Gamla Lidingöbron har öppnats för sista gången – rivs om fem år

 

Annons:

Lidingö kommun avbröt arbetet med att göra Gamla Lidingöbron öppningsbar igen …

Gamla Lidingöbron har öppnats för sista gången. Reparationsarbetet på klaffen avbröts i förra veckan med omedelbar verkan efter Mark- och miljödomstolens besked att Lidingö kommun inte behöver göra bron öppningsbar igen.

… efter domen i förra veckan från Mark- och miljödomstolen att det inte behövdes.

Det var en revidering av en tidigare miljödom med innebörden att bron, som senast öppnades för passerande fartyg 2004, måste göras öppningsbar igen.

Den Gamla Lidingöbron som byggdes för nittio år sedan …  Foto: Stockholmskällan 1924

Orsaken till Mark- och miljödomstolens nya dom beror på att Lidingö kommun för snart två år sedan beslutade att riva den gamla bron och bygga en ny istället, färdig 2020. Rivningen av den gamla bron sker när den nya bron börjar stå färdig.

… kommer att rivas om fem-sex år när den nya ersättningsbron börjar bli klar.

Vanadisbadet återuppståndet

Vanadisbadet den 9 juli 1944 (Foto: Yngve Karlsson, SvD, Stockholmskällan)

… och i dag, 70 år senare, nyinvigt den 15 juni 2014.

Det var lite déjà vu-känsla när Vanadisbadet återinvigdes på söndagen. Massor av folk som badade i de tre bassängerna och solade på soldäcket precis som i min barndom på femtiotalet.

Svenska mästarna i konstsim Elin Grahn och Lovisa Börthas (närmast) höll i bandet som invigningsklipptes av borgarråden Regina Kevius och Madeleine Sjöstedt.

De båda konstsimmerskorna gav också en avancerad uppvisning i sin specialgren.

I sju år hade badet varit stängt när det på söndagen invigdes med tal av borgarråden Madeleine Sjöstedt (fp) och Regina Kevius (m) och med konstsim och gratisbad. Madeleine Sjöstedt berättade att planerna ett tag var att bygga idrottshall och inomhusbad men att det nu blev ett slags återställande av den gamla ordningen i stället. Inget fel i det kan jag tycka.

Unga …

… och gamla trivdes …

Vanadisbadet som ritades av Paul Hedqvist öppnade 1938.  Fram till i mitten av åttiotalet drevs det i kommunal regi för att under nittiotalet förvandlas till Vilda Vanadis, ett äventyrsbad (som inte var så lönsamt) med långa rutschkanor i privat regi samtidigt som anläggningen förvandlades till hotell.

… i Vanadisbadets …

… nygamla bassänger.

Nu drivs hela verksamheten av företaget Vanadis Hotell & Bad. Det kostar 90 kronor för vuxna och 70 kronor för barn mellan 3-16 år att nyttja badet. Jag kan tycka att det blir lite dyrt för en flerbarnsfamilj att gå dit och bada och sola. Men det är förstås upp till var och en att själv bedöma.

Den nedsågade TV-eken gör sig påmind på Västerbroplan

Återanvändning av gammalt betonghinder vid Västerbroplan …

”Rädda EKEN” står det med lätt avskavda svarta bokstäver på ett av betonghindren vid Västerbroplan. Men ingen ek finns att rädda vid lilla Västerbron där breddningen av cykel- och gångbanor och renovering av det s.k. tätskiktet pågår för fullt.

… minner om kampen på Östermalm för två och ett halvt år sedan.

Det måste röra sig om ett betonghinder som trafikkontoret återanvänder från tiden när kampen för att rädda TV-eken på Oxenstiernasgatan pågick som intensivast, en kamp som misslyckades när eken sågades ned för två och ett halvt år sedan (natten mot den 26 november 2011), en kamp som på sätt och vis nu alltså gör sig påmind igen.

Försvunnen belysningsarmatur i hörnet Kungsgatan/Vasagatan

Sockeln står tom i hörnet av Kungsgatan och Vasagatan.

Den specialdesignade belysningsarmaturen i hörnet av Vasagatan och Kungsgatan har varit borta i ett par år. Är den stulen tänkte jag. Ingenting föreföll mig omöjligt sedan en jättestor järngrind i staketet runt Adolf Fredriks kyrka stals av någon samvetslös person en natt för ett par decennier sedan.

På sockeln sitter en svårläst skylt som dåvarande Gatukontoret satte upp 1991.

Men den modernistiska armaturen, som sattes upp 1991 av dåvarande Gatukontoret som ett tack till sponsorerna för deras ekonomiska bidrag till Kungsgatans då just genomförda upprustning, är nedtagen, med anledning av sockelns dåliga skick, och befinner sig i en depå. Det berättar Peter Marcateus Asklund på trafikkontoret, belysningsansvarig för Norrmalm.

På andra sidan gatan står tvillingarmaturen på en motsvarande sockel.

Han tror att sockeln är reparerad och armaturen tillbaka återmonterad fram till sommaren. På andra sidan gatan står tvillingarmaturen som har kommit lite ur sitt läge vilket också ska åtgärdas.

Ny akut byggs på Södersjukhuset

Södersjukhusets västra flyglar som båda ska rivas. Den till vänster på bilden ersätts av ny akut och behandlingsbyggnad och den till höger av en ny vårdbyggnad.

Det disparata försörjningskvarteret som ska rivas och ersättas. Här i en vy från Jägargatan …

… och är fotograferat från Marmorgatan.

Södersjukhuset ska byggas ut för 3,4 miljarder kronor. Akuten (som idag besöks av i genomsnitt 320 personer per dygn) flyttar (inom några år) till den nybyggda västra delen (mot Tanto) av sjukhuset där två flyglar rivs och ersätts av två nybyggnader (förutom nya akuten också av en ny modern vårdbyggnad) . Barnakuten flyttar in där vuxenakuten ligger i dag vid Sjukhusbacken.

Flygbild som visar Södersjukhuset före ombyggnad. Ringvägen till vänster, Tantogatan i nedre vänstra hörnet och Jägargatan från Tantogatan nästan fram till Årstaviken. Ill: White

Efter ombyggnaden. Observera att detta är så kallade volymstudier som inte visar de nya huskropparnas verkliga utseende. Ill: White

De nya byggnadernas placering sedda söderifrån med Tantogatan längst upp i bilden.

När akuten flyttat kör ambulanserna en ny väg, från Ringvägen in på Tantogatan och via Jägargatan till nya ambulansintaget. Det rör sig idag om cirka hundra ambulanstransporter om dagen, en siffra som beräknas öka med tjugo procent.

Ambulanser med tjutande sirener och blåljus var en fråga som oroade några av de fåtaliga närboende som bevistade Stockholm stads plansamrådsmöte som ägde rum i Södersjukhusets aula på tisdagskvällen.

-Man vill ju inte bli väckt på natten när man ligger och sover. A andra sidan vill man att barnen ska se och höra när ambulanserna kommer farande, sade en kvinna.

Trafikplanerare Åke Dufström berättar på samrådsmötet om den framtida trafiksituationen i planområdet.

Trafikplaneraren Åke Dufström från staden sade att endast en fjärdedel av ambulanstransporterna är blåljustransporter och att de ska stänga av sirenerna när de viker in på Tantogatan från Ringvägen.

Även det så kallade försörjningskvarteret mellan Marmorgatan och Jägargatan rivs och nybyggs, Det handlar om slitna hus i olika skick som bland annat innehåller panncentral, verkstad, driftcentral, tvättsil, ställverk, sopsug, tvättsug och syrgasförsörjning.

Vägen mellan Jägargatan och Marmorgatan (här sedd mot Marmorgatan i fonden) öppnas för genomfartstrafik vilket oroade några barnföräldrar på samrådsmötet.

I anslutning till det nya försörjningskvarteret anläggs två nya gator där det i dag bara finns en gång och cykelväg. Också dessa nya gator oroade några av besökarna på mötet. Om allt går planenligt startar byggarbetena 2015 och är klara 2017.

Bra Sumpan att ni bevarar det gamla elverket på Hamngatan!

Gamla elverket i Sundbyberg ska inte rivas …

… som jag först trodde …

Jag gick förbi det gamla elverket på Hamngatan i Sundbyberg häromdagen och tänkte att där offras snart ännu en gammal industribyggnad för grävskoporna att tugga i sig med tanke på alla nya bostadshus som växt upp alldeles i grannskapet. Glatt överraskad blev jag därför när jag av Sundbybergs starke man kommunalrådet Jonas Nygren (s) fick beskedet att elverket blir kvar och förmodligen omvandlas till bostäder och förskola. Bra Sumpan!

… istället rustas det upp och blir bostäder och förskola.

Elverket byggdes 1908 och ägdes och drevs från början av AB Skandinaviska Elverk. Det såldes till Sundbybergs stad 1926 och fick sin nuvarande volym vid tillbyggnaden 1932. Därefter har ombyggnader, främst interiört skett i flera omgångar. Från början drevs med två 120 hästkrafters dieselmotorer. Verksamheten upphörde 1966 då den flyttade till ett nytt elverk vid Bällstaåns strand i kvarteret Elverket. Sedan dess har den gamla industribyggnaden främst använts som förråd. Och nu väntar nya hyresgäster.

Så här såg det ut inne i elverket på 1920-talet. Foto: Sundbybergs hembygdsmuseums arkiv

 

DN i tidskapsel när hundraårig klocka återinvigdes på Centralen

Den gamla fina klockan från 1910-talet som flyttades till Tomteboda på 1950-talet är åter på plats framför Centralen och nyinvigdes på tisdagen.

Centralens drygt hundraåriga klocka som togs ned på femtiotalet när tunnelbanan byggdes och flyttades till Tomteboda är åter på plats framför stationsbyggnaden, nyrenoverad och grann med det gamla SJ-emblemet nyförgyllt på toppen.

Jag överlämnar ett ex av dagens DN till Jernhusens vd Kerstin Gillsbro … (Foto: Cecilia Granath)

… som hon stoppade ned i tidskapseln (med assistans av Mikael Willdal) …

Jernhusens vd Kerstin Gillsbro passade vid invigningstillfället på att gräva ned en tidskapsel med information om dagens centralstation, en tidskapsel att förhoppningsvis påträffas om något sekel vid nästa totalrenovering av Centralen.

… för att sedan gräva ned till glädje för en framtida generation att upptäcka.

Tidskapseln innehåller namn på samtliga som deltagit i ombyggnadsprojektet, ritningar, fotografier, texter och ett exemplar av Dagens Nyheter, daterad 23 oktober 2013, som jag personligen hade förmånen att få överräcka till Kerstin Gillsbro.

Det var inte utan att jag kände historiens vingslag susa när jag försökte föreställa mig hur de personer som hittar denna DN långt fram i tiden kan tänkas reagera när de i Stockholmsdelen läser om dagens bostadsbrist och otillräckliga byggande.

Stenbalustraden helrenoveras

 

Tidens tand och trafiken har slitit hårt på Riddarhusets stenbalustrad …

Renoveringen av Riddarhusets mer än hundraåriga stenbalustrad fortsätter.  Trafiken längs Riddarhusgränd orsakade sättningar i marken som fick balustraden att gå i vågor. Den delen helrenoverades förra året. Nu är det balustraden längs cykelbanan vid Riddarholmskanalen som får en ordentlig ansiktslyftning.

… som började renoveras längs Riddarhusgränd förra året …

… och som nu ska bli lika fin …

… på Riddarhusets västra sida längs Riddarholmskanalen.

Fläckvis med asfalt i Gamla stan

 

Riddarhusgränd i förrgår …

… och i dag, nyasfalterad …

Några gator i Gamla stan är fläckvis nyasfalterade de senaste dagarna. Sprickorna och hålen  har fyllts med utjämnande asfalt. En del provisoriskt, andra permanent. Som det tycks. Svarta lyser asfaltsjoken över brunnslock och sprickor i gatubeläggningen. Tänk att det skulle behövas en idrottstävling (Triathlon i helgen/cykling och löpning) för att jämna till gatorna och laga ihåligheterna som funnits åtminstone sedan i vintras.

… liksom brunnslock och andrar ihåligheter på Stora Nygatan där Triathlondeltagarna ska springa och cykla i helgen.

Litterär minigolf i Kristineberg

”Natten är dagens mor. Chaos är granne till Gud.” Citat av Erik Johan Stagnelius …

… är ett av många litterära citat på den nygamla minigolfbanan i Kristineberg.

Den gamla minigolfbanan vid Kristinebergs T-banestation från 1950-talet revs för något år sedan. Synd tyckte jag utan att då veta att den skulle ersättas av en modern variant helt i konstgräs som mest liknar en riktig golfbana i pytteformat. Extra originellt är att hindren konstruerats i form av böcker med litterära citat som anknyter till intilliggande gatunamn som ju har författare som tema. Golfbaren, som anläggningen heter, har blivit en riktig liten pärla.

”Det är skönt att bli gammal. Att vara ung var för djävligt” (Hjalmar Söderberg).

”Herre Gud, vad det är vackert, att höra toner av en salig ängels mun” (Carl Jonas Love Almqvist).