Skenande kostnad för Liljevalchs- bygget 340 milj kr istf 174 milj kr

21

Liljevalchs konsthall på Djurgården grundförstärks just nu …

11

… och det har blivit en betydligt dyrare historia än först beräknat.

31

I stället för först beräknade 174 miljoner kronor för grundförstärkning, renovering och tillbyggnad …

61

… av den s.k. ”vita lådan” ritad av Gert Wingårdh, beräknas kostnaden nu uppgå till nästan det dubbla – 340 miljoner kronor istället för först beräknade 174 miljoner kronor …

41
… och dessutom försenas hela projektet två år något som får tung kritik från Stadsledningskontoret (ledningsfunktionen för stadens samlade förvaltning).

Liljevalchs konsthall på Djurgården är stängd för grundförstärkning som pågår för närvarande. Därefter ska en ny byggnad som går under smeknamnet ”vita lådan” ritad av Gert Wingårdh uppföras i anslutning till den gamla konsthallen

I inriktningsbeslutet som togs först i fastighetsnämnden uppskattades hela projektet kosta 174 miljoner kronor.

Den summan ökades till 256 miljoner kronor när pengar för projektet anslogs för drygt ett år sedan. Men det räcker inte på långa vägar visar det sig nu.

Den senaste beräkningen som godkändes av kommunstyrelsen (och ska bekräftas av kommunfullmäktige) för en vecka sedan landade på 340 miljoner kronor,

Kostnadsökningen som går under under den eufemistiska benämningen ”budgetförändring” beror bland annat på på att längre pålar och större spont än beräknat måste användas vid grundförstärkningen, avloppsstammar måste bytas vilket inte förutsetts, försening p.g.a. överklagad detaljplan, ”fördyrande omständigheter” under detaljprojekteringen som framkommit i efterhand etc., etc.

Stadsledningskontoret är obarmhärtig i sin kritik och skriver på neutral kommunalprosa bland annat:

”Stadsledningskontoret anser att styrningen av projektet har varit mycket svag. Det kan nu konstateras att riskerna tidigare har underskattats väsentligt.”

Vidare: ”Fastighetsnämnden och kulturnämnden redovisar att projektet inte kommer att kunna hållas inom beslutad budget. Fördyringarna är avsevärda och uppgår till drygt 50 procent över beslutad budget. Den budgeten, i sin tur, utgjorde en nära femtioprocentig höjning jämfört med bedömningen i samband med inriktningsbeslutet. Förutom fördyringarna tillkommer att projektet försenas med drygt två år.”

Ord och inga visor som det brukar heta.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Brand i planerade bussterminalen i Katarinaberget kan bli katastrofal”

81Brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin dömde totalt ut stadens planer på en bussterminal insprängd i Katarinaberget som extremt farlig om en brand …

71

… liknande den i Filipstad för två månader sedan skulle inträffa i bergterminalen, … Foto: Räddningstjänsten

11

…han gjorde det på ett möte i ABF-huset på måndagskvällen inför runt hundrafemtio personer …

21

… och liksom övriga i panelen, som arkitekten Tor Edsjö, föreslog han i stället att bussterminalen anläggs utomhus …

61

… på kajen framför KF-husen, mindre, billigare och ofarligare.

Katastrofen kan vara ett faktum om det uppstår en explosionsartad brand i den bussterminal som planeras insprängd i Katarinaberget vid Slussen.

”Räddningstjänsten kommer inte att hinna fram i tid”, sade brandsäkerhetsexperten Hans Wermelin med stor egen erfarenhet från skeppsbyggeri och brandsäkerhet vid ett möte arrangerat av föreningen Bevara Slussen som samlade runt hundrafemtio åhörare i ABF-huset på måndagskvällen.

Han illustrerade med en bild från den explosionsartade bussbranden i Filipstad för två månader sedan. Det tog inte många minuter innan branden där spred sig från bussen där den började till intillstående bussar.

Det är framför allt rökgaserna som är dödliga. ”Det är för mig ofattbart att man inte tillsätter en tekniker som chefsansvarig för hela projektet”, sade han.

Hans Wermelin, liksom övriga i panelen, Kurt Hultgren, Resenärsforum, Lars Öberg, huvudskyddsombud för Keolis bussförare och arkitekten Tor Edsjö föreslog i stället att bussterminalen förläggs utomhus på kajen framför KF-husen istället för de tilltänkta kontorshusen.

Tor Edsjö sammanfattade: ”Bussterminalen i Katarinaberget blir tre gånger större än den ute i fria luften, den ger längre gångavstånd, blir mycket dyrare, tar längre tid att bygga. Riskerna är stora i det slutna bergrummet, utrymningsmöjligheterna dåliga och luftkvalitén sämre”.

Med acklamation antog mötet ett upprop: ”Vi uppmanar kommunfullmäktige i Stockholm att rösta nej till förslaget till detaljplan för bussterminalen i Katarinaberget. Riskerna för liv, hälsa och miljö är oacceptabla! Projekteringen bör omedelbart inriktas på att finna alternativ placering av bussterminalen vid Slussen”.

Om en månad förväntas beslut i fullmäktige.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

”Låt barn guida arkitekterna som ska rita de nya bostadsområdena”

61

Sjätteklassarna i Husbygårdsskolan fick skriva ner sina stadsplaneringsönskemål på små lappar …

21

… när stadens team besökte skolan för att lyssna in synpunkter från barn i samband med samrådet för den nya översiktsplanen som just nu  pågår …

101… och Dilan för sin del ville ha konstgräs på skolgårdens fotbollsplan som skolorna inne i stan …

51

… och här förklarar arkitekten Angelica Åkerman för Sabrin översiktsplanens mysterier …

81

… och här pågår planering for fullt med Angelica Åkerman och eleven Nora med flera …

91

… och här samtalar Teresa Lindholm från White arkitekter med Wiktoria om översiktsplanen.

”Låt barnen guida arkitekterna innan de ritar nya hus och planerar nya bostadsområden.”

Det var ett av många pigga förslag som tolvåringarna i klass 6 c i Husbygårdsskolan gav stadens team (från stadsbyggnadskontoret och White arkitekter) som kom på besök för att höra hur barnen tycker att deras synpunkter bäst kan komma fram i stadsplaneringen.

”Gör en pod och hemsida som man kan svara på”. ”Genom spel typ, man spelar och på en gång frågas vad man tycker”. ”Skaffa Insta, snap, facebook och lägg ut roliga aktiviteter och fråga vad man tycker” ”Gör en festival där alla skolor kommer och säger sina åsikter”, var några andra av tolvåringarnas idéer.

Stadens team besöker fjorton skolor i samband med det pågående samrådet om den nya översiktsplanen.

– Det är första gången som Stockholms stad genomför ett barn- och ungdomssamråd där de synpunkter som framkommer diarieföras och hanteras precis som alla andra yttranden, berättar Lisa Klingwall, projektledare på stadsbyggnadskontoret, som var med i Husbygårdsskolan.

Vad önskar då sjätteklassarna i Husby att planeringen leder fram till? Det var många önskemål, de flesta rörande förbättringar i närmiljön:

”Nånstans att hänga på för 12-åringar (som vuxit ur lekplatserna för småbarnen)”. ”Mer pengar till förorten”. ”Gratis för barn att åka tunnelbana”. ”Fler basketplaner och fotbollsplaner”.

”Konstgräs i skolgårdar. Snälla. Det är orättvis att skolor i stan har gräs i planerna varför inte vi!”, skrev Dilan kort men uttrycksfullt.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Fler påbyggda hus i City aviseras

2a

Arbetet med att planera överdäckningen av spårområdena mellan Kungsgatan och Klarabergsgatan samt mellan Centralen och Tegelbacken börjar ta fart på allvar nu med ett s.k. Start PM, berättade stadsbyggnadsborgarrådet vid en pressträff i Kulturhuset på torsdagen.

1a

Också den nye stadsarkitektten sedan den 1 oktober Torleif Falk deltog och berättade om de allmänna riktlinjerna som ska vara styrande för  utvecklingen av Stockholms City …

4a

… och det handlar om att värna karaktären, skapa förutsättningar för ett dynamiskt näringsliv, säkra Citys funktionsbalans och andra lite allmänt hållna formuleringar …

3a

… och så här fint och livligt ska det snart bli på Brunkebergstorg.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) och nye stadsarkitekten Torleif Falk presenterade visionen för Citys framtid vid en pressträff på Kulturhuset på torsdagen.

Visionsdokumentet för det framtida City, riktlinjerna, är under utarbetande i Tekniska nämndhuset, kommer under nästa vår. Därför blev beskeden om framtidens City mer övergripande och lite vagt hållna. Ändå en del konkreta besked.

Roger Mogert underströk vikten av att Stockholms City måste utvecklas för att inte stagnera. Han talade om Stockholms City som motorn inte bara i stadens utan i hela landets ekonomi och att om inget görs kommer tusentals arbetstillfällen att försvinna istället för att tillkomma. Och det finns en stark investeringsvilja i City, underströk han.

Mellan 30-60 miljarder kronor planerar olika aktörer att investera i City de närmaste åren. Roger Mogert talade också om att göra City mer mänskligt. ”Det finns platser i City som inte är bra”, men som kommer att bli det , Brunkebergstorg exempelvis. Jag hoppas att han får rätt, att folklivet återvänder dit, till denna centrala, i dag totalt livlösa plats.

Stockholmarna kommer att få se en fortsättning på fenomenet påbyggnader på befintliga hus på upp till tre våningar i centrala staden. Men Roger Mogert betonade särskilt att påbyggnader måste ske med hög kvalité. ”Inga skokartonger kommer att godkännas”.

Planeringen för att överdäcka spårområdet från Kungsgatan till Klarabergsgatan och från Centralen till Tegelbacken kommer också att ta fart på allvar berättade nye stadsarkitekten Torleif Falk.

Stora förändringar på gång alltså. Roger Mogert framhöll att han tyckte det var bra att stadsbyggnadsdebatten i staden är intensiv, även om han samtidigt antydde att han för sin del tyckte att ytterlighetsståndpunkterna tog överhand ibland.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Nu fälls Slussens popplar

31

Bit för bit …

61

… faller Slussens …

41

… nio popplar  …

51…. och övriga träd för motorsågen …

21

… i Sjöbergsplansparken vid Slussen …

11

… som ska försvinna i sin helhet (parken), också den, för det nya Slussenbygget.

1a

PS. Fem popplar sågades ned på måndagen. De kvarvarande fyra lära ryka på tisdagen.

De nio ståtliga popplarna (och de övriga träden) på Sjöbergsplan vid Slussen faller just nu för motorsågarna. Med en sinnrik gripanordning kombinerad med motorsåg kapas popplarna bit för bit från toppen av maskinskötaren som står på taket till lastbilens förarhytt.

En av stadens karakteristiska silhuetter försvinner i snabb takt. Redan när den första poppeln är fälld känns blåsten tillta en aning på gångvägen upp till Södermalmstorg. De nio popplarna har också fungerat som en häck och vindskydd inser man.

Popplarna och övriga träd sågas ned för att en sjökulvert med  ledningar mellan Gamla stan och Södermalm ska landa på platsen och sedan ska hela parken (Sjöbergsplan) försvinna eftersom den nya gång- och cykelbron ska landa just på den här platsen.

 

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Fällningen av popplarna är en del av den skandalöst dåliga Nya Slussenlösningen, beslutad genom politisk prestige, dumhet och okunskap!

Brigitta Liberg, 22:37, 13 juni 2016. Anmäl

Elvin Öhrn jumpade på isflaken i Svandammsparken innan den torrlades för runt åttio år sedan

11 Kransenbon Elvin Öhrn, 97, på stadens samråd med medborgarna …

81

… om upprustningen av Svandammsparken …

31

… dår han i barndomen jumpade på isflak innan den torrlades …

91

… och han minns när de planterade det här mäktiga trädet (en liten pinne då) i parken för sisådär åttio år sedan.

101

Så här såg Svandammen (längst ned till höger i bild) ut där Elvin jumpade på isfalken innan den torrlades och förvandlades till Svandammsparken. Flygfoto: Oscar Bladh 1931/32, Stockholmskällan

Som pojke jumpade Elvin Öhrn, 97, på isflak i Svandammen i Midsommarkransen innan den torrlades för runt åttio år sedan och förvandlades till Svandammsparken.

-Det hände att man ramlade i när man skulle hoppa, jumpa, från det isflak som höll på att sjunka till nästa isflak. Då gällde det att snabbt ta sig hem och hänga upp de dyblöta kläderna över vedspisen i köket så att de hann torka innan morsan kom hem från jobbet annars …, berättar han.

Dåtidens djärva pojkäventyr slutade inte sällan illa och Elvin Öhrn minns en pojke som efter att ha halkat i från flaket drunknade i Svandammens ett par meter djupa vatten.

På tisdagseftermiddagen kom Elvin Öhrn promenerande ner till Svandammsparken från sin bostad i ett närbeläget hus eftersom staden hade samråd om olika förslag att rusta upp parken. Han tycker det behövs:

-Inte en dag för tidigt. Jag påpekade redan för tio år sedan att de små barnen saknar en ordentlig sandlåda att gräva i och gungor att gunga i.

Elvin Öhrn har blivit sin barndomstrakt trogen där det var så lantligt i hans ungdom och korna betade på ängarna vid närbelägna Nybohovs gård. Han minns också hur han som pojke lyssnade på ett tal som den socialistiske agitatorn Hinke Bergegren höll någon gång i slutet av tjugotalet ute i det fria alldeles nära Svandammsparken.

”De säger att det föds så många oäkta barn i de södra förorterna, men vad ska de sysslolösa syssla med under depressionen”, dundrade Hinke Bergegren, minns Elvin Öhrn med ett glatt leende.

Också nu finns det många små barn i Midsommarkransen. Det syns inte minst i Svandammsparken som börjar rustas nästa år med ny entré från Tellusborgsvägen, större småbarnslek med bland annat gungor (enligt Elvins idé), en ny liten bollplan, en ny klätterställning i ”gropen” (runt vilken spårvagnarnas vändslinga gick på sin tid) och ny större plaskdamm mm.

.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Suzanne de Laval: ”Barnen bortglömda i stadsplaneringen”

11

Forskaren Suzanne de Laval vill återföra  barnperspektivet i stadsplaneringen  …

21

… berättade hon när hon släppte sin bok ”Bygga stad för barn” och utfrågades av Li Pamp i Moderna Museets och ArkDes foajé på fredagen. Till vänster står Lisa Daram, redaktör för Arkus som givit ut boken.

1217liten

Suzanne de Laval är ingen vän av baracker på skolgårdar, en vanlig företeelse (här exemplet Gustav Vasa-skolan) …

4127

… däremot av barns och ungdomars medverkan i stadsplaneringen. I boken nämner hon bland annat Rosa Pantern (bilden från invigningen för ett drygt år sedan) som ett positivt exempel. Rosa Pantern är en streetbasketplan i Rissne i Sundbyberg som ett gäng tjejer fått vara med och planera. Planen har en rosa panter målad i mitten, också linjerna är rosa och belysningen uppgraderad. Både tjejer och killar gillar att spela där och och strul och förstörelse har minskat i stadsdelen.

”En bra miljö för barnen är en bra miljö för alla.” Det sade arkitekten och teknologis doktorn Suzanne de Laval när hennes bok ”Bygga stad för barn” (utgiven av forskningsstiftelsen Arkus) släpptes på fredagen.

Men mycket av det som byggs och planeras i dag är inte bra för barn. Hon tog den av Stockholms politiker hyllade nya stadsdelen Hammarby Sjöstad som ett exempel. Där stod barnperspektivitet i centrum i början av planeringen men försvann efterhand. Fler barnfamiljer än beräknat flyttade in. Den lilla parkyta som finns är otillräcklig och slits snabbt ned. Bristen på förskolor och skolor är stor.

På 1960- och 1970-talen fanns och tillämpades forskningsbaserad kunskap om barn och deras beteende i den offentliga miljön. Men på 1980- och 1990-talen hände något, tillämpningen upphörde. När skolan kommunaliserades och friskolereformen infördes på 1990-talet och statliga normer och regler avvecklades hamnade omsorgen om barnens miljöer mellan stolarna. Friskolor och förskolor öppnades helt utan eller med minimala gårdar.

Suzanne de Laval exemplifierade också med bruket att bygga bostadshus på skolgårdar vilket medför fler barn och baracker på skolgårdarna och ännu mindre yta per barn. ”Jag är chockad att utbildade planerare kan godkänna detta”, sade hon.

Hon vill att barnen själva ska få vara med i planeringen (och få sitt utrymme i det färdiga resultatet). Detta kan ske på olika sätt vilket hon redogör för i sin bok som också är en diger kunskapsöversikt med en litteraturlista innehållande mängder av forskningsrapporter om barns behov i stadsmiljön, en liten bibel, inte minst för storstädernas stadsplanerare och kommunalpolitiker som hon uppmanar att göra barnkonsekvensanalyser när nybyggen och förtätningar planeras på samma sätt som man gör miljökonsekvensanalyser.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

”Vad gör den nya majoriteten med Slussen?”

Vad säger Maria Östberg Svanelind (s) om Slussens framtid?

Ovanstående rubrik är rubrik också för morgondagens (21 augusti) offentliga utfrågning av oppositionspartiernas Maria Östberg Svanelind (s), Daniel Helldén (mp). Maria Hannäs (v), Agneta Liljesköld (Stockholmspartiet) och kanske någon från Fi. Evenemanget äger rum i hörsalen på Konstakademien, Fredsgatan 12 och börjar klockan 19. Moderator är Anna-Greta Leijon.

Stigbergsgruppens film ”Stoppa Nya Slussen 2″ lades ut på Youtube idag. Citatet på bilden är konstnären Dan Wolgers och Konstakademiens.

En rad föreningar kritiska till stadens officiella förslag Nya Slussen arrangerar. Bland dessa är Stigbergsgruppen som i dag på Youtube lagt ut en uppföljning till filmen ”Stoppa vansinnet! – Säg nej till Nya Slussen!”, en kritisk vidräkning med Slussenplaneringen i synnerhet och stadsplaneringen i allmänhet.

Föreningen Bevara Slussen som förespråkar Slussen plan B inreder sin valstuga på Medborgarplatsen.

På Medborgarplatsen har Föreningen Bevara Slussen en egen valstuga som håller på att inredas och snart är bemannad med personal.

Det var dramatik på Slussen på onsdagen när rånare i Gamla stan …

… brände upp flyktmotorcykeln inne i den avstängda Saltsjönedfarten under restaurang Strömmen.

Det går hett till när det gäller Slussen även i bokstavlig mening. På onsdagsförmiddagen var det stort pådrag med polis och brandbilar när en motorcykel brann nere i den avstängda Saltsjönedfarten under restaurang Strömmen. När jag passerade var elden redan släckt och rökmolnen borta. Det var rånare som efter ett misslyckat rånförsök mot ett växlingskontor på Västerlånggatan hade tänt eld på motorcykeln.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (2)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-2 av 2

Gör om. Gör rätt och inte minst vackrare. Två bil-filer mindre är själva grundbulten...

urstockholmaren, 12:45, 21 augusti 2014. Anmäl

Så här i de stora regnens tid, Hallstads kommun har det knepigt nu, går funderingarna osökt till den lilla marginal tunnelbanan har gentemot stigande vattenmämängder. Skulle, som sagt var, onekligen vara intressant höra miljöpartisternas syn på den saken vid sidan av det redan konstaterade nya slussenhaveriet. Vad är viktigast att ta itu med?

medan vattnet stiger, 20:09, 20 augusti 2014. Anmäl

Borgerlig stadsplanering enligt Skönhetsrådets Henrik Nerlund

Skönhetsrådets Henrik Nerlund presenterade principerna för ”borgerlig stadsplanering” …

… och fick mothugg av författaren Per Wirtén.

Arkitekturhistorikern Henrik Nerlund, tidigare moderat borgarrådssekreterare på stadsbyggnadsroteln i Stockholms stad, numera vice ordförande i Skönhetsrådet, presenterade sin skrift ”Renässans för den borgerliga stadsplaneringen” vid ett välbesökt möte på Timbro på onsdagskvällen.

Han talade lyriskt om staden, dvs. kvartersstaden: ”borgerlighetens viktigaste arena med utrymme för möten, kommers, entreprenörskap och ett fritt meningsutbyte.” Han gillar kvartersstadens klara och tydliga gränser mellan det offentliga och det privata i stadsrummet.

Kritiskt talade han däremot om ”den modernistiska stadsplaneringen”, den sociala ingenjörskonsten auktoritärt praktiserad där en enda vilja format miljön. Den inleddes på 1930-talet och genomfördes i samsyn av eniga politiker från såväl vänster som höger, en planering som skapade utspridda stadsdelar med gator som följer terrängen och fristående hus i grupper.

Henrik Nerlund tyckte det blev bättre från 1980-talet och framåt när marknadskrafterna fick friare tyglar, men anförde viss kritik även mot den hyllade, kvartersstadsliknande Hammarby sjöstad. Kritiken gällde de öppna gårdarna som kan uppfattas som för privata av folk som inte bor där och för offentliga av de boende, alltså till glädje för ingen.

Lite kryptiskt (kan jag tycka) sammanfattar han sin uppfattning så här i sin skrift: ”Mot den auktoritära planeringen ställer jag därför det som jag valt att kalla för borgerlig planering, stadsplanering som utgår från enskilt ägande och marknadsekonomi, men också från lika tillgänglighet till offentligheten”.

”Rulla ut gator och kvarter och gör riktig stad”, sade han också i sitt anförande.

Författaren och Huddingebon Per Wirtén fungerade som opponent och försvarare av den kritiserade, lite spretiga förortsplaneringen. Bland annat gillar han i motsats till Henrik Nerlund sådana platser som man inte vet om de är privata eller allmänna där ett rådjur lika oväntat som plötsligt kan dyka upp eller dit några yngre smygrökare sökt sig för att undgå upptäckt. Och han gillar bättre den otämjda naturen i förorten än de anlagda parkerna i kvartersstaden även om han sade sig också gilla kvartersstaden som sådan.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (6)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-6 av 6

De flesta skulle väl trivas bäst i Drottningholms slottspark Plan B är väl på Djurgården. Varför kan man inte bygga nåt åt mig där?

Anonym, 21:48, 12 april 2014. Anmäl

Vilken tur för Per Wirtén. Jag skulle gissa på att minst 75% av alla områden i Stockholm är på det sättet som han önskar. Han har mycket att välja på. Värre blir det för oss som önskar tät kvarterstad, det är nästan omöjligt för oss att få tag på en bostad i den miljö vi trivs bäst i. Bygg det folk vill ha så kan Per Wirtén bo så mycket han vill i det överflöd av förortsmiljöer som finns.

Simon Vallin, 19:39, 10 april 2014. Anmäl

Intressant och något att grunna djupare över - hur ska vi ha det framöver. Kanhända både och. Jag tror inte vi ska försöka omdana förorter med en nära/organiskt sammanbyggd naturkaraktär. Många närförorter däremot, Årsta exempelvis skulle vinna desto på förtätning och kvartersbildning. Glåmigheten i Årsta har nyligen livats med ett trähus. Visserligen disparat men ändå livet. Det som i folkmun förr kallades - lilla manhattan men numer istället omtalas som - lilla ukraina, kan verkligen dra vinstlotter på maximerad förtätning. Om man undantar den idag tyvärr endast till hälften färdigställda Landskapsparken - en lika nödvändig som rejäl rekreationsyta med sin omtalade Göta landsväg.

Anonym, 15:05, 10 april 2014. Anmäl

Se mitt inlägg nedan: "Haft sedan Lindhagen" var lite fel. Den stadsplanen gällde för innerstaden och slutade följas noga i och med 30-talets funktionalism.

Danne D, 14:01, 10 april 2014. Anmäl

Det kan låta märkligt att man kritiserar gammal stadsplanering för att vara auktoritär men samtidigt vill ha en ny stadsplan som reglerar gator rätt strikt. Skillnaden är att den auktoritära stadsplaneringen Nerlund kritiserade styrde innehållet i förstädernas kvarter ner i minsta detalj. Dvs vilka ytor som skulle vara bostäder, vilka som skulle vara handel och vilka som skulle innehålla arbetsplatser. Dessutom satte man en maxgräns för antalet invånare per stadsdel och placerade ut stadsdelarna allt längre och längre ut längs med motorleder och tunnelbanelinjer, medan man skar av alla möjligheter till nya gator mellan förstäderna. Den auktoritära stadsplaneringen gav oss den funktions-och människoseparerade staden som gav oss mer trafik och mindre umgänge. Den "stadsplan" vi haft sedan Lindhagen och som jag anar Nerlund vill se, är en stadsplan som bara reglerar vägarnas sträckning. Innehållet i varje kvarter överlåts till det aktuella behovet är man vill bebygga ännu en ny tomt. Dessutom saknar den yttre gränser så vid behov kan man fortsätta en gata så länge geografin tillåter det. Viss styrning behövs alltid. Men vi måste begränsa oss till att bara styra ramverket. Då får vi den naturligt framväxande staden som blir organisk och effektiv, miljövänlig och hälsosam, flexibel och integrerande.

Danne D, 13:57, 10 april 2014. Anmäl

Har Per Wirtén inget bättre att komma med än rådjur och smygrökare? Skrattretande!

Åke, 08:44, 10 april 2014. Anmäl

”Det vildvuxna måste värnas”

Ewa Wåhlin berättar om hur långt planerna för Södra Skanstull avancerat …

Eftersom högtalarna inte fungerade trots laddade batterier klättrade projektledaren på exploateringskontoret Ewa Wåhlin upp på en barriär framför ingången till Eriksdalsbadets huvudingång så att de runt hundra intresserade personer som samlats på torsdagskvällen skulle höra bättre vad hon hade att säga om planerna för det intilliggande området som går under namnet Södra Skanstull.

… och så här ser ser den lite svårtolkade kartbilden ut med ett kryss och ett frågetecken. Ringvägen högst upp.

Flygbild över Södra Skanstull.

Planeringen är ännu i sin linda men utgår från arkitektbyrån Whites förslag som Ewa Wåhlin visade upp på en karta som jag inte tyckte det var allt för lätt att tolka.  Ett stort kryss i sydvästra delen av planområdet indikerade dock att exploateringskontoret inte tycker att några byggnader ska uppföras på båtuppläggningsplatsen där och ett stort frågetecken öster om Eriksdalsbadet att man är tveksam till den inritade bebyggelsen där.

Oklart hur det blir med Trädgården i framtiden. Men ambitionen är att den ska vara kvar i någon form.

Att Clarion Hotel och Folksam kommer att bygga ut förefaller säkert. Hur det blir för Tennishallen, Badmintonstadion, Trädgården under Skanstullsbron och På Spåret är mer oklart. Ambitionen är att verksamheterna på något sätt ska vara kvar i området även om de skulle omplaceras.

Området är svårplanerat bland annat på grund av nivåskillnaderna.

Ewa Wåhlin berättade att bland annat de stora nivåskillnaderna i området, tunnlar, broar, bullernormer, den stora cykeltrafiken mm gör området extremt svårplanerat.  Hon och hennes medarbetare tänker diskutera med alla berörda föreningar och intressenter i området innan ett programförslag läggs fram nästa vår.

Vid avslutningen av visningen i området nere vid stranden sade en kvinna att det vildvuxna måste värnas. Något jag helhjärtat instämmer i.

En kvinna, i den stora gruppen intresserade medborgare, uttryckte en åsikt som jag delar. ”Bara det inte bli alltför genomplanerat. Det vildvuxna måste värnas.”

Mitt förra blogginlägg i samma ämne

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (7)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-7 av 7

Välklippta gräsmattor är förfärliga. För tankarna till socialistiska perfektionister och fanatiker.

Tante Grön (fp), 11:07, 22 september 2013. Anmäl

Kan bara stämma in i folkkören. Hur tråkigt vore det inte om det enda gröna i Stockholm var platta välklippta gräsmattor? Och som M1 skriver, området är synnerligen livligt. Hoppas verkligen inte att girighet. att sälja sjönära bostadsrätter, förstår området.

Marcus, 19:44, 20 september 2013. Anmäl

"Det viltvuxna måste värnas", ja det var just innerstadsbornas budskap till neurotiska medlemmar av exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt många hungriga på arkitektkontoren.

Dr Brown, 19:00, 20 september 2013. Anmäl

White har sitt kontor i området. jag kan riktigt se hur de gått runt på sina lunchpromenader och fantiserat och sen krängt idén till expoaleringkontoret. Själv är jag rätt trött på deras fula fyrkanter. Området är synneligen livligt med mängder av olika aktiviteter. Förstör inte det.

M1, 17:23, 20 september 2013. Anmäl

Bygg! Bygg Bygg! Detta är väl ändå ett bra område att göra något vettigare av? Om det nu går..

MartinK, 15:24, 20 september 2013. Anmäl

Självklart ska allt värnas. Ge fan i allt!

peter, 11:37, 20 september 2013. Anmäl

Fråga till Epstein. Tycker du att man skall riva stora delar av bebyggelsen på båda sidor om St:eriksbron och anlägga sly och avstjälpningsområden där ? Om inte, vad är det för skillnad ?

Anders Gezelius, 10:11, 20 september 2013. Anmäl