Mina medarbetare riskerar att gå in i väggen

Fråga: Jag oroar mig för att två kvinnor som jag är chef över ska gå in i väggen. De arbetar jämt och tar inga raster, är supereffektiva och ibland nästan för noggranna och kontrollorienterade. Jag är glad att de presterar bra, men jag vill inte att de ska få utmattningsdepression. Männen i min grupp tar pappaledigt så där ser jag en positiv utveckling. Men flera kvinnor verkar gå åt motsatt håll. Jag har försökt tala med dem jag är orolig för men det leder ingen vart. De tackar för omtanken och så fortsätter de arbeta på samma sätt. Vad gör jag? Har du något råd? Jag har svårt att bara bortse från det jag ser.

Svar: Gör ett nytt försök att tala med dem. Ta kontakt med HR-avdelningen innan du förbereder samtalen. Ta bara upp fakta, så som att de kommer tidigt på morgonen, att de inte tar raster och annat som du har noterat. Berätta vad du ser – stress syns i allmänhet på kroppshållning och agerande. Fråga om deras vision tio år fram i tiden. Försök få dem att förstå att de bara kan göra karriär om hälsan håller.
Det är svårt för dig att gissa vilken stress de bär med sig, varför de är superduktiga och kontrollorienterade. De kanske har behov av bekräftelse, känner sig osäkra och vill ”bevisa att de är duktiga, en kraft att räkna med på jobbet.” De kanske inte låter sina makar eller partners ta halva ansvaret, utan detaljstyr allt ­i hemmet efter någon inre bild av hur en perfekt hustru och mor ska vara. De kanske inte har stöd hemma. Gör ett försök i samråd med HR-avdelningen.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Hur rättar jag till misstaget?

Fråga: Min chef är arg. Jag har misslyckats i ett viktigt stort jobb. Min tilltänkta kund har använt sig av mitt arbete utan att betala. Stulit min idé som jag har lagt ner mycket jobb på. Jag är konsult på mitt första jobb efter civilingenjörsexamen. Arbetar på ett mindre konsultföretag där vi löser tekniska utmaningar och problem. Våra kunder tjänar pengar på att arbeta smartare utifrån våra lösningar. Jag har arbetat länge med en spännande kund. Nu har jag förstått att kunden redan har börjat använda mitt förslag, utan att jag och konsultföretaget har fått kontraktet. Vi får inga pengar för allt arbete jag har lagt ner. Min chef säger att jag har varit för öppen och naiv. När jag tänker igenom vad som hände inser jag att chefen har rätt. Jag har varit för öppen i de många samtalen och mötena med kunden, som dessutom fick utförligt skriftligt material. Jag ligger dåligt till. Hur kan jag lösa det här?

Svar: Jag förstår att din chef är arg. Men så här i efterhand kan du inte göra mycket för att ändra situationen. Om du inte har något kontrakt med kunden, är det svårt att kräva betalning även om du moraliskt sett borde få betalt. Se det som en viktig lärdom inför framtiden. Tala med din chef om det inträffade. Säg att du är ledsen över det som hände och att du inser att du berättade för mycket. Före mötet med din chef bör du tänka igenom detaljer från säljprocessen. Hur var mötena med kunden? Vilka var med på ­mötena? Hur gjorde du dina presentationer? Vilket skriftligt material fick kunden? Träffade kunden andra kunder eller referenser? Med det som bakgrund kan du tala med din chef om hur du i framtiden ska göra när du träffar kunder så att det inte händer igen. Du är ung, och i början av karriären behöver man stöd. Det vet din chef. I början av karriären kan alla göra misstag.

Dela med dina vänner

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0