Palmer och nytt hopptorn vid badet i Drakenbergsparken

Per Ankersjö (c) och Christoffer Järkeborn (m) visade hur Tanto strandbad ska utvidgas …

Annons:

Tre palmer kommer att vaja vid Drakenbergsparkens strand intill Tanto strandbad när det nu utvidgas och utrustas med hopptorn, klättervägg och en flytbrygga. Långsmala flytpontoner ska inrama badet som står klart redan om drygt tre veckor, den 17 juli. I morgon onsdag börjar bygget. Men det går att bada i det nuvarande strandbadet (om vädret tillåter) i stort sett under hela byggtiden.

… och förses med bland annat en klättervägg och ett hopptorn.

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c) och Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Christoffer Järkeborn (m) visade idéskisser på hur det utvidgade badet kommer att se ut. Det lanseras under namnet Stockholms Citybad. Själv kanske jag inte tycker att Drakenbergsparken ligger i City. Tanto strandbad som det nuvarande badet heter i folkmun skulle väl kunna duga även i fortsättningen, även när det är uppsnofsat för 2,5 miljoner kronor.

”Miljöspetsområde i Rågsved förstör viktiga naturvärden”

Sextio lägenheter planeras på Rågsveds festplats Perssons betong.

Sextio nya lägenheter i flerbostadshus ska byggas på festplatsen Perssons betong i Rågsveds friområde. Ett omstritt beslut som fattades av alliansmajoriteten vid exploateringsnämndens senaste sammanträde då området markanvisades till byggföretaget Wästbygg projektutveckling AB. I beslutsunderlaget talas om att området ska bli ”ett intressant miljöspetsprojekt, kopplat till urban odling”. Nu ska stadsbyggnadsnämnden ta fram en ny detaljplan.

Den samlade oppositionen sågar enhälligt planerna.

Den samlade oppositionen sparade inte på kritiken.

Socialdemokraterna vill göra hela Rågsveds friområde till naturreservat och anser ”det olämpligt att bygga på platsen och direkt provocerande att kalla det miljöspetsområde när man i realiteten förstör för viktiga naturvärden, nyckelbiotoper och också rekreationsmöjligheter för alla dem som i dag besöker skogen”.

Miljöpartiet säger också nej till exploateringen och föreslår i stället att flera andra platser i Rågsved bebyggs. ”Staden bör i stället satsa på att utveckla de ekologiska och rekreativa värden som området erbjuder genom att bilda ett naturreservat. Ett ytterligare steg i att utveckla området är att bygga ett Naturum.”

Också Vänsterpartiet är kritiska. ”Det aktuella området är en festplats med lång tradition i Rågsved, där finns sedan några år en ny utomhusscen som staden har bekostat. Området är värdefullt, både som träffpunkt och som rekreationsområde för invånarna och ligger dessutom inom Rågsveds friområde som vänsterpartiet vill göra till naturreservat. Om den här bebyggelsen kommer till stånd måste en allmän väg dras igenom grönområdet. Det är inte ansvarsfullt eller förenligt med en god stadsplanering att förstöra ett område som är en så viktig tillgång för boende för att bygga 60 lägenheter. ”

Läs också: Videfuksen besökte protestmöte på Perssons betong

Akaytemplet frilagt i Slussengallerian

Kö vid Slussen på lördagen …

… för att komma ned i gamla Slussengallerian …

Slussengallerian har förvandlats till ett tomt skal. Inga spår finns kvar av gamla Konsum, brödbutiken eller de andra affärerna. Men på en bergvägg återstår ännu resterna av det s.k. Akaytemplet, ett hemligt utrymme som de mest avancerade graffitimålarna hittade till via hemliga tunnlar in på 2000-talet och dekorerade med sina sprayburkar, en underjordisk verksamhet i dubbel mening.

… där en gång bl a Konsum låg …

… och där man nu kan se resterna av det gamla Akaytemplet.

Vid lördagens öppet hus som stadens Slussenprojekt ordnade kunde man efter en halvtimmes köande komma ned och se denna del av Akaytemplet som frilagts och även lyssna på arkeologen Anna Lilliehöök som berättade om utgrävningen i den delen av den utblåsta gallerian som ligger i kvarteret Ormen.

Arkeologen Anna Lilliehöök berättade om utgrävningarna i gamla Slussengallerian.

Just nu gräver man i 1700-talslagret men hoppas komma ned till 1600-talet och hitta rester från de gamla tranbordarna där en på den tiden illuktande verksamhet pågick på pålar ute i vattnet med syfte att framställa tran att används bland annat som lysolja.

Lars Lyckemy (i gul väst) berättade att den gamla Slussengallerian …

… i slutändan ska förvandlas till en handelsplats (vad det nu är för en skillnad på en sådan och en galleria).

Gamla Slussengallerian är tänkt att användas som bussuppställningsplats några år under ombyggnaden av Slussen för att sedan förvandlas till handelsplats på 9 500 kvadratmeter, berättar vår guide nere i underjorden Lars Lyckemy. Jag undrade vad det är som skiljer en handelsplats från en galleria men det visste inte Lars Lyckemy. Är det möjligen någon annan som vet?

Författaren Herman Lindqvist: ”Nya Slussen är som en landningsbana för rymdskepp”

Nationaldagsfirandet på Södermalmstorg firades under parollen ”Stoppa vansinnet! Nej till Nya Slussen” syftande på stadens plan för Nya Slussen.

Författaren Herman Lindqvist höll ett rungande tal för Sverige och mot stadens planer för Nya Slussen.

Författaren Herman Lindqvist inledde nationaldagsfirandet på Slussen med ett bejublat tal där han påtalade allt som vi har anledning att vara stolta över i Sverige men också det som brister. Slussen fick symbolisera både det bästa och sämsta i Sverige.

”Det sämsta är makthavare som beslutar saker och ting över huvudet på dem som ska betala och drabbas av besluten, okänsliga politiker och arkitekter utan skönhetssinne som vill förvandla denna plats till något som ser ut som en landningsbana för rymdskepp och gör det med förklaringen att det är den enda lösningen, allt annat är otänkbart”

Herman Lindqvist fortsatte:

”Det bästa är att så kan man faktiskt inte längre göra i Sverige – ostraffat. Efter århundraden har Sverige blivit en demokrati. Motståndskampen är långsam och seg, den förs av engagerade, ofta anonyma entusiaster, frivilliga eldsjälar, människor som satsar en stor del av sin tid och sina krafter på denna motståndskamp, men den fungerar och alla rykten om att motståndet har uppgivits är falska”.

Underhållningen mellan talen var högklassig. Här stämmer Elona Planman gitarren inför sitt poetiskt samhällskritiska framträdande. Hennes låt ”Robotar” är redan en klassiker.

Svenska Lyxorkestern skapade hög stämning på Slussen. Från vänster: Anders Forsslund, Hans Gardemar, Jan Bengtsson och Peter Gardemar. 

Publiken var med på noterna både när det gällde talen och musiken.

Firandet på Södermalmstorg arrangerades Stigbergsgruppen, en paraplyorganisation till ett antal grupper kritiska till stadens förslag för Nya Slussen. Temat var ”Stoppa vansinnet! Nej till Nya Slussen”. Stämningen var hög. Talen blandades med högklassig musik av några av landets mest kända musiker i Svenska Lyxorkestern och ett antal andra artister.

Moderatveteranen Stig Dingertz uppmanade partikamraterna i Stadshuset att tänka om i Slussenfrågan.

Förre moderate kommunalpolitikern och landstingsrådet Stig Dingertz, som själv som åttaåring var med vid Slussens invigning 1935, sparde inte på kritiken mot dagens ledande partivänner i Stadshuset och deras förslag till Nya Slussen.

”1996 när jag lämnade stadsbyggnadsnämnden var alla partier överens om att utblickarna över Mälaren och Saltsjön och från Söder till Gamla stan skulle bevaras och att kollektivtrafiken och förhållandena för cyklister och gående skulle förbättras och att inga kolosser som förändrar stadsbilden skulle byggas. Men inte fick man vara trygg så länge. Det som planeras nu är helgalet. Allt är åt skogen.”

Stig Dingertz fortsatte:

”I framtiden ska man åka i en kisshiss eller gå i branta trappor och man anlägger ett helikopterflak större än bredden av Strömbron och Vasabron tillsammans från Söder till Skeppsbron. Kollektivtrafiken får stryk. I dag flyter den bra. Sedan en bussterminal i urberget som skapar längre avstånd för trafikanterna och säkerhetsfrågorna är inte lösta än. En terminal ska man ha i öppen dag. Hur kan man stoppa eländet? Utnyttja Plan B och bygg Slussen på samma sätt som idag. Slussen borde bli en valfråga. Politikerna bör ställas mot väggen före valet”.

Alla talare, från både alliansen och oppositionen var inne på samma linje som Herman Lindqvist och Stig Dingertz. Jag hoppas de ansvariga lyssnar på kritiken.

Kungsträdgården möbleras om

Stora förändringar väntar i Kungsträdgården. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton har visionen om en tydligare uppdelning av parken i en evenemangsdel (scenen och den stora ytan framför) och en mer traditionellt grön park (än i dag) i den norra delen mot Hamngatan.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton i Kungsträdgården vid en av den s.k. åttkantens trappstegsformade murar som samtliga troligen kommer att rivas när scenen och publikutrymmet rustas upp.

”Scenen behöver rustas och moderniseras och få in modern teknik. Publikutrymmet framför scenen behöver plattas till för att rymma fler”, säger hon, vilket innebär att den så kallade åttkantens stora trappstegsformade murar runt Carl XIII:s staty rivs.

Här i den norra delen av Kungsträdgården ska det bli en grönare park än i dag.

Stora evenemang ska också fortsättningsvis äga rum i Kungsträdgården men Ulla Hamilton vill också se fler evenemang på omkringliggande öppna platser som Gustav Adolfs torg, Norrmalmstorg och Brunkebergstorg.

Organisationen av evenemangen ska också förändras och en ny ansvarig ”evenemangsaktör” aktör upphandlas. I september nästa går avtalet ut mellan stadens trafikkontor och Handelskammaren dotterbolag Kungsträdgården Park & Evenemang som i dag svarar för den självfinansierande programverksamheten.

Mer exakt hur parken ska utformas och vem som ska ansvara för evenemangen i framtiden ska nu utredas. På onsdag fattas beslut i Trafik- renhållningsnämnden om ett anslag på 3 miljoner kronor till en utredning som ska lägga fram förslag för Kungsträdgårdens förnyelse som beräknas kosta någonstans mellan 25 och 150 miljoner kronor.

Gallerians framtida utsikter

Vilken svindlande utsikt över Stockholm åt alla håll! För första gången står jag på ett av taken till Gallerian och tittar ut över stan. Mats Hederos (bilden), vd på AMF Fastigheter, som äger de fem hus som bildar Gallerian, har lockat upp mig. Han berättar entusiastiskt om framtidsplanerna för Gallerian.

Uppe från Gallerians tak …

Husen ska byggas på med flera våningar såsom skett med flera andra hus i City. Urban Escape (flykt från staden?) heter hela projektet som fortfarande är i sin inledningsfas. Det beskrivs därför ännu mest i abstrakta lite undanglidande ordalag som ”vitalisering av gatuplanet i hela kvarteret och förnyelse av takmiljöerna som har en 360-graders utsikt över Stockholm”, ”stadsutveckling genom socialt, ekonomiskt och kulturellt ansvarstagande” etc.

.. är utsikten över stan fantastisk visar Mats Hederos (bilden) vd på AMF Fastigheter som äger hela fastigheten …

Utan riktig framgång försöker jag få ett entydigt svar på vilket sätt dessa framtida 360-graders utsikter ska bli tillgängliga för Stockholmarna även om Mats Hederos talar om att hotellen brukar vara bra på att skapa sådana miljöer med sky bar och liknande.

… och han berättar att den kommer att bli ännu bättre när husen byggs på med några våningar.

Två nya hotell (ännu inte färdigförhandlat vilka) ska det nämligen bli vid Brunkebergstorg i Swedbanks gamla huvudkontor, när banken inom kort flyttar till Sundbyberg. Helt klart är också att ett antal framgångsrika företag ”med framtidens talanger” från den 1 oktober ska hyra in sig i ”innovationshuset” Epicenter som är det nya namnet på galleriahuset i hörnet av Hamngatan och Malmskillnadsgatan. I övrigt är planerna vagare än så länge.

Jag hoppas bara att den framtida utsikten blir tillgänglig för alla Stockholmare utan att det kostar skjortan.

Mats Hederos hoppas att de nya hotellen ska bidra till att skapa nytt folkliv på Brunkebergstorg och att namnet Malmskillnadsgatan genom bl.a. satsningen på innovativa företag i galleriakvarteret ska få en bättre klang. Det låter bra tycker jag.  Men själv hoppas jag också kunna få tillgång till de nya utsiktsplatserna som kommer att skapas inom några år utan att behöva ta in på något av de två nya hotellen.

Stort svartbygge på Södermalm?

Bygglovet för om- och påbyggnaden av det f.d. Kronofogdehuset på Söder upphävdes i fredags av Mark- och miljööverdomstolen. Ändå pågick ombyggnadsarbetena på måndagen (tre dagar senare) enligt uppgifter.

I fredags (9 maj) upphävde Mark- och miljööverdomstolen bygglovet för ombyggnaden av det f.d. Kronofogdehuset på Västgötagatan 5 som pågått i flera månader. Ändå pågick enligt uppgifter ombyggnadsarbetena av huset fortfarande under måndagen (12 maj). Ett stort svartbygge (?) med andra ord.

Det är påbyggnaden i hörnen av huset (nedre bilden) som överstiger gällande detaljplan och som fått Mark- och miljööverdomstolen att ifrågasätta om det kan betraktas som en ”mindre avvikelse” från detaljplanen vilket var argumentet för att bevilja bygglov, ett bygglov som nu alltså är upphävt.

Bakgrunden år att Vasakronan fick bygglov för Kronofogdehusets om- och påbyggnad av stadsbyggnadsnämnden i december förra året trots att det var tveksamt om bygglovet var förenligt med den gällande detaljplanen när det gällde påbyggnaden av huset.

Mark- och miljööverdomstolen menar att det finns skäl att ifrågasätta bygglovets förenlighet med detaljplanen och upphävde därför bygglovet. Så här skriver Mark- och miljööverdomstolen i domen som inte kan överklagas:

”Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning finns det mot bakgrund av detaljplanens begränsning av hushöjd och höjden på byggnaden enligt bygglovet skäl att ifrågasätta om avvikelsen mot den gällande detaljplanen i fråga om hushöjd är en sådan mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Skälen är tillräckligt starka för att förordna att det överklagade bygglovet tills vidare inte ska gälla. Överklagandet ska därför bifallas.”

Närmast är det länsstyrelsen som ska pröva om bygglovet är förenligt i sak med den gällande detaljplanen genom att påbyggnaden av huset betraktas som ”en mindre avvikelse”. Men tills frågan är avgjord existerar alltså inget gällande bygglov längre och ombyggnadsarbetena måste därför upphöra tills nytt bygglov getts om jag förstått saken rätt.

Till vänster inom den röda markeringen ligger det f.d. Kronofogdehuset. Det vita huset till höger inom markeringen ska rivas enligt planerna. Det står på Söderledstunneln och klarar därför inte en påbyggnad. I stället ska det ersättas med ett högre kontorshus med en lättare konstruktion.

Kamp in i det sista mot rivningen av klockhusets tvillingbyggnad på Norra stationsområdet

Kampen mot den planerade rivningen …

… av den återstående expeditionsbyggnaden (sedan klockhuset sprängts i luften) på Norra station …

… fortsätter in i det sista.

Motståndarna till den planerade rivningen av den kvarstående expeditionsbyggnaden på Norra stationsområdet kämpar emot in i det sista. På onsdagen sattes en banderoll med ett entydigt budskap upp på tegelfasaden till klockhusets tvillingbyggnad, klockhuset som sprängdes i luften trots att politikerna tidigare bestämt att själva klocktornet skulle bevaras. Nu ska ju klocktornet byggas upp igen som ett resultat av proteststormen både från allmänheten och internt i den styrande stadshusalliansen.

Varför inte stoppa den planerade rivningen och i stället behålla expeditionsbyggnaden för inkommande gods (klockhuset var expeditionsbyggnad för utgående gods) från 1924 ritad av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall som en märkesbyggnad från den svunna järnvägsepoken och bygga upp klocktornet intill denna som ett trivsamt tillskott för de kommande invånarna i den nya Hagastaden (som Norra station är omdöpt till). Inte ens det gamla namnet får vara kvar (i motsats till vad som är fallet på Söder) för att påminna om den gångna historien.

Ultrahuset ställls ut i Handens rivningshotade museum

Handens gamla Folkets hus i Haninges kulturpark (där RoJ-teatern huserat i trettio år) …

Haninges kulturpark med gamla Folkets hus i Handen och ett flertal andra gamla hus som sjuder av liv och kultur är rivningshotad. Den styrande alliansen vill dra fram vägar och bygga nya hus i stället.  Det måste tveklöst finnas bättre ställen att exploatera än denna gröna kulturella oas i centrala Haninge.

… är tillsammans med Handens museum (närmast) …

I kulturparken ligger Handens museum i ett litet rött hemtrevligt gammalt hus som berättar Haninges historia från långt tillbaks i forntiden och framåt. På fredagen invigdes en liten men innehållsrik utställning om det på sin tid riksbekanta Ultrahuset, Handens svar på Oasen i Rågsved, som på 80-talet var ett Mecka för dåtidens punkband.

… och HunddagisUltra plus ytterligare ett antal gamla hus i Haninges kulturpark rivningshotade.

Här spelade okända och kända band som Ebba Grön och 2 000 andra band mellan 1980 och 1988 då kommunen sade upp kontraktet varpå huset under oklara omständigheter brändes ned efter att ha varit ockuperat i flera månader.

På fredagen invigdes en liten men innehållsdiger utställning i Handens museum om det gamla Ultrahuset som brändes ned för tjugofem år sedan med bland den här modellen av Ultrahuset …

Efter många om och men ställde kommunen ett gammalt övergivet hunddagis till förfogande som gick under namnet RuggUltra eller HunddagisUltra, berättar Martin Ahlsén som skötte om verksamheten och gör så än i dag även om punkepoken är över.

… och med Stefan Sundström som spelade på vernissagen. Han hittade några gamla affischer på utställningen som annonserade hans egen medverkan på den tiden, affischer  som han kände att han måste fotografera av.

RuggUltrahuset och Handens museum, två röda gamla trähus, ligger intill varandra och bildar tillsammans med ytterligare några mindre byggnader ett kulturellt men nu alltså tyvärr rivningshotat andningshål.

Även Billey Shamrock, som var med på 80-talet i Ultrahuset, spelade  och sjöng på vernissagen …

Vid vernissagen på Ultrahus-utställningen berättade Martin Ahlsén och en annan av förgrundsfigurerna i Ultrahusets historia Tommy ”Tompa Eken” Ekengren om den åttaåriga punkepoken på Ultra för tjugofem år sedan och det gamla husbandet Pizda och Stefan Sundström och Billey Shamrock spelade (liksom de gjorde när det begav sig) och folk trivdes och mådde bra och man kan inte fatta att det finns politiker som vill förinta det kanske finaste de har i kommunen, Haninges kulturpark. Hur tänker de?

… liksom Ultrahusets gamla husband Pizda (nu med några nya medlemmar). Martin Ahlsén i den granna röda kavajen.

PS. Museet och utställningen om Ultrahuset på Getporsvägen 8 i Handen är öppen på söndagar kl 12-15.

Pyramiden på Mynttorget

Pyramiden på Mynttorget symboliserar koldioxidutsläpp per svensk …

En pyramid av jättekartonger byggdes upp på Mynttorget på måndagen. Varför? För att protestera mot statliga Vattenfalls planer på att öppna fem nya dagbrott och bryta brunkol i Tyskland och visa hur mycket koldioxid som släpps ut i atmosfären vid förbränningen av den mängd brunkol som Vattenfall tänker sig att bryta, nämligen 1,2 miljarder ton, eller 168 kubikmeter per svensk, lika mycket som ryms i pyramiden.

… om statliga Vattenfall realiserar planerna på fem nya brunkolsgruvor i Tyskland. 

Det är Greenpeace som byggt pyramiden och som under tisdagen och onsdagen ska försöka övertyga förbipasserande och särskilt då riksdagspolitiker att öva inflytande på och få Vattenfall att ändra sig och avstå från gruvplanerna så att grundvattentäkter undgår förgiftning och hela samhällen i Tyskland slipper att tvångsevakueras.