Ellen Keys Park ska leva upp till idéerna i ”Barnets århundrade”

11Ellen Key (staty av Sigrid Friman) i Ellen Keys Park …

Ellen Key (1849-1926) skrev boken Barnets århundrade 1900. Hon stred för radikala idéer och argumenterade för barnens fria fostran utan aga och tvång. Hon tog barnens parti mot auktoritära vuxna. Nu står Ellen Key staty (kanske lite väl undergiven och madonnalik i Sigrid Frimans tolkning) i parken vid Jarlaplan som bär hennes namn.

Annons:

21

… som ska få en barnvänligare utformning med hjälp av konstnärerna Johan Ferner Ström och Tor Svae.

Men utbudet för barnens fria fostran i Ellen Keys Park är magert, två stora kvadratiska sandlådor och två skabbiga gunghästar i modern modell är allt. Något fattas. Men det ska komma.

31På plats gick de  igenom planeringen med (från vänster) Fredrik Ekroth, projektledare på Norra innerstadens parkmiljöavdelning (Tor Svae), Peter Asklund, belysningsansvarig, landskapsarkitekterna Anna Åkerberg och Isabelle Brandt. Johan Ferner Ström längst till höger.

I alléerna ska konstnärerna Tor Svae som utformat lekparkerna i Bryggartäppan (Per Anders Fogelström-tema) och i Anders Franzéns park (varvstema) och Johan Ferner Ström (mannen bakom Fruktparken i Liljeholmen) skapa fantasifulla lekanordningar i Ellen Keys anda för barnen.

41

Ljusdesignern Marianne Lind förklarar hur hon tänkt sig den framtida belysningen i parken för Johan Ferner Ström och Tor Svae.

På måndagen gick de ansvariga i staden runt med konstnärerna i Ellen Keys Park för att informera om stadens tankar kring projektet. Samråd med allmänheten kommer att ske den 2 oktober och byggstarten beräknas till 2016. Två år senare ska allt vara klart.

Stellan Skarsgård protesterar mot Nya Slussen på Stureplan

1a

På storbildsskärmen på Stureplan ger sig skådespelaren Stellan Skarsgård in i Slussendebatten …

Skådespelaren Stellan Skarsgård kastar sig in i Slussendebatten och sågar helt stadens officiella förslag till Nya Slussen som blockerar utsikterna med stora så kallade glashus, knappast genomskinliga.

2a

… och kritiserar stadens officiella förslag till Nya Slussen …

Han gör det på en av stans hetaste platser, Stureplan. I en kort film som visas på storbildsskärmen fram till och med valdagen säger Stellan Skarsgård att han ska rösta på det parti som lovar att riva upp Slussenbeslutet.

3a… och berättar att han tänker rösta på det parti som river upp det beslutet. Blir det  Stockholmspartiet?

Filmen som är producerad av Stigbergsgruppen finns också på YouTube och har enligt gruppens talesman Ole Settergren redan visats över trettiotusen gånger.

Mänsklig ring runt Kolingsborg

31

Stockholmspartiet ordnade en demonstration på torsdagen …

11

,,, genom att bilda en mänsklig ring runt Kolingsborg …

Ett hundratal motståndare till Nya Slussen bildade på torsdagen en mänsklig ring runt Kolingsborg på uppmaning av Stockholmspartiet som vill bygga ett nytt Slussen enligt den s.k. Slussen plan B som kortfattat innebär att ett nytt modernt Slussen kommer att se ut ungefär som i dag med en ny toppmodern bussterminal för Nacka/Värmdöbussarna och utan nya hus som skymmer utsikten. Stockholmspartiet som ställer upp i kommunalvalet är det enda parti som uttalat förespråkar den lösningen av Slussenfrågan.


51

… för bevarandet av Kolingsborg …

Den mänskliga ringen runt Kolingsborg ska också ses som ett försvar för byggnaden och mot den planerade snart förestående rivningen.

41

… och mot stadens plan Nya Slussen …

-Stockholms första försvarsanläggning Södre Torn låg på just denna plats, med utsikt åt både Saltsjön och Mälaren. Nu försvarar vi dagens Södre Torn från angrepp genom att slå en mänsklig ring runt Slussen, säger Agneta Liljesköld, partiledare för Stockholmspartiet.

21

… och för den alternativa planen Slussen plan B.

Protestmöte i Karl Staaffs Park

På protestmötet mot bebyggelse i Karl Staaffs Park …

På lördagen höll vännerna till Karl Staaffs Park en protestaktion mot planerna på att bygga igen Karl Staaffs Park, den lilla lungan där Regeringsgatan möter Birger Jarlsgatan.

… talade Johan Franck.

Johan Franck höll tal och påminde först om parkens spännande historia. Här köpte dåtidens norrmalmsbor hö till sina hästar eftersom det var långt till Hötorget.  Här stod stadens pinoredskap Kopparmatte och här ägde en och annan avrättning rum. I början av 1800-talet hette parken Spårvägsparken eftersom det stod en biljettkiosk här. Den svenska demokratins första statsminister Karl Staaffs byst som gett parken det nuvarande namnet utfördes av Carl Eldh 1921.

Bland åhörarna (och motståndarna till bebyggelse) sågs förre folkpartistiske utrikesministern (med mera) Hans Blix …

”Det är en ödets ironi att Karl Staffs eget parti nyligen i kommunfullmäktige röstat för att parken ska huggas ned och bebyggas”, sa Johan Frank. Han häcklade också idén att göra en ny park på andra sidan gatan där det redan i dag står ett antal träd.  ”Ska man först hugga ned dem och sedan plantera nya”, undrade han. Idén att belägga den nya parken med konstgräs häcklade han likaså.

… och miljöpartisten Åke Askensten, en av de mest uttalat kritiska av politikerna i kommunfullmäktige mot exploateringen av Karl Staaffs Park.

Men kanske blir det inget av med att bebygga Karl Staffs Park. Den samlade oppositionen som motsatt sig bebyggelse av Karl Staaffs Park kan ju komma till makten efter valet. Och då borde hotet vara överståndet. Det visar sig.

Tobaksmonopolets gamla huvudkontor rivs för höghus

Tobaksmonopolets gamla huvudkontor (mot Maria bangata) ska rivas …

… här (med det kulturhistoriskt värdefulla trapphuset) sett från Maria Skolgata.

Dagarna är räknade för Tobaksmonopolets vackra gamla huvudkontor som ritades i funkisstil av arkitekten Ivar Tengbom och stod färdigt för 80 år sedan vid Maria Bangata och Ringvägen. Det ska rivas och ersättas av ett 75 meter högt 16-17-våningars hus med två sammanbyggda 6-våningslängor.

Så här ser det ut från Ringvägen idag med Maria skola (helskymd av grönska) till vänster. Gamla huvudkontoret i mitten delvis skymt av de grönskande träden.

Och så här är det tänkt att se ut i framtiden. Den arkitektoniska utformningen av höghuset i 16-17 våningar är en senare fråga. Det här en s.k. volymstudie. Ill:  Brunnberg&Forshed

”Anläggningen i kv. Tobaksmonopolet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Den äger arkitektoniska värden med Ivar Tengboms fasader i fabrikshuset 1917-22 och i huvudkontoret från 1930-talet.”, heter det i skriften ”Värdefulla industrimiljöer i Stockholm” utgiven 1984 av Stockholms fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, stadsmuseum.

Det arkitektoniskt intressanta trapphuset sett ur fågelperspektiv.

”Det mest värdefulla och även opåverkade i huset är trapphuset. Spiral- eller vindeltrappan var något Ivar Tengbom använde med förkärlek i byggnader efter 1930. Här är den mycket raffinerat utförd med glas med spröjsverk av teak, förnicklade blankpolerade räcken och kolmårdsmarmor som trappbeläggning.”, skriver Klaus Gylling i ”Kvarteret Tobaksmonopolet, kulturmiljöanalys och konsekvensbeskrivning” utförd 2007 för Stadsbyggnadskontoret.

Här, där Maria Skolgata och Maria Bangata går i hop vid Ringvägen, ska 16-17-våningshuset med 6-våningsflyglar byggas istället för Tobaksmonopolets gamla huvudkontor.

Visst behövs det fler bostäder. Även i innerstan. Men visst är det synd när det går ut över bevarandevärd arkitektur (som i det här fallet). Detaljplaneförslaget ställs ut just nu.

Palmer och nytt hopptorn vid badet i Drakenbergsparken

Per Ankersjö (c) och Christoffer Järkeborn (m) visade hur Tanto strandbad ska utvidgas …

Tre palmer kommer att vaja vid Drakenbergsparkens strand intill Tanto strandbad när det nu utvidgas och utrustas med hopptorn, klättervägg och en flytbrygga. Långsmala flytpontoner ska inrama badet som står klart redan om drygt tre veckor, den 17 juli. I morgon onsdag börjar bygget. Men det går att bada i det nuvarande strandbadet (om vädret tillåter) i stort sett under hela byggtiden.

… och förses med bland annat en klättervägg och ett hopptorn.

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c) och Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Christoffer Järkeborn (m) visade idéskisser på hur det utvidgade badet kommer att se ut. Det lanseras under namnet Stockholms Citybad. Själv kanske jag inte tycker att Drakenbergsparken ligger i City. Tanto strandbad som det nuvarande badet heter i folkmun skulle väl kunna duga även i fortsättningen, även när det är uppsnofsat för 2,5 miljoner kronor.

”Miljöspetsområde i Rågsved förstör viktiga naturvärden”

Sextio lägenheter planeras på Rågsveds festplats Perssons betong.

Sextio nya lägenheter i flerbostadshus ska byggas på festplatsen Perssons betong i Rågsveds friområde. Ett omstritt beslut som fattades av alliansmajoriteten vid exploateringsnämndens senaste sammanträde då området markanvisades till byggföretaget Wästbygg projektutveckling AB. I beslutsunderlaget talas om att området ska bli ”ett intressant miljöspetsprojekt, kopplat till urban odling”. Nu ska stadsbyggnadsnämnden ta fram en ny detaljplan.

Den samlade oppositionen sågar enhälligt planerna.

Den samlade oppositionen sparade inte på kritiken.

Socialdemokraterna vill göra hela Rågsveds friområde till naturreservat och anser ”det olämpligt att bygga på platsen och direkt provocerande att kalla det miljöspetsområde när man i realiteten förstör för viktiga naturvärden, nyckelbiotoper och också rekreationsmöjligheter för alla dem som i dag besöker skogen”.

Miljöpartiet säger också nej till exploateringen och föreslår i stället att flera andra platser i Rågsved bebyggs. ”Staden bör i stället satsa på att utveckla de ekologiska och rekreativa värden som området erbjuder genom att bilda ett naturreservat. Ett ytterligare steg i att utveckla området är att bygga ett Naturum.”

Också Vänsterpartiet är kritiska. ”Det aktuella området är en festplats med lång tradition i Rågsved, där finns sedan några år en ny utomhusscen som staden har bekostat. Området är värdefullt, både som träffpunkt och som rekreationsområde för invånarna och ligger dessutom inom Rågsveds friområde som vänsterpartiet vill göra till naturreservat. Om den här bebyggelsen kommer till stånd måste en allmän väg dras igenom grönområdet. Det är inte ansvarsfullt eller förenligt med en god stadsplanering att förstöra ett område som är en så viktig tillgång för boende för att bygga 60 lägenheter. ”

Läs också: Videfuksen besökte protestmöte på Perssons betong

Akaytemplet frilagt i Slussengallerian

Kö vid Slussen på lördagen …

… för att komma ned i gamla Slussengallerian …

Slussengallerian har förvandlats till ett tomt skal. Inga spår finns kvar av gamla Konsum, brödbutiken eller de andra affärerna. Men på en bergvägg återstår ännu resterna av det s.k. Akaytemplet, ett hemligt utrymme som de mest avancerade graffitimålarna hittade till via hemliga tunnlar in på 2000-talet och dekorerade med sina sprayburkar, en underjordisk verksamhet i dubbel mening.

… där en gång bl a Konsum låg …

… och där man nu kan se resterna av det gamla Akaytemplet.

Vid lördagens öppet hus som stadens Slussenprojekt ordnade kunde man efter en halvtimmes köande komma ned och se denna del av Akaytemplet som frilagts och även lyssna på arkeologen Anna Lilliehöök som berättade om utgrävningen i den delen av den utblåsta gallerian som ligger i kvarteret Ormen.

Arkeologen Anna Lilliehöök berättade om utgrävningarna i gamla Slussengallerian.

Just nu gräver man i 1700-talslagret men hoppas komma ned till 1600-talet och hitta rester från de gamla tranbordarna där en på den tiden illuktande verksamhet pågick på pålar ute i vattnet med syfte att framställa tran att används bland annat som lysolja.

Lars Lyckemy (i gul väst) berättade att den gamla Slussengallerian …

… i slutändan ska förvandlas till en handelsplats (vad det nu är för en skillnad på en sådan och en galleria).

Gamla Slussengallerian är tänkt att användas som bussuppställningsplats några år under ombyggnaden av Slussen för att sedan förvandlas till handelsplats på 9 500 kvadratmeter, berättar vår guide nere i underjorden Lars Lyckemy. Jag undrade vad det är som skiljer en handelsplats från en galleria men det visste inte Lars Lyckemy. Är det möjligen någon annan som vet?

Författaren Herman Lindqvist: ”Nya Slussen är som en landningsbana för rymdskepp”

Nationaldagsfirandet på Södermalmstorg firades under parollen ”Stoppa vansinnet! Nej till Nya Slussen” syftande på stadens plan för Nya Slussen.

Författaren Herman Lindqvist höll ett rungande tal för Sverige och mot stadens planer för Nya Slussen.

Författaren Herman Lindqvist inledde nationaldagsfirandet på Slussen med ett bejublat tal där han påtalade allt som vi har anledning att vara stolta över i Sverige men också det som brister. Slussen fick symbolisera både det bästa och sämsta i Sverige.

”Det sämsta är makthavare som beslutar saker och ting över huvudet på dem som ska betala och drabbas av besluten, okänsliga politiker och arkitekter utan skönhetssinne som vill förvandla denna plats till något som ser ut som en landningsbana för rymdskepp och gör det med förklaringen att det är den enda lösningen, allt annat är otänkbart”

Herman Lindqvist fortsatte:

”Det bästa är att så kan man faktiskt inte längre göra i Sverige – ostraffat. Efter århundraden har Sverige blivit en demokrati. Motståndskampen är långsam och seg, den förs av engagerade, ofta anonyma entusiaster, frivilliga eldsjälar, människor som satsar en stor del av sin tid och sina krafter på denna motståndskamp, men den fungerar och alla rykten om att motståndet har uppgivits är falska”.

Underhållningen mellan talen var högklassig. Här stämmer Elona Planman gitarren inför sitt poetiskt samhällskritiska framträdande. Hennes låt ”Robotar” är redan en klassiker.

Svenska Lyxorkestern skapade hög stämning på Slussen. Från vänster: Anders Forsslund, Hans Gardemar, Jan Bengtsson och Peter Gardemar. 

Publiken var med på noterna både när det gällde talen och musiken.

Firandet på Södermalmstorg arrangerades Stigbergsgruppen, en paraplyorganisation till ett antal grupper kritiska till stadens förslag för Nya Slussen. Temat var ”Stoppa vansinnet! Nej till Nya Slussen”. Stämningen var hög. Talen blandades med högklassig musik av några av landets mest kända musiker i Svenska Lyxorkestern och ett antal andra artister.

Moderatveteranen Stig Dingertz uppmanade partikamraterna i Stadshuset att tänka om i Slussenfrågan.

Förre moderate kommunalpolitikern och landstingsrådet Stig Dingertz, som själv som åttaåring var med vid Slussens invigning 1935, sparde inte på kritiken mot dagens ledande partivänner i Stadshuset och deras förslag till Nya Slussen.

”1996 när jag lämnade stadsbyggnadsnämnden var alla partier överens om att utblickarna över Mälaren och Saltsjön och från Söder till Gamla stan skulle bevaras och att kollektivtrafiken och förhållandena för cyklister och gående skulle förbättras och att inga kolosser som förändrar stadsbilden skulle byggas. Men inte fick man vara trygg så länge. Det som planeras nu är helgalet. Allt är åt skogen.”

Stig Dingertz fortsatte:

”I framtiden ska man åka i en kisshiss eller gå i branta trappor och man anlägger ett helikopterflak större än bredden av Strömbron och Vasabron tillsammans från Söder till Skeppsbron. Kollektivtrafiken får stryk. I dag flyter den bra. Sedan en bussterminal i urberget som skapar längre avstånd för trafikanterna och säkerhetsfrågorna är inte lösta än. En terminal ska man ha i öppen dag. Hur kan man stoppa eländet? Utnyttja Plan B och bygg Slussen på samma sätt som idag. Slussen borde bli en valfråga. Politikerna bör ställas mot väggen före valet”.

Alla talare, från både alliansen och oppositionen var inne på samma linje som Herman Lindqvist och Stig Dingertz. Jag hoppas de ansvariga lyssnar på kritiken.

Kungsträdgården möbleras om

Stora förändringar väntar i Kungsträdgården. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton har visionen om en tydligare uppdelning av parken i en evenemangsdel (scenen och den stora ytan framför) och en mer traditionellt grön park (än i dag) i den norra delen mot Hamngatan.

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton i Kungsträdgården vid en av den s.k. åttkantens trappstegsformade murar som samtliga troligen kommer att rivas när scenen och publikutrymmet rustas upp.

”Scenen behöver rustas och moderniseras och få in modern teknik. Publikutrymmet framför scenen behöver plattas till för att rymma fler”, säger hon, vilket innebär att den så kallade åttkantens stora trappstegsformade murar runt Carl XIII:s staty rivs.

Här i den norra delen av Kungsträdgården ska det bli en grönare park än i dag.

Stora evenemang ska också fortsättningsvis äga rum i Kungsträdgården men Ulla Hamilton vill också se fler evenemang på omkringliggande öppna platser som Gustav Adolfs torg, Norrmalmstorg och Brunkebergstorg.

Organisationen av evenemangen ska också förändras och en ny ansvarig ”evenemangsaktör” aktör upphandlas. I september nästa går avtalet ut mellan stadens trafikkontor och Handelskammaren dotterbolag Kungsträdgården Park & Evenemang som i dag svarar för den självfinansierande programverksamheten.

Mer exakt hur parken ska utformas och vem som ska ansvara för evenemangen i framtiden ska nu utredas. På onsdag fattas beslut i Trafik- renhållningsnämnden om ett anslag på 3 miljoner kronor till en utredning som ska lägga fram förslag för Kungsträdgårdens förnyelse som beräknas kosta någonstans mellan 25 och 150 miljoner kronor.