Försvunnen belysningsarmatur i hörnet Kungsgatan/Vasagatan

Sockeln står tom i hörnet av Kungsgatan och Vasagatan.

Annons:

Den specialdesignade belysningsarmaturen i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan har varit borta i ett par år. Är den stulen tänkte jag. Ingenting föreföll mig omöjligt sedan en jättestor järngrind i staketet runt Adolf Fredriks kyrka stals av någon samvetslös person en natt för ett par decennier sedan.

På sockeln sitter en svårläst skylt som dåvarande Gatukontoret satte upp 1991.

Men den modernistiska armaturen, som sattes upp 1991 av dåvarande Gatukontoret som ett tack till sponsorerna för deras ekonomiska bidrag till Kungsgatans då just genomförda upprustning, är nedtagen, med anledning av sockelns dåliga skick, och befinner sig i en depå. Det berättar Peter Marcateus Asklund på trafikkontoret, belysningsansvarig för Norrmalm.

På andra sidan gatan står tvillingarmaturen på en motsvarande sockel.

Han tror att sockeln är reparerad och armaturen tillbaka återmonterad fram till sommaren. På andra sidan gatan står tvillingarmaturen som har kommit lite ur sitt läge vilket också ska åtgärdas.

Ny akut byggs på Södersjukhuset

Södersjukhusets västra flyglar som båda ska rivas. Den till vänster på bilden ersätts av ny akut och behandlingsbyggnad och den till höger av en ny vårdbyggnad.

Det disparata försörjningskvarteret som ska rivas och ersättas. Här i en vy från Jägargatan …

… och är fotograferat från Marmorgatan.

Södersjukhuset ska byggas ut för 3,4 miljarder kronor. Akuten (som idag besöks av i genomsnitt 320 personer per dygn) flyttar (inom några år) till den nybyggda västra delen (mot Tanto) av sjukhuset där två flyglar rivs och ersätts av två nybyggnader (förutom nya akuten också av en ny modern vårdbyggnad) . Barnakuten flyttar in där vuxenakuten ligger i dag vid Sjukhusbacken.

Flygbild som visar Södersjukhuset före ombyggnad. Ringvägen till vänster, Tantogatan i nedre vänstra hörnet och Jägargatan från Tantogatan nästan fram till Årstaviken. Ill: White

Efter ombyggnaden. Observera att detta är så kallade volymstudier som inte visar de nya huskropparnas verkliga utseende. Ill: White

De nya byggnadernas placering sedda söderifrån med Tantogatan längst upp i bilden.

När akuten flyttat kör ambulanserna en ny väg, från Ringvägen in på Tantogatan och via Jägargatan till nya ambulansintaget. Det rör sig idag om cirka hundra ambulanstransporter om dagen, en siffra som beräknas öka med tjugo procent.

Ambulanser med tjutande sirener och blåljus var en fråga som oroade några av de fåtaliga närboende som bevistade Stockholm stads plansamrådsmöte som ägde rum i Södersjukhusets aula på tisdagskvällen.

-Man vill ju inte bli väckt på natten när man ligger och sover. A andra sidan vill man att barnen ska se och höra när ambulanserna kommer farande, sade en kvinna.

Trafikplanerare Åke Dufström berättar på samrådsmötet om den framtida trafiksituationen i planområdet.

Trafikplaneraren Åke Dufström från staden sade att endast en fjärdedel av ambulanstransporterna är blåljustransporter och att de ska stänga av sirenerna när de viker in på Tantogatan från Ringvägen.

Även det så kallade försörjningskvarteret mellan Marmorgatan och Jägargatan rivs och nybyggs, Det handlar om slitna hus i olika skick som bland annat innehåller panncentral, verkstad, driftcentral, tvättsil, ställverk, sopsug, tvättsug och syrgasförsörjning.

Vägen mellan Jägargatan och Marmorgatan (här sedd mot Marmorgatan i fonden) öppnas för genomfartstrafik vilket oroade några barnföräldrar på samrådsmötet.

I anslutning till det nya försörjningskvarteret anläggs två nya gator där det i dag bara finns en gång och cykelväg. Också dessa nya gator oroade några av besökarna på mötet. Om allt går planenligt startar byggarbetena 2015 och är klara 2017.

Bra Sumpan att ni bevarar det gamla elverket på Hamngatan!

Gamla elverket i Sundbyberg ska inte rivas …

… som jag först trodde …

Jag gick förbi det gamla elverket på Hamngatan i Sundbyberg häromdagen och tänkte att där offras snart ännu en gammal industribyggnad för grävskoporna att tugga i sig med tanke på alla nya bostadshus som växt upp alldeles i grannskapet. Glatt överraskad blev jag därför när jag av Sundbybergs starke man kommunalrådet Jonas Nygren (s) fick beskedet att elverket blir kvar och förmodligen omvandlas till bostäder och förskola. Bra Sumpan!

… istället rustas det upp och blir bostäder och förskola.

Elverket byggdes 1908 och ägdes och drevs från början av AB Skandinaviska Elverk. Det såldes till Sundbybergs stad 1926 och fick sin nuvarande volym vid tillbyggnaden 1932. Därefter har ombyggnader, främst interiört skett i flera omgångar. Från början drevs med två 120 hästkrafters dieselmotorer. Verksamheten upphörde 1966 då den flyttade till ett nytt elverk vid Bällstaåns strand i kvarteret Elverket. Sedan dess har den gamla industribyggnaden främst använts som förråd. Och nu väntar nya hyresgäster.

Så här såg det ut inne i elverket på 1920-talet. Foto: Sundbybergs hembygdsmuseums arkiv

 

DN i tidskapsel när hundraårig klocka återinvigdes på Centralen

Den gamla fina klockan från 1910-talet som flyttades till Tomteboda på 1950-talet är åter på plats framför Centralen och nyinvigdes på tisdagen.

Centralens drygt hundraåriga klocka som togs ned på femtiotalet när tunnelbanan byggdes och flyttades till Tomteboda är åter på plats framför stationsbyggnaden, nyrenoverad och grann med det gamla SJ-emblemet nyförgyllt på toppen.

Jag överlämnar ett ex av dagens DN till Jernhusens vd Kerstin Gillsbro … (Foto: Cecilia Granath)

… som hon stoppade ned i tidskapseln (med assistans av Mikael Willdal) …

Jernhusens vd Kerstin Gillsbro passade vid invigningstillfället på att gräva ned en tidskapsel med information om dagens centralstation, en tidskapsel att förhoppningsvis påträffas om något sekel vid nästa totalrenovering av Centralen.

… för att sedan gräva ned till glädje för en framtida generation att upptäcka.

Tidskapseln innehåller namn på samtliga som deltagit i ombyggnadsprojektet, ritningar, fotografier, texter och ett exemplar av Dagens Nyheter, daterad 23 oktober 2013, som jag personligen hade förmånen att få överräcka till Kerstin Gillsbro.

Det var inte utan att jag kände historiens vingslag susa när jag försökte föreställa mig hur de personer som hittar denna DN långt fram i tiden kan tänkas reagera när de i Stockholmsdelen läser om dagens bostadsbrist och otillräckliga byggande.

Stenbalustraden helrenoveras

 

Tidens tand och trafiken har slitit hårt på Riddarhusets stenbalustrad …

Renoveringen av Riddarhusets mer än hundraåriga stenbalustrad fortsätter.  Trafiken längs Riddarhusgränd orsakade sättningar i marken som fick balustraden att gå i vågor. Den delen helrenoverades förra året. Nu är det balustraden längs cykelbanan vid Riddarholmskanalen som får en ordentlig ansiktslyftning.

… som började renoveras längs Riddarhusgränd förra året …

… och som nu ska bli lika fin …

… på Riddarhusets västra sida längs Riddarholmskanalen.

Fläckvis med asfalt i Gamla stan

 

Riddarhusgränd i förrgår …

… och i dag, nyasfalterad …

Några gator i Gamla stan är fläckvis nyasfalterade de senaste dagarna. Sprickorna och hålen  har fyllts med utjämnande asfalt. En del provisoriskt, andra permanent. Som det tycks. Svarta lyser asfaltsjoken över brunnslock och sprickor i gatubeläggningen. Tänk att det skulle behövas en idrottstävling (Triathlon i helgen/cykling och löpning) för att jämna till gatorna och laga ihåligheterna som funnits åtminstone sedan i vintras.

… liksom brunnslock och andrar ihåligheter på Stora Nygatan där Triathlondeltagarna ska springa och cykla i helgen.

Litterär minigolf i Kristineberg

”Natten är dagens mor. Chaos är granne till Gud.” Citat av Erik Johan Stagnelius …

… är ett av många litterära citat på den nygamla minigolfbanan i Kristineberg.

Den gamla minigolfbanan vid Kristinebergs T-banestation från 1950-talet revs för något år sedan. Synd tyckte jag utan att då veta att den skulle ersättas av en modern variant helt i konstgräs som mest liknar en riktig golfbana i pytteformat. Extra originellt är att hindren konstruerats i form av böcker med litterära citat som anknyter till intilliggande gatunamn som ju har författare som tema. Golfbaren, som anläggningen heter, har blivit en riktig liten pärla.

”Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt” (Hjalmar Söderberg).

”Herre Gud, vad det är vackert, att höra toner av en salig ängels mun” (Carl Jonas Love Almqvist).

Prisplaketten fastskruvad

För förvandlingen av en nedsliten park till en fantasieggande lekplats i Per Anders Fogelströms Mina drömmars anda fick Bryggartäppan årets byggnadspris av Stockholms läns hembygdsförbund. Till vänster ses Tor Svae den konstnärlige ledaren bakom projektet.

Talet var lite för långt och knappt hörbart men barnen applåderade artigt ändå när Stockholms hembygdsförbund överlämnade 2012 års byggnadspris till Bryggartäppans (f.d. Pundarparkens) Per Anders Fogelströmstad i miniatyr, en underbar lekplats vid Gotlandsgatan/Bjurholmsgatan skapad av Lekplatsbolaget med den konstnärlige ledaren Tor Svae i spetsen.

Barnen lyssnade tålmodigt på talen …

… och följde fastskruvandet av prisplaketten med förvånat intresse …

Parkingenjör Kenneth Kempendahl i Södermalms stadsdelsförvaltning som varit med om att driva igen den fantasieggande lekplatsen fick ta emot prisplaketten som han tillsammans med medarbetare skruvade upp på dörren i en av stugorna medan de jublande barnen fick ballonger, saft och bullar.

… fast en del föredrog att leka i stället för följa prisceremonin.

Läs också: Årets byggnadspris till Bryggartäppan på Söder

Burgarfritt på Plattan

Burger King på Plattan …

… är utrymd tills vidare …

Hamburgerepoken på Plattan är tillfälligt över, Burger King utrymd tills vidare. Nu sätts plank i Plattans triangelmönster upp framför restaurangen. Tätskiktet på Klarabergsgatans betongdäck mellan Hamngatan och Vasagatan håller på att bytas ut, ett tidskrävande arbete, minst ett halvt decennium, innan hela sträckan är klar.

… och döljs av plank …

… i samma mönster som på stenläggningen.

Läs även: Sergelbageriet har slagit igen verksamheten vid Sergels torg

54 ton dammlucka demonteras

Full aktivitet på pontonerna …

… i Stallkanalen.

Fyrverkerier av svetsloppor och rassel av kättingar som kopplas ihop på två kraftiga järnbalkar monterade mellan två pontoner tilldrar sig de förbipasserandes intresse uppe på Stallbron mellan Mynttorget och Riksdagshuset. Vad gör de gulklädda männen därnere på pontonerna i Stallkanalen?

Vad händer? undrar förbipasserande.

Det är den gamla dammluckan som är på väg att tas bort, en kraftig tingest, 17 meter bred, närmare 8 meter lång och nästan 2 meter hög. Den väger 54 ton, varav 6 ton är betong. Så det behövs kraftiga kranar för att få loss den och bärga den från platsen. En affär på drygt tre miljoner kronor, momsen inräknad. Den gamla dammluckan behövs inte längre eftersom en ny monterades in på andra sidan Stallbron för något år sedan.

Den gamla dammluckan är på väg att monteras bort.