Några sånger på Västerlånggatan för Harry Potter-föreningens julbal

11

Skönsjungande ungdomar på Västerlånggatan …

21

… samlar in pengar till julbalen.

De fyra ungdomarnas julsånger på Västerlånggatan uppskattades av de förbipasserande som skänkte slant efter slant som uppskattning.

Men vad skulle de använda pengarna till? Julklappar?

Nej! De insamlade medlen skulle gå till att ordna en julbal för medlemmarna i Harry Potter-föreningen.

Man får önska en trevlig tillställning.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Nya uppgifter: Fler barn än vuxna nyttjar det hotade Storkyrkobadet

1a

Fler barn än vuxna …

1129

… nyttjar det nedläggningshotade Storkyrkobadet i Gamla stan …

2a… framgår det av en skrivelse från bland andra föräldraföreningarna i Storkyrkoskolan och Estniska skolan som vädjar till  utbildningsförvaltningen att skjuta upp beslutet om hyreshöjningar på över en halv miljon kronor om året och som innebär nerläggning av det enda kvarvarande skolbadet i Stockholm.

Om inte Stockholms utbildningsnämnd med borgarrådet Olle Burell (s) i spetsen ändrar sig kommer hyran för den ideella föreningen Storkyrkobadarna som driver Storkyrkobadet kvällstid att höjas från 120 000 kr till 650 000 kr per år vilket innebär nedläggning vid årsskiftet.

Detta för att pengar till utbildning inte ska användas för vuxenverksamhet som Olle Burell uttryckt det.

Men nu framgår det klart i en lång och väldokumenterad skrivelse till utbildningsförvaltningen från Mäster Olofsgården, föräldraföreningarna vid Storkyrkoskolan och Estniska skolan, Storkyrkobadarna och Gamla stans simskola att det är betydligt fler barn än vuxna som använder badet. Fördelat per vecka är det i snitt 180 barn som nyttjar badet mot 120 vuxna.

Dessutom används badets duschutrymmen efter idrottslektionerna av både Storkyrkoskolan och Estniska skolan eftersom det inte finns duschar i anslutning till gymnastiksalarna. Storkyrkobadet är också unikt som det sista kvarvarande skolbadet i Stockholm och dessutom en kulturhistorisk klenod belägen under 1700-talsvalvet.

Föreningarna har också gjort en ingående ekonomisk kalkyl som visar att medan badet i dag per besök kostar 58 kronor att driva (i sig kostnadseffektivt) kan den summan efter renovering nedbringas till 48 kronor.

Nästan 4 000 personer har i dagsläget skrivit på namnlistor för att rädda Storkyrkobadet.

Ska bli spännande att se hur tjänstemän och politiker reagerar på dessa nya uppgifter.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Storkyrkobadet måste räddas!

12

Det av både barn och vuxna livligt frekventerade Storkyrkobadet i Gamla stan …

21

… är nedläggningshotat efter 85 års drift …

41

… eftersom utbildningsförvaltningen, vars nämndordförande Olle Burell (s) är, inte vill fortsätta att subventionera hyran …

31

… för den ideella föreningen Storkyrkobadarna som gratis i många år drivit badet åt staden. På bilden i Storkyrkobadets klassiska små porslinsbadkar ses  från vänster Storkybadarna Olle Svanström, Marcello Beltran och föreningens ordförande Teddy Nordmark. Påpekas bör att badet är öppet för alla stockholmare, inte bara medlemmar i föreningen.

51

Namninsamlingen för Storkyrkobadets bevarande har på tio dagar samlat in 2 419 namn. Än är det inte för sent att skriva på.

Storkyrkobadet i Gamla stan, det sista kvarvarande skolbadet i Stockholm, byggt 1932, tvingas stänga efter åttiofem års drift om den styrande socialistiska majoriteten i Stadshuset gör verklighet av planerna att efter alla år sluta subventionera hyran för den ideella föreningen Storkyrkobadarna som drivit badet de senaste decennierna utan att begära ett öre i ersättning.

Utbildningsnämnden har hittills betalat hyran till Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB) men har nu för avsikt att övervältra den årliga hyreskostnaden på drygt en halv miljon kronor om året på den ideella föreningen. En omöjligt uppgift enligt Storkyrkobadarnas ordförande Teddy Nordmark.

Det socialdemokratiska skolborgarrådet Olle Burell, som är ordförande i både utbildningsnämnden och Sisab, säger att utbildningsnämnden inte längre kan subventionera vuxenverksamhet med pengar som ska gå till stadens elever. Men det är en sanning med modifikation att så skett eftersom badet också utnyttjas av Storkyrkoskolan och används i barnens simundervisning.

Han öppnar dock för att om pengar till hyran kan samlas i hop på annat sätt så kanske Sisab kan diskutera hyresbeloppets storlek. Åtminstone tolkar jag honom så efter vårt telefonsamtal. Och jag har förstått att det pågår diskussioner bakom lyckta dörrar inom den socialdemokratiska gruppen i Stadshuset om möjliga vägar att lösa den ekonomiska frågan.

Alla andra kommunala bad i staden finansieras ju av idrottsnämnden, varför inte då också Storkyrkobadet? Storkyrkobadet har ju också ett otvetydigt kulturhistoriskt värde där det är beläget i de k-märkta 1700-talsvalven. Borde inte då kulturnämnden kunna bidra med en i sammanhanget ringa summa för att driva det vidare? Jag kan tycka det.

Många människor vill ha badet kvar. En namninsamling på nätet som startades av Nicolaigårdens förskolechef Lotta Rajalin för tio dagar sedan för att bevara Storkyrkobadet har i skrivande stund undertecknats av 2 419 personer.

Personligen anser jag det vara en kulturskandal om det av både barn och vuxna flitigt frekventerade Storkyrkobadet skulle läggas ned för att staden inte skulle ha råd att lägga en halv miljon kronor om året på dess fortsatta existens särskilt med tanke på de enorma summor som det kostar att driva och renovera övriga bad i staden. Så exempelvis renoveras Åkeshovsbadet just nu för drygt 450 miljoner kronor och Forsgrenska i Medborgarhuset för minst 200 miljoner kronor.

Gör ett ”omtag” i frågan (som det heter nuförtiden) socialdemokrater! Storkyrkobadet måste räddas!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Tullgårdsskolan på Södermalm vann Trygghetspriset 2016 och tryggheten ökar i stadens skolor

11Pedagogen Agneta Nikell, rektorn Anna Magnusson (med micken) och försteläraren Esbjörn Jonsson vid Tullgårdsskolan tar emot årets trygghetspris av Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen som avvaktar med den symboliska checken.

21

Esbjörn Jonsson berättar om Tullgårdsskolans verksamhet för en koncentrerad Åsa Lindhagen.

31

Åsa Lindhagen gratulerar Ulrika Iréus på Gärdesskolorna som fick ta emot ett hederspris. Rektor Maria Radway Berg håller i diplomet.

41

Utredaren Erik Begler berättade om resultaten från den så kallade Stockholmsenkäten. En anmärkningsvärd och orande siffra är att över trettio procent av flickorna i årskurs nio känner sig otrygga i sitt bostadsområde. Glädjande är att något färre än tidigare år, både flickor och pojkar, känner sig otrygga i sin skola. 

Grattis Tullgårdsskolan på Södermalm som vann årets trygghetspris, ära, diplom och 50 000 kronor. Priset delades ut på Stockholms stads årliga trygghetskonferens som ägde rum på Piperska muren för sjätte året i rad.

I år var temat för priset ”trygghetsskapande åtgärder i skolan” och Tullgårdsskolan prisades för att ha infört nya sätt att öka tryggheten för eleverna, bland annat genom en s.k. månadsbarometer där eleverna en gång i månaden får svara ja eller nej på frågor som har koppling till trygghet vilket hjälper personalen att sätta in extra resurser där så behövs och där resultatet av insatserna kan mätas. Skolan har också en strukturerad rastverksamhet och är på väg att bli hbtq-certifierad.

Ett särskilt hedersomnämnande delades ut till Gärdesskolorna på Östermalm som infört en barn- och elevombudsman och ett framgångsrikt projekt ”Fixa plugget” som går ut på att genom olika insatser förbättra den fysiska miljön inne i och runt omkring skolan.

Under trygghetskonferensen, i vilken mängder med tjänstemän i stadens förvaltningar och många representanter för polisen deltog, avhölls seminarier om olika trygghetsskapande åtgärder i staden i stort. Samtidigt redovisade utredaren Erik Begler resultat från den s.k. Stockholmsenkäten i de delar som gäller skolan.

Anmärkningsvärt är att drygt trettio procent av flickorna i årskurs 9 i Stockholms skolor känner sig otrygga hemma i sitt eget bostadsområde, en trist uppåtgående tendens de senaste åren. För pojkarna i samma årskurs är siffran runt tolv procent. Däremot är det allt färre som känner sig otrygga i själva skolan, runt tolv procent för båda könen. En liten men klart nedåtgående trend jämfört med tidigare år. Glädjande.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Isabella Lövin invigde utställning om barnmammor på Kontrast

11

Biståndsminister Isabella Lövin invigde utställningen #Childmothers på galleri Kontrast på torsdagen, journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld (i röd blus under den svarta kavajen) och fotografen Pieter ten Hoopen (till höger  om henne, nästan längst till höger på bilden) lyssnar tillsammans med ett par hundra andra närvarande.

21

Fotografen Pieter ten Hoopen med blomsterkvast på vernissagen. I bakgrunden ett av hans foton, det på Rabeya i Bangladesh med treåriga dottern Kushum som hon födde när han var endast tretton år gammal.

31

Sextonåriga Rabeya har varit gravid tre gånger, men bara dottern Kushum överlevde.

41

Femtonåriga Kiswendsida i Burkina Faso med den en månad gamla dottern Koudbi kan tack vare hjälp från sin mormor fortsätta att gå i skolan.

61Aïssa i Burkina Faso blev våldtagen av sin lärare när hon vara 14 år. Här är hon fotograferad med sin dotter Fati. Läraren blev avstängd från sin tjänst under ett års tid. KLICKA PÅ BILDEN OCH HÖR HENNE BERÄTTA  OM SINA SKAKANDE UPPLEVELSER MED SINA EGNA ORD!

Utställningen #Childmothers (15 år eller yngre barnaföderskor) med fotografier av Pieter ten Hoopen och texter av Sofia Klemming Nordenskiöld invigdes av biståndsminister Isabella Lövin på Galleri Kontrast på torsdagskvällen inför ett par hundra besökare.

Det är skrämmande vanligt att unga flickor, ännu barn själva, tvingas föda barn och bli föräldrar innan de själva blivit vuxna. Varje dag slutar över femtusen flickor världen över att vara barn och blir istället mödrar, barnmammor.

Den internationella barnrättsorganisationen Plans svenska gren och FN-organet UNFPA (United Nations Population Fund) har tillsammans lanserat initiativet #Childmothers för att sätta frågan om extremt unga mammor på den globala agendan. Ett angeläget initiativ.

Den skakande utställningen med barnmammornas egna berättelser om tvångsäktenskap, outhärdliga förlossningar, isolering och ensamhet kommer också att visas på FN i New York.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

De ungas skildringar av Östberga

21

”Vi måste samarbeta, för Östbergas skull” heter boken som de fyra ungdomarna (från vänster) Noor Feyli (mitt i bilden), Durdengda Mercen, Amalia Larsson och Rebin Kamal sammanställt och som de presenterade på en bokrelease på måndagskvällen.

122Stämningen var hög på bokreleasen på Östberga Community Center.

61

Så här ser böckerna ut.

Resultatet av femton sommarjobbande ungdomars arbete presenterades på måndagskvällen i form av fyra böcker om livet i Östberga. Ungdomarna som är mellan femton och tjugo år har både skrivit och fotograferat själva.

I Stadsmuseets regi jobbade ungdomarna under tre veckor i somras med att intervjua Östbergabor, unga och gamla, och också åt att själva gå runt i området och beskriva stadsdelen och sedan sammansställa allt i bokform.

Det blev både negativa och positiva sidor som kom fram. Några huvuddrag som kan urskiljas: Kollektivtrafiken till och från Östberga är dålig, två bussar med glesa turer, dåligt med affärer, lite att göra för ungdomar, trist med bilbränder som skett.

Men mycket är också positivt i Östberga, särskilt framhålls gemenskapen i området och olika initiativ som ”Sambafotbollen” där alla får vara med och spela på sina egna villkor, den öppna förskolan där alla är välkomna, fritidsgården med de engagerade ledarna etc.

De fyra böckerna är en del av Stadsmuseets årslånga dokumentation på plats av Östberga. Bra att man låter ungdomarna komma till tals på sina egna villkor.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Berndt Hasselgren, 95, var med när Mäster Olofsgården startade 1931

31

Berndt Hasselgren, 95, en av många gäster vid jubileumsfirandet, var med när Mäster Olofsgården startade 1931. Bredvid till vänster sitter en annan veteran, som gick på MO i sin ungdom, Bert Lindgren, som också var tillförordnad föreståndare i början på 1960-talet.

41

Mäster Olofsgårdens 85-årsfirande på lördagen inleddes med en alkoholfri drink. I mitten (i profil)  står MO:s nuvarande verksamhetschef Christel Schultz.

91

I den numera avsekulariserade Bullkyrkan vid Stortorget drog Marie Nyreröd igenom huvuddragen av MO:s historia inför de församlade jubileumsgästerna. Hon berättade bland annat att Ingmar Bergman (mitt i bilden) gjorde sin regidebut på Mäster Olofsgården i slutet av 1930-talet.

71

I en journalfilm från 1942 visades delar av den dåvarande verksamheten (bland annat bygget av modellflygplan som också Berndt Hasselgren var med om ett decennium tidigare) …

81

… och pastor Gabriel Grefberg, MO:s grundare, berättade i samma journalfilm om hur det gick till när Mäster Olofsgården bildades 1931.

21

På jubileumsdagen arrangerade också MO Gamla stans-loppet för unga och gamla …

11

… för nionde året i rad. En högst pigg och levande 85-åring således, Mäster Olofsgården. Grattis!

Berndt Hasselgren, 95, var äldsta gästen när hemgården i Gamla stan Mäster Olofsgården (MO) firade sitt 85-årsjubileum på lördagen. Han var tio år och bodde i det som då hette Helvetesgränd, idag Prästgatan norr om Storkyrkobrinken, när han började gå på Mäster Olofsgården 1931. Han byggde gärna modellflygplan, spelade även pingis, shack och couronne på den tiden minns han.

I slutet av trettiotalet kom en ung teaterintresserad yngling och ledde teaterverksamheten på Mäster Olofsgården och satte upp flera teaterpjäser. Han hette Ingmar Bergman och var en mycket krävande regissör redan i övre tonåren minns de som var med. De som missade repetitionerna fick en skarp tillsägelse. Skedde de vid flera tillfällen så var det adjö för gott. Tre kvällar i veckan skedde repetionerna och även på söndagarna.

Vid jubileumsfesten i gamla Bullkyrkan dök många gamla och unga MO-are upp och efter en alkoholfri välkomstdrink berättade Marie Nyreröd om MO:s historia och visade klipp ur en unik film om Gamla stan från 1930 som gjorts av bland andra Erik Asklund, Eyvind Johnson och Artur Lundkvist. Det var en eländig tid med nöd och fattigdom i den nedslitna och försummade stadsdelen.

Marie Nyreröd visade också klipp ur en journalfilm från 1942 i vilken pastor Gabriel Grefberg berättade om bakgrunden till att Mäster Olofsgården bildades. Det skedde på initiativ av några kvinnliga kristna studenter som hade uppvaktat honom varpå han startade verksamheten för ungdomarna i Gamla stan.

På jubileumsdagen ordnade också Mäster Olofsgården Gamla stans-loppet för nionde året i rad. De yngsta sprang två varv runt Stortorget medan de äldre startade vid Stortorget och sprang i en bana i gränderna, ett inte helt lättarrangerat evenemang eftersom funktionärerna var tvungna att hålla halva gränderna fria från turisterna så att de inte kolliderade med löparna. Det fungerade framgångsrikt utan incidenter.

Grattis Mäster Olofsgården på 85-årsdagen må du med alla dina verksamherter för unga och gamla leva i minst 100, eller varför inte i 200 år!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Konstnärlig uppmaning att utnyttja ”ingenmanslandet” i stadsrummet

1a

Birgitta Adolfsson berättar för en ung besökare …

2a

… på sin utställning med målningar och fysiska objekt från stadsrummet …

4a

… hur hon med hjälp av besökarna …

3a… unga och gamla vill inspirera till ett mer kreativt och fantasifullt sätt att använda det för alla gemensamma offentliga rummet.

För vem är det offentliga rummet till? Det är grundfrågan i Birgiitta Adolfssons utställning ”Ingenmansland” i Wip:s konsthall (runt hundra meter från pendeltågs- och tvärbanestationerna Årstaberg) i det konstnärsatateljékomplex som om ett par år ska rivas till förmån för nya bostäder.

Med bland annat egna målningar och fysiska inslag från det offentliga rummet som fyrkantiga trottoarstenar formade som en hopphage och två stadsmöbler i form av de välbekanta 800 kilo tunga betonglejoninnorna (trafikhindren) vill hon inspirera stadens invånare till engagemang för en kreativ och positiv medverkan på allmänna platser.

Birgitta Adolfsson brinner särskilt för barn och ungdomar som hon hoppas ska delta i workshops på utställningen och förmedla sina idéer hur det outnyttjade ”ingenmanslandet” i det offentliga rummet ska kunna användas på ett mer skapande och fantasifullt sätt än i dag.

Birgitta Adolfsson, som gick ut Konstfack för trettio år sedan, är kanske mest känd för sin långa och envisa kamp för att rädda Årstafältet i form av en landskapspark som Stockholms kommunalpolitiker en gång var överens om och hade beslutat om, ett beslut som övergavs när bostadsbristen växte och beslut om bostadsbyggande på fältet istället togs.

Birgitta Adolfsson har för övrigt själv under åren tagit flera initiativ till att utnyttja ”ingemanslandet” i det offentliga rummet som till exempel när hon tillsammans med några ungdomar byggde en skateboardramp på en övergiven gatstump intill Årstafältet för en tid sedan.

 

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Brandskadad fritidsgård med tjejprofil invigdes i Hjulsta

11Med piroger och läsk …

21

… och tal och bandklippning invigdes den nya fritidsgården med tjejprofil i Hjulsta som delvis eldhärjades natten innan.

31

Awad Hersi, ordförande i stadsdelsnämnden, markerade i sitt invigningstal kraftigt mot försök att med odemokratiska metoder (syftande på att branden troligen var anlagd) försöka hindra den nya fritidsgården att bedriva sin verksamhet. 

41

Den eldhärjade delen av den nya fritidsgårdens fasad doldes delvis av presenningar under invigningen.

Ingenting, inte ens en brand (troligen anlagd) den gångna natten, kunde hindra att den nya fritidsgården med tjejprofil vid Hjulstaskolan invigdes som planerat på onsdagen. Men det fick ske på gården utanför istället för inomhus i de inte alltför svårt eldhärjade lokalerna som kommer att bli inflyttningsklara inom en inte alltför avlägsen framtid.

Invigningen firades med piroger, chips, saft, läsk, musik, tal, bandklippning och avslöjandet att fritidsgården efter en namnförslagstävling (där juryn bestått av sommarjobbande ungdomar) ska heta Hjuset (Hjulsta/huset/ljuset). Bra namn.

Awad Hersi (mp), ordförande i stadsdelsnämnden, lovade att inget kommer att kunna stoppa fritidsgårdens verksamhet med tjejprofil i enlighet med önskemål som framförts från Hjulstaborna i medborgardialoger.

Han fördömde kraftigt eventuella försök att stoppa planerna med odemokratiska metoder. ”Det är bedrövligt, fegt och kriminellt”, sade han med syftning på branden natten innan.

Hittills har besökarna på fritidsgården i Hjulsta bestått av killar till sjuttio procent. Det förhållandet ska förändras på Hjuset.

Förutom att tjejer får egna tider på gården ska också frågor om demokrati och jämställdhet genomsyra hela verksamheteten, berättade Rafif Makboul, biträdande avdelningschef på stadsdelsförvaltningen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Gamla länsstyrelsen förvandlas till gymnasium i stället för bostäder

f1

Länsstyrelsens hus på Hantverkargatan som byggdes 1926 och som stått tomt sedan länsstyrelsen flyttade ut i början av året ska bli gymnasium, inte bostadsrätter som föreslogs i våras.

Gamla länsstyrelsen på Hantverkargatan blir inte lyxiga bostadsrätter som planerades så sent som i våras. I stället är det samsyn över blockgränserna att i stället förvandla det gamla ämbetshuset, som det kallades när det byggdes för nitttio år sedan, till gymnasieskola. Det berättar lokaltidningen ”Mitt i” i dag.

Och skolborgarrådet Olle Burell (s) är nöjd.

– Det ska bli en ny gymnasieskola. Den kommer bli ett kunskapspalats på Kungsholmen, säger han till ”Mitt i” och slår fast att det är ett av de roligaste besluten han fattat som skolborgarråd.

Han säger vidare:

– Om allt går vägen med ny detaljplan kan skolan tas i bruk redan hösten 2018. Då skulle den kunna bli ersättningslokal under renoveringen av Östra Real samtidigt som den första ettan börjar i den platsen som blir över.

Och förra skolborgarrådet Lotta Edholm (l) är lika nöjd.

– Det är otroligt roligt. Jag tror att staden måste arbeta på det här sättet i högre utsträckning, att man förvärvar eller hyr redan befintliga lokaler, säger hon till lokaltidningen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0