”Bromma flygplats ska avvecklas och Förbifarten byggas”

11

Den nya Stadshusmajoritetens första gemensamma presskonferens hölls på onsdagsförmiddagen. Från vänster: Sissela Nordling Blanco (fi), Ann- Margarethe Livh (v), Karin Wanngård (s) och Daniel Helldén (mp).

Annons:

Bromma flygplats ska avvecklas till 2022 och bostäder byggas där i stället. Det är den nya röd-grön-rosa majoritetens ambition i Stockholm. Det framkom när s-v-mp-fi lade fram ett gemensamt handlingsprogram (en s.k. plattform) vid en presskonferens i Stadshuset på onsdagsförmiddagen.

Man hoppas att den statliga förhandlingsperson som ska tillsättas för att ”underlätta omställningen av citynära flygplatser för ökat bostadsbyggande” ska lägga fram ett förslag hösten 2016 om att avveckla Bromma flygplats.

Miljöpartiet har kämpat emot bygget av Förbifart Stockholm, den 21 kilometer långa tvärförbindelsen, varav drygt 18 kilometer i tunnel, mellan Kungens kurva och Häggvik. Men tillträdande finansborgarrådet Karin Wanngård (s) sade att Förbifaren kommer att byggas oavsett utgången av förhandlingarna som ska inledas med staten och landstinget om hur intäkterna av trängselskatten ska användas i framtiden. (I dag avsätts hundra procent av trängselskatterna till Förbifarten. Stadens nya styre vill att trängselskatterna också ska gå till att bygga ut kollektivtrafiken).

Miljöpartiets Daniel Helldén sade inte emot när det gällde byggandet av Förbifarten men konstaterade: ”Jag ska inte sticka under stol med att jag inte vill att Förbifarten ska byggas”.

Hur blir fördelningen av borgarrådsposterna mellan de styrande partierna undrade jag. Det blir offentligt på måndag fick jag till svar. Det enda som är offentligt i dag är att Socialdemokraterna får fyra borgarråd: Karin Wanngård, Roger Mogert, Emilia Bjuggren och Olle Burell. Vilka ansvarsområden de ska få har inte offentliggjorts förutom när det gäller Karin Wanngård, finansborgarråd från och med måndag.

21Sissela Blanco Nordling (längst till vänster) berättar (just när jag tar den här bilden) att inträdet till stadens museer ska bli gratis. Bra tycker jag.

 

Kolingsborg rivs inte nu

11

I förmiddags sattes stängsel åter upp runt Kolingsborg, …

Jag undrade vad som var på gång med Kolingsborg när jag upptäckte att byggnaden stängslades in i går kväll och att stängslen sedan försvann. I morse sattes de upp igen, försedda med grön plastväv dessutom. Jag undrar fortfarande vad det är som händer runt Kolingsborg. Men någon snart förestående rivning är det inte fråga om, meddelar Maria Östberg Svanelind (s) (för tillfället i Bryssel) vice ordförande i både stadsbyggnadsnämnden och exploateringsnämnden. Ingenting ska ske innan den nya majoriteten kommer på plats den 20 oktober och meddelar hur man ska hantera hela Slussenprojektet.

21

… varför vet jag inte, men någon nära förestående rivning av Kolingsborg handlar det inte om berättar Maria Östberg Svanelind (s), ledande stadsbyggnadspolitiker i den nya majoriteten.

Vad är det som händer runt Kolingsborg vid Slussen?

21

På tisdagskvällen sattes stängsel upp runt Kolingsborg liksom en förberedelse för rivning …

På tisdagskvällen sattes stängsel upp runt Kolingsborg vid Slussen liksom en förberedelse för (en överraskande?) rivning trots att exploateringskontoret har sagt att man ska avvakta med rivning av Kolingsborg tills den nya politiska majoriteten meddelat vad man vill göra med Slussen. Och den nya majoriteten har sagt att man ska tillsätta en expertkommitté, när man tar över makten formellt den 20 oktober, för att se hur man ska gå vidare i Slussenfrågan. Några timmar efter att stängslet satts upp var det nedmonterat och stod lutat mot Kolingsborg.. Vad är det egentligen som händer runt Kolingsborg?

31

… men några timmar senare var det nedmonterat. Vad är det som händer?

Ellen Keys Park ska leva upp till idéerna i ”Barnets århundrade”

11Ellen Key (staty av Sigrid Friman) i Ellen Keys Park …

Ellen Key (1849-1926) skrev boken Barnets århundrade 1900. Hon stred för radikala idéer och argumenterade för barnens fria fostran utan aga och tvång. Hon tog barnens parti mot auktoritära vuxna. Nu står Ellen Key staty (kanske lite väl undergiven och madonnalik i Sigrid Frimans tolkning) i parken vid Jarlaplan som bär hennes namn.

21

… som ska få en barnvänligare utformning med hjälp av konstnärerna Johan Ferner Ström och Tor Svae.

Men utbudet för barnens fria fostran i Ellen Keys Park är magert, två stora kvadratiska sandlådor och två skabbiga gunghästar i modern modell är allt. Något fattas. Men det ska komma.

31På plats gick de  igenom planeringen med (från vänster) Fredrik Ekroth, projektledare på Norra innerstadens parkmiljöavdelning (Tor Svae), Peter Asklund, belysningsansvarig, landskapsarkitekterna Anna Åkerberg och Isabelle Brandt. Johan Ferner Ström längst till höger.

I alléerna ska konstnärerna Tor Svae som utformat lekparkerna i Bryggartäppan (Per Anders Fogelström-tema) och i Anders Franzéns park (varvstema) och Johan Ferner Ström (mannen bakom Fruktparken i Liljeholmen) skapa fantasifulla lekanordningar i Ellen Keys anda för barnen.

41

Ljusdesignern Marianne Lind förklarar hur hon tänkt sig den framtida belysningen i parken för Johan Ferner Ström och Tor Svae.

På måndagen gick de ansvariga i staden runt med konstnärerna i Ellen Keys Park för att informera om stadens tankar kring projektet. Samråd med allmänheten kommer att ske den 2 oktober och byggstarten beräknas till 2016. Två år senare ska allt vara klart.

Stellan Skarsgård protesterar mot Nya Slussen på Stureplan

1a

På storbildsskärmen på Stureplan ger sig skådespelaren Stellan Skarsgård in i Slussendebatten …

Skådespelaren Stellan Skarsgård kastar sig in i Slussendebatten och sågar helt stadens officiella förslag till Nya Slussen som blockerar utsikterna med stora så kallade glashus, knappast genomskinliga.

2a

… och kritiserar stadens officiella förslag till Nya Slussen …

Han gör det på en av stans hetaste platser, Stureplan. I en kort film som visas på storbildsskärmen fram till och med valdagen säger Stellan Skarsgård att han ska rösta på det parti som lovar att riva upp Slussenbeslutet.

3a… och berättar att han tänker rösta på det parti som river upp det beslutet. Blir det  Stockholmspartiet?

Filmen som är producerad av Stigbergsgruppen finns också på YouTube och har enligt gruppens talesman Ole Settergren redan visats över trettiotusen gånger.

Mänsklig ring runt Kolingsborg

31

Stockholmspartiet ordnade en demonstration på torsdagen …

11

,,, genom att bilda en mänsklig ring runt Kolingsborg …

Ett hundratal motståndare till Nya Slussen bildade på torsdagen en mänsklig ring runt Kolingsborg på uppmaning av Stockholmspartiet som vill bygga ett nytt Slussen enligt den s.k. Slussen plan B som kortfattat innebär att ett nytt modernt Slussen kommer att se ut ungefär som i dag med en ny toppmodern bussterminal för Nacka/Värmdöbussarna och utan nya hus som skymmer utsikten. Stockholmspartiet som ställer upp i kommunalvalet är det enda parti som uttalat förespråkar den lösningen av Slussenfrågan.


51

… för bevarandet av Kolingsborg …

Den mänskliga ringen runt Kolingsborg ska också ses som ett försvar för byggnaden och mot den planerade snart förestående rivningen.

41

… och mot stadens plan Nya Slussen …

-Stockholms första försvarsanläggning Södre Torn låg på just denna plats, med utsikt åt både Saltsjön och Mälaren. Nu försvarar vi dagens Södre Torn från angrepp genom att slå en mänsklig ring runt Slussen, säger Agneta Liljesköld, partiledare för Stockholmspartiet.

21

… och för den alternativa planen Slussen plan B.

Protestmöte i Karl Staaffs Park

På protestmötet mot bebyggelse i Karl Staaffs Park …

På lördagen höll vännerna till Karl Staaffs Park en protestaktion mot planerna på att bygga igen Karl Staaffs Park, den lilla lungan där Regeringsgatan möter Birger Jarlsgatan.

… talade Johan Franck.

Johan Franck höll tal och påminde först om parkens spännande historia. Här köpte dåtidens norrmalmsbor hö till sina hästar eftersom det var långt till Hötorget.  Här stod stadens pinoredskap Kopparmatte och här ägde en och annan avrättning rum. I början av 1800-talet hette parken Spårvägsparken eftersom det stod en biljettkiosk här. Den svenska demokratins första statsminister Karl Staaffs byst som gett parken det nuvarande namnet utfördes av Carl Eldh 1921.

Bland åhörarna (och motståndarna till bebyggelse) sågs förre folkpartistiske utrikesministern (med mera) Hans Blix …

”Det är en ödets ironi att Karl Staffs eget parti nyligen i kommunfullmäktige röstat för att parken ska huggas ned och bebyggas”, sa Johan Frank. Han häcklade också idén att göra en ny park på andra sidan gatan där det redan i dag står ett antal träd.  ”Ska man först hugga ned dem och sedan plantera nya”, undrade han. Idén att belägga den nya parken med konstgräs häcklade han likaså.

… och miljöpartisten Åke Askensten, en av de mest uttalat kritiska av politikerna i kommunfullmäktige mot exploateringen av Karl Staaffs Park.

Men kanske blir det inget av med att bebygga Karl Staffs Park. Den samlade oppositionen som motsatt sig bebyggelse av Karl Staaffs Park kan ju komma till makten efter valet. Och då borde hotet vara överståndet. Det visar sig.

Tobaksmonopolets gamla huvudkontor rivs för höghus

Tobaksmonopolets gamla huvudkontor (mot Maria bangata) ska rivas …

… här (med det kulturhistoriskt värdefulla trapphuset) sett från Maria Skolgata.

Dagarna är räknade för Tobaksmonopolets vackra gamla huvudkontor som ritades i funkisstil av arkitekten Ivar Tengbom och stod färdigt för 80 år sedan vid Maria Bangata och Ringvägen. Det ska rivas och ersättas av ett 75 meter högt 16-17-våningars hus med två sammanbyggda 6-våningslängor.

Så här ser det ut från Ringvägen idag med Maria skola (helskymd av grönska) till vänster. Gamla huvudkontoret i mitten delvis skymt av de grönskande träden.

Och så här är det tänkt att se ut i framtiden. Den arkitektoniska utformningen av höghuset i 16-17 våningar är en senare fråga. Det här en s.k. volymstudie. Ill:  Brunnberg&Forshed

”Anläggningen i kv. Tobaksmonopolet är av synnerligen stort kulturhistoriskt värde. Den äger arkitektoniska värden med Ivar Tengboms fasader i fabrikshuset 1917-22 och i huvudkontoret från 1930-talet.”, heter det i skriften ”Värdefulla industrimiljöer i Stockholm” utgiven 1984 av Stockholms fastighetskontor, stadsbyggnadskontor, stadsmuseum.

Det arkitektoniskt intressanta trapphuset sett ur fågelperspektiv.

”Det mest värdefulla och även opåverkade i huset är trapphuset. Spiral- eller vindeltrappan var något Ivar Tengbom använde med förkärlek i byggnader efter 1930. Här är den mycket raffinerat utförd med glas med spröjsverk av teak, förnicklade blankpolerade räcken och kolmårdsmarmor som trappbeläggning.”, skriver Klaus Gylling i ”Kvarteret Tobaksmonopolet, kulturmiljöanalys och konsekvensbeskrivning” utförd 2007 för Stadsbyggnadskontoret.

Här, där Maria Skolgata och Maria Bangata går i hop vid Ringvägen, ska 16-17-våningshuset med 6-våningsflyglar byggas istället för Tobaksmonopolets gamla huvudkontor.

Visst behövs det fler bostäder. Även i innerstan. Men visst är det synd när det går ut över bevarandevärd arkitektur (som i det här fallet). Detaljplaneförslaget ställs ut just nu.

Palmer och nytt hopptorn vid badet i Drakenbergsparken

Per Ankersjö (c) och Christoffer Järkeborn (m) visade hur Tanto strandbad ska utvidgas …

Tre palmer kommer att vaja vid Drakenbergsparkens strand intill Tanto strandbad när det nu utvidgas och utrustas med hopptorn, klättervägg och en flytbrygga. Långsmala flytpontoner ska inrama badet som står klart redan om drygt tre veckor, den 17 juli. I morgon onsdag börjar bygget. Men det går att bada i det nuvarande strandbadet (om vädret tillåter) i stort sett under hela byggtiden.

… och förses med bland annat en klättervägg och ett hopptorn.

Stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c) och Södermalms stadsdelsnämnds ordförande Christoffer Järkeborn (m) visade idéskisser på hur det utvidgade badet kommer att se ut. Det lanseras under namnet Stockholms Citybad. Själv kanske jag inte tycker att Drakenbergsparken ligger i City. Tanto strandbad som det nuvarande badet heter i folkmun skulle väl kunna duga även i fortsättningen, även när det är uppsnofsat för 2,5 miljoner kronor.

”Miljöspetsområde i Rågsved förstör viktiga naturvärden”

Sextio lägenheter planeras på Rågsveds festplats Perssons betong.

Sextio nya lägenheter i flerbostadshus ska byggas på festplatsen Perssons betong i Rågsveds friområde. Ett omstritt beslut som fattades av alliansmajoriteten vid exploateringsnämndens senaste sammanträde då området markanvisades till byggföretaget Wästbygg projektutveckling AB. I beslutsunderlaget talas om att området ska bli ”ett intressant miljöspetsprojekt, kopplat till urban odling”. Nu ska stadsbyggnadsnämnden ta fram en ny detaljplan.

Den samlade oppositionen sågar enhälligt planerna.

Den samlade oppositionen sparade inte på kritiken.

Socialdemokraterna vill göra hela Rågsveds friområde till naturreservat och anser ”det olämpligt att bygga på platsen och direkt provocerande att kalla det miljöspetsområde när man i realiteten förstör för viktiga naturvärden, nyckelbiotoper och också rekreationsmöjligheter för alla dem som i dag besöker skogen”.

Miljöpartiet säger också nej till exploateringen och föreslår i stället att flera andra platser i Rågsved bebyggs. ”Staden bör i stället satsa på att utveckla de ekologiska och rekreativa värden som området erbjuder genom att bilda ett naturreservat. Ett ytterligare steg i att utveckla området är att bygga ett Naturum.”

Också Vänsterpartiet är kritiska. ”Det aktuella området är en festplats med lång tradition i Rågsved, där finns sedan några år en ny utomhusscen som staden har bekostat. Området är värdefullt, både som träffpunkt och som rekreationsområde för invånarna och ligger dessutom inom Rågsveds friområde som vänsterpartiet vill göra till naturreservat. Om den här bebyggelsen kommer till stånd måste en allmän väg dras igenom grönområdet. Det är inte ansvarsfullt eller förenligt med en god stadsplanering att förstöra ett område som är en så viktig tillgång för boende för att bygga 60 lägenheter. ”

Läs också: Videfuksen besökte protestmöte på Perssons betong