 mars 2015. Anmäl

Mycket av diskussionen handlade om Expertgruppens rapport. Det verkade som om han läst en annan rapport än alla vi som var där för att ställa frågor. Men troligen har han bara läst sammanfattningen där det verkar stå helt andra saker än i underlaget. Sammanfattningen är nämligen otroligt skickligt formulerad för att utan att ljuga ändå släta över all den ganska skarpa kritik som faktiskt finns i underlaget.

Per Eriksson, 06:02, 5 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog sa också att bygget skulle påbörjas utan att invänta hur det går med bussterminalen i Katarinaberget. Han säger sig till 99% säker på att den blir av. Han trodde inte på de som säger att den blir farlig. Han tror att det går att komma överens med markägarna trots att en av dem var på mötet och deklarerade att han inte tänkte gå med på något frivilligt.

Per Eriksson, 05:58, 5 mars 2015. Anmäl

Blåsippan (i granhäcken som nog försvinner) på Enskedefältet

11

En tidig blåsippa …

21

… på väg att slå ut …

91

… i den imponerande granhäcken (som kanske försvinner om några år) längs Bägersta Byväg på Enskedefältet.

101

I häcken finns ett flertal exemplar av den magnifika Douglasgranen med sina karakteristiska kottar.

41

Exkursionen på Enskedefältet leddes av den mångkunnige Henry Gudmundson från Botaniska sällskapet i Stockholm.

51

Här studerar några av deltagarna prydnadskörsbärsträdet med dess kopparfärgade bark. Det står utanför Sockenplans tunnelbanestation.

Blåsippan står snart uti backarna. Mellan de multnande fjolårslöven i den imponerande granhäcken längs Bägersta Byväg bakom rackethallen vid Sockenvägen skymtade de blålila kronbladen i en av knopparna redo att strax öppna sig och slå ut.

Den mångkunnige Henry Gudmundson ledde söndagens exkursion arrangerad av Botaniska sällskapet i Stockholm. Gruppen om ett femtontal personer fick först information om det omfångsrika prydnadskörsbärsträdet med dess kopparfärgade bark utanför Sockenplans tunnelbanestation, exkursionens startpunkt.

Efter ett par timmars vandring mellan villatomterna och Vårflodsparkens alla olika träd (balsampoppel, pyramidpoppel, kaukasisk vingnöt, vitpil, bok, klibbal m.fl.) med sina olika lavar (dagglav, rosettlav, brosklav, m.fl.) och en fikapaus i det milda vintervädret kom vi till den omnämnda granhäcken som delvis består av väldiga s.k. Douglasgranar med sina speciella kottar. Henry Gudmundson berättade att Douglasgranen är ett av världens största träd som kan bli uppåt hundra meter högt i Nordamerika, dock inte så högt i Sverige. ”I London finns en flaggstång nästan hundra meter hög gjord av en Douglasgran”. ”Barren smakar citronlikt”, berättade Henry Gudmundson vidare och smakade försiktigt på några i demonstrationssyfte. Så kryddade han genuin kunskapsförmedling med små anekdoter längs vandringen.

Och till sist då den lilla tappra blåsippan bland alla granarna på väg att förkunna att nu är våren på väg, åtminstone på Enskedefältet. Men om några år är nog både de imponerande granarna och blåsipporna borta för gott eftersom området ska bebyggas med cirka 300 lägenheter i flerbostadshus och cirka 20 småhus enligt den markanvisning till Småa, Besqab och Wallenstam som exploateringsnämnden beslutade om i juni förra året.

1aInom det med lila markerade området planeras runt 320 bostäder (den långa granhäcken syns som ett mörkt grönt band längs Bägersta Byvägs västra sträckning, den långa raka lila linjen).

2a

Samma område inringat på en vanlig karta.

Dela med dina vänner

 • 8
 • 2
 • 0
 • 0

Kommentarer (5)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-5 av 5

Inför byggförbud i Storstockholmsregionen.

invånarna, 09:03, 28 februari 2015. Anmäl

Storstaden behöver Blåsippor.

Blåsippan, 23:29, 24 februari 2015. Anmäl

Blåsippan försvinner men nya glada hyresgäster tillträder. Douglasgranar är mäktiga och önskvärt vore att några förblev ofällda.

vi måste alla förtätas. Join us eller flytta till vischan!, 12:54, 23 februari 2015. Anmäl

Nya bostäder utan åverkan på Stockholms världsberömda skyline! Granar och sippor får tyvärr stå tillbaka.

Smartskaft, 11:28, 23 februari 2015. Anmäl

320 nya bostäder är så klart jättebra. Men för att täcka behovet behöver det byggas 320 nya bostäder VARJE VECKA, året om!

Forsen, 10:27, 23 februari 2015. Anmäl

Olika politiska åsikter om Fridhemsplans Åhlénskvarter

1a”Åhlénskvarteret” (hörnet Drottningholmsvägen/Sankt Eriksgatan) i dag …

2a… och i framtiden påbyggt enligt den återremitterade detaljplanen. Bild: Sweco/David Wiberg

3aSamma kvarter (hörnet Fridhemsgatan/Drottningholmsvägen) i dag …

4a… och påbyggt i framtiden enligt samma plan. Bild: Ripellino/David Wiberg

Förslaget att bygga på husen i Åhlénskvarteret (Väktaren) vid Fridhemsplan med 2-4 våningar och bygga ett nytt hus på gården och göra en galleria inne i själva kvarteret har mötts av protester av boende och verksamma,

När politikerna i stadsbyggnadsnämnden nyligen behandlade detaljplanen framkom stora politiska motsättningar. Majoriteten med socialdemokraterna i spetsen beslutade att återremittera ärendet eftersom man ansåg att de tillkommande 1 800 kvadratmeter ”handelsyta” var för mycket och därför ”bör reduceras” men framhåller samtidigt att projektet (med bland annat ett 90-tal nya lägenheter och 2 500 kvm nya kontor) är bra och ska genomföras.

Kd och moderaterna vill genomföra projektet utan ändringar medan folkpartiet har de starkaste invändningarna och säger nej till detaljplanen och istället vill ha den inarbetad i ett större sammanhang där ett helhetsgrepp tas på hela Fridhemsplan med målet att krympa Drottningholmsvägens väldiga volym till en vanlig stadsgata och skapa ett levande torgliv med serveringar och liknande. Folkpartiet hänvisar till kritiken i samrådet att påbyggnaderna på husen skapar en monoton storskalighet som får en negativ effekt på stadsbilden och skriver bland annat i sin kritik av förslaget:

”I det kommande arbetet bör (stadsbyggnads)kontoret(s tjänstemän) arbeta vidare med gestaltningen och studera byggnadernas utformning och höjd, särskilt fasaden i hörnet S:t Eriksgatan/Drottningholmsvägen som måste omarbetas helt, liksom gestaltningen av de översta våningarna på Åhlénshuset och hörnet ut mot Drottningholmsvägen/Fridhemsgatan. Bostadshuset inne på gården kan göras lite smäckrare med mindre lägenhetsstorlekar. Det är dock angeläget att antalet bostäder samtidigt inte minskar.”

Tidigare i samma ämne:

Ny galleria och påbyggda hus planeras vid Fridhemsplan

Protester mot planerad galleria vid Fridhemsplan

Dela med dina vänner

 • 8
 • 4
 • 0
 • 0

Kommentarer (8)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-8 av 8

Det är aldrig fråga om antingen-eller utan alltid både-och. Det kommer att skövlas gran och blåsippor samtidigt som det byggs på befintliga hus och gårdar.

M1, 08:43, 24 februari 2015. Anmäl

Det behöver i alla fall inte skövlas några Douglasgranar eller blåsippor när det byggs på befintliga hus och gårdar.

Smartskaft, 11:26, 23 februari 2015. Anmäl

Nu tar du väl i...Wennergren center och en del smått och gått ger en smakfullt måttfull skyline där inget tillåts dominera. Undantaget den groteska arenan i söderort till lika den den idag i avslöjande dagsljus solkiga globen med de märkligt pompösa trapporna. Snacka om att förorena vyn från skogskyrkogården.

till måttans lov, 12:44, 22 februari 2015. Anmäl

Stockholm har ingen skyline, här är allt lika platt.

Åke, 10:15, 22 februari 2015. Anmäl

Sabba inte för bilisterna utåt bromma nu också. Det är väl illa nog när man fördärvar för nacka/värmdö med betongprestigeprojektet nya slussen under något decennium. Tänk på att det dröjer innan förbifart stockholm kan avlasta.

Anonym, 12:06, 21 februari 2015. Anmäl

Vilken skön "arty" touch på bilderna! Sweco, Rippelino och David Wiberg måste sannerligen vara stolta över de insatser som de gör för svensk arkitektur.

Anonym, 10:45, 21 februari 2015. Anmäl

Just I dagarna pratade jag med en god vän som just varit I Stockholm, och han tyckte att Stockholm skyline va så vacker. Jag kunde inte hjälpa att lägga till att den är på väg ut, allting sjövlas. Katatrina Hissen, undrade han, står den kvar, ja än så länge så.

Marianne fd Södermalm, 01:51, 21 februari 2015. Anmäl

Efter-bilderna är uppenbart mindre monotona än fotografierna på hur det ser ut idag. Fler detaljer som bryter av. Däremot skulle Åhlenshuset må bra av att styckas upp i flera smalare fasader med olika arkitektoniska uttryck. Nu ser det ut som ett höghus någon puttat omkull.

116, 00:33, 21 februari 2015. Anmäl

”Staden talar med dubbla tungor om Kolingsborgs status”

3a

Expertgruppen som granskat stadens detaljplan för Nya Slussen svarade på frågor i Studion på Kulturhuset på torsdagskvällen. Från vänster: Christel Wiman, Reigun Thune Hedström och Sven Lorentzi.

4aMats Olsson, ordförande i Expertgruppen..

6aPubliken.

2aBilden som använts av Expertgruppen för att visa att Kolingsborg  (rödmarkerad här) är rivningsmogen …image002… stämmer inte med en annan bild som visats på stadens officiella hemsida som anger att Kolingsborg (gråmarkerad här) är i gott skick, påpekade journalisten Jan Ohlin.

5aJohan Hallenborg, årsbarn med Slussen, ansåg att dagens Slussen är överlägsen den Nya Slussen som staden planerar.

Inför den fullsatta Studion i Kulturhuset presenterade den s.k. Expertgruppen på torsdagskvällen resultatet av sin redan tidigare kända granskning av stadens detaljplan för nybyggnad av Slussen. Många i publiken ville ställa frågor, men tyvärr blev det inte så mycket tid över till det. Mötet skulle vara i en och en halv timme. Moderatorn, stadens kulturdirektör, Berit Svedberg inledde mötet med att ge Expertgruppens ordförande Mats Olsson 45 minuter för en introduktion av rapporten. ”Det räcker nog med 30 minuter”, sade Mats Olsson och höll sedan på i exakt 54 minuter medan publiken lyssnade tålmodigt. Det var endast när Mats Olsson sade att utsikterna i Nya Slussen blir lika bra som i dagens Slussen som ett unisont gapskratt utbröt bland åhörarna.

Det var inte så många som fick chansen att ställa sina frågor på den kvarvarande dryga halvtimmen. Men en var journalisten Jan Ohlin som menade att staden talar med dubbla tungor och använder sig av falska illustrationsbilder. Han bad Mats Olsson att visa den bild som varit underlag för bedömningen av Slussens nuvarande status där de delar som är i sämst skick är markerade med rött på en karta. På den kartan som Expertgruppen haft som underlag för sin granskning är Kolingsborg rödmarkerad, dvs. står på rivningsmogen grund Men i en annan kartbild över samma område som visats på stadens egen hemsida är Kolingsborg gråmarkerad, dvs. där framställs den del av Slussen som Kolingsborg vilar på som varande i gott skick. Jan Ohlin ville ha en förklaring.

Mats Olsson sade att den expert som Expertgruppen anlitat professorn Johan L Silfwerbrand på KTH gått igenom materialet och kommit fram till att underlaget som Expertgruppen använt sig av vid bedömningen av Slussens tekniska status stämmer, dvs. slussenkonstruktionen under Kolingsborg är i mycket dåligt skick.

Johan Hallenborg, årsbarn med Slussen, 80 år således, medlem I Kungliga Automobilklubben, KAK, sade sig tala inte bara för bilisterna utan också lika mycket för cyklister och fotgängare, dömde ut stadens förslag och menade att Nya Slussen blir sämre än dagens Slussen ”Den har skött sig ganska bra. Har ni inte tittat på alternativen?”, undrade han. Det hade inte Expertgruppen. ”Det ingick inte i uppdraget”, svarade Mats Olsson, ordförande i Expertgruppen som nu gjort sitt. Nu är det politikernas sak att granska rapporten (som finns här på stadens hemsida) och utfärda direktiv till tjänstemännen. Fortsättning följer.

Dela med dina vänner

 • 57
 • 7
 • 0
 • 0

Kommentarer (53)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 53

Anonym: På vilket sätt skulle det vara säkert att behålla en lösning med olagliga lutningar?

Åke, 13:43, 3 mars 2015. Anmäl

Åke har rätt som alltid! En annan väg att gå vore naturligtvis att aldrig uppföra detta på alla sätt så kostbara prestigebetongprojekt. Den bästa och säkraste vägen därtill.

Anonym, 12:50, 2 mars 2015. Anmäl

För den som inte vill/kan ta trapporna finns det naturligtvis andra vägar att gå, om rulltrapporna skulle vara ur funktion.

Åke, 17:05, 1 mars 2015. Anmäl

Anonym, 12:10, 21 februari, De 39 stegen menar nog att när rulltrappor står stilla då får folk, friska och handikappade klättra eller stå i kö till hissen. För så här funkar det i Stockholm, det kommer ett gäng, glada, rökiga, stökiga grabbar som bara tycker att den där knappen NÖDSTOPP är jätterolig att trycka på. Detta fenomen kallas väl pojkstreck???? En som vet hur det känns att klättra upp i stillastående rulltrappor id Mariatorget.

Blue, blue eyes, 23:21, 25 februari 2015. Anmäl

Herbert skriver långt ifrån dagligen här. Tyvärr, för det behövs fler röster med förnuft och sans bland alla gaphalsar som sprider lögner och konspirationsteorier.

Åke, 09:18, 25 februari 2015. Anmäl

Herbert har förstört Epsteins fina blogg. Han skriker här. Dagligen.

Kerstin, 16:54, 24 februari 2015. Anmäl

Menar du dom 39 rulltrapporna eller vad yrar du om och vad har för övrigt rulltrappor med slussen att skaffa?

Anonym, 12:10, 21 februari 2015. Anmäl

Nu när sl fått det så svettigt med alla gamla farliga rulltrappor (riktig Hitchcock) blir det nog till att lägga nya slussen på is och stötta upp den befintliga så gott det låter sig göras eftersom ladorna börjar på och bli tomma både i riket och i stan.

De 39 stegen, 18:04, 19 februari 2015. Anmäl

Herbert " talar med dubbla tungor om" slussens status och i synnerhet hatobjektet plan B. Som vanligt från det hållet med andra ord. Men vem gitter läsa det.

Anonym, 16:08, 19 februari 2015. Anmäl

I och med att granskningsgruppen konstaterade att någon kopia eller deriverad kopia inte går att bygga utan en ny detaljplaneprocess (vilket b-folket fortfarande påstår, bisarrt nog) så behövs ingen granskning av några enskildheter i den planen.

Herbert, Tingesten (Webbsida), 00:51, 19 februari 2015. Anmäl

Fyra rödlistade arter hittade i de hotade Kristinebergsekarna

aa

Från det här hålet, i en av de åtta hotade ekarna i Kristineberg, tog …

ca

… entomologen (insektesexperten) Nicklas Jansson …

da

… ett mulmprov …

ea

… som han nu analyserat och funnit fyra rödlistade arter i.

Insektsexperten Nicklas Janson som tog ett mulmprov (se tidigare blogg) på en av de åtta hotade ekarna i Kristineberg i förrgår har nu analyserat provet och funnit fyra rödlistade arter i kategorin NT (nära hotade) nämligen skeppsvarvsfluga, orange rödrock, mindre svampklobagge och vedvivel.

Att det gick att hitta fyra rödlistade arter med den begränsande inventeringsinsatsen indikerar att det gömmer sig fler och troligen också arter från de högre hotkategorierna på rödlistan i detta ekområde, säger Nicklas Jansson. Därför tycker han att en mer omfattande inventering borde göras fram till sommaren med hjälp av speciella insektsfällor.

fa

Vid provtagningen hittade Nicklas Jansson också ett exemplar av den vackra guldglänsande stinksländan. Den tillhör dock inte de hotade arterna.

Dela med dina vänner

 • 14
 • 2
 • 0
 • 0

Kommentarer (3)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-3 av 3

Framlidne Bert Viklund, Riksmuséum, gjorde en undersökning, av ekarnas småkryp på 90-talet; Inspirerad, av Rutger Sernanders´ " Stockholms Natur", på 1930-talet. kanske har de detta, på Länsstyrelsen..

Henry Gudmundson, 23:21, 8 februari 2015. Anmäl

Den vidrigaste miljöförstöringen är dock byggandet av de omänskliga stadsmiljöer även den socialistiska partierna nu ställer sig bakom. Vänstern står som en man bakom byggnadsarbetarförbundens intressen. Vi hade helt andra förhoppningar.

gräsrötter som måste bo i stan, 06:50, 8 februari 2015. Anmäl

Årsring för årsring, ett arkiv med olika insekters DNA, halter av kvicksilver, bly.....Staden påverkar naturen - ett ovärderligt arkiv från just den platsen Birger i Ekens Vänner

Birger eneroth, 01:56, 8 februari 2015. Anmäl

Expertgruppen godkänner Nya Slussen med få invändningar

21Vid en välbesökt presskonferens i Stadshuset presenterade den s.k. ”Expertgruppen” sin utredning om detaljplanen för Nya Slussen (från vänster: Christel Wiman, Reigun Thune Hedström, Sven Lorentzi och Mats Olsson).

11Expertgruppens ordförande fotograferas av Svenska Dagbladets fotograf Tomas Oneborg.

31

Stadens detaljplan för Nya Slussen fick i stort godkänt av Expertgruppen …

41… även om viss kritik framfördes, bland annat mot att bussarnas framkomlighet i nya Slussen blir lika låg som i dagens anläggning.

Expertgruppens (som den kallas) inte helt lättlästa rapport om Slussenprojektet bjöd knappast på några överraskningar när den presenterades i Stadshuset på måndagen.

Stadens detaljplan för Nya Slussen fick klart godkänt. Annat var heller inte att vänta eftersom expertgruppens uppgift varit att ”ta del av och granska de utredningar och underlag som tagits fram inom ramen för Slussen-projektet”. Det har också expertgruppen (med hjälp av konsulterande experter) gjort och kommit fram till att ”besluten om projektet Slussen i huvudsak vilar på rättvisande underlag och rimliga bedömningar samt att beslut tagits på relevanta grunder”. Vem hade väntat sig något annat? Inte jag.

Gruppen hade heller inte till uppgift att ta fram eller studera några alternativ till den antagna detaljplanen för Nya Slussen. Det hade varit intressant med en opartisk expertbedömning av den alternativa så kallade Slussen plan B, en moderniserad version av dagens klöverbladslösning.

En mild detaljkritik mot planen och förslag till förbättringar på några punkter förde dock expertgruppen fram. Så finner gruppen exempelvis det anmärkningsvärt att framkomligheten för bussarna i nya Slussen blir lika låg som i dag. Man föreslår också att maxhastigheten igenom nya Slussen ska vara 30 km/tim istället för 50 km/tim. Trafiklösningen för cyklister, särskilt längs Katarinavägen och i korsningen Hornsgatan och Götgatan, bör också studeras närmare, menar gruppen.

När det gäller siktlinjerna i Nya Slussen förs ett, enligt min mening, något kryptiskt resonemang. Där kritiserar gruppen å ena sidan beskrivningen av de två planerade s.k. glasbyggnaderna på Södermalmstorg som i stadens i text och illustrationer framställts som transparenta (genomskinliga) vilket expertgruppen finner missvisande å andra sidan påstår expertgruppen att utsiktsmöjligheterna i Nya Slussen jämfört med dagens förhållanden blir bättre ”fast från delvis andra platser”. Från vilka andra platser utblickarna i Nya Slussen blir bättre än i dag redovisas dock inte så vitt jag kan läsa ut av rapporten, som i sin helhet finns att läsa på nätet. PS. I expertgruppen har ingått: Mats Olsson, ordförande, Christel Wiman, Sven Lorentzi och Reigun Thune Hedström.

Dela med dina vänner

 • 9
 • 3
 • 0
 • 0

Kommentarer (58)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 58

Rätt så.

annan cyklist, 17:14, 10 februari 2015. Anmäl

Cykelbanorna är ingalunda något lyxproblem i en stad med uttalade ambitioner. Att man sen på detta sätt bygger in konfrontationer med bilister i trevägskorsningen för miljardbelopp rimmar illa. Det finns faktiskt gott om rakryggade cyklister på väg och från arbetsplatsen. Ska dessa behöva utstå detta gatlopp även i nya slussen. Stella Fare hade ändå en god vilja om nu än cykelfälten mitt bland bilister blev livsfarliga. Miljöpartiet som lyckats ta sig i stadshuset men just inget tycks bara ägna sig åt att stoppa bromma flyg och sätta käppar i hjulen för de bilister som inget hellre vill än slippa köra genom stan. Annat på Birger Schlaugs tid, som jag ibland möter på cykeln ute på vischan.

var kommer cyklisterna in eller dagens svårbegripliga miljöpartister, 21:26, 8 februari 2015. Anmäl

Smak är subjektivt, och därför totalt meningslöst att diskutera skriver Åke nedan och undviker därmed 80% av kritiken mot förslaget "Nya Slussen". Snacka om att slänga ut en halmgubbe, och påpassligt slapp Åke att ta ställning om hen tycker Nya Slussen är ett vackert förslag som ska finnas 100 år framåt. (Ja, det blir finare än nuvarande Slussen, men så kommer det kosta 12-14-x miljarder också, med 10 års byggkaos.) Det är ju utseendet som många är emot. Med tillägget att förslaget dessutom kostar väldigt mycket pengar. Ful design – och dyrt. Cykelbanorna. Lyxproblem för innerstadsboende och sporty-spices. Merparten av Stockholmarna kommer inte cykla vid Slussen. http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/nya-slussen-snon-faller-och-vi.htm Ska man diskutera funktion, borde kollektivtrafikresenärer och gående vara i fokus. Handelsplatsen borde ligga längst ner på priolistan.

Mister Pastisch (Webbsida), 15:56, 8 februari 2015. Anmäl

@Ehh, ja du kanske skulle ta och föregå med gott exempel?

Åke, 11:05, 8 februari 2015. Anmäl

Folk som "tycker" att alla åsikter har samma värde visar redan där att de saknar ett klart intellekt. Somliga här är en skam för denna tidning och borde överväga att göra något annat än att skriva här.

Ehh, 10:31, 8 februari 2015. Anmäl

@Mr. Pastisch: Smak är subjektivt, och därför totalt meningslöst att diskutera. Vissa tycker det är snyggt, andra inte. Vem har "rätt"? Och angående cyklisterna så får de en egen cykelbana över huvudbron samt en ny bro längs med tunnelbanebron att ta sig förbi Slussen på. "var tog cykelstaden vägen" tycks inte ha studerat Nya Slussen särskilt noga.

Åke, 00:13, 8 februari 2015. Anmäl

Vilka cykelbanor. I den nya slussen får cyklisterna vackert dela körbanan med bussar och bilister. Snacka om att cykla gatlopp. Bara till att korsa sig strax innan korsningen och hoppas på fortsatt liv i förhoppningen att bilisterna har haft en bra dag och att även bussförarna inte sitter i en alltför frustrerad eller distraherad sits.

var tog cykelstaden vägen, 23:45, 7 februari 2015. Anmäl

Trappan och glashusen är ful design. Vad mer behöver du få förklarat "Åke" ? http://www.stockholmskyline.se/wp-content/uploads/slussen-stoppa-vansinnet-1-900x507.jpg Om du tycker detta är vackert så säger det ganska mycket om dig och din smak. Men jag tror att du håller med oss, och kan/får inte säga det.

Mister Pastisch (Webbsida), 17:07, 7 februari 2015. Anmäl

Så trappan i Nya Slussen är inte till för att folk ska gå i den? Hur menar du? På vilket sätt ger den ett "taffligt intryck"? Varför gör trappans bredd den löjeväckande? Är den breda trappan vid Sergels Torg också löjeväckande? Hade Nya Slussens trappa varit okej om den varit smalare?

Åke, 15:40, 7 februari 2015. Anmäl

Att folk behöver gå vid nivåskillnad. Därav följer ju inte att trappan kan vara hur bred som helst, inte heller för hög eller rent allmänt ge ett taffligt intryck. Bredden gör den ju rent löjeväckande.För mycket "design". Sådant ser inte åke som tycks stå kommunens folk så nära. Detta är främst en fråga för oss skattebetalare och innerstadsbor. Herr Valeskog (s) bör synas närmare i sömmarna. Skriv gärna resultaten här på Epsteins blogg.

Ehh, 14:22, 7 februari 2015. Anmäl

Slussenkritiken återuppstånden

11121

Söndag 18 januari.

1118

Torsdag 22 januari.

1a

Lördag 24 januari.

I söndags målade kritiker mot stadens förslag till ombyggnad av Slussen slagord på de med spånplattor förspikade skyltfönstren i Blå Bodarna och mot Slussenterrassen där Stockholms-Tidningen och Aftonbladet en gång hade sin depeschbyrå.

Det tog tre dagar innan staden lät måla över de Slussenkritiska budskapen med grå färg. Men på lördagen var de tillbaka igen, de kritiska budskapen och kravet att Kolingsborg och klöverbladslösningen ska bli kvar i den nya Slussen som ska byggas.

Dela med dina vänner

 • 77
 • 8
 • 0
 • 0

Kommentarer (56)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 56

Slussen ska väl rivas hur vi än vrider på det hela? Det vore lite kul, om politikerna gav en "green-zone" är folk kunde få gå loss och skriva/rita/klottra minnen" som sedan dokumenteras. Lite "laglig" anarki vore välbehövligt. Skicka dit några från Konstfack, Beckmans, Forsbergs och så vidare.. Kanske till och med en inbjudan till KTH:s Arkitekter?

Är detta numera ett lagligt plank för klotter? (Webbsida), 23:41, 1 februari 2015. Anmäl

Jag gillar stans nya klotterplank vid slussen! Får vi kanske se en tag från Rivius snart, he he??

Anonym, 13:02, 1 februari 2015. Anmäl

Barry, har du några bevis för dina påståenden om mig? :)

Åke, 10:17, 1 februari 2015. Anmäl

"Åke" är en tjatig megafon för stadens vidriga planering ihop med konsulterna. Denna spalt borde vara till för oss berörda medborgare. Finansborgarrådet Wanngård bor i Vällingby, de flesta nämndledamöter bor i andra ytterområden. Så riskerar besluten i denna fråga att bli därefter med. Ska vi verkligen behöva dela upp Stockholm stad i mindre områden för att lyckas rädda innerstaden från skövling av okunnigt och nonchalant folk?

Barry, liberal (fp), 09:15, 1 februari 2015. Anmäl

Nej där har du förståss rätt i Åke. Jag har heller aldrig hört talas om någon granskning av plan bil. Visste uppriktigt inte ens om att någon sådan plan fanns men kanske syftar du i själva verket på prestigebetongprojekt nya slussen där ju mycket riktigt finns en fet korsning för bilar med en åtföljande åttafilig motorled till gamla stan även om den lanserats som cykelvänlig, gåtfullt nog får man väl tillägga.

Åke vet bäst, 12:03, 31 januari 2015. Anmäl

@Anonym, du läser in för mycket av dina egna önskningar i texterna. Det står ingenstans att expertgruppen har granskat Plan B(il).

Åke, 20:26, 30 januari 2015. Anmäl

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/slussen-expertgruppen-granskar-aven-nuvarande-anlaggning_4296393.svd och http://www.stockholmdirekt.se/nyheter/stadsbiblioteket-laddar-for-supersamtal-om-slussen-har-bjudit-in-bada-sidor/aRKoaA!bRCBiImAsM9nm1B4jRiPHA/

Anonym, 18:27, 30 januari 2015. Anmäl

Och det är främst ekonomin som behöver ses över, står att läsa i dagens Svd apropås expertutredningens oväntade granskning av alternativet planB. Då ligger nog nya slussen ön risigare till. Varför inga debattinlägg från yimby??? Dom kan näppeligen censureras av Svd som ju vill ha livaktig debatt och läsare.

Anonym, 17:43, 30 januari 2015. Anmäl

Lösningen på kisslukt torde vara fler offentliga toaletter. Hur många sådana har planerats in i nya Slussen? Om planen är att göra Nya Slussen till en "mötes och handelsplats" så borde man planera för detta. Annars kommer den framtida parken och trappan att stinka urin, och folk kommer stå längs kajerna och kissa i "dricksvattnet". http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Gator-och-torg/Anvanda-offentlig-plats/Offentliga-toaletter/

Anonym (Webbsida), 16:42, 30 januari 2015. Anmäl

@Mr. Pastisch: Dina lögner blir inte sanna bara för att du upprepar dem.

Åke, 14:46, 30 januari 2015. Anmäl

Sjutton radhus planeras på Söder

1a

Här, i slänten mellan (övre) Lundagatan och (nedre) Lundagatan, …

2a

… planeras …

4A… 17 radhus på Lundagatan (inom den röda rektangeln. Skinnarviksringen mynnar vid rektangelns vänstra kortsida, Kolmårdsgränd vid dess högra).

Sjutton radhus planeras på Lundagatan på Söder, i slänten mellan Lundagatans norra högre del och den södra lägre delen. Planerna har inte kommit så långt än. Politikerna i exploateringsnämnden väntas i nästa vecka fatta beslut om en så kallad markanvisning till Byggnadsfirman AB Erik Wallin. Därefter påbörjas detaljplanearbetet på Stadsbyggnadskontoret.

Om planerna går i lås får byggfirman köpa marken av staden för i runda svängar 60 miljoner kronor och de 17 i snitt ca 160 kvadratmeter stora radhusen börjar byggas 2018 för att stå inflyttningsklara året därpå. Jag undrar vad de kommer att kosta om de nu blir byggda?

Dela med dina vänner

 • 81
 • 5
 • 0
 • 0

Kommentarer (9)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-9 av 9

Hur kan man ta reda på mer information om detta? Jag var just inne på stadens hemsida men hittade ingen info alls. Otroligt att de kommer flera steg i processen utan att kommunicera på hemsidan eller med medborgarna som bo i området.

Anonym, 00:07, 10 februari 2015. Anmäl

jag brukar vara positiv till det mesta som skall exploateras men detta...nån måtta får det vara

pabd, 13:22, 26 januari 2015. Anmäl

Är detta ett skämt? Bostadsbristen i Stockholm är större än någonsin och Stadsbyggnadskontoret föreslår att man bygger 17st RADHUS på 160m2 vardera, mitt i stan! Rimligtvis borde man i stället bygga ett par högre hus med flera mindre lägenheter.

Forsen, 10:37, 26 januari 2015. Anmäl

Barna på dagis tyckte att det va roligt att gå upp och ner på trappan. Vad händer med all trafik som kommer, och om dom förstör denna lilla trevliga gröna oas. Blir det hyresrätter? Glöm det! Klart att Wallin måste få tillbaka sina miljoner! MITT SÖDER LÅT BLI!

Marianne fd Södermalm, 21:33, 24 januari 2015. Anmäl

varför finns inte denna artikel med i papperstidningen??

Anonym (Webbsida), 20:14, 24 januari 2015. Anmäl

Trappan som syns på mittenbilden är modern kulturhistoria. I Stieg Larssons Flickan som lekte med elden där Lisbeth blir attackerad utanför porten på Lundagatan 41 och springen uppför trappan. Att riva trappan vore en skandal.

Per, 14:07, 24 januari 2015. Anmäl

Dags att börja bygga på gärdet. Jämna hela Ladugårdsfältet och bygg massor med skyskrapor

Anonym (Webbsida), 07:18, 24 januari 2015. Anmäl

När ska om våga bygga på överklassens hund-dagis gärdet? Ett par 2015-miljonprogramhus där tack..

Mikko (Webbsida), 02:09, 24 januari 2015. Anmäl

Oj då, nu har dom hittat en liten grön plätt som kan byggas på. Farmor Elin bodde I 53an på 50 talet. Jag minns att vi tyckte det va kul med hissen. Jag tror det va pensionärslägenhter I hela huset. Det fanns balkong. Ett rum och kokvrå. EXPLOATERING YOU BET!

Marianne fd Södermalm, 19:55, 23 januari 2015. Anmäl

Slussenkritiken övermålad

Återstår att se hur länge de mot stadens Slussenplaner kritiska budskapen får sitta kvar, skrev jag i söndags apropå de nymålade slagorden på de förspikade skyltfönstren i Blå Bodarna. Tre dagar är svaret. I går målades de över med grå färg. Men går man nära kan man läsa dem ändå. ”Stoppa nya Slussen”, ”Lämna vyerna fria! Ingen mer galleria” och de andra kraven från Slussenkritikerna.

1112

Slussenkritik nymålad i söndags …

11

… målades över på onsdagen …

21

… men går ändå …

2113

… fortfarande …

31

… att läsa med lite ansträngning.

 

Dela med dina vänner

 • 7
 • 2
 • 0
 • 0

Kommentarer (14)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 14

Forsen: Du framstår i dålig dager. Som en människa med bristande bildning och med brist på gott omdöme. Varför skryter du med det?

Lars, 19:44, 28 januari 2015. Anmäl

Kommer ni ihåg den här? http://blogg.dn.se/epstein/2013/01/03/omvant-gravmonument-forbryllar-pa-slussen/

Anonym, 15:20, 24 januari 2015. Anmäl

På Blasieholmen fick några frivilliga medborgare måla över klottret på hamnmagasinen (taggar som inte hade med de förestående rivningarna att göra) . Men där vill förmodligen staden att det ska se risigt ut för att lättare få igenom rivningarna för Nobel Center. Det är tydligen skillnad på klotter och klotter. Har klottret ett budskap som stör politiker och tjänstemän åker det bort snabbt.

Bosse, 13:23, 24 januari 2015. Anmäl

Härskartekniker: https://www.youtube.com/watch?v=6sG7mjpdCmg

Låt Stå, 12:53, 23 januari 2015. Anmäl

Lars Henriksson: Vad dillar du om? Ja, jag har inga problem med att stå för att jag avskyr både Slussen och klotter. Allt klotter är i likhet med Slussen både fult och ett kostsamt problem.

Forsen, 12:15, 23 januari 2015. Anmäl

Jaha, klottret är övermålat. Undrar vad skadegörelsen kostade skattebetalarna? Kan vi skicka notan till någon intresseorganisation?

Rasputin, 07:54, 23 januari 2015. Anmäl

Undrar just om den här demonstrativt slarviga övermålningen var så smart.

Anonym, 23:29, 22 januari 2015. Anmäl

Ah, aliasmannen har knoppat av ännu ett namn ser jag.

Åke, 21:40, 22 januari 2015. Anmäl

Forsen och Åke visar sina rätta ansikten. Ingen trevlig syn för ansvarsfullt folk.

Lars Henriksson, 21:02, 22 januari 2015. Anmäl

Klotter som klotter. Yttrandefriheten innebär inte att man har rätt att vandalisera egendom, det gäller alla.

Forsen, 16:18, 22 januari 2015. Anmäl

Nymålade kritiska budskap mot stadens planer för nya Slussen

31

Kritikerna av planerna på Nya Slussen …

Motståndarna till Nya Slussen slog till med klisterburkar och målarpenslar på söndagen. De nyligen i Blå Bodarna förspikade skyltfönstrens spånplattor bemålades med krav på att klöverbladslösningen ska vara den i den nya Slussen som ska byggas och att ingen bussterminal ska sprängas in i Katarinaberget. Affischer med kravet att Kolingsgsborg ska räddas klistrades upp på de blå kakelväggarna, med flera budskap i samma anda. Återstår att se hur länge de mot stadens Slussenplaner kritiska budskapen får sitta kvar.

11

… slog till …

21

… i Blå Bodarna …  

61… på söndagen …

41

… med målarpenslar och klisterburkar …

81

… för att föra ut sitt budskap.

 

Dela med dina vänner

 • 42
 • 3
 • 0
 • 0

Kommentarer (40)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 40

Blåöga, jag behöver inte försöka förlöjliga er, det klarar ni så bra själva! :D

Åke, 10:54, 30 januari 2015. Anmäl

I stadshuset fanns en stadsmiljöborgarråd, partitillhörighet hos Sveriges rikaste parti (googla, du bli överraskad) även kallad Stureplan xxxxx. Eftersom den här f.d stadsmiljöråd var/är medlem i yimby som är språkrör för Nordin och co Nya slussen. Yimbyaliasmannen Åke är en budbärare som skall försöker förlöjliga oss, förminska oss" bevara slussen", ja, yimbyaliasmannen använder härkartekniker. Fast rätt som det är bli han sentimental och känner sig offer för härskartekniker själv. Folk som skriver sina budskap rakt ut på väggarna på Slussen är ärliga och rakryggade. Läs och lär Åke.

Blue, blue eyes, 21:42, 29 januari 2015. Anmäl

Haha, ja du är rolig du Blåöga! Du fattar mycket väl vad jag menar, men du spelar okunnig för att du inte gillar att känna dig överbevisad. Gulligt. :)

Åke, 21:43, 22 januari 2015. Anmäl

Åke har problem att hitta argument? Retorisk fråga.

Blue, blue eyes, 16:18, 22 januari 2015. Anmäl

Blåöga, känner du till begreppet "retorisk fråga"?

Åke, 09:26, 22 januari 2015. Anmäl

Åke, 14:46, 20 januari, du undrar "Hur många sätter sig ner på kajen bredvid alla bilarna på Munkbroleden?" Många, Åke många, har inte du sett? På soliga eftermiddagar är det fullt med folk på kajen. http://static.panoramio.com/photos/large/21678067.jpg Jag har ofta undrat dina Slussen kunskaper och erfarenheter. Åsikter har du.

Blue, blue eyes, 05:11, 22 januari 2015. Anmäl

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/aer-granskningen-av-slussen-ett-spel-foer-galleriet-13141

Anonym (Webbsida), 22:38, 21 januari 2015. Anmäl

Läsvärt: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/brannpunkt-direkt-rivningar_4268985.svd

Anonym, 18:10, 21 januari 2015. Anmäl

http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/nya-slussen-ar-en-dramatisk-forsamring_4268957.svd

Anonym, 17:59, 21 januari 2015. Anmäl

Dilettant heter nog ändå, he he. Somliga kan tydligen inte ens stava.

87;axelsson, 14:39, 21 januari 2015. Anmäl