Ingen lyssnar på mig

Fråga: Jag arbetar på högre nivå i en större organisation. För en tid sedan omorganiserades vi och finns nu närmare den operativa verksamheten, men på lägre nivå. Jag har 20 års erfarenhet. Har försökt prata med chefer och kollegor om utmaningar och strategiska frågor. Tyvärr är det ingen som lyssnar, så jag har slutat med det.

Den grupp jag ingår i är nyligen uppdelad i två. Vi har fått nya chefer utan erfarenhet. Nu pågår ännu en omorganisation. Ledningen skapar en ny funktion högre upp i organisationen, den nivå där jag en gång började jobba. Inga anställda involveras i planeringen. Jag är frustrerad över chefskapet och att företaget riskerar att gå miste om kunskap.

Svar: Du berättar inte vilka önskemål du har jobbmässigt. Skulle du vilja ha ett chefsjobb? Är du specialist? Vill du ingå i nya gruppen på hög­re nivå? Känner du att du arbetar på lägre nivå än du har erfarenhet av? Försök formulera i ord vad du själv vill. Prata med din chef om dina mål. Jag får intryck att du kan vara tydligare mot dig själv och din chef om vad du vill.

Stäm gärna av läget med någon kollega eller chef som du har förtroende för inom företaget. Någon typ av intern mentor, men gå inte förbi din chef. Det kan skapa problem.

När du har bestämt vad du vill, avvakta läget. Just nu är det rörigt. Se hur allt utvecklar sig. Ha en avstämning med dig själv kanske 6 månader framåt. Har det inte blivit som du vill, kanske du ska överväga att byta jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kan jag ångra mig?

Fråga:

Jag sade nyligen upp mig; fick ett bra erbjudande om nytt jobb. Min chef försökte övertala mig att vara kvar och pratade om större utmaningar och möjligheter på sikt. Men han kunde inte säga när det skulle bli så eftersom företaget har order att spara och växa samtidigt.

Nu till mitt problem. Det företag som jag ska börja arbeta på har blivit uppköpt. Jag är tillsvidareanställd, men vem vet hur det blir när de nya ägarna börjar sätta sin prägel på verksamheten.

Jag är orolig. Har försökt nå min nya chef, men vi har inte haft tid att prata ännu. Nu skulle jag önska att jag inte hade sagt upp mig. Kan du ge mig ett råd hur jag ska göra?

Svar:

Det bästa vore att tala med din nya chef om framtiden. Men troligen vet inte nya chefen hur det blir; så chefen vet inte själv vad chefen kan säga. Därför är det antagligen svårt att nå chefen.

Ägarna har antagligen en plan om hur de här två företagen ska slås samman och arbeta i framtiden. Nya organisationen är antagligen inte klar, kanske alla chefer får söka sina jobb på nytt. Så det lär dröja innan de själva vet något om framtiden.

Du har fortfarande inte lämnat din tjänst. Du är kvar under uppsägningstiden. Kan du tala med din nuvarande chef om situationen. Du kan ärligt säga att du uppskattar både chefen och jobbet och att den här situationen gör att du gärna skulle vara kvar.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Min nya chef är dålig

Fråga: Min chef har fått nytt jobb i ett annat företag. Jag har fått en ny chef som kräver att jag redovisar allt arbete in i minsta detalj. Min tidigare chef litade på mig och uppmuntrade mig att ta större ansvar och prova nya saker. När vårt arbete skulle presenteras för kunder eller andra fick jag presentera mitt eget arbete. Nu är det min nya chef som föredrar mitt och andra medarbetares arbete.
Jag har försökt berätta för min nya chef hur jag arbetade tidigare. Han svarar att han är ­ansvarig och därför arbetar vi på nytt sätt nu.
Hur kan det bli så här? Kan jag tala med någon av de högre cheferna som jag har god kontakt med? Måste bli förändring!

Svar: Tyvärr är det svårt att gå förbi sin chef. Det normala brukar vara att den högre chefen säger till dig att ta upp frågan med din närmaste chef. Har du otur kan han skriva till din närmaste chef, berätta vad du har sagt och be er reda ut det tillsammans.
Du får en ännu sämre situation jämfört med i dag. Din chef kommer antagligen tycka att du är en illojal svikare som går bakom hans rygg, med resultat att han antagligen kommer att kontrollera dig ännu mer. Om du inte kan samarbeta med din nya chef är det nog klokast att söka ett nytt jobb. Med tur kanske chefen blir kortvarig men risken finns också att han blir kvar länge. Undersök vilka tjänster som är lediga i ditt företag. Eller kontakta din tidigare chef och fråga om de behöver din kompetens där. Han verkade vara en bra chef.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0