Vad ska man göra åt skitsnack?

Fråga: Jag är projektledare. Ansvarar för ett förändringsarbete. Samarbetar med flera chefer och specialister för att nå resultat. Några av dem talar i smyg illa om en chef. Jag tog upp detta med en arbetskamrat. Vi tror att de försöker nedvärdera det jobb hon gör. Hon är rak, ställer bra frågor, gör ett bra jobb och är lätt att samarbeta med. Jag talade också med min chef, som svarade att jag är känslosam.

Jag vill berätta detta för den utsatta chefen. Min kollega tycker att vi ska avvakta eftersom vi inte vet om det är något annat som ligger bakom.
Jobbet är stimulerande och roligt, men jag blir upprörd när folk berömmer utåt och snackar illa i smyg. Det kan låta trivialt, men jag tänker att nästa gång kan det vara mig de talar illa om.

Upprörd

Svar: I större företag pågår ofta rävspel under ytan. Kanske de tycker att hon är för duktig? Ett hot mot deras karriärer? Du driver ett förändringsarbete. Kan de vara rädda för resultatet av ditt arbete? De kan vara oroliga för att inte ha sina jobb kvar när du presenterar dina slutsatser. De kanske vill påverka ditt projekt och hoppas att du ska gå på deras elaka skvaller och framställa henne som en okunnig och dålig chef. Kanske någon vill ha hennes jobb? Kanske de bara önskar att hon ska sluta? Det kan handla om ett litet maktspel där du i rollen som projektledare blir deras verktyg.

Är det många som talar illa om henne? Om det är en större grupp, där också din chef ingår, kan du råka illa ut ifall du öppet berättar vad du ser. De kan försöka utmanövrera dig också. Du ansvarar för ett viktigt förändringsprojekt. Du vill göra ett bra jobb. Då är det bra om du kan fullfölja det jobbet. Se ditt projektarbete som en möjlighet att ta till vara hennes intresse. När det är presenterat kan det vara dags att fundera över ditt nästa steg.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Bredd är bra för karriären

Fråga: Jag arbetar nära min chef med strategifrågor, ett roligt, självständigt arbete. Jag deltar i viktiga möten och får bra förståelse för verksamheten. Min chef är bra och uppmuntrande.

I det senaste utvecklingssamtalet sa hon att det vore bra för mig att tänka på min vidareutveckling. Hon rekommenderade mig att söka ett operativt jobb, gärna försäljning. Jag sa att det är en nedgradering jobbmässigt. Hon bad mig fundera och sa att vi får tala mer om det på ett nytt möte.

Nu är det dags att prata om det här. Jag vill vara kvar hos min fantastiska chef. Jag tycker att jag utvecklas vidare på det här jobbet hela tiden.
Hur kan jag argumentera så att hon förstår att jag vill göra karriär men ändå fortsätta hos henne en tid till?

”Vill inte byta jobb nu”

Svar: Du skriver att du har världens bästa chef. Du verkar göra ett bra jobb. Då borde hon vilja se att du arbetar vidare hos henne. Hennes omtanke om din utveckling talar för att hon verkligen är en bra chef. Frågor du bör fundera över:

1. Hur roligt är ditt nuvarande jobb om din chef försvinner? Hon kan befordras. Då kanske du får en chef du inte trivs med. Det kan vara anledningen till att hon bryr sig om din karriär, att hon vill hjälpa dig vidare innan hon själv lämnar.

2. Du är ung. Det är klokt att prova flera olika jobb för att få en bra bredd inför kommande karriär. Hur länge tror du att det är roligt att vara kvar på ditt nuvarande jobb?

3. Tror du att din chef skulle rekommendera dig att söka dig till försäljning om hon inte uppriktigt trodde att det var bra för din utveckling och karriär?

4. Är du orolig för att sälja dåligt? I sådana fall kan du be att få arbeta med försäljning en begränsad tid som ett led i din utveckling. Ta upp de här frågorna med henne i nästa möte, och var öppen för att prova något nytt. Det är mitt råd.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Snuvad på vidareutbildning”

Fråga: Jag tackade ja till mitt första jobb i en mindre stad eftersom jag blev lovad en vidareutbildning och att de skulle satsa på mig. Det lät som om jag skulle kunna avancera till mitt första chefsjobb inom något år. Men tiden går och jag har varken fått utbildning eller större ansvar. Tyvärr har chefen som anställde mig slutat. Jag har talat med min nya chef om detta, men det har inte lett till några resultat. Eftersom jag lämnade en större stad, mina kamrater och min familj känner jag mig lurad. Jag har börjat söka jobb i min hemstad. Eftersom det här är mitt första jobb efter studierna är mitt cv inte så bra som jag hade tänkt mig. Har du några råd hur jag kan beskriva mig själv på ett så bra sätt som möjligt?
”Känner mig lurad”

Svar: Försök tala med din nya chef en sista gång. Kanske han/hon är mer positiv till dig än du tror.
Om du inte får någon respons är det nog en bekräftelse på att din nya chef inte bryr sig om ifall du är kvar eller inte. Då är det dags att söka nya jobb.
Viktigt är att du hamnar rätt nästa gång. Gör en analys av vilka före­tag/organisationer du vill arbeta för. Varför du vill ha just det jobbet du söker och vad kan du bidra med? Beskriv det kort i det brev du skickar med ansökan. Inget standardbrev som du sänder till alla.
Beskriv kort ditt nuvarande jobb i din cv. Vad du gör och vilka resultat du har uppnått. Skriv kort om din utbildning och eventuella sommarjobb.
Kanske du har annan erfarenhet också? Har du arbetat i studentkåren? Föreningserfarenhet? Annat frivilligt arbete?
Din tilltänkta arbetsgivare är intresserad av att du ska bidra till resultat hos just dem. De vill i normalfallet veta om du är social, funge- rar i team, är pålitlig och levererar resultat.
Be chefen som anställde dig att vara referens.

Har du frågor kring din arbetssituation – mejla din fråga till jobb@dn.se

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0