En bil kommer lastad med en telefonkiosk till Gamla stan

11

Den gamla telefonkiosken nyrenoverad…

31… på väg upp för Slottsbacken förbi högvakten …

21

… och Olaus Petri utanför Storkyrkan …

41

… lastas av …

51

… och baxas åter på sin rätta plats av Folke Ackerman och hans team Leif Larsson. Ragge och Robin Karpegård.

På torsdagsmorgon kom en bil lastad med en gammal telefonkiosk uppför Slottsbacken. Det är den nyreparerade gamla kiosken som varit försvunnen under en tid från Trångsund utanför Storkyrkan.

Den har varit på renovering hos telefonkioskdoktorn Folke Ackerman i Spånga. Nymålad och doftande linoljefärg baxades den av släpet och på plats till fromma inte minst för stadens turister som älskar att fotografera varandra i kiosken som blivit något av ett varumärke för Stockholm.

Också dubbelkiosken på Kornhamnstorg är tillbaka nymålad och grann. Den gamla kiosken uppe vid Mosebacke torg hämtades av telefonkioskdoktorn till verkstaden för en uppsnyggning också den. Leve de gamla telefonkioskerna!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Har de även fungerande telefoner i? Mynttelefoner? Eller har de fyllts med anant, uppdaterat innehåll såsom mobilladdare eller wifi?

Gustav Svärd, 10:33, 9 juni 2016. Anmäl

Åttioåriga kastanjen blir kvar när Baggensparken i Gamla rustas upp

21

Samråd om upprustning av Baggensparken i Gamla stan genomfördes på plats under onsdagen.

31

Majoriteten av deltagarna i samrådet blev lugnade när landskapsarkitekten Karin Mehlis berättade att …

11

… den åttioåriga kastanjen (en av fyra i Gamla stan) blir kvar och inte sågas ned som ett rykte lär ha förmält.

41

Och så här såg det ut på platsen 1901 långt innan det blev park. Bilden tagen åt andra hållet jämfört med närmast ovanstående bild. Foto: Stockholmskällan

Baggensparken, stadens kanske mest okända park, på Baggensgatan i Gamla stan ska rustas upp. Ett tjugotal närboende, flera från det intilliggande seniorboendet, mötte upp vid samrådet på onsdagen. Några hade nåtts av ryktet att den runt åttioåriga, mäktiga kastanjen skulle sågas ned. Så är inte fallet även om ett par av de närvarande helst sett att så skedde eftersom de tycker att den skuggar för mycket.

Den överväldigande majoriteten blev lättade när de hörde stadsdelens landskapsarkitekt Karin Mehlis och parkingenjör Kenneth Kempendahl berätta att staden vill bevara den kulturhistoriska prägeln på parken som i sin helhet anlades för sjutttiofem år sedan.

Upprustningen av parken innebär inga större förändringar jämfört med dagens utseende. Några buskar försvinner och ersätts av nya. En ny bänk tillkommer. Jorden byts ut. Järnbågsstaket runt planteringar monteras. Någon ville ha förbudsskylt mot att rasta hundar. Men det går inte eftersom det strider mot den lokala ordningsstadgan, berättade Kenneth Kempendahl. Kanske blir det några odlingslotter om önskemål därom kommer fram i samrådet som pågår fram till midsommar. I höst börjar upprustningen.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Två nya entréer tas upp när länsstyrelsen byggs om till bostäder

f1Länsstyrelsen lämnade det s.k. Ämbetshuset på Hantverkargatan för tre månader sedan och nu ska det byggas om till 180 bostäder …

c1… och två nya entréer till huset tas upp, den  ena rakt ovanför övergångsstället (som det visas på denna skiss som finns med i detaljplaneförslaget) …

b1

… och den stora mittengården ska öppnas upp för allmänheten och delvis glasas in som uteservering …

d1

… till caféet (som skulle kunna se ut så här) i den tidigare receptionen till länsstyrelsen.

a1

Så här såg det ut vid stora entrén mot Hantverkargatan i september 1925 alldeles innan Ämbetshuset var färdigbyggt. Foto: SvD

För ett kvartal sedan flyttade Länsstyrelsen efter fyra decennier från det nittioåriga s.k. Ämbetshuset på Hantverkargatan 29 på Kungsholmen till Regeringsgatan. Ämbetshuset byggdes ursprungligen för Byggnadsstyrelsen 1926 efter ritningar av arkitekten Axel Lindegren.

Nu ska Ämbetshuset förvandlas till bostadshus. Gamla kontor och korridorer byggs om av Oscar Properties till 180 bostadsrätter i olika storlekar. I huvudsak behålls den gamla byggnaden karaktär med vissa undantag.

Två nya entréer öppnas (till någon form av offentliga lokaler) på ömse sidor om den pampiga huvudentrén vid Hantverkargatan. En hel del nya fönster och  terrasser tillkommer i takhöjd. Nya balkonger byggs på de tre innergårdarna av vilka de två minsta blir privata innergårdar för bostadsrättsinnehavarna medan den stora mittgården öppnas upp för allmänheten och delvis glasas in för att fungera som uteservering till caféet som planeras i Länsstyrelsens gamla reception.

Positivt är att den stora gården öppnas upp för allmänheten. Om planen (som just nu ställs ut, med samråd 12 april kl 18-20 i Tekniska nämndhuset) går igenom så ska allmänheten också när allt är klart kunna passera igenom kvarteret via gården från Hantverkargatan till Garvargatan och tvärtom.

Läs också: Länsstyrelsen på Hantverkargatan förvandlas till bostadsrätter

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Regeringsbeslut före mars månads utgång om 2 miljarder kronor till Operans om- och tillbyggnad

21Ungefär så här (i grova drag) kommer Operan att se ut (sedd från Strömbron) efter den planerade tillbyggnaden mot Kungsträdgården.

11

Anders Bodin, kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk, projicerade ovanstående något suddiga bild på duken vid ett arkitekturseminarium i Abf-huset på lördagen (till vänster i bild seminariets moderator Martin Rörby).

41

De tillkommande byggnadsvolymerna kommer att ersätta Operakällarens tidigare tillbyggnader (bilden) mot Kungsträdgården …

51

… medan fasaden mot Gustav Adolfs torg förblir intakt även efter om- och tillbyggnaden …

61

… vilket gör att stockholmarna (och alla andra) även i framtiden kommer att kunna njuta av den rika utsmyckningen.

Före mars månads utgång väntas regeringen besluta att avsätta två miljarder kronor för om- och tillbyggnad av Operan vid Gustav Adolfs torg.

Det berättade Anders Bodin, ordförande i Stockholms skönhetsråd tillika kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk, vid ett seminarium om arkitekturhistorikerns roll i stadsbyggandet som hölls i Abf-huset på lördagen.

Operans fasad mot Gustav Adolfs torg förblir oförändrad efter den planerade om- och tillbyggnaden medan de stora yttre förändringarna sker mot Kungsträdgården. Där ersätts befintliga tillbyggnader (Nils Teschs och Peter Celsings från 50-talet på de ursprungliga terrasserna och den s.k. Lagerlunden från 1970) av nya betydligt större byggnadsvolymer för Operans ökade lokalbehov.

Anders Bodin visade en grovskiss på hur Operahuset kommer att te sig i framtiden sett från Strömbron. Ombyggnadsarbetena, som påbörjas tidigast 2020, beräknas ta 3-4 år. Därmed är alla spekulationer om ett nytt Operahus för fem miljarder kronor på annan plats i staden definitivt över.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Skylten på ”Anna Lindhagens” hus invigs internationella kvinnodagen

11

”Skylt-Gunnar” Andersson skruvar fast en av Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar …

21

… på 1700-talshuset Fjällgatan 34 medan Suzanne Lindhagen assisterar.


31

Här bodde den socialt och kulturellt engagerade politikern Anna Lindhagen (1870-1941) …

41

… och här inrättade hon ett litet museum som heter Stigbergets borgarrum.

Unknown

Anna Lindhagen i unga år …

Unknown1

… och på äldre dar.

Gunnar Andersson står och skruvar fast en blå skylt på fasaden till stenhuset Fjällgatan 34, den senaste i raden av Samfundet S:t Eriks kulturhusskyltar som sätts upp på kulturhistoriskt intressanta byggnader i staden och som innehåller en kortfattad information om huset i fråga.

I det runt två hundra år gamla stenhuset finns ett litet museum kallat Stigbergets borgarrum. Det möblerades för att visa hur en tjänstemannfamilj kunde bo på 1860-talet. Den socialt och kulturellt engagerade kommunalpolitikern Anna Lindhagen (1870-1941), som själv bodde i huset, skapade museet 1929.

I en tid när till och med hela Gamla stan var rivningshotad för drygt hundra år sedan fanns inte mycket känsla bland stadens ledande politiker för att bevara gamla, kulturhistoriskt värdefulla, miljöer.

Anna Lindhagen var ett av få undantag. 1913 motionerade hon om att rädda och restaurera delar av den gamla bebyggelsen på Söder, exempelvis på Åsöberget och Fjällgatan. Utan Anna Lindhagens initiativ hade staden i dag varit fattigare på miljöer från en gången tid.

Anna Lindhagen var också en av tillskyndarna 1902 av Stockholms förening för kvinnans politiska rösträtt vars arbete till sist gav resultat 1921 liksom hon var en av initiativtagarna till koloniträdgårdsrörelsen 1906.

Naturligt därför att kulturhusskylten på Fjällgatan 34 invigs på internationella kvinnodagen den 8 mars. Det sker kl 16 varefter det är öppet hus i Stigbergets borgarrum för intresserad allmänhet.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Man hade kunnat tillägga att hon spelade en förhållandevis stor roll i samernas tidiga organiserande. Rekommenderar ett sommartida besök i Anna Lindhagens täppa för övrigt! Verkligen kul med skylten. Mvh PE

Peter Ericson (Webbsida), 12:31, 8 mars 2016. Anmäl

Liljevalchs till Brunkebergstorg Vårsalongen nås via bygghiss

11Gert Germeraads ”Big Head” är ett flera spektakulära verk på Liljevalchs vårsalong …

21

… som öppnar på lördag och i år har flyttat till Galleriakvarteret vid Brunkebergstorg …

31

… och som nås …

41

… via en bygghiss högt upp i huset.

51

Redan på torsdagen tjuvstartade visningen av utställningen när konsthallschefen Mårten Castenfors …

61

… presenterade den i en film för pensionärerna  (på filmduken Björn Larssons och George Sjöstedts ”Olja på duk”) … 

71

… på Pilträdets serviceboende på Kungsholmen.

Liljevalchs hundra år gamla museibyggnad ute på Djurgården har stängts för renovering och grundförstärkning. Därför har konsthallen tillfälligt flyttat till Malmtorgsgatan 8 i Galleriankvarteret vid Brunkebergstorg.

Vårsalongen 2016, i två plan högt upp i huset, med vernissage fredag 12 februari, nås via en bygghiss sedan entréavgiften 20 kr betalats innanför grindarna.

Redan på torsdagen, före både pressvisning och vernissage, presenterades utställningen av konsthallschefen Mårten Castenfors, närvarande såväl personligen som i den färska filmen som visades, för de intresserade gästerna på serviceboendet Pilträdet på Bolinders Plan.

Han berättade om de 214 utvalda verken av de över tvåtusen insända. Det är högt och lågt i alla tänkbara tekniker av både kända och okända konstnärer.

Utställningen är klart sevärd i en spännande miljö som förutom själva konstupplevelsen bjuder på en magnifik utsikt över staden, värd dubbla entréavgiften bara den.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Nya Eastman väcker gamla minnen

11

Eastmaninstitutet har öppnat så smått efter att ha varit stängt drygt två år för ombyggnad och renovering. Men ännu återstår en hel del jobb, särkilt med fontänen utanför entrén.

21

Einar Forseths monumentala väggmålningar i gamla väntrummet …

31

… är lyckligtvis bevarade …

71… liksom den gamla avskavda (men nyfernissade) träelefanten som jag klängde på i min barndom …

51

… och även trähästarna, som ska placeras i trapphuset, berättar Eastmanchefen Susann Kähäri Anerfält. 

41

Nya receptionen.

61

På väg ut upptäcker jag  ett par plastinslagna tandläkarstolar anno dazumal i entrén (sådana som jag tror mig minnas från min egen barndom). Kanske ska de omplaceras till nåt museum.

Eastmaninstitutet vid Vasaparken tog emot sin första patient i tisdags efter att ha varit stängt i runt två år. Men ombyggnaden och renoveringen beräknas inte vara klar helt och hållet förrän i april då också nyinvigningen sker i slutet av månaden.

Folktandvården har samlat större delen av sin specialisttandvård på ”nya” Eastman. För två år sedan jobbade runt hundra personer i huset, i fortsättningen dubbla antalet. Tidigare var det främst speialisttandvård för barn på Eastman, nu också för vuxna. Det berättar chefen för Eastman Susann Kähäri Anerfält.

Eastman väcker minnen och känslor. Här satt jag som lite pojke runt 1950 i väntrummet på den lilla träelefanten och svettades i det kolossala väntrummet med Einar Forseths megamålningar med vintermotiv och sommarmotiv på väggarna och väntade på att ropas upp för att motvilligt släpa mig in i den fruktade väldiga salen med med de oräkneliga antalet tandläkarstolar där andra barn redan satt parkerade, vissa ångestfullt kvidande andra plötsligt tjutande av smärta under tandläkarbehandlingen.

På Eastman fick jag den löstagbara tandställning som skulle förvaras i en brun rund pappburk när den inte användes, tandställningen som jag brukade ha i fickan istället för i munnen och som jag följaktligen tappade vilket mycket lite uppskattades hemma. Mycket lite!

Nu ser jag till min glädje att ”nya” Eastman, som delvis ännu ser ut som en byggarbetsplats, särskilt utanför entrén, där fontänen med jordgloben ännu inte är på plats, har bevarat en hel del av den gamla interiören, som Einar Forseths vägggmålningar från 1933-36, de gamla trädjuren, hästarna som ska ställas upp i trapphuset, och min kära gamla slitna grå träelefant, pietetsfullt restaurerad, nyfernissad med skavsåren kvar som uppstått efter decenniers klängande och ridande av tusen och åter tusen barn som mer eller mindre frivilligt väntat på att komma in till tandläkaren ”med borren”.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Ska obelisken på Slottsbacken rasa först innan någon bryr sig?

21Staden och staten är inte överens  …

11

… om vem som har ansvar för den välbehövliga renoveringen  …

31

… av obelisken på Slottsbacken …

41

… men den ska väl inte behöva rasa först innan någon bryr sig.

Gustav III:s obelisk med synliga sprickor på Slottsbacken är omgärdad med skyddstaket. I ett par års tid har det suttit en skylt med texten: ”Rasrisk” på staketet. Skylten är borta men rasrisken torde bestå eftersom inget hänt med obelisken. Varför renoveras den inte?

Det beror på staden och staten inte är överens om vem som har ansvaret för obelisken.

Statens fastighetsverk menar att det är stadens ansvar eftersom obelisken år 1800 (efter Gustav III:s död) överlämnades till stadens borgerskap av sonen Gustav IV Adolf som tack för borgerskapets vakthållning under Gustav III:s ryska krig 1788-90.

Oppositionsborgarrådet Joakim Larsson (m) i Stockholm å andra sidan hänvisar till två statliga utredningar som slår fast att det är staten som äger och förvaltar obelisken. Han föreslår därför i en motion att ”kommunstyrelsen skyndsamt klargör hos regeringen om att Statens fastighetsverk skyndsamt skall vidta nödvändiga renoveringsåtgärder av obelisken på Slottsbacken”.

Ja, det kanske är bäst att sätta igång innan det är försent.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Skanskvarn har fått nya vingar

11Dan Gavell (till höger i bild) och kollegan Jonas Marcus från Gysinge Kulturbygg …

21… monterade på nya fräscha kvarnvingar …

41.. på gamla Skanskvarn vid Gullmarsplan,… …

31… ett imponerande precisionsarbete, …

51… och man undrar hur monteringen gick till på 1600-talet när det varken fanns skylift eller lyftkran.

För några månader sedan plockades gamla ruttna kvarnvingarna på Skanskvarn vid Gullmarsplan ned. De ersattes på tisdagen av nya fräscha linoljade vingar av gran, runt ett halvt ton styck, repliker av de gamla, tillverkade och monterade av Gysinge Kulturbygg i Hedesunda.

Jag imponerades av Dan Gavells och Jonas Marcus precisionsarbete vid monteringen och undrade samtidigt hur det gick till på 1600-talet när kvarnvingarna sattes upp på den första kvarnen på platsen. Då var det kanske hästkrafter och vajerspel som gällde.

Den nuvarande kvarnen är från 1859. Den var i drift och malde mjöl fram till 1882. Sedan 1930 är den kulturskyddad och sedan 29 år driver Hakan Akgüre och hans familj restaurang på platsen, vissa kvällar med gratis musik, som nu på fredag då Bartira Fortes och Jess group kommer och bjuder på bossanova.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

August Strindberg har tappat flera bokstäver på Drottninggatan

11”..ag är ställd under observation, därför att jag misstänkes vara klok” …

21… konstnären Ingrid Falk fotograferar sitt och konstnären Gustavo Aguerres verk, Strindbergscitaten på Drottninggatan …

31… som förlorat sina bokstäver och som därför behöver ersättas med nya, i detta fall ett ”J”.

41Här saknas ett litet ”l”.

51”Du ser att jag är en djävla man, som kan göra många konste ..”.

Varje år försvinner några bokstäver ur de distinkta Strindbergscitaten i Drottninggatans markbeläggning, bland vilka märks ”Det är synd om människorna!” och ”Att älska är att giva, giv!” med flera.

Bokstäverna i citaten blir påkörda av snöröjningsfordon eller försvinner av annan orsak. Det var konstnärerna Ingrid Falk och Gustavo Aguerre som 1994 målade citaten direkt på gatan. De sträckte sig då från August Strindbergs sista bostad Blå tornet högst upp i Drottninggatsbacken ända ned till Strömmen. Det var med anledning av den då årliga Strindbergsfestivalen.

Sedan permanentade de konstverket 1998 med metallbokstäver fästade i balkar omgivna av asfalt i samband med att Drottninggatan blev gågata. Men nu slutade citaten vid Kungsgatan och gör så än i dag. Ingrid Falk brukar med jämna mellanrum dokumentera vilka bokstäver som försvinner så att Stadsmuseet kan ersätta dem med nya. Helst skulle hon vilja göra om citaten med bokstäverna fästa i betongplattor vilket skulle göra citaten i stort sett helt underhållfria.

Strindbergscitaten blev Ingrid Falks och Gustavo Aguerres första konstverk i sitt slag. Nu har de följt upp med bland annat Kierkegaardcitat på olika ställen i Köpenhamn och Ibsencitat i Oslo och citat av flera författare i Växjö. ”Det universella biblioteket” kallar det konceptet. Folkbildande och underhållande.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0