Har jag ett omöjligt jobb?

Fråga: Jag har tackat ja till ett jobb som gruppchef. Mitt uppdrag är att vända förlust till vinst. Gruppen har underpresterat i flera år.
Det är en svår grupp att bli chef över. De flesta är äldre än jag. De har arbetat tillsammans länge, de ställer upp för varandra och de försvarar varandra när någon överordnad tar upp något de uppfattar som kritik. Till exempel den dåliga lönsamheten.
Jag har ett år på mig. Om det inte lyckas läggs gruppen ned. Viktiga delar flyttas då till en annan enhet och gruppen försvinner.
Ett problem är att den tidigare chefen (som inte lyckades vända lönsamheten) finns kvar i gruppen. Hur kan jag lyckas? Är det ett omöjligt jobb?

Svar: Spontant låter det som en god idé att lägga ned gruppen. Men ledningen väljer att ge dig och gruppen en chans.
Den tidigare chefen riskerar att bli ett problem. Tala med din överordnade om ni kan hitta annat jobb för henne/honom.
Ta ett personligt samtal med var och en i gruppen. Fråga hur de arbetar och be dem komma med förslag hur ni kan göra jobbet smartare. Säg som det är, att om ni inte ökar lönsamheten är det troligt att gruppen läggs ner.
Samla sedan hela gruppen och låt dem själva göra en plan för hur de ska gå vidare. Det är nog bra att ha hjälp av en utomstående konsult. Kanske det finns en internkonsult i företaget? Eller om du får stöd av HR? Det är viktigt att din chef står bakom dig!
Utmaningen är att få gruppen att förstå att nu är det på riktigt. Du måste få gruppen med dig. Antingen lyckas du, eller blir det en bra erfarenhet inför nästa jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Chefen baktalar kollega

Fråga: Jag har problem med chefen på min arbetsplats. Chefen är trevlig och bra men oprofessionell i att hantera ett aktuellt problem. Medarbetare i vår grupp trakasserar en kollega som flera gånger har misskött sitt arbete. Även chefen baktalar personen inför oss andra. Det sker när personen inte är på jobbet.
Jag mår dåligt av att se chefens agerande som på något sätt legaliserar och uppmuntrar till ett utanförskap. Chefen deltar i, vad jag tycker, mobbning mot personen. Chefen har dessutom berättat saker som borde vara sekretessbelagda. Jag har svårt att acceptera denna mobbing. Vart kan jag vända mig? Hur kan jag göra? Kan jag i min arbetsroll påverkas negativt om jag försöker agera?

Svar: Situationen är inte acceptabel. Du reagerar med rätta.
Arbetar du på ett större företag, föreslår jag att du kontaktar HR-avdelningen. Om du är på ett mindre företag kanske det inte finns någon personalfunktion. Då är frågan vilken chef du kan tala med. Du borde först tala med din chef. Risken finns dock att chefen blir arg, och att du kan råka illa ut trots att du har rätt.
Du kan välja att gå förbi din chef, och tala med nästa chefsnivå. Min erfarenhet är tyvärr att det vanligtvis är så att den chefen säger att du ska tala med din chef. Dessutom finns risken att den högre chefen berättar för din chef att du har kontaktat vederbörande. Du kan också vända dig till facket. Men när du tar upp den här typen av problem, finns risken att den du vänder dig till vill prata med både dig och chefen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Får mer ansvar men inte högre lön

Fråga: Jag är mellanchef på ett trevligt företag med karriärmöjligheter. Företaget planerar att expandera kraftigt. Jag har fått en ny chef utan erfarenhet eller kompetens. Det märks. HR-chefen har haft individuella samtal med oss medarbetare. HR-chefen sa till mig i förtroende att min chef inte fungerar. Jag fick positiv återkoppling av typ ”vi hade inte överlevt om det inte vore för dig”. Ledningen vill att jag ska arbeta mer och ta större ansvar för delar av det som min chef inte klarar. Jag har kapacitet att göra det men jag är less på situationen. Jag svarade positivt, men sa att då vill jag också tala lön. HR-chefen avrådde mig från att tala lön. Jag arbetar redan utanför mitt ansvarsområde. Det är inte motiverande att ta på mig mer ansvar utan högre lön. Men samtidigt trivs jag på företaget, vill visa att jag är engagerad och att pengar inte är det viktigaste. Vad säger du?

Svar: Snabbväxande entreprenörsföretag behöver pengar för att växa, och rätt personal. Det är dyrt att expandera. Det är nog därför HR-chefen smickrar dig, och insinuerar att om du bara är intresserad av pengar ger det fel signaler om du vill ta större ansvar i företaget. De vill betala så lite som möjligt. Din chef är en felrekrytering. Du tänker rätt. Lön och kompensation är viktigt. Svara HR-chefen att du gärna arbetar mer, men att lön har betydelse för ditt beslut. Se hur de reagerar. Ha is i magen och vänta. De har en krissituation. Antingen behandlar de dig schyst, om inte har du ingen framtid i det här företaget. Börja i så fall se dig om efter nytt jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 2

Är chefen en bra referens?

I karriärrådgivarens svar 8 mars skriver du följande: ”Den som ger sin aktuella chef som referens, signalerar i mina ögon att chefen och företaget vill bli av med personen.”
Jag kan förstå att det gäller om man söker jobb externt. Men om man som jag söker nytt jobb internt är det väl inte samma sak?
Ett exempel som gäller mig: Jag har en god, öppen relation till min nuvarande chef. Jag är gruppchef. Jag borde stå relativt högt i kurs hos honom med tanke på de omdömen och lönelyft jag fått av honom. Företaget har en policy som uppmuntrar arbetsrotation.
Efter noga övervägande tog jag mod till mig och berättade för chefen att jag känner mig mogen att gå vidare och vill söka ett annat jobb inom koncernen. Han blev glad och sa att han självklart ställde upp som referens, vilket också har skett. Kommentarer?

Svar: Jag ser tre olika svar:
1. Ge inte nuvarande chef som referens om du söker externt jobb. Det har jag svarat på varför 8 mars.
2. Med god relation till chefen, när du söker internt, är det bra att ge sin chef som referens. Du ger ett bra exempel. Företagets kultur uppmuntrar jobbrotation och premierar troligen chefer som bidrar till att medarbetarna utvecklas och söker nya jobb.
3. Med sämre relation till chefen kan det vara svårare att ge chefen som referens om du söker ett jobb internt. Kanske för att du gör ett så bra jobb att din chef vill ha dig kvar. Chefen behöver dig för att lyckas själv. Då vet du inte vad din chef svarar om du ger chefen som referens.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1