Bli chef ett steg ned?

Jag är ansvarig för en stabsfunktion direkt under ledningen och högsta chefen i en stor organisation. Jag styr verksamheterna inom mina ansvarsområden genom att ge ut direktiv, rutiner, stödja verksamheten samt följa upp och rapportera till högsta ledningen. Jag har inget personalansvar, men har gått ledarutbildningar och jag har fått återkoppling om att jag är redo att ta ett chefsuppdrag. Jag har sökt jobb externt, men då har det fallit på att jag inte har någon chefserfarenhet. Internt har det funnits få jobb att söka. Tills nu; ett chefsjobb inom ett av områdena där jag i dag har övergripande ansvar blir ledigt. Eftersom jobbet är under min nuvarande nivå, skulle folk kunna tro att jag blivit degraderad, eller att jag byter ned mig. Men jag är intresserad av jobbet, och ser det som en bra väg för min vidare karriär. Skulle det verka konstigt om jag söker det jobbet?
Svar: Du tänker klokt. För att bli chef måste du börja någonstans. Du har sökt externt, men det blev avslag eftersom du inte har chefserfarenhet. Så det är logiskt att du söker ett chefsjobb internt. Fördelarna är många. Du är känd i organisationen; du har levererat resultat, du har ett gott rykte. Du vill utvecklas och bli chef. Företaget har redan satsat på dig genom dina chefsutbildningar. Sök jobbet! Skriv i ansökan det du säger i ditt mejl: att du vill bli chef och att du tycker att arbetet är intressant. Det vet du redan eftersom du känner verksamheten från din nuvarande roll. Att människor skvallrar, gissar och säger negativa saker är inget att bry sig om. Du vet vad du vill, och det här är nästa steg i din karriärplan

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Manliga kolleger har högre lön

Jag har mitt första chefsjobb i kommunal förvaltning och trivs bra. Är omtyckt av mina chefskolleger och min chef. Men min månadslön är drygt 7 000 kronor lägre än de manliga chefskollegornas löner. Hur kan jag påtala det utan att verka gnällig? Jag oroar mig också konstant för att göra fel; har haft konflikter med medarbetarna på grund av beslut som de inte gillar. De jämför mig med sin tidigare omtyckta chef. Kommande medarbetarenkät kommer att ge mig bottenbetyg. Hur blir jag en bra chef som fattar beslut och genomför förändringar i verksamheten?

Svar: Du är kvinna. Offentliga företag talar om vikten av att kvinnor och män ska ha lika lön. Om du är säker på att dina chefskollegor har högre lön kan du ta upp det vid nästa löneförhandling. Lugnt, sakligt utan hot eller känsloutbrott. Säg att du inser att du var dålig på att förhandla om rätt lön när du fick ditt chefsjobb. Föreslå att ni lägger en plan så att du kommer ikapp dina manliga kollegor.
Alla chefer måste klara att fatta beslut utifrån företagets mål och ledningens riktlinjer. Du är ganska ny chef och kan ha glädje av moraliskt stöd av en erfaren chef eller mentor. Dina chefer förstår att icke populära beslut påverkar en kommande medarbetarenkät. Du måste själv känna efter om du anser att priset att inte vara omtyckt av medarbetarna är för högt. I så fall bör du ompröva beslutet att vara chef.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

De nya cheferna litar inte på oss

Fråga: Mitt företag är uppköpt av ett utländskt företag som håller på att integrera vår verksamhet i deras. De finns i många länder, något som är positivt för dem som vill arbeta utomlands. Tyvärr har stämningen förändrats. Vi måste rapportera allt. Många skriftliga rapporter och möten. Tidigare arbetade vi självständigt. Ägarna som också var grundare litade på oss. Nu är stämningen sämre. Våra nya ägare kommer att förlora på det, samtidigt som våra jobb blir tråkigare. Jag har försökt säga det, men når inte fram.
Tror du att det finns något sätt att få de nya cheferna att förstå vilka risker det finns med deras hårda styrning? Folk tappar gnistan. Innan jag börjar söka nytt jobb vill jag känna att jag har gjort allt för att få dem att förstå.
Svar: Tyvärr tror jag inte att du kan påverka. De nya ägarna är ett stort internationellt företag. Alla dotterbolag i olika länder måste anpassa sig till deras system. Ägarna på huvudkontoret vill försäkra sig om att lönsamhet, produkter, sätt att arbeta m m stämmer med deras policy och mål. De kommer fortsätta kontrollera att ni följer deras riktlinjer.
Innan du bestämmer dig för att söka nytt jobb, ge dig lite tid att tänka igenom ifall det finns några fördelar med den nya situationen. Ett globalt företag kan erbjuda helt andra möjligheter jämfört med det lilla entreprenörsdrivna företaget. Du kanske kan få gå spännande utbildningar? Du kanske kan söka större jobb i Sverige eller utomlands. Förhasta dig inte utan ge dig lite tid.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Hur ska jag få bättre lön?

Fråga: Jag blev i våras ensam utvald av 250 sökande att gå en uppdragsutbildning där jag får studie­lön under utbildningstiden och garanterat fast jobb efter examen om ett år. Kravet är att jag jobbar för företaget i två år efter examen. Utbildningen är min drömutbildning.
Snart ska jag träffa min chef och skriva på anställningsavtalet som ska gälla efter examen. Då ska jag också förhandla om lön.
När jag blev utvald för utbildningen sa chefen tydligt att jag inte kommer att få särskilt mycket högre lön direkt efter examen, jämfört med den lön jag hade före utbildningen. Jag tycker inte att det är acceptabelt.
Min gamla lön var mycket bra, men mitt nya arbete kommer att kräva mycket mer av mig. Jag ser alternativ, jag skulle kunna åka till Norge, tredubbla min lön och jobba mindre efter avlagd examen. De kan också köpa ut mina två låsta år om jag skulle bryta kontraktet.
Hur ska jag löneförhandla för bättre lön?

Svar: Jag är förvånad över din attityd. Du har fått gratis utbildning – din drömutbildning – lön samt garanterat jobb efteråt. Ni kom överens om ett avtal. Vad skulle du säga om din arbetsgivare bröt sitt avtal med dig? Avtalet var basen när du blev utvald för den här utbildningen.
Träffa chefen, försök få så bra lön du kan. ­Arbeta där i två år i enlighet med ert avtal. Sedan kan du göra som du vill. Om du bryter ert avtal kan det påverka arbetsgivarens intresse att ge andra samma chans som du fick.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0