Sjunkande våldstal väcker starka känslor

Foto: Scanpix

Att berätta att våldet minskar väcker ibland starka reaktioner. Det handlar inte bara om att medier, politiker och polis av olika skäl kan ha intresse av att lyfta fram brott och ond bråd död. Jag gissar att många faktiskt inte blir särskilt lättade av den statistik DN presenterar på onsdagen.

Varför? Därför att det fortfarande finns brutalt och högst verkligt våld kvar i vårt samhälle, och de flesta vill inte ha våld i sina liv. Inte något. Trots att allt färre av oss utsätts för våld plågar det våra samveten mer än någonsin.

Vår benägenhet att anmäla våldsamma händelser har ökat kraftigt. Vi accepterar inte längre pojkslagsmål på skolor som något naturligt. När det händer kallar vi till krismöte. Barnaga är i dag förbjudet i lag i 33 länder.
Det motsägelsefulla är att det fiktiva våldet på film och i datorspel ökat. Våldet tycks ha en fast plats i vår föreställningsvärld. Men i den fysiska världen blir vår toleranströskel allt lägre.

Inte sällan misstänkliggörs kriminologer för att manipulera statistiken. Sådant får de bland annat höra från främlingsfientliga grupper, vars världsbild förutsätter att brotten ökar i takt med invandringen.

Ofta lanseras krassa förklaringar till nedgången. Den vanligaste är att fängelserna helt enkelt fyllts. I USA är det en del av sanningen, men om hårdare tag var hela saken skulle inte våldsbrotten minska även där antalet personer i fängelse sjunkit, vilket är fallet i exempelvis Sverige, Tyskland, Nederländerna och den amerikanska delstaten New York under 2000-talet.

En annan teori är att våld och brott sjunker bara när folk får det bättre. Men inte heller den ekonomiska kraschen från 2008 bröt de nedåtgående kurvorna i västvärldens brottsstatistik.

Den senaste våldsnedgången kommer förvisso efter ett par decennier med ökande våld på 1960- och 1970-talen. Men sett i ett riktigt långt historiskt perspektiv är tendensen en alltmer fridsam mänsklighet. Harvardprofessorn Steven Pinker, som granskat krig, mord, misshandel och straff genom årtusendena, menar att vi nu lever i mänsklighetens fredligaste epok hittills (läsare av denna blogg känner väl till Pinkers rön, se här och här).

En person i England löpte 50 gånger högre risk att mördas på 1400-talet än i dag. Ännu på 1700-talet utdömdes i västvärlden dödsstraff för 200 olika brott, inklusive umgänge med zigenare.

De flesta av dagens västerlänningar lever fjärran från vardagssmärta, men en gång i tiden var lemlästande olyckor, spädbarnsdöd och svåra infektioner vardag. Det är förmodligen lättare att avstå från smockan mot en irriterande granne i kön om man slipper gå runt med en konstant brutal tandvärk.

Under tusentals år förväntades varje kränkt man med självaktning ta saken i egna händer. Till dagens förskolebarn som försöker lösa en konflikt med knuffar säger vi: ”Det är inte okej”. Civilisationsprocess kallas det.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (17)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-10 av 17

Jag kom på att det finns en annan sorts statistik, från Brottsförebyggande Rådet. Dom intervjuar systematiskt ett representativt urval, av svenska folket varje år. I praktiken är får 13.000 personer svara på frågor, om dom blivit utsatta för brott. Deras resultat tyder på att antalet sexbrott, är någorlunda konstant. Däremot är det väldigt få sådana brott som anmäls. Ökad anmälningsbenägenhet räcker därför som förklaring, till ökningen av anmälda sexbrott, åtminstone för mej.

Lena Synnerholm (Webbsida), 18:02, 26 oktober 2013. Anmäl

Det begicks säkert flera mord i månaden i Sverige, på 60-, 70- och 80-talet. Men hur många av dom tror ni omnämndes, i tidningar, radio eller teve? Förmodligen nästan inga, eftersom det inte behövdes. På 90-talet började konkurrensen öka, på den svenska nyhetsmarknaden. Vad gör man då för att locka mediekonsumenter? Man skriver mer om spännande saker. Eftersom våldsbrott anses spännande, började man skriva mer om det. På den vägen är det.

Lena Synnerholm (Webbsida), 20:41, 18 oktober 2013. Anmäl

Det mänskliga minnet är ingen DVD, som exakt återger allt vi upplevt. I en evigt föränderlig värld, har vi ingen större nytta av det. Tvärt om är det så att nästan alla gamla minnen, är mer eller mindre reviderade. Folk glömmer dessutom en hel del. Det vi verkligen minns är fragmentariskt, och måste fylla ut med detaljer, som är mer eller mindre kvalificerade gissningar. Vi ska alltså inte lita för mycket på minnen, av saker för flera årtionden sedan. Dom kan mycket väl var felaktiga.

Lena Synnerholm (Webbsida), 20:39, 18 oktober 2013. Anmäl

Om vi levde i ”den bästa av alla tänkbara världar”, skulle inte politikerna ha något att göra. Deras jobb är att fatta beslut, om hur stat och kommuner ska lösa problem. Dom tjänar alltså på att framställa det som, att det finns STORA PROBLEM att lösa. Dessutom tror jag inte på, att dom skulle petimetra framställningar av statistik. Via har faktisk yttrandefrihet i Sverige. Alla har rätt att säga vad dom vill, men inte att stå oemotsagda, och än mindre att bli lyssnade på.

Lena Synnerholm (Webbsida), 20:36, 18 oktober 2013. Anmäl

Anonym, det var just min poäng kan man inte lite på stitistiken , den används (politiskt) för att få medborgarna att tro att vi lever i en ideal värld, så finns bara minnet kvar hur det var innan kontra nu.

Anonym, 07:35, 18 oktober 2013. Anmäl

Samtidigt som brottsligheten har minskat, har rapporteringen om brott i medierna, mer eller mindre exploderat. (Det är alltså enormt mycket större andel av brotten, som medierna rapporterar om.) Det har gett ett felaktigt intryck av, att brottsligheten ständigt ökar. Till er som hävdar motsatsen, vill jag fråga hur dom vet det. Intuitionen kan vara VÄLDIGT missledande.

Lena Synnerholm (Webbsida), 15:44, 17 oktober 2013. Anmäl

Lars: Minnet är inte alls det enda vi har att jämföra med. Statistik som går långt tillbaka finns tillgänglig för dig så det är bara att kolla :)

Anonym, 13:10, 17 oktober 2013. Anmäl

Lögn, förbannad lögn och statistik. För oss som minns 60- och 70-talen så är givetvis all statistik som försöker visa att brottsligheten i allmännhet och våld i synnerhet minskat bara politiskt nonsens. Svenska fängelser är överfulla trots att frihetsberövande tagits bort för många brott och i vissa fall, som villainbrott och egendomstöld, närmast avkriminaliserats. Att skylla den lavinartade ökningen av våldtäkter på ökad anmälningsbenägenhet är direkt absurt, det är snarare tvärtom då förtroendet för en alltmer passiviserad polismakt och handlingsförlamat rättsystem rasat i botten på senare år.

MatforsMats, 06:45, 17 oktober 2013. Anmäl

Tingfast: Det råder väl inget motsatsförhållande mellan dessa påståenden?! Så då blir det "och" och inte "eller". Har du några belägg för att polisen de senaste tjugo åren i allt högre grad avskriver misstänkta från Socialgrupp 1?! För om de varit konsekventa genom åren så skulle det inte visa sig som en nedgång i statistiken. Att unga män sitter hemma framför datorn generellt, och i synnerhet de som har det svårt med karriären (mao de som var ute och slogs tidigare pga av frustration), i en alltmer tilltagande grad är inte ett kontroversiellt påstående, och kan därför delvis förklara en statistisk nedgång i våldsbrott.

Mattias, 22:48, 16 oktober 2013. Anmäl

Man kan ju också peka på Steven Pinkers bok"The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined". Vi lever i den mest fredliga av alla tidsåldrar!

Anonym, 20:53, 16 oktober 2013. Anmäl