Apoteksdiskretion?

Fråga: Jag använder sedan en tid tillbaka en medicin som jag tycker att det är pinsamt att behöva ta. Därför är jag ytterst restriktiv med att informera andra om att jag använder denna medicin. När jag hämtar ut medicinen på apoteket lägger jag bara fram asken och säger att jag skulle vilja hämta ut mer av den, för att slippa nämna medicinens namn. Det händer dock vid dessa tillfällen att apotekspersonalen benämner medicinens namn tydligt och helt i onödan, inte för att informera om dosen, vad man inte bör kombinera den med etc. Detta finner jag pinsamt då andra kunder runt omkring mig ju vid dessa tillfällen kan höra vad det är för medicin som jag använder.

Det finns ju skäl till att apotekspersonalen har tystnadsplikt då de lämnar ut receptbelagda läkemedel. Hur bör man som kund agera vid dessa tillfällen? Kan man på något sätt göra apotekspersonalen uppmärksam på att man finner det integritetskränkande då de i onödan låter omvärlden höra vilka mediciner jag använder?

Svar: Du ska inte behöva oroa dig för att andra får reda på din medicin genom apotekspersonalens obetänksamhet. Flertalet vill inte att vem som råkar höra det ska veta att man har sviktande potens, hemorrojder, syfilis, inkontinens eller vad det är. Ofta förstår apotekspersonalen detta och är försiktig med mediciners namn. Men du har råkat ut för motsatsen. Ber du personalen att inte nämna medicinens namn hör andra kunder detta och det är inte heller bra för din integritet. Du kan skriva en tydlig lapp på asken som du lägger fram, med ungefär denna text ”NÄMN EJ MEDICINENS NAMN TACK” eller en bättre formulering. Det är en tillräckligt ovanlig uppmaning för att personalen ska förstå och följa den.

Om detta inte hjälper, mot förmodan, kan du kontakta apotekets chef och förklara att du vill hämta din medicin utan att andra hör vad du använder. Kanske får du hjälp att slippa stå vid disken med andra kunder och istället få hämta den vid sidan om. Det borde fungera nu när apoteken konkurrerar om kunderna.

Magdalena Ribbing

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (29)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 29

Den som är expedierar ett recept har personligt ansvar för att det blir rätt läkemedel, i rätt dos, till rätt ändamål samt till rätt person. För att man ska kunna förvissa sig om allt detta krävs en dialog med kunden. Erfarenheten visar att i de få fall som det görs felexpedieringar, så är bristande dialog med kunden en vanlig orsak. Dessutom ska den som expedierar receptet förvissa sig om att kunden vet hur läkemedlet ska användas på rätt sätt. Detta är reglerat i lagar och föreskrifter

Arne Ström, 00:14, 8 mars 2017. Anmäl

Säg: "Ett ögonblick", och tag sedan fram id-kort och lämna till personalen som att han/hon kan knappa in dina uppgifter.

Sorrow Hed, 18:35, 7 mars 2017. Anmäl

Enklast är att lägga fram sin legitimation och vänta tills apotekspersonalen knappat in dina uppgifter. Sedan ber du dem vrida skärmen så att du ser dina föreskrivna recept och pekar på det du vill hämta ut. För att förekomma personalen säger du raskt att du har använt preparatet tidigare och är väl medveten hur det fungerar/hur du tar den etc. Detsamma gäller när personalen, i valfri butik där en har medlemskap, ber om ens personnummer. Fortsättning kommer i nästa inlägg

Sorrow Hed, 18:34, 7 mars 2017. Anmäl

Dessutom förväntas man (om man är medlem och vill ha sin rabatt) högt säga hela sitt personnummer. Hur genomtänkt är det?

Anna N, 07:43, 7 mars 2017. Anmäl

Apotekspersonalen har tystnadsplikt. De får inte tala så högt att andra kan höra kundernas medicinering.

Ann-Caroline Mörner, 19:35, 6 mars 2017. Anmäl

Inte för att de är viktigare, men det kan ju vara en illustration av hur man inte tycker att det är kul att alla ska få veta vad man hämtar ut: Säg att det är en kändis. Apotekaren, högröstat: "Det här ska nog klara upp klamydian på nolltid!" > Nån sympatisk typ ringer nån blaska. Eller lägger uf på sin feja om han/hon filmat. (För, varför inte? Om man klagar över hur trist det är att städa på FB så är det väl bingo om man råkar på en kändis.)

Lyra Lof, 06:24, 4 mars 2017. Anmäl

Apoteken har blivit konstiga. Alla tycks ha gått samma servicekurs och kastar sig över en så fort man kommer in i butiken. Men om man har en fråga som rör den receptfria medicinen så är de svarslösa. Eller erbjuder en gissning!!! Erbjuder sig heller inte att ta reda på svaret. Dessutom är det obegripligt att apoteken kan ligga så tätt i städerna. Ändå är det alltid nästan tomt på kunder. Går de på bidrag..?

Anna N, 07:20, 3 mars 2017. Anmäl

Jag känner igen problemet. Det finns apotek där apotekarna vid disken sitter så pass nära varandra att man definitivt hör vad apotekarna säger till de andra kunderna. Jag har själv tyckt att de har pratat väl högt när de har diskuterat eller berättat om ens medicin. Även om det inte är något pinsamt så vill man inte att andra skall veta. Om man står och väntar så lyssnar man automatiskt utan att vilja tjuvlyssna. Apotekarna tycker nog att medicin som medicin, inget att hålla hemligt.

Augusta Wik, 14:57, 2 mars 2017. Anmäl

@Tjille Vips: Patientsäkerhetslagen (2010:659) är en mer korrekt lagstiftning att åberopa i sammanhanget. Tystnadsplikten finns reglerad där.

Kap Kennedy, 09:49, 2 mars 2017. Anmäl

@Lyra Lof: Vad "Tjille Vips" förmodligen menar är att diskussionen är ovidkommande eftersom sekretesslagen reglerar detta. Men även om apotekspersonal självfallet omfattas av tystnadsplikt gäller den rimligtvis inte i ett direkt samtal med kunden/patienten. Man kan ha synpunkter på att de samtalar med en ljudvolym som gör att andra kan höra, men det är inte ett sekretessbrott i juridisk mening. Däremot olämpligt rent professionellt, förstås.

Kap Kennedy, 09:40, 2 mars 2017. Anmäl