Kritik mot planerna för omgörning av det stora Stureplanskvarteret

61

Äldre Stockholmare kanske minns Bångska palatsets fasad vid Stureplan sedan den på 1950-talet försetts med stora neonreklamskyltar …

91

… färre minns förmodligen när fasaden såg ut så här (bilden tagen på 1880-talet när huset var nybyggt) eftersom all fasaddekoration skalades bort på 1930-talet när funkisidealen styrde synen på arkitekturen …

21

… och nu ser den ut så här. Enligt planerna för omvandlingen av hela kvarteret Sperlingens backe (där bl. a. Sturegallerian finns) ska fasaden återställas i delvis ursprunglig utformning samtidigt som palatsets flyglar liksom stora delar (främst i kvarterets inre) rivs.

11Här kan man se vad som planerar att rivas. Till vänster om kvarteret: Sturegatan, Stureplan, Birger Jarlsgatan, till höger om: Grev Turegatan och ovanför: Humlegårdsgatan.

52

En (enligt min mening positiv) planerad rivning är den av den glasade restaurangen på Grev Turegatan som skymmer Freys gamla hyrverk (den vita byggnaden i bakgrunden).

31

Fastighetsägarens syn på den planerade omgörningen av kvarteret …

41

… kan den intresserade ta del av i en informationskiosk ute på Stureplan.

Nu startar diskussionen på allvar om framtiden för kvarteret Sperlingens backe, det stora kvarteret vid Stureplan där Sturegallerian är belägen.

Detaljplaneförslaget som nu ställs ut förutsätter stora rivningar i den inre delen av kvarteret, exempelvis Bångska palatsets flyglar, och rivning av en fastighet på Humlegårdsgatan och en på Grev Turegatan.

Samtidigt ska ett antal fasader restaureras och återställas i delvis ursprunglig utformning, som till exempel Bångska palatsets fasad liksom Birger Jarlsgatan 18, entrén till Ostermans marmorhallar. En ny tunnelbaneuppgång planeras också i de restaurerade marmorhallarna.

Freys hyrverk som i ett tidigare planeringsskede var tänkt att rivas får vara kvar och blir mer synligt genom att den skymmande, inglasade restaurangen vid Grev Turegatan rivs.

Den politiska oppositionen i Stadshuset, liksom flera företagare verksamma i kvarteret, har redan uttalat stark kritik mot de stora rivningarna och den långa ombyggnadstiden, cirka sju år.

En kampanj ”Stoppa Stureplanerna” har också startats (mot rivnings- och ombyggnadsplanerna) som stöds av flera av företagarna som inte vill se att Sturekvarteret ”förvandlas till en byggarbetsplats under 10 års tid” däribland Sturehof, Hedengrens, Taverna Brillo, Åbro Bryggeri och Bull and Bear.

Samtidigt har fastighetsägarens representanter en informationskiosk ute på Stureplan med modell och bilder som visar hur omgörningen är tänkt.

Fastighetsägare är den av Förenade Arabemiratens regering ägda investeringsfonden Adia, (Abu Dhabi Investment Authority).

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (0)

Logga in för att kommentera.
Alla kommentarer publiceras med för- och efternamn.

Inloggad som ()

Kommentarerna ska hålla respektfull ton. Vi förbehåller oss rätten att ta bort inlägg med exempelvis rasistiskt och sexistiskt innehåll (läs vårt regelverk för artikelkommentarer). Vänligen håll dig till ämnet och skriv inte längre än 500 tecken.

Visar 0 av 0
Bli den första att kommentera!

Inget beslut om Liljeholmsbadet – Liberalerna kräver en ny utredning

333

Inget beslut fattades om Liljeholmsbadet vid fastighetsnämndens möte på tisdagen. Ärendet bordlades.

111

Liberalen Richard Bengtsson, vice ordförande i nämnden, är fortsatt kritisk mot majoritetens behandling av Liljeholmsbadets framtid. Här ses han till vänster i bild vid Liljeholmsbadets vänners uppvaktning och överlämning av listor med nästan 3 500 namn för att rädda badet för två månader sedan.

Ärendet om Liljeholmsbadet bordlades vid tisdagens sammanträde i fastighetsnämnden. Liberalernas Richard Bengtsson, vice ordförande i nämnden, är fortsatt kritisk:

”Majoriteten vill nu bordlägga och därigenom begrava ärendet om Liljeholmsbadet. De har uppenbarligen inget som helst intresse av att rädda badet. De fick i uppdrag av nämnden att utreda förutsättningarna för badets framtid, men har inte gjort det. Det fanns en miljon kronor avsatt för utredningen, och de pengarna har inte använts”, säger han i ett uttalande.

Richard Bengtsson säger vidare:

”Den miljon som avsattes bör användas till att anlita en extern aktör som utför en grundlig utredning, eftersom staden tydligen inte klarar av det. Jag vill inte medverka till att lägga ner ett älskat bad med höga kulturhistoriska värden utan att först tagit reda på vilka alternativen är.”

Liberalerna vill se en  fördjupad utredning utförd av extern aktör innehållande: kostnadsuppgifter vad gäller att bygga ett nytt bad på samma plats, alternativa renoveringslösningar, exempelvis i enlighet med de som föreslås av föreningen Liljeholmsbadets vänner, undersökning av privata aktörer som är intresserade av att driva badet, alternativa finansieringslösningar.

Det låter som ett rimligt krav.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Richard Bengtsson (lib): ”Undermålig utredning om Liljeholmsbadet”

11

”Liljeholmsbadet är i undermåligt skick. Det kostar hundratals miljoner att renovera”, sade finansborgarrådet Karin Wanngård (s). Det är utredningen om Liljeholmsbadet som är undermålig”, sade Richard Bengtsson (lib).

31

Liljeholmsbadets Vänner har låtit Pampas Marinentreprenad räkna på vad det skulle kosta att renovera Liljeholmsbadet. Summan skulle landa på cirka 50 miljoner kronor, enligt företaget. I dag avgörs Liljeholmsbadets framtid i fastighetsnämnden.

Det är inte rätt att satsa på en upprustning av Liljeholmsbadet. Det skulle kosta hundratals miljoner. Badet har bara 40 000 besökare om året att jämföra med Vällingbybadet och Farstabadet som har 200 000 och Eriksdalsbadet som har 1,2 miljoner besök om året, sade finansborgarrådet Karin Wanngård (s) när hon och liberalen Richard Bengtsson diskuterade en utredning som gjorts av fastighetskontoret om vad som behöver göras för att göra badet funktionsdugligt igen.

Liljeholmsbadet är i undermåligt skick, menade Karin Wanngård medan Richard Bengtsson menade att det var utredningen som om badet som är undermålig. Man har inte räknat på kostnaderna utan endast använt nyckeltal, sade han.

Föreningen Liljehomsbadets Vänner som samlat in runt 3 500 namn som överlämnades till fastighetsnämndens politiker i januari har låtit Pampas Marinaentreprenad ingående räkna på vad det skulle kosta att iordningställa badet.

Det rör sig om cirka 50 miljoner kronor, inte hundratals miljoner som fastighetskontoret kommit fram till.

Fastighetsnämnden avgör Liljeholmsbadets öde i dag tisdag.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Grunden till Södra bryggeriet utgrävd på Sjöbergsplan

51

På Sjöbergsplan pågår arkeologiska utgrävningar …

11

… och man har hittat husgrunder från slutet av 1600-talet …

21

… från vilken stenbumlingar som förmodligen utgjort grundstenar till Södra bryggeriet här avlägsnas ……

31

… för att arkeologerna ska kunna gräva sig djupare ned i historien.

Den trekantiga Sjöbergsplansparken (de nio nedsågade popplarnas park) som helt ska försvinna i den stora Slussenförvandlingen är till hälften redan borta. På angränsande Sjöbergsplan pågår arkeologiska utgrävningar.

Den väldiga gripkranen flyttar stora stenbumlingar som förmodligen utgjort grundstenar till det gamla Södra bryggeriet som låg på platsen för Sjöbergsplan från slutet av 1600-talet till i början av 1800-talet.

-Det är i alla fall vad vi i antar dagsläget, berättar Kenneth Svensson chefsarkeolog på Arkeologikonsult som gräver också på flera andra ställen vid Slussen.

Här på Sjöbergsplan, som tillhörde den gamla järngraven där Bergslagsjärnet lastades om till exportfartygen i Saltsjön, stod en gång två hus från 1600-talets slut.

Vid utgrävningarna har man också hittat skärvor från tyska 1500-talskrus på platsen.

I slutet av 1800-talet grävdes djupa schakt vid Sjöbergsplan för att lägga ned en stor vattenledning under Söderström som fortfarande fungerar. Den ska nu ska bytas ut.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Norrmalms livsmedelsfabrik rivs – 87 nya bostäder på Karlbergsvägen

2a

F.d. Norrmalms Livsmedel AB:s numera kontoriserade charkuterifabrik (byggd 1962) på Karlbergsvägen 77-81 …

5a

… där bland annat huhållsmedvurst tillverkades (tidningsannonsen från 1967) …

1a… ska rivas och ersättas av ett bostadshus med 87  lägenheter (modellen utställd i Tekniska nämndhuset) …

3a

… som också illustreras så här i detaljplaneförslaget (fasaden mot Karlbergsvägen) …

4a

… och så här från gårdssidan (Karlbergsvägen diagonalt i bildens övre vänstra hörn).

Norrmalms Livsmedel AB byggde 1962 en ny charkuterifabrik på Karlbergsvägen 77-81. Den ska nu rivas och ersättas av ett nytt bostadshus med 87 lägenheter.

Den äldre fabriken som hade legat på samma adress sedan början av 1900-talet hade på 1950-talet blivit omodern.

I slutet av 1980-talet upphörde livsmedelstillverkningen (sedan ICA köpt upp Norrmalms Livsmedel AB) och 1960-talsfabriken kontoriserades och byggdes om flera gånger.

I dag huserar bland övriga hyresgäster en högstadieskola i huset som fastighetsägaren Scandinavian Property Group nu alltså vill riva och ersätta med ett bostadshus.

Detaljplanen ställs ut just nu.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Renoveringen av Katarinahissen återupptas. Halva stålstommen byts

51Nu återupptas renoveringen av Katarinahissen.

61

Halva stålstommen ska bytas ut … 

31

… och grundläggningen ska förstärkas med bland annat åtta nya pålar.

Nu fortsätter Katarinahissens renovering som legat nere något år. Grunden ska förstärkas med pålar och halva stålskelettet, den nedre delen närmast marken, ska bytas ut.

Ett tillfälligt torn kommer att byggas upp som håller uppe stålkonstruktionen så att det går att kapa och ersätta den nedre delen.

När den nya nederdelen av stålskelettet är på plats runt kommande årsskifte lyfts det tillfälliga ståltornet bort.

Katarinahissen stängdes 2010 och beräknas åter kunna tas i drift 2019.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Bussdepån och Spårvägsmuseet på Söder rivs för 1 250 nya lägenheter

21

Bussdepån på östra Södermalm …

31

… och Spårvägsmuseet på Tegelviksgatan rivs för 1 250 nya lägenheter …

71… och alla politiker var vid fullmäktigesammanträdet på måndagskvällen överens om att det är ”en bra plan” men Peter Backlund (lib), med ryggen mot kameran,  var orolig över att ingen ny skola planeras. Skolborgarrådet Olle Burell (s) lugnade honom med att Tullgårdsskolan ska byggas ut …

41

… och här är det aktuella planområdet (innanför rödmarkeringen) …

51

… och ungefär så här kan det komma att se ut (volymstudie) …

61

… och så här på närmare håll i en arkitektvision (Sweco).

Bussdepån vid Sofia skola på Söder ska rivas för att lämna plats åt ett nybyggt bostadsområde med 1 250 lägenheter.

Spårvägsmuseet på Tegelviksgatan som ligger i samma komplex stänger till hösten (i september) för att flytta verksamheten till gasverksområdet i norra Djurgårdsstaden.

På måndagskvällen togs detaljplanen för kvarteret Persikan (som det heter) utan större debatt. Tvärtom var alla överens om förträffligheten i planen.

Det var bara Liberalernas Peter Backlund som var lite orolig för att ingen skola var inplanerad.

Skolborgarrådet Olle Burell (s) försökte lugna honom med att den inte helt närbelägna Tullgårdsskolan ska byggas ut med 800 nya platser till 2021.

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) var nöjd över att alla prisade förslaget ”till och med Skönhetsrådet är nöjda” undslapp han sig också. Hur det nu ska tolkas.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

En fjärdedel av Gallerian har rivits utan att det knappt har märkts

41

Stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert (s) var en av de sex i sammanhanget prominenta personerna som satte sitt handavtryck …

51

… och skrev sin signatur i den platta som ska gjutas in i det nya bygget i Gallerian som startar nu …

81

… sedan en fjärdedel rivits under det senaste året …

21

… och han förklarade stolt att Stockholm nu är Europas snabbast växande huvudstad och att bara i City satsas mellan 30 och 60 miljarder kronor i fastighetsinvesteringar …

71

… och så här kommer det att se ut när nybygget är klart 2019 …

127

… och så här såg det ut i hörnet Regeringsgatan/Hamngatan innan rivningen …

3210

… och så här såg det ut från samma plats 1970 innan rivningarna av den gamla citybebyggelsen i området var helt klara och innan Gallerian började byggas ett par år senare.

På knappt ett år har en fjärdedel av Gallerian i hörnet av Hamngatan och Regeringsgatan rivits utan att det knappt har märkts. Nu startar bygget av den nya voluminösare fastigheten som ska ersätta den rivna. Även ett bostadshus med 32 hyresrätter uppförs. Under 2019 ska allt vara klart men redan till sommaren 2018 öppnar butikerna i nybygget.

I bitande nordanvind förrättades på torsdagen ett symboliskt ”första spadtag”. Sex i sammanhanget prominenta personer med stadsbyggnadsborgarrådet Roger Mogert i spetsen fick ta på sig vita gummihandskar och sätta sina personliga handavtryck i en betongplatta som kommer att ingå i nybygget, ännu oklart var.

Redan om en månad öppnas de två nya hotellen At Six och Hobo och takrestaurangen Tak i den del av Gallerian som vetter mot Brunkebergstorg. När all om- och nybyggnad är klar är det tänkt att Gallerians tak till stora delar ska ha förvandlats till publik yta för stockholmarna att promenera omkring på

När jag nu för första gången ser den avrivna delen av kvarteret drabbas jag av en déjà vu-känsla från 1970 när de gamla husen längs vid Brunkebergstorg höll på att rivas för att ge plats åt det väldiga Galleriabygget som skulle komma några år senare. Och nu är det alltså dags att riva och bygga nytt igen. Husens omloppstider blir kortare och kortare.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Slussenpopplarnas stubbar har grönskat för sista gången

11

Nu återstår ingenting av Slussens popplar …

1117

… sedan stubbarna, som grönskade i höstas , …

21

… nu ryckts upp med rötterna …

51

… och utsikten från Gamla stan mot Södermalm förlorat en stor del av sitt behag …

1219a

… sedan de nio ståtliga popplarna sågades ned …

31

… och så småningom försvinner hela den lilla trekantiga parken.

Förra sommaren sågades de nio ståtliga popplarna ned i Sjöbergsplansparken vid Slussen. Trots det grönskade stubbarna rikligt på sensommaren och hösten. Det var första och enda gången.

Nu rycks stubbarna upp med rötterna och sen försvinner så småningom hela Sjöbergsplansparken, som den trekantiga oasen heter. Här kunde folk rasta sina hundar en gång i tiden eller dra sig undan och exempelvis lite insynsskyddade korka upp och dricka ur en vinare om de var på det humöret. Det var då det.

Vem var då Sjöberg vars park snart är ett minne blott. Inte författaren Birger Sjöberg om någon trodde det.

Sjöbergsplan fick sitt namn för exakt 90 år sedan, 1927, men var då redan ett gängse namn på platsen, uppkallat högst förmodligen efter grosshandlaren J O Sjöberg som 1875-1885 hade kontor i gamla järnvågen.

Antagligen höll personer med låg status till på Sjöbergsplan eftersom begreppet ”sjöbergsplanare” som bland annat förekommer i Martin Kochs roman ”Guds vackra värld” från 1916, hade en nedsättande klang, vilket bland annat framgår av Per Anders Fogelströms beskrivning i monumentalverket ”Stockholms gatunamn”.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Astoriahuset närmar sig rivning

al62nyliten

Det, efter domen i dag, än mer rivningshotade s.k. Astoriahuset, egentligen två byggnader med en gemensam fasad,  (till höger om gröna knoppen på bilden) från 1873 vid Nybrogatan …

5111

 

… är tänkt att ersättas av ett voluminöst nytt kontorsbygge …

b1

… med ett svankigt tak som spiller över på det kvarvarande huset på Nybrogatan (högst upp till vänster i bilden) …

a1… och så här det tänkt att utsikten  från fjärde våningen på Nybrogatan ska gestalta sig med det planerade nedsänkta torget ”Sofi Almquists plats” till höger om det ny huset.

Astoriahuset (byggt 1873) på Nybrogatan är ett steg närmar rivning. På onsdagen kom domen från Mark- och miljödomstolen. Överklagandet av detaljplanen som förutsätter rivning avslogs.

Därmed riskerar ett av stadens få hus från 1870-talet att försvinna om inte domen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och denna ändrar underinstansens dom.

Astoriahuset som uppfattas som en flygel till gathuset på Nybrogatan där f.d. biografen Astoria (som fastighetsägaren Länsförsäkringar för övrigt också ville riva från början) är egentligen huvudfasaden till den på den i slutet av 1800-talet planerade paradgatan mellan Nybrogatan och Grev Turegatan som dock aldrig kom att förverkligas.

Invändningarna mot den planerade rivningen har varit starka. Senast samlade ett protestmöte på Nybrogatan för fyra månader sedan ett par hundra deltagare och när detaljplanen antogs i fullmäktige för drygt ett år sedan gick både moderaterna och liberalerna mot rivningsförslaget.

”1870-talshus ska inte rivas. Allt måste göras för att bevara historiskt unika hus. Det medför ett särskilt ansvar att vara fastighetsägare i Stockholms stenstad, fastigheterna och ägandet är en del av Stockholms historia” skrev exempelvis Lotta Edholm (lib) i sin reservation mot beslutet.

Carl-Fredrik Paleus från Nätverket Riddarens Hopp som försöker rädda Astoriahuset (kvarteret som Astoriahuset ligger i heter Riddaren) säger bland annat om domen:

”Vi kommer att öka takten i vårt arbete och om inte Länsförsäkringar och Humlegården tar sitt förnuft tillfånga hoppas jag att Stockholmarna visar vad de tycker om att rivningar av hus från 1800-talet nu återupptagits i Stockholm”.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0