Järnvägsepoken utplånad på Norra stationsområdet

Bara en tegelhög …

Annons:

På lördagen revs beklagligtvis också det kvarvarande expeditionshuset på Norra stationsområdet. Nu återstår bara en tegelhög av den gamla järnvägsepoken. Visserligen ska klocktornet från den andra expeditionsbyggnaden, som revs tidigare i år, byggas upp igen, men endast som dekoration. Och det är trots allt inte riktigt samma sak.

… återstår nu …

… av järnvägsepoken på Norra station.

 

Rivningen av Norra stations sista byggnad inleddes på fredagen

I dag …

… i förrgår …

Rivningen av den sista återstående byggnaden, expeditionshuset för inkommande gods på Norra stationsområdet, det redan rivna klockhusets tvillingbyggnad, inleddes på fredagen. Fönstren och fönsterfodren avlägsnades. Som ett spökhus står det fortfarande kvar en kort tid till. Hur kort är oklart. Rivningsarbetarna ville inte berätta.

Det är för trist att inte en enda originalbyggnad blir kvar från den mer än hundraåriga järnvägsepoken i det som i framtiden ska heta Hagastaden och innehålla bostäder i höga hus för 10 000 människor. De kommer att bo i en historielös miljö.

… i dag.

Kamp in i det sista mot rivningen av klockhusets tvillingbyggnad på Norra stationsområdet

Kampen mot den planerade rivningen …

… av den återstående expeditionsbyggnaden (sedan klockhuset sprängts i luften) på Norra station …

… fortsätter in i det sista.

Motståndarna till den planerade rivningen av den kvarstående expeditionsbyggnaden på Norra stationsområdet kämpar emot in i det sista. På onsdagen sattes en banderoll med ett entydigt budskap upp på tegelfasaden till klockhusets tvillingbyggnad, klockhuset som sprängdes i luften trots att politikerna tidigare bestämt att själva klocktornet skulle bevaras. Nu ska ju klocktornet byggas upp igen som ett resultat av proteststormen både från allmänheten och internt i den styrande stadshusalliansen.

Varför inte stoppa den planerade rivningen och i stället behålla expeditionsbyggnaden för inkommande gods (klockhuset var expeditionsbyggnad för utgående gods) från 1924 ritad av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall som en märkesbyggnad från den svunna järnvägsepoken och bygga upp klocktornet intill denna som ett trivsamt tillskott för de kommande invånarna i den nya Hagastaden (som Norra station är omdöpt till). Inte ens det gamla namnet får vara kvar (i motsats till vad som är fallet på Söder) för att påminna om den gångna historien.

Premiärfredag för gamla bilar och gamla grabbar på Sveavägen

Ett av många vårtecken …

… är alla gamla vackra omsorgsfullt restaurerade bilar …

Sista fredagskvällen i månaden på Sveavägen. Då kommer ”grabbarna” som älskar gamla bilar körande på Sveavägen och parkerar långs trottoarkanterna utanför Observatorielunden och Stadsbiblioteket Sveavägen. Så har det varit i många år. Det känns som i barndomen på 50-talet. Amerikanska vrålåk och andra gamla bilmodeller dominerar stadsbilden.

…som sista fredagskvällen i varje månad …

Vad gör ni egentligen?, frågade jag en av chaufförerna. Vi kör bara in hit och hänger ett tag. Sen åker vi hem igen. Sista fredagen i varje månad utom på vintern.  Det här är premiär för i år, berättade han. Och han är en han. Jag ser inga kvinnor.  Det verkar mest vara män en bit upp i åldern som meckar med gamla bilar och återställer dem i nästan nyskick, gamla raggare kanske, en del av dem.

… från och med nu …

Premiär för säsongen den här fredagen således. Den som är intresserad men missade att kolla in de gamla vackra bilarna får ge sig till tåls till sista fredagen i maj. Då är de tillbaka, vrålåken och de andra gamla till nyskick återställda  bilarna från anno dazumal.

.. och resten av den varma årstiden rullar in och parkerar några timmar på Sveavägen.

 

Har Folkpartiet ändrat sig om Klockhusets tvillingbyggnad?

Borgarråden Roger Mogert (s) och Madeleine Sjöstedt (fp) diskuterade den kritiserade rivningen av Klockhuset på Norra station i februari och den aviserade återuppbyggnaden av Klockhusets klocktorn vid fullmäktigesammanträdet på måndagen.

Den uppmärksammade rivningen av Klockhuset på Norra station i mitten av februari blev föremål för en debatt mellan borgarråden Rogert Mogert (s) och Madeleine Sjöstedt (fp) vid måndagens fullmäktigemöte i Stadshuset.

Roger Mogert frågade Madeleine Sjöstedt i hennes egenskap av fastighetsborgarråd vad hon ansåg om rivningen fast han egentligen redan visste eftersom Madeleine Sjöstedt redan tidigare kallat rivningen för en skandal.

Han undrade också vad hon ansåg om att själva klocktornet skulle byggas upp för ”tolv miljoner kronor”. Madeleine Sjöstedt tyckte det var en bra idé eftersom det kommer att bli det enda minnesmärket från den gamla järnvägsepoken.

Jag håller med Madeleine Sjöstedt med tillägget att jag tycket att klocktornet ska byggas upp i anslutning till den kvarstående godsexpeditionen (Klockhusets tvillingbyggnad utan klocktorn) så att ett nytt Klockhus skapas som kan användas av de kommande invånarna i Hagastaden.

Madeleine Sjöstedt sade att det återuppförda klocktornet skulle bli det enda som påminde om den gamla järnvägsepoken i den framtida Hagastaden. Men Folkpartiet har tidigare flaggat för att Klockhusets tvillingbyggnad skulle kunna bevaras. ”Folkpartiet föreslår nu att klockhusets pendang, belägen 100 längre ifrån klocktornet på Norra stationsgatan, på något sätt bör sparas. Detta hus har inget torn men är i övrigt näst intill identiskt med det förlorade huset.”, skrev Folkpartiet i ett pressmeddelande några dagar efter rivningen.

Har partiet ändrat sig nu, eller har jag missuppfattat nåt?

Läs gärna också: Bygg upp klocktornet vid den andra expeditionsbyggnaden!

Bygg upp klocktornet vid den andra expeditionsbyggnaden!

En djup grop vittnar om var Klockhuset vid Norra station stod där renhållningsföretaget Liselotte Lööf AB hade sitt kontor.

Lastpallarna med tegel från det nedsprängda Klockhuset och magasinsbyggnaderna på Norra station travas på lastpallar om 100 tegelstenar på varje. Det blir snabbt fler och fler. Rivningarna pågår för fullt.

Rivningen av byggnaderna på Norra station fortskrider snabbt och …

… lastpallarna med tegel blir fler och fler.

Snart är det gamla stationsområdet hela avrivet. Men kvar står fortfarande Klockhusets tvillingbyggnad, den nittio år gamla godsexpeditionen för inkommande gods, ritad av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall 1924.

Bakom den snart helt rivna magasinsbyggnaden syns …

… Klockhusets tvillingbyggnad ungefär på den plats där det nu är tänkt att det rivna klocktornet ska byggas upp. Varför inte låta den byggnaden står kvar och bygga upp det hastigt rivna klocktornet alldeles i anslutning?

Efter den överraskande rivningen av Klockhuset med klocktorn i februari reagerade många bland annat Folkpartiets ledare i Stockholm och kallade rivningen för en skandal. ”För oss i Folkpartiet var bevarandet av klocktornet en viktig kompromiss då vår ingång var att bevara en mycket större del av området. Det som nu skett är inget annat än en skandal”, sade till exempel fastighetsborgarrådet Madeleine Sjöstedt.

I samma pressmeddelande föreslog Folkpartiet att Klockhusets pendang, dvs., godsexpeditionen för inkommande gods, som fortfarande står kvar ”på något sätt sparas”.

Det var stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (m) som gav klartecken till rivningen. Men i efterhand har hon meddelat att klocktornet ska byggas upp igen efter den hårda kritiken. Återskapandet av klocktornet ska ske på en plats i Hälsingegatans förlängning norr om Norra stationsgatan, dvs. ungefär där den kvarvarande expeditionsbyggnaden fortfarande står kvar.

Klockhuset med sitt torn innan det oväntat sprängdes. Men än är det inte för sent att skapa ett nytt Klockhus på den plats där klocktornet ska byggas upp igen.

Dessa omständigheter öppnar enligt mitt förmenande för följande utmärkta lösning: Bygg upp klocktornet från den rivna expeditionsbyggnaden, Klockhuset, intill det kvarstående expeditionshuset och skapa ett nytt Klockhus på den plats som redan pekats ut som lämplig för klocktornet i den framtida Hagastaden. Användningsmöjligheter för det nya Klockhuset lär inte vara svåra att hitta.

PS. Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius vänder sig mot min formulering att hon gav klartecken till rivningen. ”Rivningslov gavs på delegation av en tjänsteman i enlighet med gällande detaljplan. De allra flesta bygglov/rivningslov tas på delegation. Rivningslovet för detta borde dock ha lyfts till stadsbyggnadsnämnden för en politisk prövning”, skriver hon i en kommentar.

Det rivna klocktornet återuppstår i Hagastaden

Så här såg det ut i mitten av februari när Klockhuset med klocktornet sprängts …

Kritiken blev för hård mot sprängningen utan förvarning av Klocktornet på Norra station för en och en halv månad sedan trots att det var inritat i planförslagen så sent som 2011. Nu ska det byggas upp igen med originaltegel från den gamla godsexpeditionen (Klockhuset) från 1920-talet som klocktornet var en del av.

… men nu ska själva klocktornet byggas upp igen (på annan plats i Hagastaden) berättar Regina Kevius.

-Jag vet att många blev ledsna när klocktornet revs och vi kommer därför att bygga upp det igen för att markera Norra stationsområdets historia, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (m).

Ångrar du nu att du lät riva det?

-Det kanske gick lite för ingenjörsmässigt snabbt, svarar hon.

Tornet byggs upp i Hagastadens park norr om korsningen mellan Hälsingegatan och Norra stationsgatan och kostar 11,7 miljoner kronor. ”Ungefär lika mycket som det skulle kostat att demontera det gamla och bygga upp det igen”, säger Regina Kevius.

Själv tycker jag det är synd att inte hela Klockhuset fick leva vidare (med ny användning) som ett minne om det förgångna.

Personligen tycker jag det är synd att inte hela Klockhuset bevarats (det skulle kunnat bli en fin samlingslokal för området) och det var trist att hela huset med klocktorn och allt sprängdes i luften. Men att klocktornet nu byggs upp, som en symbol för den gamla järnvägsepoken, är ändå det bästa som kan göras i den rådande situationen.

Antinazistdemonstrationen utanför Vasa Real

Vasa Real bombades med nazistiskt klotter i måndags …

… men på tisdagen dominerade kärleksbudskapen …

Vasa Real (min gamla skola) klottrades ned med hakkors och andra nazistiska klichéer i måndags. På onsdagseftermiddagen ordnade Studenter mot rasism en demonstration med ett par hundra deltagare utanför skolans huvudentré i hörnet av Karlbergsvägen och Dalagatan.

… och på onsdagen demonstrerade ett par hundra personer …

… mot rasism, nazism och för mångkultur utanför skolan.

En stor grupp föräldrar som av skolans rektor uppmanats att komma för att skydda eleverna ”om något skulle inträffa” (jag förmodar att hon menade att om några nazister skulle attackera demonstrationen) hade samlats utanför skolans port.

Flera föräldrar och elever från Vasa Real talade och också elever från andra skolor (här Julieta från Kärrtorp) …

… och budskapet var glasklart ”Sverige är till för alla”.

Flera elever från Vasa Real och andra skolor liksom föräldrar till barnen på Vasa Real talade om vikten av att förenas i kampen mot rasismen och nazisterna som skrämmande nog på senaste tiden tycks ha ökat sina attacker i olika former på det demokratiska samhället (Kärrtorp, Malmö, Vasa Real).

Det våras i Vasaparken

Vintern som aldrig kom är över.

Klockhuset säljs tegelsten för tegelsten för 16 kronor styck

Tegelstenar från från det rivna Klockhuset på Norra station (och kanske den ovan i annonsen avbildade rivningsstoppade tvillingbyggnaden) bjuds ut till försäljning.

Nu annonseras det totaldemolerade Klockhuset på Norra station ut på Blocket tegelsten för tegelsten för 16 kronor styck. Av annonsen framgår att det finns 1 350 000 stycken handslagna gamla tegelstenar till salu.  Det gör drygt 21 miljoner kronor om alla tegelstenar blir sålda.

Tegelstenar från rivna Klockhuset (i bakgrunden) finputsas och staplas på lastpallar.

I och för sig vet jag inte om det totala antalet tegelstenar till försäljning också innefattar dem som skulle blivit resultatet av den nu tills vidare stoppade rivningen av Klockhusets tvillingbyggnad som avbildas i annonsen som sattes in på onsdagen, dagen innan den planerade rivningen stoppades.  Men det lär ändå bli en nätt summa.