Mörka moln i vårsolen över Hökarängens friluftsförenings historiska stugområde i Farsta

2aaVårstädning i Hökarängens friluftsområdes stugområde. Här röjer medlemmarna upp runt stadens exploateringskontors (!) egen rivningsmogna stuga (f.ö. den enda fallfärdiga bland de drygt åttio stugorna i området).

1aaStugägarna är oroliga inför områdets osäkra framtid. Här gör Back Birgitta Eriksson och dottern Christine i ordning sin stuga för säsongen.

Annons:

5aaMarie Ström kallar sin stuga för ”Paradiset”. Hon har lagt ner mycket jobb på både inredningen och uteplatsen där hon planterat bärbuskar och blommor.

4aaFikapaus i vårstädningen. Från vänster: Ingo Björnsson, Isak Hübner, Sanna Svensson och Herman Ingolfsson.

3aaSara Sebelius är besviken på politikerna, särskilt socialdemokraterna, om de sviker sitt vallöfte …

6aa… och, istället för att bevara, låter riva de drygt åttio campingstugorna i Hökarängens friluftsförenings stugområde.

Kratta vissna löv, röja skräp och grilla korv stod på programmet när Hökarängens friluftsförening hade årets vårstädning på lördagen i vårsolen. Men det var också mörka moln och oro för framtiden bland föreningsmedlemmarna.

Hökarängens friluftsförenings stugområde ligger i ett naturskönt, kuperat, glest skogsbevuxet område i Farsta vid Drevvikens strand med drygt åttio campingstugor utplacerade i terrängen. Området har anor från trettiotalet när tvåveckorssemestern infördes och arbetare fick uppföra enkla demonteringsbara s.k. tältstugor som sommarnöje. Numera är stugorna små och stationära och ägs av medlemmarna själva.

I flera år har hotet om att riva hälften av de åttio stugorna hängt över området. Stadens avsikt har varit att bygga villor i stället. Nu ser det ut som nya planer på exploatering av området hotar samtliga drygt åttio stugor. Den 20 maj startar ett samråd om programmet ”Tyngdpunkt Farsta” då planerna presenteras mer i detalj.

Sara Sebelius, aktiv i föreningens styrelse, är besviken. Hon menar att socialdemokraterna som tidigare varit för att bevara stugområdet intakt sviker sitt vallöfte om de nya planerna genomförs och tycker att man istället kan bygga lite mer i ett område inte långt ifrån stugområdet där det ändå ska byggas många lägenheter.

Jag tror att de flesta som varit runt i detta på ekar och en omväxlande vegetation rika naturområde håller med henne. Ibland kan jag tycka att det skulle vara obligatoriskt för politiker som ska besluta om omstridda planer att först på plats besöka de områden de ska besluta om.

 

 

Dela med dina vänner

 • 119
 • 2
 • 0
 • 0

En snok och en huggorm visade sig i Hammarbyskogen på söndagen

91Mykologen (svampexperten) Kjell Hedberg fotograferar en huggormshona …

81… under bioblitzen …

101… i Hammarbyskogen på söndagen.

61Även en snok visade sig …

51… men fann för gott …71a… att fly fältet.

11Några av naturinveterarna i Hammarbyskogen. Från vänster: Magdalena Agestam, Jan Andersson, Kristoffer Hahn, Gunnar Björndahl och Ellinor Delin.

121

Bland de tidigt blommande växterna fann de bland andra den oansenliga vispstarren …

21… liksom den likaledes oansenliga men vackra nagelörten.

41Själv råkade jag på en tioprickig nyckelpiga.

Under några grenar och bruna löv låg snoken hoprullad innan den fann för gott att slingra sig iväg medan huggormshonan tycktes ligga och sola sig i lugn och ro en bra stund innan hon efter att ha blivit flitigt fotograferad slingrade sig iväg också hon ned i en hålighet under en trädstam.

Det var i Hammarbyskogen på söndagen under en s.k. bioblitz, en snabbinventering, av kunniga botanister och andra naturkunniga (med anledning av byggplanerna i den stadsnära skogen) som ormarna visade sig.

Den rika förekomsten av kräldjur, liksom de gamla träden, tallarna, asparna och sälgarna är några av de naturvärden som den av många daghem utnyttjade Hammarbyskogen är så rik på, förklarade Maria Bergström från Naturskyddsföreningen vid återsamlingen efter ett par timmars inventering.

Över sextio olika arter kärlväxter hittades vid snabbgenomgången. Några blommande som den oansenliga vispstarren liksom den likaså oansenliga nagelörten. Själv hittade jag en tioprickig nyckelpiga som satt och vilade sig i vecket mellan två till hälften utvecklade druvfläderblad.

 

 

Dela med dina vänner

 • 67
 • 2
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Kul med bioblitz och ormmöten! "Huggormen" är dock en svart snok. Av storleken att döma en hona. Hoppas de kan leva kvar i området även i framtiden, trots exploatering.

Vide Ohlin, 18:56, 21 april 2015. Anmäl

Rörigt vid Sergels torg

11Det är trångt och svårframkomligt på Sergels Torg nu när de s.k. tätskiktsarbetena pågår …

21… vilket också medfört att spårvagnsspåren tillsvidare försvunnit mellan Sergels Torg och NK …

31

… men de kommer tillbaka och förlängs till den nya ändhållplatsen utanför Åhléns. Så här ser det förhoppningsvis ut om knappt fyra år då Klarabergsgatan dessutom förmodligen är bilfri.

Dela med dina vänner

 • 16
 • 6
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Klarabergsgatan bilfri om fyra år! Fan tro´t. Men hoppas (och bråka om det) kan man ju. Viktigt är också att följa upp dom gamla moderata planerna på att glasa ut Sergels torg och därmed reducera dess vikt som landets kanske viktigaste plats för manifestationer av olika slag. Nån som har hum om läget?

Göran Folin, 22:42, 9 april 2015. Anmäl

Hotell vid Brunkebergstorg byggs på med två våningar

1a

2a

3a

Fasad plus påbyggnad mot Vattugatan.

Stockholms city fortsätter att växa på höjden. Hus på hus byggs på med ett par extra våningar. Det är lite av lapptäcke över delar av innerstan. Nu är det Stena Fastigheters Sergel Plaza Hotel, eller Scandic Sergel Plaza som det officiellt heter, vid Brunkebergstorg som ska byggas på med två hotellvåningar och en s.k. teknikvåning.

För att påbyggnaden inte ska synas så tydligt från gatunivån dras de nya våningarna in och bildar ett slags krön på den gamla inte allt för roliga hotellbyggnaden med sina mörka aluminiumplåtklädda fasader som byggdes 1968-70 som tillfälligt riksdagshotell när riksdagen huserade i det som i dag är Stadsteatern under ombyggnaden av gamla Riksbanken till dagens Riksdagshus.

Detaljplaneförslaget ställs ut den till den 19 maj och den 15 april kl 16.30-18.00 blir det öppet hus i Fyrkanten i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Dela med dina vänner

 • 11
 • 2
 • 0
 • 0

Stockholmssossarna splittrade ifråga om Nya Slussen

11

Ledamöterna i Stockholms arbetarekommun …

31… uppvaktades av aktivisterna i föreningen Bevara Slussen …

21… när de anlände till ABF-huset på söndagsförmiddagen för att fatta beslut i Slussenfrågan.

Stockholms arbetarkommun, stockholmssossarnas högsta beslutande instans, inkallades på söndagen för att säga sitt om Slussens framtid. Inte oväntat segrade styrelsens linje att gå vidare med detaljplanen för Nya Slussen såsom den beslutades av den borgerliga alliansen under socialdemokraternas hårda motstånd under den förra mandatperioden.

Men beslutet togs i största oenighet, med 75 röster för och 61 röster emot. Åtminstone jag hade väntat mig en betydligt klarare majoritet efter att ha hört de ledande socialdemokraternas kompromisslösa linje, efter kovändningen, i fullmäktigedebatterna under senare tid.

De socialdemokratiska motståndarna mot Nya Slussen, de s.k. Slussensossarna, med Curre Hansson i spetsen, har dock inte givit upp sin kamp. ”Om det här rullar på nu så kommer man inte igång med bygget förrän om ett år. Så enkelt är det ju. Och i politik är allt möjligt”, sade han till svt efter mötet.

FÖRTYDLIGANDE. Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert påpekar att omröstningen som vanns av majoriteten med 75-61 gällde möjligheten att ändra i gällande detaljplan för Nya Slussen om bussgaraget i Katarinaberget inte blir av, vilket om jag förstår det rätt måste innebära att det inte blir någon bussterminal vid Slussen om detaljplanen för bussgaraget underkänns. Att jag inte hade helheten klar för mig när jag skrev blogginlägget berodde på att jag rewritade andra medier. Jag beklagar ofullständigheten i blogginlägget men konstaterar ändå att splittringen är stor bland socialdemokraterna även om det enligt Roger Mogert  ”var enighet kring styrelsens förslag att gå vidare” med den av socialdemokraterna tidigare kritiserade detaljplanen som togs av den borgerliga alliansen under förra mandatperioden.

Dela med dina vänner

 • 37
 • 2
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Slussen Plan B kommer aldrig att byggas

Anders Andersson, 22:20, 29 mars 2015. Anmäl

För och emot att ett nytt Nobel Center byggs på Blasieholmen

61

Det planerade Nobel Center på Blasieholmen med Nationalmuseum till vänster, (modellen är utställd i Tekniska nämndhuset) …

51… intresserar stockholmarna. Många besökte stadens dialogpaviljong på lördagen (Louise Heimler, i blå jacka,  från stadsbyggnadskontoret informerade om staden planer) …41… medan Jonas Claeson ledde ”visionspromenaderna på plats …

31… och visade hur det kommer att se om planerna förverkligas. På illustrationen som hålls upp kan man i vänster kant skymta gaveln på huset i bakgrunden och en del av Nobel Center till höger …

21… samtidigt visade motståndarna till projektet vad de tycker. Från en liten båt i Nybroviken höll de upp en banderoll med texten: Inget nytt Nobelcenter på Blasieholmen …

11… och på land stod Caroline Silfverstolpe och radade upp argumenten mot Nobelbygget.

Det planerade bygget av det 35 meter höga Nobelcentrumet (motsvarande drygt 11 våningar) på Blasieholmsudden bakom Nationalmuseum intresserar stockholmarna. Under lördagen trängdes människor i stadens mobila dialogpaviljong på Nybroplan för att sätta sig in i planerna och säga sin mening och samtidigt stod, en bit därifrån, motståndarna i nätverket ”Bevara Blasieholmen – Stoppa Nobelbygget” och argumenterade mot stadens och Nobelstiftelsens planer.

Under ledning av den ansvarige planarkitekten Jonas Claeson på stadsbyggnadskontoret genomfördes två s.k. visionspromenader. Han visade hur det nya Nobel Center, som det kallas, är tänkt att placeras sedan det gamla tullhuset från 1876 och de gamla sjömagasinen rivits och berättade att 600 000 människor om året beräknas besöka den nya anläggningen när den är klar och vidare berättade han om parken som ska rustas och Blasieholmsgatans eventuella omändring till gågata.

Caroline Silfverstolpe, ledande talesperson för motståndarna till projektet, menade att ett Nobel Center är okej, men att platsen är felvald. Hon föreslog istället en placering i den nya vetenskapsstaden Hagastaden med närhet till Karolinska Institutet, KTH och Universitet.

”Vi måste tänka utanför tullarna”, menade Caroline Silfverstolpe. Vidare sade hon att platsen är olämplig av logistiska skäl. ”Vill vi verkligen ha in mer trafik, busslaster och varutransporter här”, frågade hon retoriskt. Men framför allt tryckte hon på att den maritima miljön bör bevaras också i framtiden. ”Här har byggts skepp och lossats varor sedan 1600-talet, minst. Kajen är viktig för sjöfarten än i dag. Vi har något så sällsynt som ett levande kulturarv och det ska vi vara rädda om. Samtliga kulturbevarande instanser i staden vittnar om detta – det är bara det att politikerna inte velat lyssna till dem”. Fram till den 22 april kan alla intresserade lämna in synpunkter på detaljplaneförslaget.

 

 

Dela med dina vänner

 • 327
 • 1
 • 0
 • 1

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Notera skuggorna och solljuset på Nobel Centers fasad. Solen kan väl knappast lysa från det hållet. Ett arkitekttrick (av många) för att få Nobel center och gatumiljön att se ljusare ut.

Bo Lagerqvist, 11:58, 29 mars 2015. Anmäl

Första dialogpaviljongen om Nobelbygget på plats på Nybroplan

11Inför ett pressuppbåd på torsdagsförmiddagen invigde stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert …

51… dialogpaviljongen på Nybroplan där stockholmarna i tre dagar kan ta del av förslaget till nytt Nobelcentrum på Blasieholmen …

21… varefter han fick posera vid den interaktiva kartan för fotograferna …

31… och stadsbyggnadskontorets Jonas Claeson redogjorde för detaljplaneförslaget.

41Susanne Lindh, vd för Nobelhuset AB, (i mitten till höger), berättade att privata donationer på en miljard kronor till bygget av Nobelcentrum nu är säkrade, fattas i dagsläget tvåhundra miljoner.

Staden blev först med dialogpaviljongen på Nybroplan. Här kan Stockholmarna i tre dagar sätta sig in i det omdiskuterade förslaget till nytt Nobelcentrum (Nobel Center kallat) på Blasieholmsudden bakom Nationalmuseum. På lördagen finns två dialogpaviljonger på plats. Då sätter motståndarna i nätverket ”Bevara Blasieholmen – Flytta Nobelbygget” upp sin dialogpaviljong på Nybroplan.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) invigde stadens dialogpaviljong på torsdagsförmiddagen vid en pressträff där också stadsbyggnadskontorets projektledare för Nobelcentrum Jonas Claeson berättade om planförslaget som han sade sig vara stolt över och som han karaktäriserade som ”värdigt” och som han hoppades ska komma att genomföras dock med smärre justeringar.

Jonas Claeson sa också att staden utreder om de gamla hamnmagasinen och tullhuset kan bevaras och flyttas. Förutsättningen är att någon har en plats och kan betala för flytten. Annars kommer dessa byggnader att rivas.

Nobelhuset AB:s vd Susanne Lindh berättade att Nobelcentrum ska bekostats av privata donationer. I dagsläget är man garanterade donationer på en miljard kronor. Tvåhundra miljoner saknas ännu för att finansieringen av bygget ska vara i hamn.

I dialogpaviljongen finns informationsmaterial och en stor interaktiv karta där man kan se hur den planerade nobelbyggnaden ter sig ur olika perspektiv. På lördag blir det också två s.k. visionspromenader på Blasieholmsudden där folk från stadsbyggnadskontoret på plats visar hur det kommer att se ut om planerna förverkligas. Samling vid dialogpaviljongen klockan 12.00 och 14.00.

 

Dela med dina vänner

 • 40
 • 5
 • 0
 • 1

Kommentarer (2)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-2 av 2

Ja, och varför uppträder Roger Mogert (S) och Joakim Larsson (M) (vilka sedan ska besluta i ärendet) i propagandafilmer inspelade av exploatören Nobelhuset AB där Mogert säger att Tullhuset måste rivas och Larsson att tomten är obebyggd (!). Detta mitt under samrådsprocessen !

Bo Lagerqvist, 14:02, 29 mars 2015. Anmäl

Det luktar skendemokrati lång väg. Folkets röst är inte önskvärd. Varför skriver Stockholms stad annars "när Nobelcentret byggs" på sin hemsida istället för " Om det byggs"?

Maria Neijman, 19:00, 27 mars 2015. Anmäl

Oklart om Yngve Larssons Park kommer att finnas eller inte

31Krokusen blommar i parken mittemot Stadshuset (till vänster) …

11… som de borgerliga politikerna i Stadshuset …

21… vill döpa till Yngve Larssons Park …

41… efter den smått legendariske liberale Stockholmspolitikern Yngve Larsson (tvåa från vänster), här på Stettins flygplats vid dess invigning 1927. Han var sedan med och drev fram Bromma flygplats. FOTO: Stockholmskällan. Skulpturen i närmast föregående bild heter Fågel Blå och är gjord av Tyra Lundgren.

Krokusen blommar i Yngve Larssons Park – som inte finns än – som kanske aldrig kommer att finnas – Yngve Larssons Park alltså.

Mittemot Stadshuset, på andra sidan Hantverkargatan, ligger en liten namnlös park med en skulptur i mitten, Fågel Blå av Tyra Lundgren (1897-1976). Den parken vill Stadshusets borgerliga politiker (efter en motion av Ulf Fridebäck, fp) döpa till Yngve Larssons park som en hyllning till den liberale Stockholmspolitikern Yngve Larsson (1881-1977) som hade en central roll i de stora stadsbyggnadsfrågorna i Stockholm under 1900-talet som Slussen, Bromma flygplats, Skogskyrkogården m.fl., men också vid rivningarna i Klara eller regleringen av nedre Norrmalm som det kallades på den tiden.

Berömt är Yngve Larssons uttalande om de fem nya höghusen vid Sergelgatan som han beskrev som ”fem sköna trumpetstötar i ett Händelskt festspel” vid invigningen 1965.

I morgon behandlas parknamnsfrågan i kommunstyrelsen. Det framgår inte vad den nya majoriteten tycker i sakfrågan bara att den tycker att det är fel forum att diskutera frågan i. Finansborgarrådet Karin Wanngård (s) tillägger att det bör intas ”en viss återhållsamhet med att uppkalla platser efter politiker och andra personer som har tjänat staden”. Oklart alltså om det blir någon Yngve Larssons Park vid Klara sjö intill Stadshusbron på Kungsholmssidan.

 

Dela med dina vänner

 • 32
 • 1
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Duger inte Serafimerparken längre? För det är just det den heter...

Rogge K (roggek), 17:59, 18 mars 2015. Anmäl

”Låt Nobel Center stanna på ritbordet och förbli en dröm”

111En panel på sex kritiska experter (från vänster: arkitekt Kristina Berglund, projektledare Peter Elmlund, fil. dr. Nils Ahlberg, professor  Kerstin Barup, bitr. professor Marcus Hjulhammar och samhällsforskaren Björn Hasselgren) …

61… utfrågades på måndagskvällen av en tuff moderator professor Göran Cars …

31… inför en stor publik på Musikaliska Akademien på Nybrokajen …

101… om det planerade Nobel Center …

91… på Blasieholmsudden framför Nationalmuseum.

11Alla sex experter var kritiska till planerna. ”Låt de stanna på ritbordet och förbli en dröm”. sade till exempel Björn Hasselgren,

Avgörandet om det nya Nobelcentret ska byggas på Blasieholmen eller inte närmar sig. Om planen går igenom rivs både det gamla tullhuset från 1876 och de gamla hamnmagasinen från 1910 bakom Nationalmuseum för den nya jättebyggnaden. Just nu ställs detaljplanen ut. Endast folkpartiet var emot i byggnadsnämnden. Samrådet pågår till den 22 april.

På måndagskvällen ordnade Byggnadsvårdsföreningen ett välbesökt seminarium på Musikaliska Akademien på Nybrokajen där en panel på sex kritiska experter från olika utgångspunkter argumenterade för att Blasieholmen är fel plats för det nya Nobelcentret.

Moderatorn professor Göran Cars försökte provocera panelen och menade att många nya byggnader mötte motstånd innan de byggdes men sedan blev populära som exempelvis Globen i Stockholm och Turning Torso i Malmö. Han undrade om det inte fanns plats för nya ”märkesbyggnader” i innerstan.

Det tyckte nog panelen. Men menade ändå samfällt att den känsliga maritima miljön på Blasieholmen var fel ställe för ett monumentalt Nobelhus. Några föreslog istället nya Hagastaden, där ett vetenskapligt kluster ska byggas upp, som en alternativ plats för ett nytt Nobel center.

Om något ska byggas så bör man låta Nationalmuseum bygga ut så att de kan visa mer än bara fem procent av sin stora samling, ansåg fil dr. Nils Ahlberg, ordförande i Icomos. Kristina Berglund från Byggnadsvårdsföreningen menade att trafikförhållandena på Blasieholmen kommer att bli orimliga om Nobelcentret byggs där. Björn Hesselgren tyckte att Nobelcentret passade bäst som en dröm och att det bästa vore om det stannade på ritbordet liksom sin föregångare Ferdinand Bobergs förslag till Nobelmuseum i Nobelparken för drygt hundra år sedan.

 

Dela med dina vänner

 • 614
 • 15
 • 0
 • 1

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Mycket bra seminarium. Låt lådan bli en (mar)dröm ! Vi måste ha råd att bevara en unik maritim miljö mitt inne i stadens hjärta. Lägg klossen vid Galärvarvet eller i Masthamnen vid Stockholms inlopp (om Centret måste ligga vid sjön).

Bo Lagerqvist, 20:55, 17 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog (s) försvarade planerna att bygga Nya Slussen

2114

För tio dagar sedan målade Slussenvännerna för fjärde gången sina budskap på Slussenterrassen …

11

… och på onsdagen lät staden för fjärde gången måla över texten (men glömde det årsgamla klottret till höger) …

21

… och på onsdagskvällen ställde biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog (s) upp i Tranströmerbiblioteket och förklarade och försvarade den förda Slussenpolitiken i en utfrågning i serien ”Stockholm pratar” som arrangeras av Stadsbiblioteket tillsammans med journaliststudenter (till vänster Louise Bornhall och i mitten Ellen Almgren) …

31

… inför en kritisk församling medborgare i staden.

För fjärde gången lät staden måla över Slussenvännernas budskap på Slussenterrassen och i Blå Bodarna. Det skedde på onsdagen. Den här gången tog det tio dagar. Men man glömde det intillsittande klottret (till höger på bild två uppifrån). Det skulle förvåna mig om inte Slussenvännerna fortsätter ordkriget. Det visar sig.

På onsdagen var det också utfrågning av socialdemokraternas Slussenansvarige, biträdande finansborgarrådet Jan Valeskog i Medborgarplatsens bibliotek som numera heter Tranströmerbiblioteket.

Jan Valeskog fick besvara många kritiska frågor om varför den nya majoriteten fortsätter att driva alliansens Nya Slussen-politik trots att man röstade emot den när man var i opposition 2011.

Jan Valeskog hänvisade till att man följer den demokratiska processen och sade att man nu undersöker de förbättringar som kan göras inom ramen för den nya gällande detaljplanen med ledning av de påpekanden som den s.k. expertgruppen framförde efter en granskning av den liggande planen. Det gäller bland annat förbättrad framkomlighet för bussar, cyklister och fotgängare.

Jan Valeskog sade också att klockan inte längre är fem i tolv utan fem över tolv när det gäller att bygga om Slussen och att en ny detaljplan skulle ta fem år och då skulle Slussen riskera att rasa ihop i en grushög.

Invändningen att Slussen plan B som bygger på dagens klöverbladslösning skulle kunna byggas upp i modern tappning i enlighet med Slussens ursprungliga detaljplan trodde han inte på.

I slutet av den här månaden förmodade han att förbättringsförslagen inom den gällande detaljplanen skulle presenteras. Datasimuleringarna när det gällde de framtida trafikströmmarna har tagit längre tid än han räknade med när han för tre veckor sade att förbättringsförslagen skulle presenteras om två veckor.

På frågan om hur mycket Slussen ska få kosta ville han inte ge något svar. Politikerna i kommunfullmäktige har tagit ett beslut att 8 miljarder kronor är max, men den siffran är för längesedan inaktuell. I dagsläget ligger beräkningarna på 11 miljarder. Så ett nytt beslut i kommunfullmäktige lär krävas.

Han sade också att arbetet med Nya Slussen ska börja nästa år och att det då kommer att passera 6-7 procent mindre trafik över Slussen jämfört med i dag, ett resultat av att trängselskatterna höjs med 75 procent den 1 januari 2016.

Dela med dina vänner

 • 51
 • 5
 • 0
 • 0

Kommentarer (7)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-7 av 7

Vad är anmärkningsvärt, Leif? Klotter tas i regel bort ganska snabbt i Stockholm, även om det är upp till varje fastighetsägare att bestämma det. Och vem har mutat vem?

Magnus Orest, 16:32, 7 mars 2015. Anmäl

Ytterst anmärkningsvärt med stadens upprepade selektiva klottersanering. Fast hemligstämplingarna i ärendet, mutor för att tysta tredje part är ju förstås minst lika amärkningsvärda.

Leif Persson, 19:51, 6 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog förtjänar en eloge för sin insats igår. Jag var där och lyssnade, och det som slog mig var hur få konkreta argument Slussen-motståndarna förde fram. Konspirationsteorier, myter, floskler och anklagelser var det gott om, medan Valeskog höll sig till fakta. Är det så konstigt att han föredrar att basera sin åsikt på de utredningar som gjorts av dokumenterat kunniga människor snarare än argument från människor som saknar grundläggande förståelse för frågan?

Magnus Orest, 19:23, 5 mars 2015. Anmäl

Ovanligt få kommentarer till detta inlägg, i vanliga fall brukar det ju drälla av slussenhaverister vid det här laget. Kan det ha något att göra med det nya systemet för kommentarer?

Åke Cappelin, 19:16, 5 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog, utan klarhet, inkorrekt och i konflikt med spetskompetens: "Gösta Blücher, tidigare generaldirektören för Boverket, förklarade att det visst går att förnya Slussen utan en ny planprocess. Plan- och bygglagen ger staden möjlighet att riva den skadade konstruktionen och återuppbygga Slussen som den ser ut och fungerar idag men helt moderniserad. Som en av utredarna inför plan- och bygglagens tillkomst väger hans ord tungt."

Dan Franck (Webbsida), 13:28, 5 mars 2015. Anmäl

Mycket av diskussionen handlade om Expertgruppens rapport. Det verkade som om han läst en annan rapport än alla vi som var där för att ställa frågor. Men troligen har han bara läst sammanfattningen där det verkar stå helt andra saker än i underlaget. Sammanfattningen är nämligen otroligt skickligt formulerad för att utan att ljuga ändå släta över all den ganska skarpa kritik som faktiskt finns i underlaget.

Per Eriksson, 06:02, 5 mars 2015. Anmäl

Jan Valeskog sa också att bygget skulle påbörjas utan att invänta hur det går med bussterminalen i Katarinaberget. Han säger sig till 99% säker på att den blir av. Han trodde inte på de som säger att den blir farlig. Han tror att det går att komma överens med markägarna trots att en av dem var på mötet och deklarerade att han inte tänkte gå med på något frivilligt.

Per Eriksson, 05:58, 5 mars 2015. Anmäl