Kungsträdgården möbleras om

Stora förändringar väntar i Kungsträdgården. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton har visionen om en tydligare uppdelning av parken i en evenemangsdel (scenen och den stora ytan framför) och en mer traditionellt grön park (än i dag) i den norra delen mot Hamngatan.

Annons:

Trafikborgarrådet Ulla Hamilton i Kungsträdgården vid en av den s.k. åttkantens trappstegsformade murar som samtliga troligen kommer att rivas när scenen och publikutrymmet rustas upp.

”Scenen behöver rustas och moderniseras och få in modern teknik. Publikutrymmet framför scenen behöver plattas till för att rymma fler”, säger hon, vilket innebär att den så kallade åttkantens stora trappstegsformade murar runt Carl XIII:s staty rivs.

Här i den norra delen av Kungsträdgården ska det bli en grönare park än i dag.

Stora evenemang ska också fortsättningsvis äga rum i Kungsträdgården men Ulla Hamilton vill också se fler evenemang på omkringliggande öppna platser som Gustav Adolfs torg, Norrmalmstorg och Brunkebergstorg.

Organisationen av evenemangen ska också förändras och en ny ansvarig ”evenemangsaktör” aktör upphandlas. I september nästa går avtalet ut mellan stadens trafikkontor och Handelskammaren dotterbolag Kungsträdgården Park & Evenemang som i dag svarar för den självfinansierande programverksamheten.

Mer exakt hur parken ska utformas och vem som ska ansvara för evenemangen i framtiden ska nu utredas. På onsdag fattas beslut i Trafik- renhållningsnämnden om ett anslag på 3 miljoner kronor till en utredning som ska lägga fram förslag för Kungsträdgårdens förnyelse som beräknas kosta någonstans mellan 25 och 150 miljoner kronor.

Gallerians framtida utsikter

Vilken svindlande utsikt över Stockholm åt alla håll! För första gången står jag på ett av taken till Gallerian och tittar ut över stan. Mats Hederos (bilden), vd på AMF Fastigheter, som äger de fem hus som bildar Gallerian, har lockat upp mig. Han berättar entusiastiskt om framtidsplanerna för Gallerian.

Uppe från Gallerians tak …

Husen ska byggas på med flera våningar såsom skett med flera andra hus i City. Urban Escape (flykt från staden?) heter hela projektet som fortfarande är i sin inledningsfas. Det beskrivs därför ännu mest i abstrakta lite undanglidande ordalag som ”vitalisering av gatuplanet i hela kvarteret och förnyelse av takmiljöerna som har en 360-graders utsikt över Stockholm”, ”stadsutveckling genom socialt, ekonomiskt och kulturellt ansvarstagande” etc.

.. är utsikten över stan fantastisk visar Mats Hederos (bilden) vd på AMF Fastigheter som äger hela fastigheten …

Utan riktig framgång försöker jag få ett entydigt svar på vilket sätt dessa framtida 360-graders utsikter ska bli tillgängliga för Stockholmarna även om Mats Hederos talar om att hotellen brukar vara bra på att skapa sådana miljöer med sky bar och liknande.

… och han berättar att den kommer att bli ännu bättre när husen byggs på med några våningar.

Två nya hotell (ännu inte färdigförhandlat vilka) ska det nämligen bli vid Brunkebergstorg i Swedbanks gamla huvudkontor, när banken inom kort flyttar till Sundbyberg. Helt klart är också att ett antal framgångsrika företag ”med framtidens talanger” från den 1 oktober ska hyra in sig i ”innovationshuset” Epicenter som är det nya namnet på galleriahuset i hörnet av Hamngatan och Malmskillnadsgatan. I övrigt är planerna vagare än så länge.

Jag hoppas bara att den framtida utsikten blir tillgänglig för alla Stockholmare utan att det kostar skjortan.

Mats Hederos hoppas att de nya hotellen ska bidra till att skapa nytt folkliv på Brunkebergstorg och att namnet Malmskillnadsgatan genom bl.a. satsningen på innovativa företag i galleriakvarteret ska få en bättre klang. Det låter bra tycker jag.  Men själv hoppas jag också kunna få tillgång till de nya utsiktsplatserna som kommer att skapas inom några år utan att behöva ta in på något av de två nya hotellen.

Stort svartbygge på Södermalm?

Bygglovet för om- och påbyggnaden av det f.d. Kronofogdehuset på Söder upphävdes i fredags av Mark- och miljööverdomstolen. Ändå pågick ombyggnadsarbetena på måndagen (tre dagar senare) enligt uppgifter.

I fredags (9 maj) upphävde Mark- och miljööverdomstolen bygglovet för ombyggnaden av det f.d. Kronofogdehuset på Västgötagatan 5 som pågått i flera månader. Ändå pågick enligt uppgifter ombyggnadsarbetena av huset fortfarande under måndagen (12 maj). Ett stort svartbygge (?) med andra ord.

Det är påbyggnaden i hörnen av huset (nedre bilden) som överstiger gällande detaljplan och som fått Mark- och miljööverdomstolen att ifrågasätta om det kan betraktas som en ”mindre avvikelse” från detaljplanen vilket var argumentet för att bevilja bygglov, ett bygglov som nu alltså är upphävt.

Bakgrunden år att Vasakronan fick bygglov för Kronofogdehusets om- och påbyggnad av stadsbyggnadsnämnden i december förra året trots att det var tveksamt om bygglovet var förenligt med den gällande detaljplanen när det gällde påbyggnaden av huset.

Mark- och miljööverdomstolen menar att det finns skäl att ifrågasätta bygglovets förenlighet med detaljplanen och upphävde därför bygglovet. Så här skriver Mark- och miljööverdomstolen i domen som inte kan överklagas:

”Enligt Mark- och miljööverdomstolens bedömning finns det mot bakgrund av detaljplanens begränsning av hushöjd och höjden på byggnaden enligt bygglovet skäl att ifrågasätta om avvikelsen mot den gällande detaljplanen i fråga om hushöjd är en sådan mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte. Skälen är tillräckligt starka för att förordna att det överklagade bygglovet tills vidare inte ska gälla. Överklagandet ska därför bifallas.”

Närmast är det länsstyrelsen som ska pröva om bygglovet är förenligt i sak med den gällande detaljplanen genom att påbyggnaden av huset betraktas som ”en mindre avvikelse”. Men tills frågan är avgjord existerar alltså inget gällande bygglov längre och ombyggnadsarbetena måste därför upphöra tills nytt bygglov getts om jag förstått saken rätt.

Till vänster inom den röda markeringen ligger det f.d. Kronofogdehuset. Det vita huset till höger inom markeringen ska rivas enligt planerna. Det står på Söderledstunneln och klarar därför inte en påbyggnad. I stället ska det ersättas med ett högre kontorshus med en lättare konstruktion.

Kamp in i det sista mot rivningen av klockhusets tvillingbyggnad på Norra stationsområdet

Kampen mot den planerade rivningen …

… av den återstående expeditionsbyggnaden (sedan klockhuset sprängts i luften) på Norra station …

… fortsätter in i det sista.

Motståndarna till den planerade rivningen av den kvarstående expeditionsbyggnaden på Norra stationsområdet kämpar emot in i det sista. På onsdagen sattes en banderoll med ett entydigt budskap upp på tegelfasaden till klockhusets tvillingbyggnad, klockhuset som sprängdes i luften trots att politikerna tidigare bestämt att själva klocktornet skulle bevaras. Nu ska ju klocktornet byggas upp igen som ett resultat av proteststormen både från allmänheten och internt i den styrande stadshusalliansen.

Varför inte stoppa den planerade rivningen och i stället behålla expeditionsbyggnaden för inkommande gods (klockhuset var expeditionsbyggnad för utgående gods) från 1924 ritad av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall som en märkesbyggnad från den svunna järnvägsepoken och bygga upp klocktornet intill denna som ett trivsamt tillskott för de kommande invånarna i den nya Hagastaden (som Norra station är omdöpt till). Inte ens det gamla namnet får vara kvar (i motsats till vad som är fallet på Söder) för att påminna om den gångna historien.

Ultrahuset ställls ut i Handens rivningshotade museum

Handens gamla Folkets hus i Haninges kulturpark (där RoJ-teatern huserat i trettio år) …

Haninges kulturpark med gamla Folkets hus i Handen och ett flertal andra gamla hus som sjuder av liv och kultur är rivningshotad. Den styrande alliansen vill dra fram vägar och bygga nya hus i stället.  Det måste tveklöst finnas bättre ställen att exploatera än denna gröna kulturella oas i centrala Haninge.

… är tillsammans med Handens museum (närmast) …

I kulturparken ligger Handens museum i ett litet rött hemtrevligt gammalt hus som berättar Haninges historia från långt tillbaks i forntiden och framåt. På fredagen invigdes en liten men innehållsrik utställning om det på sin tid riksbekanta Ultrahuset, Handens svar på Oasen i Rågsved, som på 80-talet var ett Mecka för dåtidens punkband.

… och HunddagisUltra plus ytterligare ett antal gamla hus i Haninges kulturpark rivningshotade.

Här spelade okända och kända band som Ebba Grön och 2 000 andra band mellan 1980 och 1988 då kommunen sade upp kontraktet varpå huset under oklara omständigheter brändes ned efter att ha varit ockuperat i flera månader.

På fredagen invigdes en liten men innehållsdiger utställning i Handens museum om det gamla Ultrahuset som brändes ned för tjugofem år sedan med bland den här modellen av Ultrahuset …

Efter många om och men ställde kommunen ett gammalt övergivet hunddagis till förfogande som gick under namnet RuggUltra eller HunddagisUltra, berättar Martin Ahlsén som skötte om verksamheten och gör så än i dag även om punkepoken är över.

… och med Stefan Sundström som spelade på vernissagen. Han hittade några gamla affischer på utställningen som annonserade hans egen medverkan på den tiden, affischer  som han kände att han måste fotografera av.

RuggUltrahuset och Handens museum, två röda gamla trähus, ligger intill varandra och bildar tillsammans med ytterligare några mindre byggnader ett kulturellt men nu alltså tyvärr rivningshotat andningshål.

Även Billey Shamrock, som var med på 80-talet i Ultrahuset, spelade  och sjöng på vernissagen …

Vid vernissagen på Ultrahus-utställningen berättade Martin Ahlsén och en annan av förgrundsfigurerna i Ultrahusets historia Tommy ”Tompa Eken” Ekengren om den åttaåriga punkepoken på Ultra för tjugofem år sedan och det gamla husbandet Pizda och Stefan Sundström och Billey Shamrock spelade (liksom de gjorde när det begav sig) och folk trivdes och mådde bra och man kan inte fatta att det finns politiker som vill förinta det kanske finaste de har i kommunen, Haninges kulturpark. Hur tänker de?

… liksom Ultrahusets gamla husband Pizda (nu med några nya medlemmar). Martin Ahlsén i den granna röda kavajen.

PS. Museet och utställningen om Ultrahuset på Getporsvägen 8 i Handen är öppen på söndagar kl 12-15.

Pyramiden på Mynttorget

Pyramiden på Mynttorget symboliserar koldioxidutsläpp per svensk …

En pyramid av jättekartonger byggdes upp på Mynttorget på måndagen. Varför? För att protestera mot statliga Vattenfalls planer på att öppna fem nya dagbrott och bryta brunkol i Tyskland och visa hur mycket koldioxid som släpps ut i atmosfären vid förbränningen av den mängd brunkol som Vattenfall tänker sig att bryta, nämligen 1,2 miljarder ton, eller 168 kubikmeter per svensk, lika mycket som ryms i pyramiden.

… om statliga Vattenfall realiserar planerna på fem nya brunkolsgruvor i Tyskland. 

Det är Greenpeace som byggt pyramiden och som under tisdagen och onsdagen ska försöka övertyga förbipasserande och särskilt då riksdagspolitiker att öva inflytande på och få Vattenfall att ändra sig och avstå från gruvplanerna så att grundvattentäkter undgår förgiftning och hela samhällen i Tyskland slipper att tvångsevakueras.

Bara var tredje Stockholmare för Nya Slussen i ny undersökning

Enligt en färsk undersökning som presenterades i ABC på söndagen …

Enligt en ny undersökning som gjorts av Opinion Stockholm och som presenterades i ABC på söndagen är det bara 35 procent av Stockholmarna som stöder ombyggnadsplanerna för Nya Slussen; 32 procent vill ha en upprustning av Slussen som den är i dag, medan 33 procent är osäkra eller vill se ett annat förslag och att staden utreder igen.

… har stadens förslag till Nya Slussen stöd av endast 35 procent av Stockholmarna …

Finansborgarrådet Sten Nordin (m) säger i en mejlkommentar till ABC att Nya Slussen har ett stort stöd av Stockholmarna vilket han också anser att den nya undersökningen bekräftar. Men kan verkligen 35 procent av Stockholmarna anses utgöra ”ett stort stöd”?

… ”ett stort stöd” enligt finansborgarrådet Sten Nordin i en mejlkommentar till ABC.

Manifestation nu i helgen om Slakthusområdets framtid

Det är full fart i Slakthusateljéerna inför helgens manifestation. Här är det Maria Andersson som testar en kostymering och skylt som låter ana vad hon tycker om ett IKEA-varuhus på Slakthusområdet.

Fantasifulla plakat tillverkas av Karin Lindh och Eva Arnqvist.

Kulturhistoriskt intressanta byggnader ska bevaras när Slakthusområdet förvandlas …

… men det är oklart vilka byggnader som räknas som kulturhistoriskt intressanta.

Jag minns djurtransorterna och djurslakten på Slakthusområdet. Den tiden är förbi. Snart ska också hela den kvarvarande livsmedelsindustrin med tusentals anställda utlokaliseras och området förvandlas. Till vad?

Till ett bostadsområde med upp mot tre tusen lägenheter, restauranger och caféer enligt Stockholms stads officiella hemsida där det också utlovas att de kulturhistoriskt intressanta byggnader som finns ska bevaras och integreras med nya byggnader. Staden har också slutit ett hårt kritiserat s.k. intentionsavtal med IKEA om ett varuhus av något slag i området.

Man kan fråga sig vilka byggnader som anses kulturhistoriskt intressanta. Det kanske inte bara är de som byggdes när Slakthusområdet invigdes 1912. Och vilken karaktär ska det nya området få? Kommer det att finnas några arbetsplatser kvar där i framtiden? Blir det utrymme för någon kulturverksamhet? Försvinner konstnärerna för att hyrorna blir för höga? Passar det verkligen med bilalstrande IKEA-varuhus på denna plats?

På söndag klockan 13 är det samling vid Slakthusområdets entré för fotografering av helgens manifestation dit alla är välkomna …

… även de som inte deltagit i lördagens öppna verkstad i Slakthusateljéerna i det gröna huset på Bolidenvägen 22.

”Vi tycker om staden” står det på banderollen som Eva Arnqvist tillverkat.

Frågorna är många. Svaren svävande. Kampen om Slakthusområdets framtid har bara börjat. I helgen ordnar fyra konstnärer i Slakthusateljéerna en stor manifestation dit alla är välkomna att uttrycka sina åsikter om områdets framtid. Under lördagen mellan kl 11 och 18 är det öppen verkstad i deras ateljé på Bolidenvägen 22 (gröna huset där Ishockeyförbundet höll till) dit alla är välkomna att tillverka skyltar och objekt med budskap om områdets framtid.

Och på söndag kl 13 blir det fotografering av manifestationen med storformatskamera från en skylift vid Slakthusområdets entré. Alla är välkomna dit (även utan skyltar) hälsar initiativtagarna konstnärerna Eva Arnqvist, Adriana Seserin, Karin Lindh och Maria Andersson. Ponnyridning och sambaorkester utlovas också.

Utredning om nya Nobelcentrets påverkan på det gamla tullhuset

Kommer det segrande förslaget till nytt Nobelcenter på Blasieholmen … (ill. David Chipperfield Architects)

… förutsätta att det gamla tullhuset från 1876 måste rivas?

Tävlingen om det nya Nobelcentret på Blasieholmen är avgjord. De Berlinbaserade arkitekterna David Chipperfield och Christoph Felger vann med sitt förslag ”Nobelhuset” . Det ansågs av juryn ha högre kvalitéer än de svenska konkurrenterna Johan Celsings och Gert Wingårdhs förslag som också tävlade i slutomgången.

Den föreslagna byggnaden presenterades på onsdagen och är enligt juryn ”ett elegant, tidlöst och vackert yttre uttryck med en tydlig egen identitet. Fasadutformningen, med mässingsskimrande vertikala element och glas, har den upphöjda elegans och kvalitet som förknippas med Nobelpriset”, står det bland annat i motiveringen.

David Chipperfield (bilden), segraren i arkitekttävlingen med förslaget ”Nobelhuset” vill placera byggnaden på den delen av den anvisade tomten där tullhuset och magasinsbyggnaderna står i dag och då måste dessa rivas … 

… men Stockholms finansborgarråd Sten Nordin menade att den frågan måste utredas ordentligt först och att alternativen är ”bevara, flytta eller riva”.            

Som det ser ut på ritningen försvinner de byggnader som i dag finns på platsen bakom Nationalmuseum, det gamla tullhuset från 1876 och de röda magasinsbyggnaderna. Men det är inte avgjort än, förklarade Stockholms finansborgarråd Sten Nordin som var med vid presskonferensen.

”Nu vidtar en normal planprocess där våra duktiga tjänstemän tar fram underlag till en detaljplan och sen blir det samråd i vanlig ordning i höst. Alla aspekter ska belysas noggrant. Vi är helt öppna för olika lösningar”, sade han.

Och på den direkta frågan om tullhusets framtid sa Sten Nordin att det finns tre alternativ som ska utredas ordentligt: ”bevara, flytta eller riva”.

Har Folkpartiet ändrat sig om Klockhusets tvillingbyggnad?

Borgarråden Roger Mogert (s) och Madeleine Sjöstedt (fp) diskuterade den kritiserade rivningen av Klockhuset på Norra station i februari och den aviserade återuppbyggnaden av Klockhusets klocktorn vid fullmäktigesammanträdet på måndagen.

Den uppmärksammade rivningen av Klockhuset på Norra station i mitten av februari blev föremål för en debatt mellan borgarråden Rogert Mogert (s) och Madeleine Sjöstedt (fp) vid måndagens fullmäktigemöte i Stadshuset.

Roger Mogert frågade Madeleine Sjöstedt i hennes egenskap av fastighetsborgarråd vad hon ansåg om rivningen fast han egentligen redan visste eftersom Madeleine Sjöstedt redan tidigare kallat rivningen för en skandal.

Han undrade också vad hon ansåg om att själva klocktornet skulle byggas upp för ”tolv miljoner kronor”. Madeleine Sjöstedt tyckte det var en bra idé eftersom det kommer att bli det enda minnesmärket från den gamla järnvägsepoken.

Jag håller med Madeleine Sjöstedt med tillägget att jag tycket att klocktornet ska byggas upp i anslutning till den kvarstående godsexpeditionen (Klockhusets tvillingbyggnad utan klocktorn) så att ett nytt Klockhus skapas som kan användas av de kommande invånarna i Hagastaden.

Madeleine Sjöstedt sade att det återuppförda klocktornet skulle bli det enda som påminde om den gamla järnvägsepoken i den framtida Hagastaden. Men Folkpartiet har tidigare flaggat för att Klockhusets tvillingbyggnad skulle kunna bevaras. ”Folkpartiet föreslår nu att klockhusets pendang, belägen 100 längre ifrån klocktornet på Norra stationsgatan, på något sätt bör sparas. Detta hus har inget torn men är i övrigt näst intill identiskt med det förlorade huset.”, skrev Folkpartiet i ett pressmeddelande några dagar efter rivningen.

Har partiet ändrat sig nu, eller har jag missuppfattat nåt?

Läs gärna också: Bygg upp klocktornet vid den andra expeditionsbyggnaden!