Från Aten till Lund på Kontrast

11

Staffan Löwstedt (bilden) ställer ut fotografier från Aten på Galleri Kontrast …

Annons:

Tio dagar tillbringade Svenska Dagbladets bildredaktör och fotograf Staffan Löwstedt i Aten i våras och fotograferade människorna som tycktes uppgivna och utan hopp om framtiden. Reportaget publicerades i maj i hans tidning till en text av Alexandra Pascalidou där hon bland annat skrev: ”Atens avenyer är emellanåt som tomma tandrader med sina övergivna huskroppar. Skelett som klivit ut ur garderoberna. Tysta tivolin. Neonljus som slutat blinka. Shoppingstråk utan shopping. Torg som blivit de hemlösas vardagsrum.” Nu ställs bilderna ut på Galleri Kontrast.

41

… samtidigt som Nils Bergendal (bilden) …

Samtidigt visas fotografen Nils Bergendals bilder från nedläggningen av det nästan trehundra år gamla Zoologiska museet i Lund. Han följde under två års tid nedpackningen av gamla djurskelett och andra föremål för vidare transport in i glömskan till ett magasin i ett industriområde i Lund. Också hans lätt melankoliska bilder har visats i ett stort uppslaget bildreportage i Svenska Dagbladet men i de stora förstoringarna på Galleri Kontrasts väggar kommer de ännu mer till sin rätt.

31

… visar sin fotografier från nedläggningen av Zoologiska museet i Lund.

Båda fotograferna har också publicerat bilderna i bokform.

Årets svenska fotobok utsedd

11

Anna Strand vann Svenska Fotobokspriset 2014 …

31

.. för sin bok ”Nagoya Notebook” vid Fotoboksgalan på Rival på tisdagskvällen.

”Nagoya Notebook” (Sailor Press) heter årets svenska fotobok. Den är gjord av Anna Strand. Hon tilldelades Svenska Fotobokspriset 2014 vid en gala på Rival på tisdagskvällen. När hon studerade i Japan hittade hon en låda med gamla negativ och bilder tagna på 1930-talet i Nagoya. I boken (formgiven av Matilda Plöjel) har Anna Strand kombinerat dessa bilder med egna iscensatta bilder och en egen text.

51

Bilder ur Anna Strands bok.

”I Annas arbete kombineras fotografi och text och i sina verk utforskar hon bildens, jagets och verklighetens gränser. Genom språklekar och metareferenser får hon oss att ifrågasätta det vi ser i bild, men också det som sker bortom bilden: tankar kring tid och rum, makt och seende”, heter det lite akademiskt i pressreleasen. Kanske är det så.

41

Martin Bogrens ”Tractor Boys” var min egen favorit.

Övriga nominerade var: Mårten Lange ”Another Language”, Carl Johan Erikson Armageddon – The End”, Klara Källström & Tobias Fäldt ”Europe, Greece, Athens, Acropolis”, Eddy van Wessel ”The ”Edge of Civilization” och Martin Bogren ”Tractor Boys”, den sistnämnda min personliga favorit, en hudnära skildring av ett gäng femtonåringar, inte längre barn, ännu inte vuxna.

Strömmen, Rest In Peace!

11

Om fem dagar stänger …

21

… restaurang Strömmen på Slussen.

Restaurang Strömmen stänger nu på fredag efter snart femtio år på platsen. Etablissemanget är liksom övriga hyresgäster i det inre av Slussen uppsagda till den sista oktober. Många sörjer att detta hemtrevliga och otrendiga ställe med Stockholms bästa utsikt går i graven.

31

”Onsdagsklubben” hade avskedsföreställning på söndagskvällen …

På söndagskvällen ordnade onsdagsklubben, dvs. ett gäng arkitekter med vänner som brukar träffas den första onsdagen i varje månad på Strömmen, en avslutningsfest med sång och musik. Strömmen var fullpackad med folk och folk trivdes även om ett stråk av betryck blandade sig i stämningen.

41

… med sång och musik av (från vänster) Lelle Törnqvist, Caroline Jensen, Kajsa Stenfelt, Marie Holmqvist och Gurra Gustavsson …

Bakom disken stod den uppskattade innehavaren Kang Liang (Kalle populärt kallad) och serverade gästerna. Det är inte första gången han hotas av uppsägning. Det var likadant för ett år sedan. Men nu verkar det vara definitivt. Han berättade att han ska ta föräldraledigt och umgås med sina småttingar efter att stället, som han drivit i fem år, stängt på fredag.

61

… och jazz med Pål Nyberg, Robert Erlandsson och Linus Lindblom.

Jag har svårt att tro att det går att skapa ett så personligt och trivsamt ställe i nya Slussen som Strömmen. Men den som lever får se. RIP Strömmen.

51

Den uppskattade krögaren Kang Liang som drivit Strömmen i fem år tänker närmast ta föräldraledigt och ägna sig åt sina småttingar.

Barnens träd invigt på Söder

11

Med koncentrerad blick och en viss möda klipper Bella bandet …

Idealisten Jonas Paulman invigde sitt åttiotredje Barnens träd (det tolfte på Södermalm) på Kristinehovs malmgård tillsammans med barn och clowner på fredagen.

21

… när det tolfte Barnens träd (med ballongerna) initierat av Jonas Paulman (till höger) …

Jonas Paulman berättade om sin förlorade barndom då han sveks av de vuxna och gick ut i skogen och kramade ett träd när han var ensam och ledsen och behövde tröst. De trygga träden fanns alltid kvar när de vuxna höll sig undan. Det födde idén om Barnens träd. Det första planterade Jonas Paulman för fyra år sedan.

31

… invigdes på Kristinehovs malmgård med barn och  clowner (Joggan och Epin) på fredagen.

”Alla barn har rätt till en värdig barndom. Alla barn ska få känna trygghet ha möjlighet till en god uppväxt och ett gott liv enligt barnkonventionen,”, står det på metallskylten som satts upp vid det nyinvigda äppelträdet.

41Epins lindans …

När Bella hade klippt bandet blev det clownföreställning med Epin och Joggan från Commediagillet och saft och bullar till barnen.

51

… roade barnen.

Per Anders Fogelström i kväll

111Om Per Anders Fogelström handlar det i kväll kl 18.00 på Stadsmuseet. Foto: Herbert Lindgren

I kväll kl 18.00 på Stadsmuseet i Tessinsalen handlar det om författaren, fredsaktivisten och Stockholmsskildraren Per Anders Fogelström (1917-1998). Det är ett en s.k. litterär salong med författaren Karl-Olof Andersson (som skrivit den högst läsvärda biografin Per Anders Fogelström – ett liv för litteraturen, freden och miljön), författaren Per Wirtén, författaren Kurdo Baksi, recitatören Britt Louise Tillbom och där också jag själv medverkar. Moderator är Kent Josefsson, ordförande i Fogelströmsällskapet.

Rubriken är ”Inte bara Mina drömmars stad”. De fem böckerna i stadserien som täcker perioden 1860-1960 och som börjar med att den 15-årige Henning kommer ensam till Stockholm för att söka arbete, känner många till. Men Per Anders Fogelström skrev mycket mer, var aktiv i kampen mot atomvapen och fredsaktivist och ungdomsledare på Södermalm. Han kämpade för att bevara värdefulla miljöer i Stockholm, som exempelvis den rivningshotade 1700-talsbebyggelsen på Östra Mariaberget och var med i Skönhetsrådet och huvudförfattare till det imponerande verket Stockholms gatunamn.

Föreningen Gamla VBK:are höll sitt sista möte på fredagen

1a

Gamla VBK:are (Vitabergsklubben) lade ner sin förening på fredagen. Från vänster: Lars ”Kladden” Gustafsson, Olle Evesjö (vänder sig bort), Lars Eriksson, Gunnar Öberg, Bengt Carlson och Lennart Björk.

Föreningen Gamla VBK:are höll sitt sista avslutande möte i en liten föreningslokal på nedre botten på Sockerbruksgränd 9 i Tantoområdet i fredags eftermiddag. Tolv veteraner hade mött upp. De var alla i ungdomen medlemmar i Vitabergsklubben (VBK) som existerade mellan 1945 och 1955. Drivande på den tiden var den då ett femtontal år äldre författaren, pacifisten och ungdomsledaren Per Anders Fogelström.

Södermalm var en fattig arbetarstadsdel när Vitabergsklubben bildades 1945, ett slags ABF, eller universitet för de tonåriga arbetarungdomarna i Sofia, med idrott och konstnärliga verksamheter och diskussioner i aktuella ämnen på programmet, som höll till i det sedermera nedbrunna mytomspunna Ceders kafé i Vitabergsparken.

2a

Marianne Ekman, Marianne Marcusdoter och Jan Enström kollar pärmarna inför föreningens upplösning. Lars ”Kladden” Gustafsson passerar förbi i bakgrunden.

För fem år sedan bestämde sig gamla medlemmar i VBK från femtiotalet att återträffas och bilda föreningen Gamla VBK:are med avsikt att ge ut en bok, en kulturhistorisk krönika om den legendariska Vitabergsklubben, en bok som också gavs ut samma år (2009), mycket läsvärd. Många gamla VBK:are har fortsatt att träffas sedan dess, men nu är föreningen alltså definitivt nedlagd.

Fyrtiotalets tonåringar har kommit upp i ålder. På det sista mötet i föreningslokalen på Sockerbruksgränd i fredags avåts en mäktig räksmörgås, dracks några glas vin och diskuterade med omisskännlig ungdomlig glöd både betydelsen av Vitabergsklubben och föregångaren Sofia Småklubbar som bildades redan 1933.

3a

Olle Evesjö pratar med Ina Jernberg. Till höger står Asta Tedeblad.

Likaså avhandlades den då i slutet av fyrtiotalet blivande författaren och konstnären Slas långa danssteg liksom klasskamraten och den då blivande fotbollsikonen Nacka Skoglund i Katarina Södra och hans magiska bollkonster och förstås ledargestalten Per Anders Fogelströms (PAF:s) samlande roll, samhörigheten, i VBK, resorna till fjällen, pingisturneringarna, poesikvällarna och diskussionsaftnarna när frågan om kvinnans likställighet med mannen och frågan om människan har en själ eller inte diskuterades liksom många andra delvis fortfarande lika aktuella ämnen.

4a

Lars Eriksson läste ett stycke ur boken ”Vitabergsklubben, En del av Södermalms kulturhistoria”. Lyssnade gjorde Jan Enström (till vänster) och Bruno Lundberg (till höger).

Minnena var många men stämningen osentimental när avskedssmörgåsen förtärdes. Nu finns alltså föreningen Gamla VBK:are inte längre. Men jag förstod av diskussionerna att en del av de gamla VBK:arna inte kan avstå från att träffa varandra även i fortsättningen även fast föreningen formellt har upphört och då och då minnas och erinra varandra om de gamla tiderna. Så måste det förstås vara. Konstigt annars.

5a

Gamla VBK:ares sista officiella sammankomst. Från vänster: Olle Evesjö, Ina Jernberg, Bengt Carlson, Marianne Ekman och Lennart Björk.

Utred Slussen plan B under byggstoppet förutsättningslöst

41

Slussenbygget har stoppats tills vidare …

När den nya politiska majoriteten i Stadshuset nu stoppat Slussenbygget tills vidare för att tillsätta en expertgrupp som ska se över hur man ska gå vidare med projektet är det rimligt att man också samtidigt förutsättningslöst undersöker om inte den s.k. Slussen plan B kanske är ett bättre alternativ än stadens egen antagna plan.

51

… av den nya politiska majoriteten i Stadshuset …

Slussen plan B innebär byggandet av en modern Slussenanläggning inom ramarna för den detaljplan som ligger till grund för dagens Slussen. I Slussen plan B ingår en modern terminal för bussarna till Nacka och Värmdö.

21

… för en översyn av hela projektet …

Enligt de många experter som arbetat fram Slussen plan B går det dubbelt så fort och blir hälften så dyrt att förnya Slussen jämfört med stadens antagna detaljplan och man slipper spränga ut en bussterminal i Katarinaberget, ett projekt som skulle ta åtskilliga år efterson detaljplanearbetet knappt har satts igång efter att det gamla detaljplaneförslaget stoppats av Mark- och miljödomstolen och nekats prövningstillstånd i den högre instansen.

31

… vilket också innebär en reell möjlighet att pröva om inte Slussen plan B är en bättre och billigare lösning för Slussens framtid än stadens med knappast möjliga majoritet antagna detaljplan under den förra mandatperioden när alliansen styrde i Stadshuset.

Det vore konstigt om inte den nya majoriteten nu tar tillfället i akt och noggrant överväger om inte Slussen plan B kanske kan bli det vinnande alternativet i samband med att man ser över Slussenprojektet vars kostnader redan skenat iväg och som för tillfället beräknas bli mer än en miljard kronor dyrare än de åtta miljarder som stadens politiker satt som absolut övre gräns.

Skofabriken rivs inte det är bara biblioteket som får en ny dörr

11

Vad händer här? Varför lyfter de ut dörren till biblioteket?

Nämen, har de börjat riva Stockholms första skofabrik, tegelkomplexet på Hornsbruksgatan från 1890-talet, det k-märkta industriminnet. Så tänkte jag naivt nog först när jag fick syn på två män som tog loss en dörr från husfasaden på Hornsbruksgatan nära Långholmsgatan som de sedan bar iväg med. Så kan det bara inte vara och var det inte heller konstaterade jag direkt. Det var bara 1980-talsdörren till Hornstulls bibliotek som delvis rostat sönder och byttes ut mot en likadan medan biblioteket var stängt för en dag. Men nu är det öppet igen. Den gamla skofabriken, en gång rivningshotad, står förstås tryggt kvar.


a1

De ska väl inte börja riva det fina gamla huset?

31

Nej då, det är bara den gamla dörren till biblioteket som byts ut mot en ny.

41

Den gamla dörren från 1980-talet var rostig och hade gjort sitt.

51Biblioteket var stängt för en dag men är nu öppet igen.

Alla är välkomna i kväll när vi pratar fotoböcker på CFF

11

Magnus Bremmer föreläste om fotoboken på 1800-talet på CFF på onsdagskvällen. Här visar han ”den första fotoboken i historien”, Anna Atkins ”Photographs of British Algae” från 1843. I kväll pratar Eva Dahlman, Åke Ericson och jag själv om lite modernare fotoböcker på samma ställe.

Första delen av den engelske botanisten Anna Atkins bok med inklistrade kontaktkopior av alger ”Photographs of British Algae: Cyanotype Impressions” brukar räknas som den första publicerade fotoboken. Den kom ut 1843. Om denna och fotobokens historia under 1800-talet berättade fotohistorikern Magnus Bremmer på CFF (Centrum för fotografi) på onsdagskvällen.

Fotoboken är CFF:s tema den här månaden. Och i kväll (torsdag 9 oktober) är alla välkomna till CFF, på Tjärhovsgatan 44, kl 18 (från 17.30 finns det förtäring att köpa). Då ska fotohistorikern Eva Dahlman, fotografen Åke Ericson och jag själv visa bilder och tala runt fotoböcker vi gillar. Själv ska jag prata lite om holländsk fotografi med tonvikt på fotografen Ed van der Elsken (1925-1990). Inträdet är förstås gratis.

 

 

Gräset är grönare söder om stan

2a

Gräset grönskar och växer sig högt …

1a

… på övergivna Söderstadion …

Som vanligt i Solna är det problem med gräsmattan när det ska spelas fotboll. Så var det på gamla Råsunda. Så är det på nya Nationalarenan. Nu rullas en ny gräsmatta (för vilken gång i ordningen?) ut på planen inför EM-kvalmatchen mot Ryssland på torsdag.

3a

… dit Nationalarenans experter borde åka på studiebesök för att lära sig hur man får gräset att växa.

Men på andra sidan stan grönskar det frodiga gräset och har vuxit sig högt på gamla övergivna Söderstadion, dömd att snart förvandlas till en grushög liksom Råsunda. Varför funkar det söder om Söder men inte norr om stan? Bättre jordmån? En annan klimatzon? Sydligare klimat? Jag vet inte men rekommenderar de ansvariga i Solna att göra ett studiebesök på andra sidan Skanstullsbroarna innan grävskoporna hinner före.