Mitt ledarskap testas

Fråga: Jag är ny som chef sedan ett år i en kommun. Jag har stöd av min chef och chefskollegor, men mina medarbetare testar mitt ledarskap. De ifrågasätter beslut, kommer inte till möten och är ibland otrevliga mot mig på möten. De prioriterar inte det jag har bestämt.
Hur kan jag få ett gott samtalsklimat och samtidigt vara tydlig i min chefsroll? Jag vill ha god stämning, men de måste respektera mig och mina beslut; samt beslut jag är ålagd att göra via mina chefer.
Svar: En klassisk utmaning. Du måste klara en tuff tid där du visar att du står pall som chef. Medarbetarna ska förstå att de inte kan köra med dig. Det skapar trygghet och respekt och kan leda till god stämning.
Så hur gör du? Det handlar om att använda härskartekniker på rätt sätt. Svårt att skriva exakt hur du gör i en kort artikel. Men tips: se till att ta upp så viktiga ämnen på mötena att folk känner att de måste vara med. Säg att den som kommer för sent inte är välkommen in. Och se till att leva efter en sådan regel. Om någon är otrevlig, fråga direkt inför övriga vad personen menar. Be personen utveckla, ställ följdfrågor så att det känns obekvämt för personen. Du testas inför öppen ridå, då måste du klara bemötandet inför övriga.
Säkerställ att medarbetarna gör det arbete du som chef har beslutat om. Tänk igenom hur du kan följa upp. Vad ska hända med den som inte gör det du kräver? Bestäm innan, informera och följ upp samt visa att det leder till otrevliga konsekvenser.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 10

Kommentarer (2)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-2 av 2

Det är många chefer som hittar på nya arbetssätt INTE för att de är bättre, utan för att markera för personalen att de har en ny chef nu. Vilket är tråkigt när det nya sättet inte funkar lika bra. Dessutom verkar den här chefen ha svårt att delegera och lita på sina anställda... Det är ett karaktärsdrag som brukar sitta djupt, alltså inte nåt du kan vänta dig att chefen lägger av med efter ett tag.

H R, 15:53, 5 december 2015. Anmäl

Boka enskilda möten med varje medarbetare som har lång erfarenhet av det de jobbar med för att få höra hur deras verklighet ser ut, vilka problem de ser och vad de har för förslag som kan förbättra arbetet eller rutinerna. Det kan också vara en bra ide att lite senare när du börjat komma in i arbetet att ha en brainstormingsession med flera medarbetare med samma syfte. Ta tillvara på den kompetens som finns och respektera de med erfarenhet, men kräv också samtidigt respektfullt beteende tillbaka

Joakim Bengtsson, 14:58, 25 november 2015. Anmäl

Hur får jag nöjda medarbetare?

Fråga: Jag är ny i chefsrollen, men har många års erfarenhet av verksamheten. Är en kvinna på 40 år; känner mig omtyckt och respekterad av min chef och mina kolleger. Men jag oroas ständigt över att inte uppfattas som kompetent av mina medarbetare. Jag har tvingats fatta obehagliga beslut som påverkar dem, det gäller semester och fördelning av mindre roliga arbetsuppgifter. Två personer har sagt upp sig, troligen på grund av mina tuffa beslut. Jag oroas över vad min chef tänker när medarbetarna säger upp sig. Jag vill ha nöjda medarbetare. Hur lär jag mig att inte ta saker personligt?
Svar: Jag tolkar att du tar ditt chefsansvar på det sätt som din chef och verksamheten förväntar sig. Det går sällan att vara populär i varje detalj som chef. Däremot respekterad. Det bygger på att du tänker igenom vad du gör och varför; att du står upp för dina handlingar och sätter dina beslut i ett större sammanhang.
Visa för medarbetarna varför besluten är nödvändiga. Vädja inte om att bli omtyckt, resultatet blir ofta det motsatta. Du riskerar att uppfattas som svag. Se detta som en övergångsperiod där du tränar dig i chefsrollen. Du kan känna lugn i att du inte är ensam i liknande tankar. Dina kolleger har antagligen känt likadant när de var nya. De vet att det inte går att vara alla till lags. Kanske du kan söka någon att tala med utanför ditt företag, någon med chefserfarenhet.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Jag blir motarbetad

Jag är nyutexaminerad från högskola. Har börjat på en statlig myndighet som ofta syns i media på ett negativt sätt. En tredjedel av personalen är nyanställda studenter. Resten är anställda sedan 5–25 år. Jag har sett många möjligheter att effektivisera arbetet på ett sätt som bara ger fördelar. Inget merjobb för någon, men stora förbättring i effektivitet.

Mina nyanställda kollegor är positiva till förändringarna. De har också börjat komma med bra förslag. Min närmaste chef är stödjande och bidragit till att alla nya idéer blivit genomförda. Tyvärr är vi motarbetade av alla som har ­arbetat här länge. Vad kan jag göra?

Svar: En klassiskt mänsklig konflikt. Det handlar nog egentligen om att de som varit anställda länge är rädda att förlora makt. De är oroliga att verka mindre kunniga. Deras erfarenheter har tappat i värde när ni stormar in. Ni är dessutom många –cirka en tredjedel. Människan är, som Machiavelli skrev redan på 1500-talet, klentrogen till nyordningar och motarbetar dessa.

Ni har fått genomföra era nya idéer, även om er chef väljer att inte ta ställning i konflikten.

Ni är så många att ni borde kunna känna stöd hos varandra. Ni kanske inte behöver gå fram lika fort, utan kan pausa lite utan att ge avkall på nytänkandet. Ge kollegorna tid att hänga med och inte känna sig överkörda. Men ge inte upp!

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 1

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Jag hade kanske varit lite mer nyfiken på vad kollegorna som inte är så förtjusta tänker och varför de tycker som de gör. Att som ovan citera Machiavelli kring att människan är klentrogen till nyordningar stämmer ju faktiskt bara om det är som så att det är en nyordning. Efter korta 15 år inom min myndighet så har jag sett samma idéer uppstå som helt nya tre gånger om, dvs. med fem års intervall. Bra idéer skall man använda, idéer som bara är nya är det nog sunt att vara lite källkritisk mot.

Anders Samuelsson, 19:20, 9 november 2015. Anmäl