”Får inte veta något”

Fråga: Jag är chef på ett mellanstort företag. Har haft olika ansvarsområden. Känner företaget, människorna och kulturen. Vi har fått nya ägare och ny vd med nya idéer. Min avdelning är viktig. Vi gör ett bra resultat. Jag har varit lojal, fortsatt att leverera resultat och lugnat oroliga medarbetare. Nyligen läste jag på företagets intranät att en annan ska ta över mitt jobb. Ingen har pratat med mig om detta. Jag frågade vd vad som gäller. Han sa att han ser över hela organisationen och återkommer med information. Jag har arbetat här hela livet. Folk tycker att jag är illa behandlad, men det gäller väl egentligen alla på företaget just nu. Hur tycker du att jag ska göra? /Inga besked

Svar: Det är dåligt ledarskap. Är alla högsta chefer nya? Har du träffat de nya cheferna och informerat om vikten av din enhet och hur ni planerar för att göra ännu bättre resultat i framtiden? Nya ägare och nya chefer innebär oftast förändringar och nya nätverk. Utmaningen är att visa de nya makthavarna att de har nytta och glädje av dig och att du och din enhet får fortsatt förtroende.
Det händer att chefer anser att det löpande arbetet kräver så mycket tid och energi att de väljer att bara delta i de viktigaste mötena och tackar nej till det de bedömer som onödiga tidskrävande extramöten. Kanske du tänkte så med din långa bakgrund och goda resultat?
Träffa de nya cheferna. Beskriv hur ni tänker och varför de kan lita på att ni gör bästa möjliga jobb också i framtiden. Kontakta en jurist och gå igenom din situation och ditt anställningskontrakt. Börja söka nya jobb. Vilka personer och chefer kan vara dina referenser. Hur ser ditt nätverk ut, internt och externt? Börja kontakta dem. Skriv inte på några papper utan samtal med en jurist. Fortsätt arbeta och var lojal, samtidigt som du söker nya jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Måste vi mejla på helgen?

Fråga: Min nya chef mejlar oss som jobbar på avdelningen under helgerna. Han har tydligt signalerat att han premierar dem som också sköter jobbmejlande på till exempel lördagar. Vad ska jag göra? Jag vill ägna helgerna åt min familj och min fritid, inte till arbete. Samtidigt vill jag förstås ha goda relationer till min chef. /”Irriterad”

Svar: Arbetar du i ett svenskt eller utlandsägt företag? Är det bara din chef som har den här attityden? Det är två olika svar beroende på situation och företagskultur. Ni måste agera tillsammans så att inte du blir syndabock. Uppmana alla att skriva dagbok. Notera när er chef skickar mejl på helger och vad ärendena gällde. Dela in i akuta frågor och sådant som hade kunnat vänta till efter helgen. Utgå från fakta och företagets behov. Det är nog klokast att sammanställa skriftligt och sända till chefen. Alla måste skriva under. Sådan här kritik är svår att ge och det finns inget bästa sätt. Be chefen att ta upp detta som diskussionsämne på kommande veckomöte. Och visst är risken överhängande att chefen blir arg.
Han måste få en möjlighet att ändra beteende. Ni kan också ta upp det med HR-chefen och se vad han/hon svarar. Eftersom det är svårt att runda chefen, får ni göra ett försök och se vad som händer.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Behåll ditt nätverk!

Fråga: Jag är produktdesigner. Jag funderar på att arbeta många år som egenföretagare utomlands, i Kina och Indien. Vilka möjligheter har jag som ”vanlig” anställd designer på den svenska arbetsmarknaden när jag kommer tillbaka? Kan mina språkkunskaper i hindi och kinesiska öka min attraktivitet i Sverige? Stämmer det att arbetsgivare är positiva till arbetssökande som har bott utomlands? Hur ser en framtida arbetsgivare på detta? /”undrande”

Svar: Utmaningen för den som söker jobb är alltid att hitta rätt arbetsgivare. Den risk du tar när du är utomlands flera år är att du tappar kontakt med den svenska arbetsmarknaden, tappar specialkunskaper och att ditt nätverk blir gammalt. Men du beskriver en spännande situation. Kan du hitta något sätt att bibehålla kunskaperna i produktdesign utomlands? När du kommer tillbaka till Sverige borde det finnas intresse för dina erfarenheter från Kina och Indien. Men du bör arbeta på att bibehålla ditt svenska nätverk. Människor och relationer är färskvara. Kanske du kan hitta svenska uppdrag att ta med dig? Å andra sidan har du ingen aning om vad som händer när du väl åker. Våga prova!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Dags att söka nytt jobb?”

Fråga: För ett år sedan anställdes jag som chef med ansvar för nya affärer i ett dynamiskt företag. Jag har hittat några spännande samarbetspartner i andra länder. Men varje gång vi ska skriva avtal eller kontrakt skjuter min chef på beslutet. Det är pinsamt gentemot mina nya kontakter och jag tappar lust och energi. Jag funderar på att kontakta den här högre chefen och berätta hur läget ser ut. Tycker du att jag ska göra det, eller bara söka nytt jobb? /”Frustrerad”

Svar: Din chef verkar vara feg. Förr eller senare borde de högre cheferna upptäcka det när din grupp inte gör de affärer den förväntas göra. Samma sak borde gälla för andra chefskolleger som också rapporterar till honom. Dokumentera ditt arbete så att inte du blir ansvarig för uteblivna affärer och kontrakt! Så länge din chef är kvar blir det nog ingen förändring eftersom han inte lär förändra sin personlighet. Med tur kan han försvinna snabbt. Med otur är han kvar i flera år. Tyvärr bör du nog inte tala med den högre chefen i företaget. Risken finns att din kritik slår tillbaka på dig. Man förväntas inte gå förbi sin chef utan ta upp problem direkt med honom/henne. Du har redan talat med din chef flera gånger utan resultat. Börja söka nya jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Vågar jag säga upp mig?”

Fråga: För en tid sedan bytte jag karriär helt och hållet. Varken företaget eller min roll stämmer med beskrivningen. Jag kommer inte till min rätt och levererar inte resultat. Har dålig kontakt med chefen. Jag söker andra jobb. Ska jag klamra mig fast här, trots att jag mår dåligt, eller ska jag våga säga upp mig utan att ha något nytt jobb? /”Svårt beslut”
Svar: Försök att hitta nytt jobb innan du säger upp dig. Alla kan välja fel arbetsgivare. Det viktiga är att hitta en lösning. Tänk framåt. Vilket företag vill du arbeta för? I vilken roll? Skriv ner vilka företag du vill arbeta för. Tala med folk i ditt nätverk. Läs branschtidningar. Gör din önskelista med företag. Kolla om du känner någon på företagen. Om inte, kontakta personalavdelningen eller den chef du skulle vilja arbeta för. Du är inte i form, desto viktigare att strukturerat försöka hantera situationen. Se det som ett jobb som du gör samtidigt med ditt ”vanliga jobb”. Försök hantera din stress. Sök en samtalsperson, en äldre, livsklok före detta chef? Håll dig i form, gymma, promenera, träffa trevliga människor. Tyvärr är det svårare att få nytt jobb om du är arbetslös. Försök vara kvar under tiden du söker nästa jobb. Om din chef kommer med ett papper som du ska skriva på – gör inte det. Ta hjälp av en jurist.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Lättare få nytt jobb om du redan har ett jobb”

Fråga: En kollega ger mina medarbetare order och är ibland oförskämd. Jag säger att han ska ta upp frågor som rör mina medarbetare med mig. Jag är deras chef. Trots det fortsätter han. Nu har jag insett att han är på väg att bli chef över mig. Det förklarar hans beteende men är väldigt obehagligt. Han har en lägre utbildning än jag, och är okunnig i vissa frågor. Jag respekterar honom inte, något han vet eftersom jag har sagt det. Jag kan omöjligt arbeta under honom. Eftersom jag bor i en mindre stad finns det inte så många chefsjobb att välja på. Hur ska jag ta upp det här med min högre chef?/ ”usch”

Svar: Eftersom det är din högre chef som har valt att anställa honom, har du ett problem. När du kritiserar din blivande chef kritiserar du samtidigt din högre chefs omdöme och beslut. Kan du ge din inkommande chef en chans? Du känner honom som en kollega som försöker sätta sig på dig. Du känner honom inte i rollen som medarbetare. Intervjua några av hans tidigare medarbetare. Kanske de har något gott att berätta. Om du trots allt inser att du inte kan ha honom som chef, är det nog bäst att försöka hitta ett annat jobb. Säg inte upp dig. Du har större möjlighet att få ett jobb om du har ett bra chefsjobb. Kan du pendla till någon närliggande stad? Ge inte upp.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0