Adressatetikett?

Fråga:

Jag jobbar i reception och öppnar därför post varje dag. En sak som irriterar mig varje gång det händer är att en del företag börjar sina brev med Dear Sirs, som att breven bara är skrivna till männen på företaget. Eller är de så korkade att de antar att bara män jobbar på företaget/den avdelning de skickat brevet till? Jag blir så arg att jag vill slänga breven direkt i papperskorgen alternativt skriva dem ett argt mejl. Givetvis gör jag varken eller, även om det senare känns väldigt lockande.

Annons:

Vad tycker Magdalena om det här?

Svar:

Visst har du rätt. Däremot är det svårt att bestämma vad som är mest artigt eller kanske bara korrekt: Dear Madames, Dear Sirs (mer rätt: Mesdames), eller Dear Ladies, Dear Sirs, eller vilket skulle minska problemet, Dear Madame, Dear Sir.

Något slags praxis bör finnas i detta ämne även om jag inte känner till den. Underbyggd sådan välkomnas till kommentarsfältet.

Det gamla Sir-adresserandet eller skriftliga tilltalet lever kvar från den tid då kvinnor ägnade sig åt att sköta hem – eget eller andras – eller i varje fall inte förväntades ha högre befattningar på företag. Fast det har ju alltid funnits kvinnor som haft beslutande positioner. Egentligen finns ingen ursäkt för det slentrianmässiga Sir när det inte gäller enbart män (om inte företaget är av den förlegade sort som verkligen saknar kvinnor i beslutsställning).

Har du tid och energi till det kan du skapa ett standardmejl till Sir-skrivarna och korrigera vänligt: “för er information har vårt företag lika många kvinnor som män anställda” eller hur det nu är.

Kanske väcker du en jämställdhetstanke hos dem. Men var inte alltför säker på det.

Magdalena Ribbing

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (60)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 60

Under mina många år som VD-assistent i USA användes ofta hälsningsfrasen "Gentlemen" när man inte adresserade en person direkt. Ett annat fenomen som jag upplevde där är den åldriga formuleringen när man skickar post till ett gift par, såsom "Mr. and Mrs. John Doe." Skriver man till en icke-katolsk präst med fru, adresserar man kuvertet till "The Reverend and Mrs. John Doe." Jag kommer förrresten ihåg när man här i Sverige fick benämningar som "Kaptenskan Andersson", "doktorinnan Persson" etc.

Maggie, 11:22, 15 augusti 2011. Anmäl

@Sekreterarfågeln, det är även politiskt korrekta usonier som kallade den nyss frigivne Nelson Mandela för African American tills han tröttnade och påpekade att de faktiskt var i Afrika-

REx, 09:56, 12 augusti 2011. Anmäl

Ett enkelt men korrekt protokoll är: Dear Sir/Madame, ...

Sanna, 07:30, 12 augusti 2011. Anmäl

Språknörden: Det är väldigt många engelskspråkiga människor som idag (sedan flera årtionden, faktiskt) omsorgsfullt undviker könsspecifika fraser av typen Dear Sirs. Det är vanligt att företag har en policy kring detta som stipulerar könsneutral adressering. Åtminstone i USA är språkbruket mycket mer medvetet och modernt än i Sverige, amerikanerna har verkligen jobbat igenom sitt genusanvändande och etablerat väl fungernade alternativ till de exkluderande uttrycken. Därmed inte sagt att en svensk administratör ska slänga illa skrivna brev i papperskorgen ;)

Sekreterarfågeln, 13:54, 10 augusti 2011. Anmäl

Om nu Dear Sirs är en etablerad inledningsfras i anglosaxisk affärskorrespondens fattar jag inte varför en svensk (uppenbarligen obildad på detta område?) postöppnerska överhuvudtaget kan ha anledning att ha synpunkter på detta. Har hon verkligen tänkt sig att kunna förändra miljontals engelskspråkiga affärsmäns uttryckssätt???? Ett sådant projekt är definitivt dömt att misslyckas. FS tillråds att använda sin upprördhet och energi till annat än sådant hon näppeligen kan påverka. Troligtvis har den affärsengelska frasen efter hand kommit att syfta på en könsobestämd juridisk person, snarare än på ett kollektiv av manliga individer. I svenskan har vi också ett antal exempel på sådana betydelseförskjutningar. Jämför t.ex. med hur MAN i engelskan använder "one" eller "you" för att uttrycka sig obestämt i vissa sammanhang. I svenskan använder MAN däremot i stället ofta MAN när MAN vill uttrycka sig obestämt om vem som är subjektet.

Språknörden, 13:23, 10 augusti 2011. Anmäl

Katarina, 22:55: Gängse bruk i svensk, formell brevskrivning är att inte ha någon inledningsfras alls, då man inte har en specifik, namngiven person att skriva till. Man gör en rubrik (understruken eller fetstil) om vad brevet handlar om, bara. Tråkigt, kanske, men bekymmersfritt.

Sekreterarfågeln, 12:35, 10 augusti 2011. Anmäl

En annan sak att komma ihåg: Ms är inte samma sak som Miss på engelska. Miss syftar på en ogift kvinna, medan Ms är en titel som är 'relationsneutral', alltså det framgår inte av titeln om kvinnan ifråga är gift eller ogift. En viktig skillnad, särskilt i England där jag bor och där tituleringen ofta är ett väl övervägt val. Om man inte känner till kvinnans preferenser och äktenskapliga status så funkar Ms, eftersom det är neutralt.

Anonym, 11:17, 10 augusti 2011. Anmäl

Om man skriver ett brev till ett företag eller organisation, men inte vet till vem man skall rikta sig (ovanligt i dessa internet-tider där alla har hemsidor med 'about us' osv), så skriver man 'Dear Sir / Madame'; aldrig plural. Detta skall, by the by, avslutas med 'Yours faithfully. Skriver man till nämnd person avslutar man med 'Yours sincerely'. Man kan även skriva 'To whom it may concern', fast detta är mer vanligt om man skriver ett brev som ges till en person för vidare distribuering tlll för skrivaren okänd mottagare, t ex ett rekommendationsbrev som en jobbsökare kan visa upp vid en intervju. Sura människor skriver även ofta klagomål med denna inledningen.

nils wetterlind (Webbsida), 05:02, 10 augusti 2011. Anmäl

Som Bagle kommenterat - jag lärde mig skriva "Dear Sirs" "Dear Sir or Madam" eller kanske till och med "To whom it may concern" som inledningsfras i brev till okänd mottagare (det här var på 80-90-talet i USA). Jag undrar dock vad motsvarande fras är på svenska. Ofta försöker jag få till en vettig rubrik i riktiga brev, men i e-post vill jag gärna lägga till en hälsningsfras i själva brevet och "Hej" känns lite larvigt ibland.

Katarina, 22:55, 9 augusti 2011. Anmäl

Det mest intressanta har ar val varfor personen inte an gora lite research sjalv (google t.ex.)? Engelsk affarskorrespondens ar val utanfor MRs expertomrade.

MG, 21:15, 9 augusti 2011. Anmäl