”Ledningen slösar med pengar”

Fråga: Jag har fått mitt första jobb som provanställd i en organisation som lever på gåvor och insamlade medel. Jag arbetar på vår bokföringsavdelning. Där ser jag att personer i högsta ledning slösar med organisationens pengar.

Jag talade med min chef om de höga kostnaderna och om risken ifall media skulle höra talas om det. Det känns riskabelt och etiskt fel.
Min chef höll med mig, men sedan har jag inte hört något mer. Häromdagen tog jag upp frågan med min chef igen, men samtalet blev avbrutet. Jag funderar på om jag ska tala med vår högsta chef. Vad tycker du att jag ska göra?

Svar: Innan du går vidare borde du hitta ett sätt att jämföra ledningens höga reskostnader med andra organisationers kostnader. Det är ditt första jobb. Då kan det vara svårt att värdera vad som är dyrt.
Ifall det verkligen är onödigt dyrt, överlägg med dig själv om det är värt att ta upp en fråga där hela högsta ledningen verkar vara överens. Du har rätt i att en välgörenhetsorganisation måste agera etiskt. Men försök att tala med din chef igen utifrån de här aspekterna. Säg att du blir osäker, inte förstår, och be din chef om hjälp att förstå och hur du ska agera.
Till sist, känn efter hur mycket du kan stå ut med på din arbetsplats. Om människors agerande inte stämmer med dina värderingar kanske du ska söka nytt jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Hur ska jag välja?

Fråga: Jag har ett roligt arbete på informations­enheten på ett globalt företag. Allt är bra, utom att företaget inte verkar prioritera information i det löpande arbetet. Min chef är till exempel inte medlem i ledningsgruppen utan rapporterar till ekonomidirektören. Affärer och ekonomi prioriteras. Mina kollegor tycker också att det är fel att vår chef inte ingår i ledningsgruppen.

Ett mindre svenskt företag har erbjudit mig att bli informationschef. Där skulle jag bli ansvarig för allt och få vara med i högsta ledningen. Lärorikt och spännande, även om de globala arbetsuppgifterna försvinner. Jag är osäker hur jag ska välja. Vill gärna utvecklas i min karriär.

Svar: Tänk igenom för- och nackdelar med de båda alternativen. Om du blir kvar på ditt nuvarande jobb skulle du kunna lägga upp en personlig plan på hur du kan utvecklas. I en global organisation borde det finnas många olika inriktningar, både i Sverige och globalt. Samtala och säkerställ att din chef ställer sig bakom en plan för din utveckling. Du hinner bygga upp ett bra kontaktnät och skapa möjlighet till goda referenser den dagen du vill byta jobb.

Om du tackar ja till att bli informationschef i lilla företaget kommer du att tvingas lära dig alla delar som ingår i ett informationschefsjobb. Det du inte kan får du antingen lära dig och klara själv, eller ta hjälp av konsulter. Det är en annan typ av lärande och utveckling. Båda alternativen har sina fördelar. Stäm också av lön och förmåner innan du bestämmer dig.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Nya karriären en mardröm”

Fråga: För ett år sedan vågade jag ta ett stort språng – jag sökte och fick ett nytt jobb. Jag ville ha en förändring, och hoppades mycket på denna nya karriär. Tyvärr innebär mitt nya jobb att jag själv måste sälja in uppdragen jag sedan ska arbeta med. Försäljningen går inte bra. Jag levererar inte enligt företagets förväntningar. Har en dålig relation med min chef och kollegor.

Jag förstod aldrig att kundmöten och försäljning var så viktiga delar i jobbet. Jag känner mig misslyckad, saknar energi och självförtroende. Risken finns att jag blir uppsagd när jag har nästa möte med chefen. Har du något råd?

Svar: Du kan söka dig tillbaka till din gamla bransch, alternativt söka en mer administrativ tjänst på ditt nya företag. Vad har du för referenser från ditt tidigare jobb? Chefer och kollegor kan vara både referenser och stödjande nätverk i att hitta nytt jobb, så det är en möjlig väg.

Alternativ på nuvarande jobbet: Du oroar dig för att bli uppsagd på grund av dåliga resultat. Vad har du för anställningsavtal? Efter ett år borde du vara tillsvidareanställd. Står det något om krav på försäljning i avtalet? Tala med din fackförening. Som du beskriver situationen mår du dåligt.

Du verkar helst vilja komma ifrån det här företaget. Men det kanske mest handlar om pressen att sälja? Finns det någon administrativ tjänst på företaget? Sök stöd i vänner och nätverk. Ge inte upp.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Min adept riskerar att gå in i väggen”

Fråga: Jag är mentor åt en duktig kvinna som arbetar så mycket att jag är orolig för hennes hälsa. Hon har stor kapacitet, är pålitlig och levererar resultat. Samtidigt är hon pressad av att arbetsbördan ständigt växer. Jag anser att hon utnyttjas: får fler och större uppgifter utan att företaget ser till att hon har tillräckligt stöd eller resurser.

Jag har rekommenderat henne att strukturera sitt arbete och att tänka igenom vad hon behöver för stöd. Hon pratar bort det jag säger, kanske för att hon är orolig för att hennes chefer och omgivning ska uppfatta det som negativt, och att det kan påverka hennes vidare karriär. Jag har påtalat risken för att hon ska gå in i väggen, men hon lyssnar inte. Vad kan jag göra?

Svar: En svår situation. Hon måste själv vilja förändras för att det ska lyckas. Det verkar inte vara fallet nu. Det är svårt att hjälpa en person som inte lyssnar. Men gör ett nytt försök. Flickor är ibland prestationsinriktade med höga krav på sig själva. De vill leverera och känna sig duktiga för att må bra. Det är viktigt att du försöker ta den här diskussionen på ett klokt sätt. Kanske beskriva konsekvenserna av att gå in i väggen?

Är du mentor i hennes organisation? I så fall kanske du kan tala med någon på HR-avdelningen. Det är alltid tveksamt att tala med hennes chef, även om det är i bästa välmening. Du vet inte hur det utnyttjas i organisationen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Mer ansvar – utan högre lön

Fråga: Jag har fått erbjudande att bli ”hosting manager” på mitt jobb, ett stort svenskt företag. Det innebär att jag ska ansvara för att svenska lagar följs samtidigt som cheferna med resultatansvar finns i olika länder. Mitt ansvar är att kontrollera att allt går rätt till. Dessutom ska jag följa upp tidrapportering, och ansvara för eventuella miljöproblem för medarbetarna i min grupp. I den nya rollen får jag varken personalansvar eller löneökning.

Chefen säger att jag ska se detta som en chans att senare få ett ”riktigt” chefsuppdrag. Dessutom har medarbetarna i min grupp problem – det är en dysfunktionell grupp. De två som har haft rollen som ”hosting manager” tidigare har blivit bortplockade för att de inte har klarat jobbet. Vad säger du om erbjudandet?

Svar: Ditt företag verkar inte ha klart för sig vad rollen som ”hosting manager” innebär. Låter som ett spretigt uppdrag med ansvar utan befogenheter. Vem är din chef? Vilket stöd skulle du ha i den rollen? Dessutom, miljöansvar för en dysfunktionell grupp där du inte har personalansvar. Miljöansvarslagen är sträng sedan 1 april i år. Företaget riskerar att bli bötfällt om inte medarbetarna mår bra. Det blir då ditt ansvar.

När jag läser din beskrivning ringer flera ­varningsklockor. Företaget lockar dig med senare chefsuppdrag om du tar det här jobbet utan löneökning. Det känns inte seriöst. Tacka nej.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Får ingen hjälp med mitt uppdrag”

Fråga: Jag har en ny roll och ansvarar för samordning och kostnadsbesparingar i företaget. Jag har inga medarbetare. Ska få hjälp av de enheter som blir berörda.

Det är ett luddigt uppdrag, bara formulerat som ett mål i lägre kostnader.
Jag har gjort en plan som min chef ställer sig bakom. Har börjat träffa högre chefer i organisationen där jag beskrivit mitt uppdrag. De är artiga och snälla, men inte hjälpsamma. Jag får ingen hjälp av dem. Måste arbeta helt själv.

Det är svårt. Jag har talat med chefen om det, men han verkar inte lyssna. Jag ser det här som en möjlig väg till större jobb. Därför vill jag lyckas med uppdraget. Vad tror du?

Svar: Det låter som en svår uppgift. Du är beroende av folk och resurser från de delar av organisationen som riskerar att bli lidande av ditt uppdrag. Det är tyvärr begripligt att de inte är hjälpsamma. Tänk igenom och formulera vad du behöver för att lyckas. Träffa din chef och tala om utmaningen.

Om chefen ställer sig bakom dig och dina krav finns chansen att du lyckas. Om det inte blir så är det klokare att säga ifrån. Säg att du inte anser att du kan lyckas med uppgiften utan nödvändiga resurser och stöd.
Se hur chefen reagerar, och bestäm sedan hur du går vidare. Om du hanterar situationen klokt kan det finnas andra jobb i organisationen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Vad är en MBA värd?

Fråga: Jag arbetar sedan tre år som varumärkes­ansvarig, med ansvar för budget och försäljning. Jag levererar mycket bra resultat. Vill fortsätta med mitt jobb men vill i framtiden kunna utvecklas och få större ansvar.

Jag saknar formell utbildning men har en kandidatexamen i ett angränsande ämnes­område. Funderar på att ta tjänstledigt för studier på heltid för att fylla i det jag saknar. När jag pratade med min chef fick jag i stället rådet att gå en MBA/EMBA parallellt med jobbet.

Det jag funderar på är värdet av en MBA. Är det eftertraktat på arbetsmarknaden? Är det en bra ersättning till en traditionell magisterexamen?

Finns det något negativt med MBA, till exempel att det är en betald utbildning?

Svar: En MBA – en typ av högre universitets­utbildning inom företagsekonomi och administration – som arbetsgivaren betalar är bra för din karriärutveckling och för ditt cv. Din chef verkar vara beredd att betala en sådan utbildning.

Att företaget betalar för utbildningen är inga problem.
Jag skulle tacka ja till chefens förslag – en fantastisk möjlighet! Dessutom är det privatekonomiskt bättre för dig jämfört med att ta tjänstledigt och ha studieskulder. Och du fortsätter arbeta under tiden, vilket också är meriterande.

Troligen leder utbildningen inte till högre lön nu. Men den är bra för din framtida karriärutveckling och för ditt cv. Du lär kunna få högre lön i framtiden.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Chefen har ingen makt längre”

Fråga: Jag jobbar i en specialbransch där det är brist på kunnig personal. På grund av familj och barn arbetar jag deltid. Efter barnledigheten sökte jag mig tillbaka till den här organisationen som jag känner sedan tidigare. Min chef är bra men svag. Chefen har anställt en rådgivare med makt över alla beslut. Rådgivaren och jag har olika uppfattningar i flera frågor. Jag vill utvecklas professionellt. Det kräver hjälp av mina kollegor. Då måste rådgivaren godkänna och schemalägga detta.

Chefen är positiv, men rådgivaren anser att jag ska lära mig allt själv: Läsa och lära utan att det tar tid eller kostar företaget något.
Semestern är omöjlig att lägga så den passar mig och min familj. Rådgivaren anser att företaget har böjt sig för mina önskemål men jag ser andra som får igenom det de vill ha.

Till synes små problem blir stora och chefen viker sig alltid för rådgivaren. Har du några råd?

Svar: Jag noterar att det är rådgivaren som har makten – inte din chef. Rannsaka dig noga. Tror du att du och rådgivaren har möjlighet att komma överens?

Det sätt som du beskriver era kontroverser kan antingen bero på att rådgivaren är fyrkantig, eller på att du inte har varit riktigt smidig eller en kombination av båda.

Försök att analysera detta så objektivt du kan. Din beskrivning av situationen låter inte bra. Kanske läge att söka annat jobb?

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Min chef är avundsjuk

Fråga: Jag är supernöjd med mitt nya jobb på ett konsultföretag i byggbranschen. Men min chef är svår: Avundsjuk, otydlig, kontrollerande, oberäknelig och hotfull. Talar ibland illa om människor, för att i nästa stund höja samma personer till skyarna. Han är dessutom oprofessionell på liknande sätt inför våra kunder.

Vi förväntas arbeta gränslöst mycket, men får inte ta betalt av kunderna för alla timmar vi arbetar. Jag ska vara 100 procent effektiv, bara göra saker jag kan ta betalt för, något som inte är möjligt.

Jag är nyanställd men får jag ingen handledning och jag ska hitta mina kunder själv. Det vore värdefullt att få hjälp hur jag ska tänka och agera för att hitta de här kunderna.

Har du något tips hur jag kan hantera det här?

Svar: Någon högre chef på ditt företag är ansvarig för rekryteringen av din dåliga chef och för din enhets resultat. Ett konsultföretag kan aldrig gömma sitt resultat eftersom konsulterna skickar fakturor till sina kunder varje månad.

Din chefs chef kan därför snabbt se vilket resultat din enhet gör. Som du beskriver situationen borde ni gå med förlust. Det är fördelen med att mäta resultat, det syns direkt om något inte fungerar. Det kan vara förklaringen till att din chef är lynnig och besvärlig. Han är stressad och kanske rädd för att bli av med jobbet.

Du är så nyanställd att det är fullt möjligt att din chef snart får sparken. Skulle det mot alla odds inte bli så, börja sök nytt jobb. Det är omöjligt att må bra på din arbetsplats.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Hur skapar jag nätverk?

Fråga: Jag läser så mycket om nätverk – att man ska vårda det och använda det i sin karriär. Jag undrar bara vad det egentligen betyder i praktiken?

Jag är ny projektledare med ansvar för marknadsföring av en ny tjänst. Jag skulle vilja berätta för människor jag känner om den här fantastiska möjligheten. Under många år har jag inte träffat mina gamla studiekamrater eftersom jag har fokuserat på jobb och familj.

Nu har jag gått igenom vilka människor som jag har känt i mitt tidigare liv och jag vill gärna berätta för dem om det här nya spännande erbjudandet.
Hur gör jag bäst? Bjuder in dem till ett ­informationsmöte? Kontaktar via sociala ­medier? Ringer? Känns det påfluget att ­kontakta folk efter att inte ha haft kontakt på länge?

Svar: Du skriver att du under flera år inte har haft kontakt med någon av dem. En påminnelse till dig själv att nätverk, relationer och kontakter är värda att vårda. Att ge sig tid att träffa människor, gå på möten även om man har ont om tid är professionellt och viktigt.

Men det är aldrig försent att ta ett nytt första steg. Du är på rätt spår när du går igenom vilka personer du skulle vilja kontakta. Kanske du kan göra ett intressant event, där de både får höra om din nya tjänst och samtidigt träffar varandra? Försök att nå dem, försök att tänka dig in i vad som kan intressera dem. Mötet med dig? Information om nya tjänsten? Att få träffa andra spännande personer? Prova!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0