Medarbetarna klarar inte sina jobb

Fråga: Jag är ny chef för en verksamhet som går med förlust. Stämningen i gruppen är god, alla ställer upp för alla.

Men det är tyvärr det som är problemet. Flera medarbetare klarar inte sina jobb och deras kollegor täcker upp för dem. Att stämningen är god låter positivt, men förlusterna gör att vi riskerar att läggas ner.

Mitt uppdrag är att se till att verksamheten blir lönsam. Medarbetarna förstår inte situationens allvar. Dessutom finns den tidigare chefen kvar i gruppen som ”rådgivare”, och medarbetarna går till honom i stället för till mig.

Finns möjlighet för mig att lyckas med det här uppdraget?

Svar: Vad anser du själv att ni behöver göra för att skapa lönsamhet? Vad har enheten för mål? Utgå från det. Gör en plan för hur du vill arbeta. Säkerställ att chefen stöttar dig. Det lär blåsa hårt, och då måste du kunna lita på att din chef står bakom dig.

Utmaningar jag tolkar att du måste ta i är: minska antalet medarbetare genom omplacering eller på annat sätt. Se till att den tidigare chefen flyttar från din enhet eftersom medarbetarna vänder sig till honom. Det underminerar din auktoritet.

Eftersom medarbetarna håller varandra om ryggen står du inför en stor utmaning. Om du är det minsta osäker på ifall din chef backar upp dig, är det troligen ett omöjligt uppdrag. Då gör du nog klokt i att söka nytt jobb.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Kommentarer (1)

Det går inte längre att kommentera detta inlägg.
Visar 1-1 av 1

Hej Gunilla, tack för en intressant spalt. Det jag ofta ser när jag läst svaren är att rådande strukturer gärna cementeras. Chefer råds att hålla sig strikt till regelverket (såklart) och om det inte funkar, krypa vidare till annat arbete. Jag vet att "freestyling" inte är att rekommendera om man vill göra traditionell karriär, då ett mer ängsligt sinnelag krävs, men jag skulle ändå gärna se dina förslag på ett mer kreativt chefsskap. Tack på förhand!

ÅSA ANDTSKAR, 07:23, 19 februari 2016. Anmäl

Kollegerna kritiserar min insats

Fråga: Jag är ny som ansvarig för kommunikation i en ideell organisation som arbetar med frågor som jag brinner för. Problemet är att alla chefer och kolleger anser sig ha rätt att ha synpunkter på mitt arbete. Jag skriver och för ut frågor på det som vi har kommit överens om. Men sedan får jag höra att ”du verkar ha missuppfattat frågan”.

Jag är duktig. Det är därför de har anställt mig. Att bli kritiserad gör mig osäker. Mitt uppdrag är att föra ut hur vi som organisation gör skillnad. Men när jag gör det, då är det plötsligt fel.

Jag har talat med min chef och sagt att jag inte kan göra ett bra arbete om de hela tiden kritiserar mig. Chefen svarar att det snart blir bättre. Men det känner inte jag.

Svar: Jag anar att du i din tidigare roll som journalist arbetade mer självständigt. Chefer kunde ha synpunkter på det du skrev, men de la sig inte i detaljer på samma sätt som nu.

Det kan handla om ovana i kulturen i den här organisationen. Tala med din chef igen, beskriv det du skriver till mig. Säg att du vill föra fram föreningens budskap på rätt sätt och fråga hur du gör.

Läs på mer om organisationens historia, träffa viktiga personer, chefer, medarbetare och eventuella bidragsgivare. Lägg upp en plan tillsammans med din chef. Ge det lite tid. Ifall det inte är bättre om ett halvår kan du kanske börja söka nytt arbete. Men förhasta dig inte.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Gamla kollegor ger mig dåliga referenser

Fråga: Min tidigare arbetsgivare, ett privat laboratorie­företag, tvingades lägga ner. Stämningen på den arbetsplatsen var dålig och mina dåvarande arbetskamrater talade illa om mig.

Nu söker jag nytt arbete inom landstinget. Problemet är att den tilltänkta nya chefen verkar ha talat med mina tidigare arbetskamrater. Chefen säger rakt ut att mina referenser inte är bra, och verkar inte intresserad av att anställa mig.

Hur kan jag hantera detta? Konfrontera den tilltänkta chefen? Ge referens från en tidigare chef, en som uppskattade mig? Jag vill väldigt gärna arbeta på det här stället.

Svar: Det är mänskligt att den tilltänkta chefen blir orolig av att höra att du har haft konflikter på din tidigare arbetsplats.

Kontakta din tidigare chef, den som kan ge dig goda vitsord. Berätta om situationen, och fråga om du kan hänvisa den tilltänkta nya chefen att prata med henne eller honom. Det är viktigt att du lugnt bemöter det du anser vara falska anklagelser.

Förklaringen till den dåliga stämningen kanske var att medarbetare och chefer på det privata labbet blev rädda och nervösa innan det lades ner. I sådan stämning blir det lätt konflikter och någon, eventuellt du, kan ha blivit utsedd till syndabock. Det är bara genom att bevisa att du är lugn och lätt att arbeta till­sammans med som du kan nå resultat.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Ska jag stå ut?

Fråga: Jag arbetar som chef inom kommunal förvaltning sedan ett år. Under detta år har mer än hälften av medarbetare och chefer sagt upp sig. Den grupp jag är ansvarig för har också halverats, troligen delvis på grund av vissa smärtsamma men nödvändiga beslut som jag har tvingats fatta. De nyanställda kan ännu inte utföra de kvalificerade uppdrag som min chef kräver att vi ska göra.

Den enda som i dagsläget klarar alla uppdragen är jag själv, men jag klarar inte att arbeta 200 procent. Jag hinner inte arbeta strategiskt eftersom all tid går åt till att lösa operativa frågor. Vi har dessutom stor sjukfrånvaro.

Jag har börjat titta på andra jobb, men oroar mig för vilka referenser jag kommer få av min chef som anser att jag gnäller. Jag undrar – ska jag stå ut eller vad kan jag göra?

Svar: Du har inte förutsättningar eller resurser att göra ett bra jobb. Problemet finns högre upp: hos ägarna det vill säga kommunen och er högsta ledning. Otydligt ledarskap hela vägen. Alla verkar vara rädda om sitt eget skinn. Men på det här sättet har varken du eller övriga möjlighet att klara jobbet. Stå upp för det, och säg det till din chef som antagligen också mår dåligt i vetskap att du har rätt.

Sök nytt jobb. Se till att hamna rätt nästa gång. Tänk igenom vad du vill arbeta med. Låt dig inte hindras av oro för din chefs referenser. Du kan beskriva situationen. Dessutom finns alla de som har lämnat, av samma skäl som du beskriver. De kan ge dig referenser.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0