Hur håller jag utvecklingssamtal?

Fråga: Jag är ny som chef och ska hålla utvecklingssamtal med åtta medarbetare. Hur lägger jag upp det på ett bra sätt? Hälsningar Lasse

Svar: Hej, Lasse. Utvecklingssamtalet har fokus på medarbetarens utveckling. Din uppgift är att lyssna, inte att komma med alla svar. Använd ett coachande förhållningssätt och visa genuint intresse för din medarbetare. Tydliggör vem som har ansvar för vad efter samtalet.
Några tips: Boka in en ostörd, neutral plats. Avsätt minst två timmar per person. Har ditt företag en guide och policy som du kan arbeta efter?. Ett bra samtal bygger på att båda parter är förberedda, här är några bra frågor:
I går: Hur har året gått, prestationer, måluppfyllelse.
I dag: Arbetssituationen och arbetsmiljön, hur fungerar arbetet, kommunikation, relationer och samarbete i gruppen, på avdelningen, med dig. Hälsa och stress. Rätt arbetsuppgifter?
I morgon: Utvecklingsområden, kort- och långsiktiga mål, karriär- och kompetensutveckling, framtida arbetsuppgifter. Utvecklingsplan. Låt medarbetaren ta ansvar för sin egen utveckling!

Annons:

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Kommentarer (4)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-4 av 4

Utvecklingssamtal och lönesamtal är två samtal som ger bäst resultat om de inte blandas ihop.

Tom (Webbsida), 05:36, 1 mars 2012. Anmäl

Jag hoppas att ni inte menar att det ska vara ett kombinerat utvecklingssamtal och lönesamtal. För mig ska dessa vara två isolerade händelser men som både arbetsgivare och arbetstagare kan man använda sig av kontentan av utvecklingssamtalet.

Anonym, 07:12, 15 februari 2012. Anmäl

Jag vill också poängtera vikten av att koppla utvecklingmålen i medarbetarsamtalet till lönesamtalet:)

Anonym, 16:48, 11 februari 2012. Anmäl

Jag vill också tillägga vikten av att koppla medarbetarsamtalet till lönesamtalet. De utvecklingsområden ni kommer fram till ska kopplas till lön:)

Anonym, 16:47, 11 februari 2012. Anmäl