Hur avancerar jag?

Fråga: Jag är ung och tog examen för knappt två år sedan. Fick jobb direkt på ett stort företag med högt anseende inom vår bransch. Vill helst utvecklas vidare på företaget, men den oskrivna regeln säger att möjlighet till avancemang i  princip bara finns om man tagits upp i före­tagets talangpool. Inser att chanserna att tas upp minskar med tiden. Har hela tiden haft ambitioner och driv men inte känt mig sedd av min närmaste chef, som själv är relativt ung. Känner att jag börjar tappa gnistan men vet inte om det är rätt beslut att säga upp mig.

Svar: Ta reda på hur företaget brukar agera när de väljer medarbetare till talangpoolen. Prata med din chef och tala med HR. Berätta att du vill avancera. Eftersom urval av medarbetare är subjektivt och olika i varje företag, måste du ta reda på ditt företags regelverk. Börja med att ställa frågan till din chef. Säg att du är intresserad av att utvecklas. Då hör du vad han säger, och hur han svarar. Hans kroppsspråk och sätt att bemöta dig ger dig vägledning. Jag tolkar ditt mejl som att du inte anser att du har stöd av din chef. Därför är det viktigt att du testar honom innan du går vidare. Han är ung och kanske ser dig som ett hot, en blivande konkurrent om hans jobb. Är det så ska du bort från den chefen.
Fråga också HR om regelverket. Säg att du vill utvecklas. De kan inte gissa dina planer. Tala med HR om alternativa tänkbara jobb inom nuvarande företag. Gör själv en analys av olika tänkbara chefer innan du söker nytt jobb.
Om du inte ser utvecklingsmöjligheter efter den här genomgången – sök nytt jobb externt. Och kom ihåg att mycket i livet handlar om tillfälligheter. Du kan vara helt rätt för företagets talangpool, men de människor som fattar beslut på ditt företag kanske inte förstår det.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Hur ska jag komma vidare?

Fråga: Jag sitter fast. Efter tio år på ett spännande arbete vill jag vidare. Efter gymnasiet sökte jag och kom in på en eftertraktad utbildning i offentlig verksamhet. Sedan har jag vidareutbildat mig till den tjänst jag har nu. Jag är duktig på det jag gör, men jag inser att det är svårt att byta arbetsgivare och arbete. Kanske jag skulle kunna efterträda någon av mina chefer, men de har en bredare utbildning än jag. Jag har inte råd att ta tjänstledigt och börja studera. Dessutom är det osäkert om jag är intressant för en annan arbetsgivare även om jag studerar. Jag har försökt att få mer internutbildning, men min arbetsgivare har sagt nej. Jag vill inte att du skriver vilket arbete jag har, eftersom jag inte vill riskera att bli igenkänd av mina chefer. Har du något råd att ge?

Svar: Jag tror visst att du kan söka nya jobb i andra företag. Gå in på nätet och kartlägg de du hittar. Ring till företagen, fråga vem som är ansvarig för rekrytering. Skriv till den personen och följ upp med ett telefonsamtal. Förbered telefonsamtalet genom att tänka igenom varför du är viktig och intressant, och vad du kan bidra med. Du har under dina år skapat viktiga erfarenheter. Skriv en meritlista; utbildning, vad du har arbetat med och saker du har gjort riktigt bra. Har du någon tidigare chef, kanske en pensionär, som kan vara referens till dig? Tänk igenom hur fast du och familjen sitter i era kostnader. Om ni är två som arbetar, kanske du kan studera en viss tid. Du får tjänstledigt för studier. Du kanske kan komma ifråga som chef i din egen enhet ifall du studerar? Du är rädd att tala vidareutbildning eftersom du är på en eftertraktad tjänst, men någon på HR borde kunna tala karriärutveckling med dig.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0