Titelbruk?

Fråga: Vilka titlar finns kvar i Sverige? Förr sa man, det har jag läst, sådant som bagarmästare och magister och fröken och greve till varandra. Men jag har aldrig hört någon säga en sådan titel. Använder man titlar numera?

Svar: Kort svar: nej. Titlar används knappast alls i nutid. I Sverige ska tilläggas, många andra nationer och kulturer vårdar sina medborgares titlar av olika praktiska och sociala skäl. Längre svar: ursprunget till titulerandet var att skilja ut de med makt från dem utan sådan. Den som kunde bestämma över andra skulle ha den rätten markerad med en titel, och urgamla sådana titlar lever kvar i vissa ord: fornsvenskans jarl, kungens högste ämbetsman, som finns kvar i engelskans titel earl lika med greve, eller drottning, frun till en drott, som i fornsvenskan var en krigsman på högsta nivå. Benämningarna herr och fru var förbehållet människor högt upp i samhället. Bönder och torpare i Sverige hade inga titlar, de kallades för sina förnamn och sin fars förnamn plus –son eller –dotter, ett bruk som för den delen är på väg tillbaka.

I nyare tid har Sverige ibland kallats ”titelsjukt”, alltså att man har använt titlar i övermått innan den så kallade dureformen vann i slutet på 1960-talet. I dag säger de flesta du till varandra, utan titel och namn. Vem skulle säga ”Vill Bagarmästaren ha mer kaffe?” eller ”kan Fröken ge mig den gröna tröjan tack.” Men vissa titlar kan ha en praktisk funktion. En yrkesperson definieras med sin titel, läkare (doktor), sjuksyster (syster), lärare (magister), vaktmästare, rektor och så vidare. Detta kan både den som innehar titeln och den som vänder sig till vederbörande säga till en början. Däremot är det ovanligt att titeln används i ett löpande samtal, då kommer duandet ganska snabbt, åtminstone om det råder viss jämnårighet.

Fröken har blivit ett slags yrkestitel istället för att markera en ogift kvinna som det var förr, allra tidigast var en fröken en ogift kvinna högst upp i samhället. Nu skrivs ibland Fr för att inte särskilja en gift från en ogift kvinna, men det uttalas inte. Enligt min uppfattning är Fr lika onödigt som Fru eller Fröken. Ingetdera behövs i ett normalt samtal eller vanlig situation; bara vid internationella resor krävs en sådan definition. Ska man vara korrekt blir den som en gång varit gift och därmed fru inte fröken igen vid en skilsmässa. Men vem använder frökenordet i dag utanför, eventuellt, skolan? Eller ens fru?

Adliga titlar: Erik XIV införde titlarna greve och friherre (den senare tilltalas muntligt baron, hans hustru friherrinnan) vid sin kröning i juni år 1561, efter kontinentalt mönster. Innan dess fanns svensk adel utan titlar. Män som fötts i äktenskap där fadern är greve eller friherre får den titeln. Döttrar får inte någon titel förrän de möjligen gifter sig. En gift kvinna vars make är greve eller friherre benämns enligt gammal sed grevinna eller friherrinna. Hon har den titeln så länge hon är gift med greven eller friherren och som änka, men inte som frånskild, då ska hon kallas fru. Man kan alltså inte ”skilja sig” till en adlig titel. Inte heller de adliga titlarna är i dagligt bruk numera, de som förväntar sig eller kräver att kallas för dem är sällsynta, kanske lite titelsjuka? Lika onödigt är massmedias idoga användande av adliga titlar; konsekvent skulle då alla icke betitlande personer ha titeln Herr eller motsvarande framför sitt namn. Att använda någons adliga titel i hånfullt syfte är historiskt obildat och okunnigt. Den som har en sådan titel har inte hittat på den själv utan fötts till den.

Magdalena Ribbing

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (15)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 15

Jag brukar vanligtvis vifta lite i luften, försöka få ögonkontakt och säga "Ursäkta mig, skulle jag kunna få hjälp med ...". Att använda namnet från namnlappen utan att personen presenterat sig tycker jag känns oartigt.

annan Camilla, 14:07, 16 februari 2017. Anmäl

@Alexander Backlund - jag kan förstå att inte alla sjuksköterskor, oavsett kön, vill bli kallade "syster", men om du är patient och av någon anledning vill påkalla uppmärksamhet, och inte ännu har kommit till det desperata stadiet när du skriker "HALLÅ!" rakt ut och hoppas att *nån* lyssnar - vad ropar du då?

Maria T, 19:23, 15 februari 2017. Anmäl

Jag kanske ska påpeka att inte alla sjuksköterskor uppskattar att bli kallade syster.

Alexander Backlund, 14:54, 14 februari 2017. Anmäl

Alexander Backlund, 18:25, 13 februari 2017: Manlig sjuksköterska tilltalas med "Syster", i enlighet med benämningen "sjuksköterska" som är samma för båda könen.

Smart Besserwisser, 06:52, 14 februari 2017. Anmäl

Irene Holm: Hur vill du då påkalla uppmärksamhet från en manlig sjuksköterska? Knappast med "broder"!

Alexander Backlund, 18:25, 13 februari 2017. Anmäl

Apropå titlar och niande så finns det situationer där man vill hålla ett visst avstånd (som inte alls är nedlåtande). När man ligger på britsen i akutens korridor vill man ropa på "syster" när man vill ha hjälp av den okända människan, inte " Karin" som det kanske står på den lilla skylten på hennes bröst, som man ändå inte kan läsa eftersom glasögonen gick sönder när man halkade på isfläcken. Det är en yrkeskunnig person, inte en väninna jag som patient vill tala med.

Irene Holm, 10:10, 11 februari 2017. Anmäl

Min uppväxtby i nordvästra Ångermanland, befolkad av uteslutande småbönder och skogsarbetare, var i princip titellös. Undantaget var den från Härnösandstrakten inflyttade småskollärarinnan som ännu efter decenniers boende i byn fortfarande benämndes "fru Eriksson". Utom i skolan förstås - där var hon ju "fröken"...

Mats Rosin, 09:15, 11 februari 2017. Anmäl

------- MAGDALENA SVARAR: Om det är sant att kronprinsen Gustaf, sedermera Gustaf V, på besök i Dalarna fick höra av en dalkarl att "Här i Dalarna säger vi du till alla utom till dig och far din" vet jag inte... ------- En gammal Magdalena-goding, 10 år gammal nu på söndag :)

Pelle Lundén, 21:11, 10 februari 2017. Anmäl

MAGDALENA SVARAR ÄN EN GÅNG: Hans G Johansson, helt rätt förstås - jag försökte beskriva de tilltal som används, och som jag har hört det säger inte patienten "läkaren, får jag fråga xxx" utan "doktorn" osv, oavsett doktorerande, liksom "syster, kan jag få hjälp" istället för "sjuksköterskan" osv. Men det borde jag ha förtydligat, tack för ditt påpekande.

Magdalena Ribbing, 16:08, 10 februari 2017. Anmäl

Intressant men för att rätt ska vara rätt: flera av de yrken som omnämns är så kallade professioner, vilket inte ska förväxlas med en akademisk utbildning/examen. Att kalla sig läkare får bara den göra som har genomgått läkarutbildning, likaså gäller för legitimerad sjuksköterska. En doktor är en person som erhållit doktorsexamen - vilket en läkare likväl som en sjuksköterska kan göra. Det finns ingen yrkesroll som heter sjuksyster och en syster betecknar antingen en nunna eller ett släktband.

Hans G Johansson, 15:50, 10 februari 2017. Anmäl