Hur ska jag välja?

Fråga: Jag har ett roligt arbete på informations­enheten på ett globalt företag. Allt är bra, utom att företaget inte verkar prioritera information i det löpande arbetet. Min chef är till exempel inte medlem i ledningsgruppen utan rapporterar till ekonomidirektören. Affärer och ekonomi prioriteras. Mina kollegor tycker också att det är fel att vår chef inte ingår i ledningsgruppen.

Ett mindre svenskt företag har erbjudit mig att bli informationschef. Där skulle jag bli ansvarig för allt och få vara med i högsta ledningen. Lärorikt och spännande, även om de globala arbetsuppgifterna försvinner. Jag är osäker hur jag ska välja. Vill gärna utvecklas i min karriär.

Svar: Tänk igenom för- och nackdelar med de båda alternativen. Om du blir kvar på ditt nuvarande jobb skulle du kunna lägga upp en personlig plan på hur du kan utvecklas. I en global organisation borde det finnas många olika inriktningar, både i Sverige och globalt. Samtala och säkerställ att din chef ställer sig bakom en plan för din utveckling. Du hinner bygga upp ett bra kontaktnät och skapa möjlighet till goda referenser den dagen du vill byta jobb.

Om du tackar ja till att bli informationschef i lilla företaget kommer du att tvingas lära dig alla delar som ingår i ett informationschefsjobb. Det du inte kan får du antingen lära dig och klara själv, eller ta hjälp av konsulter. Det är en annan typ av lärande och utveckling. Båda alternativen har sina fördelar. Stäm också av lön och förmåner innan du bestämmer dig.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Nya karriären en mardröm”

Fråga: För ett år sedan vågade jag ta ett stort språng – jag sökte och fick ett nytt jobb. Jag ville ha en förändring, och hoppades mycket på denna nya karriär. Tyvärr innebär mitt nya jobb att jag själv måste sälja in uppdragen jag sedan ska arbeta med. Försäljningen går inte bra. Jag levererar inte enligt företagets förväntningar. Har en dålig relation med min chef och kollegor.

Jag förstod aldrig att kundmöten och försäljning var så viktiga delar i jobbet. Jag känner mig misslyckad, saknar energi och självförtroende. Risken finns att jag blir uppsagd när jag har nästa möte med chefen. Har du något råd?

Svar: Du kan söka dig tillbaka till din gamla bransch, alternativt söka en mer administrativ tjänst på ditt nya företag. Vad har du för referenser från ditt tidigare jobb? Chefer och kollegor kan vara både referenser och stödjande nätverk i att hitta nytt jobb, så det är en möjlig väg.

Alternativ på nuvarande jobbet: Du oroar dig för att bli uppsagd på grund av dåliga resultat. Vad har du för anställningsavtal? Efter ett år borde du vara tillsvidareanställd. Står det något om krav på försäljning i avtalet? Tala med din fackförening. Som du beskriver situationen mår du dåligt.

Du verkar helst vilja komma ifrån det här företaget. Men det kanske mest handlar om pressen att sälja? Finns det någon administrativ tjänst på företaget? Sök stöd i vänner och nätverk. Ge inte upp.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

”Min adept riskerar att gå in i väggen”

Fråga: Jag är mentor åt en duktig kvinna som arbetar så mycket att jag är orolig för hennes hälsa. Hon har stor kapacitet, är pålitlig och levererar resultat. Samtidigt är hon pressad av att arbetsbördan ständigt växer. Jag anser att hon utnyttjas: får fler och större uppgifter utan att företaget ser till att hon har tillräckligt stöd eller resurser.

Jag har rekommenderat henne att strukturera sitt arbete och att tänka igenom vad hon behöver för stöd. Hon pratar bort det jag säger, kanske för att hon är orolig för att hennes chefer och omgivning ska uppfatta det som negativt, och att det kan påverka hennes vidare karriär. Jag har påtalat risken för att hon ska gå in i väggen, men hon lyssnar inte. Vad kan jag göra?

Svar: En svår situation. Hon måste själv vilja förändras för att det ska lyckas. Det verkar inte vara fallet nu. Det är svårt att hjälpa en person som inte lyssnar. Men gör ett nytt försök. Flickor är ibland prestationsinriktade med höga krav på sig själva. De vill leverera och känna sig duktiga för att må bra. Det är viktigt att du försöker ta den här diskussionen på ett klokt sätt. Kanske beskriva konsekvenserna av att gå in i väggen?

Är du mentor i hennes organisation? I så fall kanske du kan tala med någon på HR-avdelningen. Det är alltid tveksamt att tala med hennes chef, även om det är i bästa välmening. Du vet inte hur det utnyttjas i organisationen.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Mer ansvar – utan högre lön

Fråga: Jag har fått erbjudande att bli ”hosting manager” på mitt jobb, ett stort svenskt företag. Det innebär att jag ska ansvara för att svenska lagar följs samtidigt som cheferna med resultatansvar finns i olika länder. Mitt ansvar är att kontrollera att allt går rätt till. Dessutom ska jag följa upp tidrapportering, och ansvara för eventuella miljöproblem för medarbetarna i min grupp. I den nya rollen får jag varken personalansvar eller löneökning.

Chefen säger att jag ska se detta som en chans att senare få ett ”riktigt” chefsuppdrag. Dessutom har medarbetarna i min grupp problem – det är en dysfunktionell grupp. De två som har haft rollen som ”hosting manager” tidigare har blivit bortplockade för att de inte har klarat jobbet. Vad säger du om erbjudandet?

Svar: Ditt företag verkar inte ha klart för sig vad rollen som ”hosting manager” innebär. Låter som ett spretigt uppdrag med ansvar utan befogenheter. Vem är din chef? Vilket stöd skulle du ha i den rollen? Dessutom, miljöansvar för en dysfunktionell grupp där du inte har personalansvar. Miljöansvarslagen är sträng sedan 1 april i år. Företaget riskerar att bli bötfällt om inte medarbetarna mår bra. Det blir då ditt ansvar.

När jag läser din beskrivning ringer flera ­varningsklockor. Företaget lockar dig med senare chefsuppdrag om du tar det här jobbet utan löneökning. Det känns inte seriöst. Tacka nej.

Dela med dina vänner

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0